Jézus a fény

Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Világ teremtése - Föld teremtése.
 • Oldal:
 • 1
 • 2

TÉMA: TEREMTÉS

TEREMTÉS 13 éve 7 hónapja ezelőtt #292

 • Jóska
 • Jóska profilkép
 • Nem elérhető
 • Fresh Boarder
 • Feltételek nélküli elfogadás, belátás.
 • Hozzászólások: 12
"KEZDETBEN TEREMTÉ "

VALÓSÁG: csupán EGY van.
Ami VAN.
Igazság: mindenkinek van egy.
Amit látok. Ami vagyok.
hazugság: rengeteg van
Ami még csak nem is én vagyok.Önös érdekböl amit láttatni szeretnénk, vagy amilyenek szeretnénk lenni.
Az igazságunk relatív, viszonylagos a valósághoz képest.
A teremtést sokféleképpen látják az emberek, de abból egy látásmód lehet a valóság, rossz esetben egyik sem. Úgy gondolom, a valósággal egyik sem egyezik meg, mivel homályosan látunk tükörböl még jelenleg, ezért a teremtésröl alkotott kép változása által mindég csupán egy áll legközelebb a valósághoz. Attól még mindenkinek igaza van, ha nem szándékosan ferdíti el a mondandóját mások félrevezetése érdekében, vagyis hazudik.
A BIBLIA az Isten Szava, az Ö egyik tanítása, ezen kívül még azokat fogadom el Isten tanításainak, amelyek megegyeznek az Isten Szavával.
Biblia a teremtés leírásával kezdödik, véleményem szerint ez az alapja a Tanításnak. Amíg ezt a képet nem vagyunk képesek alapjaiban egyformán látni, addig a különbözö nézetek, a vallások sem szünhetnek meg. Amilyen képet látunk, arra vagyunk képesek. Az azonos képet látók alkotnak egy-egy "tábort".
Az elöre, az egység felé haladás nem más, mint az egyetértés.
Nem az igazamat eröltetni, csupán az információimat átadva másokra figyelni és elfogadni, hogy Ök másképp látják esetleg. Tapasztalom, ezt nehéz megvalósítani tetteinkben.
A Teremtést én másképp látom, mint ami megszokott, radikálisan más képet látok. Az ember nem annyira koronás teremtmény, mint ahogyan sokan gondolják.
Véleményem szerint egy teremtés történet jelenik meg mitologikusan, (meggyözödésem, hogy a mitológia szimbolikusan tartalmazza az ösi tudást).
Isten teremti a hét napot, hét Isteni Országot és hat napon mindent. Nem a háromdimenziós csillagok, bolygók végtelenét, és különösen nem a föld nevü bolygót.
Móz. I. 1; 1. "Kezdetben teremté Isten az eget és a földet." Károli Gáspár fordítását használom.
János 1; 1 "Kezdetben vala az Ige,".. Mind a kettö idézet azonos kezdetröl szól.
Móz. I. 1; 5. "És nevezé a világosságot napnak" (késöbbi fordításban nappalnak)
Az elsö NAPON, az elsö isteni országban, a legtisztább, árnyék nélküli szellemi világosságban kéri ki jussát az a bizonyos tékozló fiú, és indul el egyre szegényebb, egyre sötétedö országokba. A legszegényebb ország a hetedik NAP, ahonnan ki megy disznókat örizni. Mi most KINT vagyunk a csillagok, bolygók háromdimenziós végtelenében, illetve jelenleg a föld nevü bolygón. A napból, (nappalból) az éjszakában, vagy is a sötétségben. Móz. I. 1; 5
Vissza Út egy van, ami keskeny, a Fény útja.
Móz. I. 2; 4. " az Úr Isten a földet és az eget teremté"
Úr-Isten számomra a mi Urunk és Megváltónk. Ján. 1; 4-5. "Ö benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága; És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt."
ÉG és a FÖLD, világosságból távolodás az anyag felé, Istentöl szabad akaratot és teremtett napokat kaptunk hozzá. Hetedik nap az utolsó Isteni ország, az "alatt" az egyre sürübb anyag van. Innen már csak vissza vezet az út. Ezért nincs nyolcadik nap
Úr-Isten által teremtett FÖLD és az ÉG, a megváltás, a visszavezetö út lehetösége. Szintén, csak ha valaki akarja. A Megváltónk az utolsó Napon, a hetediken támaszt fel minket!
Utolsó szerkesztés: 13 éve 7 hónapja ezelőtt Írta: Jóska.
Téma zárolva.

