Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Angyalokról, szellemekrõl, szellemvilág fogalmáról, mûködésérõl, a szellemtani tanításokról.

TÉMA: A szellemvilág és a szellemi segítõk

: A szellemvilág és a szellemi segítõk 13 éve 1 hónapja ezelőtt #1450

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
V. Essene - O. Phylos:
Mihály Arkangyal útmutatása az új évezredre

részlet

;A ti döntéseteken múlik, hogy mit hoztok létre, de az életnek van három elsõdleges célja: szeressétek magatokat, szeressétek egymást, és szeressétek, amit csináltok.;
Kövess engem képzeletedben, hogy láthasd, milyen lesz az élet a felemelkedés után, hogy felerõsödjön bennetek az a csepp remény és lelki gazdagság. Képzeljük el, hogy valamikor a XXI. század során a Föld feljebb lépett a világmindenség egy magasabb pozíciójára, és a Nap mögé került, naprendszeretek tizenkettedik bolygójának helyére.

A lelkek, akik felnyitották tudatukat és szívüket az Egység rezgésének, a Földdel együtt feljebb léptek, fizikai-éteri lényekként. Azok, akik feljebb léptek, sok inkarnáción és tapasztalaton mentek keresztül, míg megtanulták, hogyan lehet a lelki önvalóra ráébredni, és hogyan lehet a negatívság lépcsõfokain túllépni. Kifejlesztették isteni képességeiket is a szeretet isteni hatalmának segítségével. A történelmi feljegyzések szerint a legnagyobb próbatételek a Földön a felemelkedés elõtt fordultak elõ, az utolsó napokban, amikor a lelki önuralom azt követelte meg mindenkitõl, hogy maradjon erõs és kiegyensúlyozott, és szeretetteljes mindenkihez, még a káosz, a nélkülözés, a háború kellõs közepén is. Sok volt a kísértés, de egyesek kitartottak Isten iránti elkötelezettségük mellett, ami számukra békét eredményez, és kikövezi az utat az élet magasabb ösvényei felé. Sok közösség jött létre, amelyek segítették az embereket kiegyensúlyozottságuk megtartásában, a fény iránti elkötelezettség megtartásában, és támogatták õket rideg sorsuk elviselésében.

Én, Mihály arkangyal, összegyûjtöttem fényseregem, és egybegyûjtöttem mindazokat, akiknek a homlokából fény lángja áradt ki. Szeretetük, cselekedeteik és szolgálatuk által, és azáltal, hogy Istenhez igazak maradtak, késznek találtattak arra, hogy az éteri fényvilág rezgési szintjére emelkedhessenek. Amikor a jelet megadták, beléphettek a fény megnyitott csatornáinak harmonikus rezgésébe.
Az ég elemei olyan szélörvényt hoztak létre, amely tornádóként kezdett kavarogni, és ez az energia kihasította a Föld mennyezetét addig alkotó energiamezõt. Amikor az erõmezõ megnyílt, az angyali hírnökök megjelentek, és befedték a bolygó minden pontját. A Föld elérkezett a felemelkedés helyzetébe. Akkor az angyali erõk gyorsító hatást elõidézõ tevékenységükkel olyan sebességet hoztak létre, amellyel a Föld és készen álló fényszolgái felléphettek egy magasabb állomásra.

MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 1 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

: A szellemvilág és a szellemi segítõk 12 éve 11 hónapja ezelőtt #1598

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
.
Szeretnék angyalként az
emberek lelkébe látni,
egy pillanatra megérinteni õket,
s mélyen a szívükbe ásni.
Megõrizni mosolyukat,
s cserébe az enyémet adni,
átélni minden élményüket,
s õket nem szenvedni hagyni.
Átölelni õket, ha éppen
egyedül vannak,
csókot adni nekik,
de csak aki megérdemli annak.
Velük zokogni, s
örülni, amikor csak lehet,
hiszen ez a legtöbb,
amit egy angyal megtehet.


