Imák
Miatyánk
Miatyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved.
Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a
mennyben, azonképpen itt a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a
mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
és ne vigyél minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Mert Tiéd az ország, a hatalom, és a dicsősség,
Mindörökkön örökké.
Ámen.  
 
Esti ima
Ó édes Istenem, hálát rebeg lelkem,
Hogy egész napon át megőriztél engem.
Bánom sok vétkemet, Szent Fiadnak vére,
Mossa meg kegyesen szívemet fehérre.

Virrasszon felettem, gondviselő  szemed,
Kélek óvd az éjjel testemet, lelkemet.
Szűz Anyám és Őrangyalom legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok nyugodt lesz éjjelem.
Ámen.
 
Reggeli ima
Szívem első gondolata, hozzád száll fel Istenem!
Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem.
Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja, ami kedves tenéked.

Édes Jézus add kegyelmed, őrizz engem  szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen.
Szűz Mária, Jézus Anyja, te mindnyájunk Anyja vagy,
Oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj.
Ámen.

 
Ima az irgalmasságért
Édes Istenem, adj nekünk töredelmes szívet, amely legyőzi a gonoszt, és amelynek az nem árthat többé! Adj nekünk jósággal és szelídséggel telt szívet, amelynek nem fáj a megbántás és a megalázás. Adj nekünk könyörülettel telt szívet, amely mindenkor szeretettel megbocsát, örömest segít a szükségben lévőkön és soha nem csügged el. Jóságos Istenem, adj nekünk imádattól áthatott szívet, mely mindig hűen és forrón dobogjon Feléd. Ámen.
 
Ima a kegyelemért
Édes Istenünk, világosítsd meg elménket, hogy megismerjük a Te akaratodat, és adj erőt, hogy azt híven teljesítsük. Engedd, hogy akként végezzünk el mindent, ahogy Te akarod, ahogy azt is a Te bölcsességed és igazságod kívánja tőlünk.
Megakarom fontolni minden cselekedetemet, hogy mindegyikkel dicsőséget szerezzek Szent Nevednek Ó Istenem.
Saját vágyaimat teljesen alá akarom rendelni a Te akaratodnak és a Te törvényeidnek. Háttérbe szorítom a vágyaimat és anyagi érdekeimet, és csupán a jövendő élet örökké tartó boldogságára és a Te dicsőítésedre akarok gondolni. Ámen.
 
<< Első < Előző 11 12 13 14 15 16 Következő > Utolsó >>