Vá: TEREMTÉS 13 éve 6 hónapja ezelőtt #379

 • Jóska
 • Jóska profilkép
 • Nem elérhető
 • Fresh Boarder
 • Feltételek nélküli elfogadás, belátás.
 • Hozzászólások: 12
A Valóságnak nincs szüksége bizonyítékra, mert nem a hit tárgya.
A Valóság az egyes ember tapasztalatán keresztül mûködik, és úgy vezet a tudáshoz.
Aki tud valamit, annak nem kell hinnie azt, így független lesz a bizonyítékoktól. A dolgok értelme, mint igazság, mindig csak egyes emberek számára nyilvánulhat meg.
A tudomány átadható, a tudás nem. A valódi tudást, mások bizonyítása alapján, vagy szorgalmas tanulással soha nem érhetjük el. A valódi tudás mindig saját tapasztalatunk eredménye, sem átvenni, sem átadni nem lehet.
Egyes ember csak akkor ismerhet fel és tehet maga számára hasznossá valamilyen tudást, ha tudatállapota megfelel e tudás szintjének.
A tudóknak nem az a feladatuk, hogy a tudatlanok megértõ képességéhez igazodjanak, hanem az, hogy készek legyenek segítséget nyújtani azoknak, akik kérik ezt a segítséget.

A karma célja az emberi BELÁTÁS, aki ezt elérte, az megérett a kegyelemre.
( ismeretlen szerzõ )
Utolsó szerkesztés: 13 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: Jóska.
Téma zárolva.

Vá: TEREMTÉS 13 éve 6 hónapja ezelőtt #383

 • Jóska
 • Jóska profilkép
 • Nem elérhető
 • Fresh Boarder
 • Feltételek nélküli elfogadás, belátás.
 • Hozzászólások: 12
Valóság számomra az Isten, és minden, ami Õ általa és Szeretetében létezik. Tudom, van Isten, és hiszem, hogy a Bibliában közzétett tanítások Tõle érkeztek, azonban tudom nem betû, hanem szimbólumok által kell értelmeznünk,
II. Kor.3;3.
"A kik felõl nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tentával, hanem az élõ Isten Lelkével írva; nem kõtáblákra, hanem a szívnek hústábláira.
4.
Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által van.
5.
Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy mint magunkból; ellenkezõleg a mi alkalmatos voltunk az Istentõl van:
6.
A ki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betûé, hanem léleké; mert a betû megöl, a lélek pedig megelevenít."

A betû szerinti tudás, az anyagi bizonyított tudomány (tudom-ám)
A hagyományokat ha megismerem, azok alapjai a továbblépésnek (hagyom-ám)
Isten hit alapja az üdvösségnek, a lelki ujjászületésnek. Tudom, van megváltás, és hiszem, mind azt látni fogom, amit a Megváltónk megígért, amennyiben követjük Õt.
Jézus Krisztus feltámadásáról bizonyságot tesznek az Apostolok, mivel látták, mi hiszünk a feltámadásban a bizonyságtételük alapján mindaddig, amíg mi is látni nem fogjuk.
1. Jn 3,11
Bizony, bizony mondom néked, a mit tudunk, azt mondjuk, és a mit látunk, arról teszünk bizonyságot; és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok.

Hit az út, a tudás a megérkezés.
Isten hit az úton járás, Isten a Haza érkezés.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 6 hónapja ezelőtt Írta: Jóska.
Téma zárolva.

Vá: TEREMTÉS 13 éve 5 hónapja ezelőtt #514

 • Jóska
 • Jóska profilkép
 • Nem elérhető
 • Fresh Boarder
 • Feltételek nélküli elfogadás, belátás.
 • Hozzászólások: 12
Móz. I;1.
26. És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra;
Kép= fény kép
Festett kép=festmény (ikon)
29. És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó fûvet az egész föld színén, és minden fát, a melyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül.
30. .... a melyekben élõ lélek van, a zöld fûveket adom eledelûl. És úgy lõn.

Móz.I;2,
7. És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az õ orrába életnek lehelletét. Így lõn az ember élõ lélekké.