(Metzger Zsuzsanna: Szeretnék angyal lenni)
Mellékletek:
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 12 éve 11 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

: A szellemvilág és a szellemi segítõk 12 éve 11 hónapja ezelőtt #1668

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
.Írta: Szarvas Kitti


Az angyalok, olyan fénylények, kiket Isten szeretõ gondolata teremtett, hogy segíthessenek, oltalmazhassanak minket földi, és túlvilági életünk során.
Fejedelemségek (vallás, politika védelmezõi, döntések angyalai):Ezek az angyalok állandóan szállítják a Mennyország és a Föld között áramló információkat. A hatalmakkal együttmûködve figyelik az emberi vezetõket, és segítenek az igazságos döntések meghozatalában. Bárhol megtalálhatjuk õket, ahol embercsoportok gyûlnek össze azért, hogy tanuljanak, vagy döntéseket hozzanak. Fõként hátrányos megkülönböztetés, állatok vagy emberek pusztítása, esetleg nem megfelelõ vezetés esetén van szükségünk az õk hívására.Elérésük érdekében gyújtsunk fehér gyertyát az istenségnek, és vöröset a fejedelemségeknek.

Arkangyalok (Isten legfõbb hírvivõi):Minden arkangyalnak van neve, és különleges feladata. Õk azok, akik mindenkivel törõdnek, és nagyon szívesen foglalkoznak az emberekkel. Feladatuk, hogy ellenõrizzék az õrangyalokat és angyalokat a Földön. A legtöbb vallás ismeri: Mihály, Gábriel, Rafael és Uriel arkangyalokat, és õket tekintik a legfõbb Arkangyaloknak. De persze nem szabad megfeledkeznünk a többiekrõl sem.

Mihály, a Dél angyala
Mihály arkangyal, akinek a neve azt jelenti, hogy Õ, aki olyan, mint Isten" vagy Õ, aki úgy néz ki, mint Isten".

Sok vallásban Mihály a legfõbb angyali lényként szerepel. Õ az Erõk Rendjének fõnöke, az Isteni sereg, és az arkangyalok vezetõje. A bûnbánat, a becsületesség, és a kegyelem angyala. Mihály az angyali birodalmak végrehajtója, hiszen õ az egyedüli angyal, aki az égi seregeket minden bajban megvédi. Az Irgalom seregével segít, hogy a negatív élõ és halott lelkek eltaláljanak a fénybe. Hûsége megkérdõjelezhetetlen. Különleges tehetsége, hogy mindent megtisztít, legyen az ember, vagy valamilyen hely. Emellett benne egyesültek azok az õsi szellemek, akik a szent forrásokra, patakokra, folyókra, tavakra vigyáztak, és õ az oltalmazója a gyógyító energiák tiszteletére emelt szentélyeknek is.
Mihály szárnyai ragyogó smaragdzöld színben bomlanak ki, néha fácántollakkal ábrázolják. õ a rendõrök, a biztonsági õrök, a vadászok, és fegyveres szolgálatot teljesítõk legfõbb védelmezõje. Akkor hívd õt, ha félsz a negatív erõktõl, vagy úgy érzed, egy földhöz ragadt szellem van a közeledben.
Ha hozzá fohászkodsz, képzeld magad elé vörösbe öltözött alakként, akit zöld, vagy arany fény vesz körül, és kezében lángoló kardot tart.


Gábriel, a Nyugat angyala
Gábriel arkangyal, akinek a neve azt jelenti, hogy Isten hõse" vagy ;Isten az én erõm"
.E név jelentése: a fény kormányzója". Gábriel a Paradicsom angyali õreinek vezetõje, õt tekintik a Hold angyalának is. Õ az a híres arkangyal, aki hírt adott Máriának a hamari szülésrõl, és késõbb õ hozta a hírt Jézus megszületésérõl. Adományai közé tartozik a remény, és az írott szavakon keresztül az isteni birodalomból érkezõ üzenetek. Nyúlánk alakja körül nagy, arany szárnyak tárulnak szét. Õt hiszik a szülés és a terhesség védelmezõjének. Bár, az égi seregekért Mihály a felelõs, mégis Gábriel dolgozik a stratégián, és vezényli a csapatok mozgását. Õ a védelmezõje a hírvivõknek és a postai alkalmazottaknak. Kérd, hogy segítsen rejtélyes álmaid megfejtésében, Õ a felelõs az álmokért, látomásokért, és a kinyilatkoztatásokért. Jelenítsd meg magad elõtt Gábrielt olyan - kékbe öltözött alakként -, akit narancsos fény vesz körül, és egy edényt tart a kezében, amelybõl víz hullik alá.


Rafael, a Kelet angyala
Raphael arkangyal,akinek a neve azt jelenti, hogy Isten gyógyít".

