Szia, Vendég
Felhasználói név: Jelszó: Emlékezz rám
Világ teremtése - Föld teremtése.
 • Oldal:
 • 1
 • 2

TÉMA: VILÁGOT TEREMTETTE AZ ISTEN.

VILÁGOT TEREMTETTE AZ ISTEN. 13 éve 1 hónapja ezelőtt #29

 • Jóska
 • Jóska profilkép
Legfontosabb az Istenhit mivel az által üdvözülünk kegyelembõl. Az üdvösség fényében tudunk egyre inkább tisztán látni, megtalálni helyünket a VILÁGBAN és öntudatra ébredve mindenki a saját útját járni.
A teremtett Világot, világokat nagyon sokan nem "látják", összekeverik a földbolygóval.
A bennem lévõ kép alapján azt látom, hogy a földünk ahol most élünk a Világon kívül van és a BIBLIÁBAN leírt teremtés sokkal többrõl szól.
Bolygónkon világtalanság uralkodik, Jézus fényét befogadva vagyunk képesek világosodni, ezért Õ a legnagyobb vezetõnk. Vak vezetõket követõ világtalanok, vezetõikkel együtt a gödörbe esnek!
Szerintem a teremtés hét napja hét isteni Világ, a hetedik ( utolsó ) a hét rét, ahol a sokrétû tudást megszerezhetjük, a hetedik nap alatt, azon kívül vannak a bolygók, amelyek közül egyik a mi Föld nevû égitestünk. Ebben a képben sok eddig vitára okot adó dolog helyre kerül. A betû helyett a szimbólumokat kell nézni és a szerint LÁTNI!
"A betû öl, a lélek éltet"
Szeretném, ha segítenétek tisztázni a TEREMTETT VILÁG képét.
Szeretettel: Jóska
Utolsó szerkesztés: 13 éve 1 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Vá: VILÁGOT TEREMTETTE AZ ISTEN. 13 éve 1 hónapja ezelőtt #30

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5493
Kedves fórum látogatók!
Elnézéseteket kérem, a fórumban megjelenõ hibákért, amit a számítógép ejtett, de tudjátok minden kezdet nehéz. A hibákat hamarosan kijavítjuk.

Szeretettel: Margit
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 11 éve 8 hónapja ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

Vá: VILÁGOT TEREMTETTE AZ ISTEN. 13 éve 1 hónapja ezelőtt #35

 • j
 • j profilkép
Amilyen képet látunk, arra vagyunk képesek.
A tudásunkat, ismereteinket csupán az általunk látott képen belül vagyunk képesek értelmezni és alkalmazni.
Téma zárolva.

Vá: VILÁGOT TEREMTETTE AZ ISTEN. 13 éve 3 hete ezelőtt #46

 • Margit
 • Margit profilkép
 • Nem elérhető
 • Administrator
 • Hozzászólások: 5493
j. írta: "Amilyen képet látunk, arra vagyunk képesek.
A tudásunkat, ismereteinket csupán az általunk látott képen belül vagyunk képesek értelmezni és alkalmazni."

Minden gondolat, szó és cselekedet csak abban nyilvánul meg az embereknél, amiben a lelkükben a fejlõdés szintjét elérték. Semmivel sem lehet az embereknek a fejlõdésüket elõrehozni, ha a lélek még nem kész arra a változásra.
Mindig csak akkor indul el a fejlõdés útján az ember, amikor már a benne élõ lélek azt tisztán érzékeli, hogy neki mi is a feladata. Anélkül csak olyan eseményeket él meg, ami nem biztos, hogy az õ saját lelki fejlõdését segítené elõ.
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
Utolsó szerkesztés: 13 éve 3 hete ezelőtt Írta: Margit.
Téma zárolva.

VILÁGOT TEREMTETTE AZ ISTEN. 12 éve 8 hónapja ezelőtt #504

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 357
Alfred Vaucher: Isten a természetben

"Isten nyomát nemcsak a kinyilatkoztatás lapjain láthatjuk, hanem elénk tûnik a fenséges hegyekben, a termékeny völgyekben, a határtalan, mély óceánban is. Az egész teremtett világ Teremtõje szeretetrõl beszél az embernek. Isten megszámlálhatatlan kötelékkel kapcsolt magához... Ez a világ nemcsak fájdalmakból és nyomorból áll. "Isten szeretet" - ezt olvashatjuk le minden hajtásról, minden virágsziromról, minden fûszálról. Igaz, hogy a bûn átka töviseket és tüskebokrokat növesztett a földön, de a tüskebokrok maguk is hoznak virágokat, a tövisek pedig a rózsák alá vannak elrejtve.