Élõ lélek van csak benne, a fényt elvesztette!

16. És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.
17. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.

Az Isten mindent neki ad az embernek, az Úr Isten szól a porból formált, és lehellete által élõ emberhez a meghalás lehetõségérõl.

22. És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett vala az emberbõl, asszonnyá, és vivé az emberhez.
23. .... ez asszonyembernek neveztessék,....

Isten képére TEREMTETT ember - szellem ember (hatodik Nap)
Úr Isten által porból FORMÁLT ember - lélek ember (hetedik Nap)
Úr Isten áltat oldalbordából, csontból FORMÁLT asszonyember-test ember (hetedik nap alatt)
Isten a VILÁGOT és a VILÁGBAN teremt
Úr Isten E-világot teremti és abban alkot, formál, ültet, nevel, stb
Utolsó szerkesztés: 13 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: Jóska.
Téma zárolva.

Vá: TEREMTÉS- 13 éve 5 hónapja ezelőtt #603

 • Jóska
 • Jóska profilkép
 • Nem elérhető
 • Fresh Boarder
 • Feltételek nélküli elfogadás, belátás.
 • Hozzászólások: 12
Teremtés másképp.

Teremtésrõl az eddigiekhez képest másképp, egy más-kép.
Amilyen képet látunk, arra vagyunk képesek.
A tudásunkat, ismereteinket csupán az általunk látott képen belül vagyunk képesek értelmezni és alkalmazni. A teremtett Világot, világokat nagyon sokan nem "látják", összekeverik a földbolygóval.

Nem túl régen még fogalmam sem volt a Teremtés Könyvérõl, azután a kezembe került és felkeltette az érdeklõdésemet. Elõször nem igazán bírtam követni "ki, kivel van, mi, mit eszik" stb., majd mivel sokszor elolvastam a Teremtést, és különbözõ helyekrõl információkat kaptam, így kialakult bennem is a ma megszokott "kép". Mivel alapjának látom a Teremtésrõl leírtakat a tanítások megértésének, mármint ki, mikor, miért cselekedett úgy ahogy, és miért csupán a Messiás által megmutatott cselekedetek a vissza vezetõ út, ezért folyamatosan foglalkoztat a téma. Ma radikálisan más a véleményem mint korábban. Nem azt szeretném, hogy mások egyet értsenek velem, csak "lássák", mirõl beszélek.
A Teremtett Világban van két hetesség, egy "Nagy" és egy "Kicsi". Jelenleg a kicsin is kívül vagyunk. Sokkal messzebb kerültünk Istentõl, mint az ma elfogadott. NEM Õ TÕLÜNK! Számomra Isten Szeretetének Végtelene a még nagyobb távolság miatt, sokkal-sokkal felfoghatatlanabb. Utánunk "nyúl kezével" bármilyen messze is kerülünk Tõle.

Emberi logika fontos, azonban a logikus következtetések csak akkor vezetnek Isten felé, ha túl mutatnak az emberen, amennyiben szintézis jön létre. Két tézisbõl egy Istenhez közelebb álló (új magasabb SZINTen lévõ) tézis "születik" meg. Kettõbõl, ha van befogadás, megszületik egy új, egy kisebb, ami az anyagból kiemel. Ez Isten gyermekévé válás folyamata.
.
ISTEN:
KEZDETBEN VALA AMAZ IGE ÉS AZ AZ IGE VALA AZ ISTENNÉL, ÉS AZ AZ IGE ISTEN VALA.
EZ AZ IGE KEZDETBEN AZ ISTENNÉ VALA.

Megszentelt és fölötte áll minden dicséretnek. A létezés szintjei legfõbb tulajdonságainak összessége, e síkra vonatkoztatva csupán csak képzelõdés. Ez láthatatlan, felfoghatatlan, megközelíthetetlen tiszta lényegiség, melyet leírni nem lehet, hiszen az Isteni Lényeg minden dolgot körülvesz. Valóban, az a dolog, ami körülvesz, nagyobb annál, amit körülvesz, és a körülvett nem tartalmazhatja azt, ami körülveszi, sem annak valóját fel nem foghatja. Bárhová fejlõdjék is az elme, noha elérheti az értelem végsõ fokát, a megértés határát, az isteni jegyeket és tulajdonságokat a teremtés világában látja meg, és nem Isten világában.
FOLYTATÁS A KÖVETKEZÕBEN
Utolsó szerkesztés: 13 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: Jóska.
Téma zárolva.