A héber rafa" szó gyógyítót, orvost, vagy doktort jelent. Rafael megfelelõje eszerint:ragyogó gyógyító". Feladata a Föld gyógyítása, hiszen rajta keresztül óvja és táplálja a Föld az emberiséget. Ez magában foglalja a szeretet, az öröm, a fény, az ima, a könyörület, és a becsület energiáit. Ezért Rafael foglalkozik a betegségekkel és az egyensúlytalanságok elsimításával, Földanya minden gyermeke esetében. Másképpen, a Nap angyalaként is ismerik. Felelõs a szeretetért, a boldogságért, és az örömforrásokért. Õ a túlvilági kísérõ, az orvosok, a nõvérek, a bábák, az alternatív gyógyítók õrangyala. Van humorérzéke, szereti a tréfát és a játékokat. Szívesen meglátogatja a gyanútlan halandókat, és beszélget velük. Õ egy álruhás angyal. Aki gyógyító akar lenni, Rafael védence. Másrészt õ vezérli és óvja az utazókat. Akkor hívd az életedbe, ha gyógyulás, gyógyítás vagy utazás vár rád. Ha elképzeled Rafaelt, akkor jelenítsd meg magad elõtt egy sárga lepelbe öltözött, lilás fénnyel övezett alakként, aki egy kígyókkal körbefont botot tart a kezében.


Uriel, az Észak angyala
Uriel arkangyal, akinek a neve azt jelenti, hogy ;Isten fénye".
Uriel jelentése: ragyogó Föld".
A legenda szerint Õ figyelmeztette Noét a közelgõ özönvízre. Õ is felelõs, a látomásokért, az álmokért és a jövendölésekért. A rejtélyek angyalaként is ismert. Védelmezi a médiumokat, és azokat, akik arra törekszenek, hogy megjósolják a jövõt az emberiség javára, valamint az újságírók, tanárok, írók patrónusa. Õ a felelõs bizonyos természeti jelenségekért, a tornádókért, a viharokért, a hurrikánokért, a vulkánkitörésekért, és a földrengésekért. Õrzi a tündérkirályságok kulcsait! Õ segít, ha felejteni szeretnénk, segít a fájó emlékek meggyógyításában. Ha konfliktusba keveredsz, azonnal segít, hogy abban a helyzetben is rátalálj a szeretetre. Kérd a segítségét, ha félsz a viharoktól, majd õ biztonságba helyezi az otthonodat, családodat. Ha úgy érzed a testedben, elmédben hatalmas vihar tombol, kérd õt, hogy rendezze gondolataidat, hozzon nyugalmat. Ha egy vágyad szeretnéd teljesíteni, kérd õt, hogy segítsen, vagy adjon melléd segítõ társad. Jelenítsd meg magad elõtt Arielt/Urielt zöldbe és barnába öltözött, termékeny talajon álló alakként, aki búza, kukorica, vagy árpaköteget tart a kezében.

MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 12 éve 11 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

A szellemvilág és a szellemi segítõk 12 éve 11 hónapja ezelőtt #1669

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 356
Az angyalok hierarchiája
Írta: Szarvas Kitti


A hagyomány szerint Isten elsõ angyala Satanael (Nevének jelentése: Isten angyala) volt. Õ volt a herceg, a legnagyobb hatalommal felruházott angyal. Amikor Isten megteremtette az embereket, azzal bízta meg az angyalokat, hogy õket kísérjék és védjék. Azonban Satanael nem engedelmeskedett ennek a "parancsnak". Úgy gondolta, hogy az emberek alacsonyabb rendû lények, ezért õ nem fogja õket szolgálni. Emiatt felbujtotta a többi angyalt, hogy lázadjanak fel Isten ellen, és õt tiszteljék Egyetlen Urukként.
A legenda beszámol az ez utáni csatáról, amikor is Isten azt parancsolta Michael arkangyalnak, hogy számoljon le a lázadóval, és vegye el a hercegi koronát. Az elsõ harcban Michael elbukott. Mihály elpanaszolta az Úrnak, hogy Õ túl gyenge Satanael legyõzéséhez. Ekkor Michael megkapta a hadsereg egyik hercegi rangját és így akkora erõre tett szert, hogy sikerült legyõznie a lázadót. Satanael ekkor elvesztette nevének "el" végzõdését, ami az Istenhez való legközelebbi kötõdést jelentette, majd a Földre számûzték. Neve ettõl kezdve Sátán, Ördög, vagy Lucifer lett. Új nevének jelentése a "Fényhozó", a "Fény követe", mely utal az Istentõl való származására.