Az egész természet Istenünk megindító atyai gondoskodásáról tanúskodik, s bizonyítja, hogy Isten gyermekei boldogságát akarja." (E.G.White)

Az anyagi világ a lelki valóságok tükörképe. - Zsoltár 19.
"A természet a kegyelem tükörképe" - mondta Pascal.
"A fizikai világ és a lelki világ meglepõen szoros kapcsolatban van egymással.
"Az egész teremtett világ nem más, mint a formák és szubsztanciák végtelenségében megnyilatkozó isteni gondolat" (R. Saillens)

A Mindenható mûvei nagyok és csodálatosak. Jel 15:3. A természet nagyszerû szépségei, csodái hasonlíthatatlan ékesszólással beszélnek hozzánk. Zsolt 111:2
Isten megnyilatkozása a természetben van olyan szép, világos és teljes, hogy imádatra indítsa az õszinte, becsületes szíveket.

Az egész földre ránehezedett, az egész teremtett világ szenved a kezdetben történt bûnös lépés miatt, és Isten szava már nem eredeti tisztaságában szól az emberhez a természet világában.

Sátán eljött hogy elvesse Isten földjébe a pusztulást és a halált. A természet nem csupán Isten szeretetét ismerteti meg velünk, hanem egyidejûleg a bûn, a rossz hatalomról is tanúskodik. Ez a két ellentétes üzenet keresztezi egymást: Sátán üzenete eltorzítja Isten üzenetét. Ez a rontás megnehezíti a természeten át kapott isteni üzenet megértését és magyarázatát.A mi választásunk,
hogy mit hallunk meg ebbõl.


Meggyöngült az a szerv, amellyel az ember az istenit felfogja. Az emberi szív nem õrizte meg azt az õszinteséget, egyenességet, amely kezdetben jellemezte. Ma is szemünk elõtt vannak az Isten mûveiben elrejtett nagy tanulságok, de mi már nem tudjuk kiolvasni õket . A természet és a Biblia között nincs ellentét ellenkezõleg, tökéletes összhangban vannak egymással, hiszen mindkettõ egy és ugyanazon szerzõnek, a teremtõ és megváltó Istennek a mûve. "A természet könyve és a kinyilatkoztatás könyve ugyanannak a hatalmas Léleknek a pecsétjét viseli magán, nem lehet tehát közöttük ellentét.

A természet megromlott állapota nem végleges. Határozott ígéretünk van arra, hogy a teremtett világ is részesülni fog a megváltásban. A föld állapota kezdettõl fogva szorosan összekapcsolódott az ember állapotával: így volt ez az ártatlanságban is és a bûnben is, és Így lesz a dicsõség állapotában is. A helyreállítás után a természet újból Isten igazi tükörképévé válik.
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 12 éve 8 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.

VILÁGOT TEREMTETTE AZ ISTEN. 12 éve 3 hónapja ezelőtt #1488

 • A.M. Timea
 • A.M. Timea profilkép
 • Nem elérhető
 • Platinum Boarder
 • Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
 • Hozzászólások: 357
Minden élet forrása
(ismeretlen)


Minden élet forrása: ;Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.; A János evangélium elsõ fejezetének e kijelentése rávilágít arra, hogy a teremtés Isten Igéje által keletkezett, általa kelt életre és elevenedik meg ma is. Az Ige által jött létre az emberi élethullám is, amely azt a feladatot kapta, hogy valósítsa meg, és tegye naggyá Isten teremtési tervét. Közös, harmonikus együttmûködés révén kellett megvalósítania az isteni elgondolást.

Az ebben az alapgondolatban rejlõ szabadsággal azonban sok teremtmény visszaélt. Az ember megszakította az Isten és teremtményei között fennálló harmonikus kölcsönhatást. Önfejû magatartásuk következményeként ezek a lények saját magukat zárták ki az isteni élettérbõl. Ezért szól a szentírás és sok legenda a bûnbeesésrõl, és az emberiségnek az isteni élettértõl szükségszerûen bekövetkezõ elválasztásáról.

De az ;Ige; fénylik. Az erõ, a kezdet világossága behatol a sötétségbe, hogy a bukott emberiséget visszavezesse. Megmentési terv keletkezett, hogy a bukott mikrokozmoszok erõ és vezetés híján ne merüljenek el a káoszban, mivel a központjukban visszamaradt õsatom tetszhalottá vált. A megmentési terv célja olyan lények létrehozása volt, melyek a vezetés nélkül maradt mikrokozmoszokat ideiglenesen megeleveníthetik és lélekkel láthatják el. Csak így vált lehetõvé, hogy egy teljesen idegen élettérben egyáltalán létezhessenek. E mikrokozmoszokat lelkesítõ lények a természet szülte emberek sok fejlõdési folyamaton mentek át, mielõtt elérték a modern ember értelmi fejlõdésének szintjét.
Mellékletek:
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
Utolsó szerkesztés: 12 éve 3 hónapja ezelőtt Írta: A.M. Timea.
Téma zárolva.
 • Oldal:
 • 1
 • 2
Oldalmegjelenítési idő: 0.113 másodperc