Vá: TEREMTÉS 13 éve 5 hónapja ezelőtt #604

 • Jóska
 • Jóska profilkép
 • Nem elérhető
 • Fresh Boarder
 • Feltételek nélküli elfogadás, belátás.
 • Hozzászólások: 12
ELÕZÕ FOLYTATÁSA
Egy gondolatmenet, ami gondolatokat ébreszthet másokban. Magyarul, nem magyarázkodva.

Apa:
Kiárad, tanít, vezet az úton.
Anya:
Befogad, táplál, elenged.
Gyerek:
Anyában megfogan, belõle táplálkozik, anya segítségével megszületik, anya és az apa segítségével meg tanul járni. Apa ezután azt mondja fiának, gyere-k.
Lélek:
Az erõ, ami segítségével a gyerek követi apját az ösvényen. (õs-vény)
Erõvel rendelkezõ gyerek.

Ég:
Égési folyamat, kiáradó meleggel, világossággal, ami utat mutat, merre menjünk, ahol szeretõ melegség vár.
Föld:
Anya-g, amely befogadja a kiáradó meleget és a fényt (fénymagot), tápláló anya-ggá válik, a mag pedig a nõi, a mindenség befogadó felében megfogan, és el kezd növekedni (nõ-vény). Ki Nõ.
Világosság:
Az anyagban megfogant fény, az anyában fénygyerekké, szövétnekké (kezdetleges fénnyé) válik, majd fénysugárként megszületik.
Isten Lelke:
Isten Keze, amely a kiáradó szeretet felé igyekvõ gyerekeket segíti égig érõ fává nõni.

Amíg minden gyerek Isten felé fordulva haladt, addig tiszta, árnyék nélküli világosság lett. Ez a Világosság a jó, az elsõ Nap, elsõ teremtett Isteni Világ.

Az elsõ NAPON, az elsõ isteni országban, a legtisztább, árnyék nélküli szellemi világosságban kéri ki jussát az a bizonyos tékozló fiú, és indul el egyre szegényebb, egyre sötétedõ országokba. A legszegényebb ország a hetedik NAP, ahonnan ki megy disznókat õrizni. Mi most KINT vagyunk a csillagok, bolygók három dimenziós végtelenében, illetve jelenleg a föld nevû bolygón. A napból, (nappalból) az éjszakában, vagy is a sötétségben.

A gyerekek mivel szabad akarattal rendelkeztek, lehetõségük volt az útról, az ösvényrõl letérni. Egy része le is tért a fény útjáról, az egyenes irány helyett a ferde útra. Külön irányt alkottak maguknak. Ez a kezdete az elfordulásnak, eredete a gyerekek Istentõl való eltávolodásának.
Eredendõ bûnünk, hogy még az eredetünket is elfelejtettük.
Eredet és a kezdet mást jelent. Pl. egy folyónak egy eredete lehet, azonban több szakaszra oszthatják a folyót vízesések, kisebb folyók betorkollása, és minden szakasznak van újabb és újabb kezdete.
Az elfordult gyerekek részére teremtette meg az Isten a második Napot, a második Isteni Világot. Elsõ Nap a feltételek nélküli elsõ egység, második Nap már kettõsség, a harmadik Nap a hármasság, a kettõbõl "megszületõ", létre jött újbóli egység. Egy az Egész, Õ az Isten, és az mindig több az egységnél.
A továbbra is távolodó, a fény vezetését elfogadni nem akaró gyerekek egyre inkább veszítettek világosságukból, ezért teremtette Isten a további Napokat, az egyre szegényedõ, fényüket vesztõ gyerekeinek.
Az elsõ három Nap tükrözõdése a következõ három (világító testek, vízi állatok, földi állatok és az ember. Ez a "fent". Hat Nap, hat Isteni Világ.
Hat Ás, Hat Ó, Hat Alom, Hat Alma, Hat Ár, Hat Ód.
FOLYTATÁS A KÖVETKEZÕBEN.
Utolsó szerkesztés: 13 éve 5 hónapja ezelőtt Írta: Jóska.
Téma zárolva.
 • Oldal:
 • 1
 • 2
Oldalmegjelenítési idő: 0.150 másodperc