Az angyaloknak akkortól kezdve van egy égi hierarchiájuk, vagy szent rendjük, melyet elõször Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész jegyzett le, még az V. században. Õ tisztázta végül az angyalok rendjét, és végül kilenc rendjüket írta le, amely három triádra, vagy szférára osztható.
Az elsõ szférában lévõ angyalok rendjei, az asztrálsík legmagasabb szintjén mûködnek, mindig Isten mellett vannak, és "Isten hûséges angyalaiként" ismeretesek. Õk soha nem jönnek le a földre, birtokolják az istenséggel és annak belsõ mûködésével, megnyilvánulásaival kapcsolatos legmélyebb tudást. A tiszta gondolatokon keresztül nyilvánítják ki az energiát.

Szeráfok,szerafimok (a szeretet angyalai):
Õk a tûz, a fény és a szeretet angyalai.
A héber seraph szóból ered, jelentése: égni, lángolni. Õk veszik körül Isten trónját, védelmezik, megóvják az alantas energiáktól, és segítik, hogy az onnan áramló energiák eljuthassanak a "Címzetthez". Õk azok, akik a tökéletes fény erejével dolgoznak, így nagyon ritkán, és kevesen láthatjuk meg õket, kizárólag meghívással közelíthetünk hozzájuk. Ez nem azt jelenti, hogy nem léphetünk velük kapcsolatban, hiszen mint mindegyik angyal, õk is készségesen segítenek nekünk. Csak akkor kérjük segítségüket, ha az emberiség, vagy a bolygónk elérése érdekében szeretnénk energiát gyûjteni.
Elérésükhöz gyújtsunk fehér gyertyát az istenségnek, és lilát pedig a szeráfoknak.

Kerubok (Isten lovasai):
A kerub szóból ered nevük, jelentése: akik imádkoznak, vagy akik közbenjárnak. Õk a Bölcsesség angyalai, és a Mennyek Küszöbének Õrei.
Õk akár személyes Õrangyalként is tevékenykedhetnek, ha tudásra, vagy bölcsességre vágyunk. Õk ezen a téren készek segíteni nekünk. Sokan félig embernek, félig állatnak látták õket, állítólag ragyogóbbak, az összes többi angyalnál. A kerubok eredetileg nem angyalok voltak, de idõvel bejutottak a mennyei szférába.
Elérésük érdekében gyújtsunk fehér gyertyát az istenségnek, kéket pedig a keruboknak.

Trónusok (Isten szellemi törvényeinek képviselõi):
Isten szállítóiként dolgoznak, feladatuk a pozitív energia átadása. Ez az energia lehet igazságszolgáltató, békítõ, gyógyító. Ezeket nem közvetlenül adják át nekünk, hanem Õrangyalunk segítségével.
Hívhatjuk õket, ha valamiféle konfliktust szeretnénk elsimítani, vagy biztonságot, békét keresünk.
Elérésükhöz gyújtsunk fehér gyertyát az istenségnek, és zöldet a trónusoknak.

MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 12 éve 11 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

A szellemvilág és a szellemi segítõk 12 éve 10 hónapja ezelőtt #1767

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
Angyal szállt...


Angyal szállt, az éjszaka mellém,
S megsúgta, utamon õ kísér
Hitet adott, álmokat és bátorságot,
Rózsaszín kezében egy arcot, egy jó barátot.
Elvitte lelkemet egy titkos útra,
Megmutatta, milyen kegyetlen az emberek háborúja.
Megtanított látni, ... mindenben a szépet,
Ezt adnám most ajándékul Néked.
Erõt adott elviselni a nehézséget,
Bátorítást, szép szavakat, reménységet.
Emberré, teljessé csak mások által válunk,
Ha fontosabb a miénknél az õ álmuk.
Csendesen, szerényen hallgatom a zenét,
S elküldöm Néked a szívem minden szeretetét ...
(ismeretlen)
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 4 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

A szellemvilág és a szellemi segítõk 12 éve 8 hónapja ezelőtt #1983

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5624
.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 12 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.
Oldalmegjelenítési idő: 0.066 másodperc