Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Világ teremtése - Föld teremtése.
 • Oldal:
 • 1
 • 2

TÉMA: TEREMTÉS

Vá: TEREMTÉS 13 éve 5 hónapja ezelőtt #605

 • Jóska
 • Jóska profilkép
 • Nem elérhető
 • Fresh Boarder
 • Feltételek nélküli elfogadás, belátás.
 • Hozzászólások: 12
ELÕZÕ FOLYTATÁSA
Az Isten által teremtett ember (szellem ember) "meghalt". Isten utoljára teremti az embert, az Úr Isten elsõnek formálta. Formálta földnek porából és leheletével élteti (lélek ember), újból élõvé tette, azután formálja az állatokat, majd a férfiú segítségére az emberasszonyt (test embert). Isten utoljára teremti az embert, ami egy állapot, egy lehetõség az elszegényedett gyerekének, vagyis nekünk. Ezt az állapotot is elveszítettük, és ezt követte a legszegényebb vidék, a por, ahonnan Édenbe kerültünk, (bentre) és ismét éltünk. Mivel porból lettünk, ezért porrá kell lennünk, mert Éden csupán az újbóli élet, és nem az örök élet. Ebbõl az következik, hogy a Kertbõl kiküldés (kintre) nem az eredendõ bûn, hanem az OTT-HON felé vezetõ iskola. Éva segítségül alkottatott. Megvizsgálta a fának gyümölcsét, csak azután szakított belõle. Jézus azt mondja legyetek ravaszak, mint a kígyó, de szelídek, mint a galamb. A kígyó ravaszsága, ezek szerint is elõre vezet.

Úr-Isten számomra a mi Urunk és Megváltónk. Ján. 1; 4-5. "Õ benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága; És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt."
ÉG és a FÖLD, világosságból távolodás az anyag felé, Istentõl szabad akaratot és teremtett napokat kaptunk hozzá. Hetedik nap az utolsó Isteni ország, az "alatt" az egyre sûrûbb anyag van. Innen már csak vissza vezet az út. Ezért nincs nyolcadik nap
Úr-Isten által teremtett FÖLD és az ÉG, a megváltás, a visszavezetõ út lehetõsége. Szintén, csak ha valaki akarja. A Megváltónk az utolsó Napon, a hetediken támaszt fel minket!

Nem mindegy Isten és az Úr Isten, teremtés vagy alkotás.
Hány kert van, a kertbõl miért kellett kijönni? Középen kettõ fa van-e?
Isten által teremtett ember meghalt,Úr Isten ismét élõvé tette. Majd ki küldte a kertbõl a halálba, hogy örök életre találjon.


Károly eredeti (1597 évben) fordítása
Móz. I. 3;22.
Monda az Úr Isten: Ímé az ember olyanná lett, mind mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Mostan annakokáért reá kell gondolnunk, hogy az õ kezeit kinyujtván, ne vegyen az életnek fájának gyümöltsében, és abban ne egyék, HOGY MINDÖRÖKKÉ ÉLJEN.

Károli, már átdolgozott fordítása
1 Móz. 3,21
És csinála az Úr Isten Ádámnak és az õ feleségének bõr ruhákat, és felöltözteté õket.

1 Móz. 3,22
És monda az Úr Isten: Ímé az ember olyanná lett, mint mi közûlünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakaszszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen:

1 Móz. 3,23
Kiküldé õt az Úr Isten az Éden kertjébõl, hogy mívelje a földet, a melybõl vétetett vala.

Magyar Biblia Társulat fordítása
1Móz 3,22
Azután ezt mondta az ÚRisten: Íme az ember olyanná lett, mint miközülünk egy: tudja, mi a jó, és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék, és örökké éljen,

1Móz 3,23
kiûzte az ÚRisten az Éden kertjébõl, hogy mûvelje a földet, amelybõl vétetett.

Káldi Neovulgáta fordítás
Ter 3,22
és azt mondta az Úr Isten: "Íme, az ember olyanná lett, mint egy közülünk: tud jót és rosszat. Most aztán nehogy kinyújtsa a kezét, vegyen az élet fájáról is, egyen, és örökké éljen!"

Ter 3,23
Ezért aztán kiküldte õt az Úr Isten az Éden kertjébõl, hogy mûvelje a földet, amelybõl vétetett.

