Imák
Ima Isten védelméért
Édes jó Istenünk, a Te védelmedért  és segítségedért esedezünk. Ne hagyj el, támogass minket küzdelmeinkben, szomorúságunkban és megpróbáltatásainkban. Szüntelenül Téged hívunk Istenünk, hallgasd meg könyörgő imánkat. Hiszen Te vagy a mindent átfogó Szeretet és Jóság.
Teljes bizalommal hagyjuk Reád sorsunkat.  Óh Uram, mindent tudsz, ismered minden egyes gyermekedet. Ámen.
 
Fohász
Ó Istenünk! Az imádkozás szellemünk élete. Szellemünk nem gyarapodhatik imádság nélkül: Ez az élete, világossága, üdve és boldogsága. A Hozzád való fohászkodás erőt, világosságot és kegyelmet ad nekünk.
Téged nem kérünk hiába jó Atyánk, hisz az örök szeretet köteléke összefűz Téged teremtményeiddel. Én Istenem, fáradni és küzdeni akarok a jóért, és mindig eszembe akarom tartani a Veled való közösséget és a Te hű gyermeked akarok lenni. Ámen.
 
Ima a békéért
Az Úr békéje legyen velünk: az Úr békéje vezéreljen minket és éljen szívünkben: Isten szerető Lelke nyilvánuljon érzelmeinkben és gondolatainkban, tetteinkben és beszédünkben. Az Úr adjon nekünk szeretetet, békét és szelídséget.
Mily boldog az, akinek sajátja e három kincs! Küzdjünk hát ezek megszerzéséért! Segíts meg ebben Mindenható Istenem. Ámen.
 
Ima megpróbáltatásban
Ha elkövetkeznek a nem szeretem napok, nem akarom sem bátorságomat, sem hitemet elveszíteni, hanem bízni akarok Benned, végtélen jóságú Atyám!
Ha rám nehezedik a szenvedések súlya, föltekintek az égre, s fölnézek a Napra, melynek melegét és fényét Te küldöd a földre, hogy életet árasszon.
Ha bánat és fájdalom nyomja szívemet, a virágokra gondolok, melynek megdermednek a fagytól, de ismét életre kelnek a melegtől és fénytől.

Így szabadítasz meg engem is, jó  Atyám, a fagytól, a nyomortól, ínségtől és fájdalomtól, mert a Te szereteted örök, és mert jóságos Atyja vagy gyermekeidnek.
Előre tehát bátran, minden homályon át az örök fény felé. Ámen.
 
Ima a világosságért
Mindenható Isten ! Hozzád fohászkodunk és kérünk Téged, mutasd meg nekünk kötelességeink útját. Világosíts meg minket és add, hogy felismerjük kötelességeinket, óh Istenünk, add meg annak igazi  és mély megismerését, amit a Te akaratod szerint tennünk vagy végrehajtanunk kell.

Nem akarok sem kételkedni, sem tétovázni, legyen erős az én akaratom a jóban, s munkálkodásom serény. Egyenesen és hűségesen akarok a kötelesség útján járni, amit Isten a számomra kijelölt.

Sokan tépelődnek és nem tudják, hogy mit cselekedjenek. Egy bensőséges ima, egy szívből fakadt fohász Te hozzád édes Istenem, áttör minden homályt és meghozza az igazság  fölismerését.
Lelkem azt súgja: Bízzál Istenben, Ő megmutatja neked az utat. Ámen.
 
<< Első < Előző 11 12 13 14 15 16 Következő > Utolsó >>