Káldi Biblia
1 Móz 3,22
és mondá: Ime Ádám olyan lett, mint egyik közõlünk, jót és gonoszt tudó; * most tehát netalán kinyújtsa kezét, és az élet fájáról is vegyen, és egyék, és örökké éljen." **

1 Móz 3,23
És kiküldé õt az Úr Isten a gyönyörûség paradicsomából, * hogy mívelje a földet, melybõl vétetett vala.

Korán

28. Hogyan lehettek hitetlenek Allahban,
hisz halottak voltatok, és életre keltett
benneteket?14 Azután halálba küld, majd
életre kelt benneteket (a Feltámadás Napján).
Hozzá fogtok majdan visszatérni.
29. Õ az, aki megteremtette nektek mindazt,
ami a Földön van, majd felemelkedett 15
az ég felé, és azt hét éggé formálta.
Õ mindent tud.

Az lehet halott, aki már élt.
Isten gyermekeit életre kelti Allah (Úr Isten)
Ki küldi a paradicsomi állapotból, a jó és a
rossz megtapasztalásának iskolájába, a halál
és az élet körforgásába. A tetteink által
megszerzett tapasztalati tudás vezet az
Örök Életre
FOLYTATÁS A KÖVETKEZÕBEN
Utolsó szerkesztés: 13 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: Jóska.
Téma zárolva.

Vá: TEREMTÉS 13 éve 5 hónapja ezelőtt #606

 • Jóska
 • Jóska profilkép
 • Nem elérhető
 • Fresh Boarder
 • Feltételek nélküli elfogadás, belátás.
 • Hozzászólások: 12
ELÕZÕ FOLYTATÁSA
Nagyon nem mindegy hogyan létezünk. Bûntudatban, kisebbségi érzésben, lelkiismeret furdalásban szenvedve, Istentõl félve, vagy vétkeinket tudva, lelki ismeretünkre figyelve, kisebbé válva, itt az anyagi világtalanságban. Tudva, hogy Isten nélkül felek vagyunk.


Van az ISTEN, és A VILÁG. Számunkra ez különösen felfoghatatlan.
Van az Isten által teremtett Világ, hét országgal, vagyis a HÉT NAP. Ezek vannak, de csak tudunk róluk, felfoghatatlanok. (Nagy hetesség) FENT
Van a Hetedik, utolsó Napon hét ég, amit az Úr Isten alkotott. Heted hét ország. Éden (Kis hetesség) BENT
Van a hetedik Nap alatt, a három dimenziós csillag rendszerek végtelene, amibõl egy kicsiny részletet látunk, benne vagyunk tudatosak. Ezen belõl van a föld nevû bolygó, amin porszemekként van lehetõségünk "életünk" minden huszonnégy órájában CSELKEDVE EGY PICIT JOBBÁ VÁLNI, a tapasztalati tudást megszerezve.

Asszony ember a Võlegény menyasszonya, legalábbis mint jelölt. Mi férfiak és nõk, itt a három dimenziós föld nevû bolygón, mind "csupán" ember asszonyok vagyunk, a csodálatos az, hogy meny-asszonyokká válhatunk! Isten velünk van. Lép felénk, amennyiben lépünk Õ felé. Mi vagyunk messze Tõle, azonban a hitünk által haza VEZET.
A gyerek azért bõlcs-õ, mert még figyelmüket nem veszi el az emberi ismeret, Istenre Figyelnek. Legyünk KICSIK, váljunk gyermekivé!
Utolsó szerkesztés: 13 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: Jóska.
Téma zárolva.

Vá: TEREMTÉS 13 éve 3 hete ezelőtt #1479

 • Jóska
 • Jóska profilkép
 • Nem elérhető
 • Fresh Boarder
 • Feltételek nélküli elfogadás, belátás.
 • Hozzászólások: 12
MESE A TEREMTÉSRÖL

Egyszer volt, hol nem volt.
EGYSZER LETT, AHOL ADDIG NEM VOLT. Lett az egész, a hét heted. A hét nap.

I. 1/7
II. 1/7
III. 1/7
IV. 1/7 hét szer egy heted, az egész 1/7 x 7 = 1 ("nagy" hetesség)
V. 1/7
VI. 1/7
VII. 1/7 hetedik egy heted, hét ország ("kis" hetesség)

Heted hét országon is túl.
A HETEDIK EGY HETED (hetedik nap) HÉT ORSZÁGÁN IS TÚL.

Az óperenciás tengeren is túl.

Az üveg hegyen is túl.

Ahol a kurta farkú kismalac túr.
Ahol a rövid farkú szürke kisegér lakik. Ha a kisegérnek hosszabb farka lett volna,
az én mesém is tovább tartott volna.

AKI NEM HISZI, JÁRJON UTÁNA!

A teremtett világgal kapcsolatos gondolatokról bövebben: tianasz.uw.hu
Téma zárolva.
 • Oldal:
 • 1
 • 2
Oldalmegjelenítési idő: 0.119 másodperc