Imák
Ima az újszülött gyermekekért
Pillanatról pillanatra születnek gyermekek ide a földi világba. Ezekért imádkozom hozzád drága jó Istenem. A Te gondviselésedbe, szeretetedbe és kegyelmedbe ajánlom ezeket a gyermekeket.
Uram Jézusom aki szeretted a kisdedeket és magadhoz engedted őket a földi életed során, kérlek Téged, hogy vedd oltalmadba mindazokat a gyermekeket, akik ma jönnek e földi világba, hogy a feladataikat teljesítsék.

Segítsd őket életük kezdetén és segítsd őket, hogy földi pályájukat sikeresen befejezhessék. Neked ajánlom a gyermekeket, kik e földön élnek, őrködjél fölöttük Drága jó Istenem!
Ámen.
 
Ima az igazságért
Mindenható Istenem! Mily nehéz a földön megtalálni az igazságot. Bármennyire keressük és kutassuk is, nem találjuk meg hacsak  Te drága jó Istenem a szívünkbe nem oltod.
Te vagy a világosságnak és a megismerésnek egyedüli forrása, azért buzgó imádsággal kérjük Tőled Istenem, hogy légy velünk és segíts bennünket.
Világosítsd meg az elménket, ültesd  szívünkbe a Te szeretetedet, hogy hitünk ne ingadozzék és a Te igazságod fényeskedjék a mi lelkünkben.
Ámen.
 
Ima életfeladatunk felismerésére
Édes jó Istenem! Bizonyára meghatározott feladatokkal küldtél e földre. Teljes szívemből kérlek Téged, mutass nekem utat és módot azoknak a felismerésére. Mert a földi dogok elhomályosítsák látásomat és elterelik figyelmemet úgy, hogy nem értem, vagy sehogyan sem akarom megérteni a Te intő szavaidat és figyelmeztetéseidet, és túlságosan nagy áldozatnak látszik előttem a Te útmutatásaid szerint cselekedni.

Törekedni akarok óh Istenem, hogy amennyire csak tőlem telik levetkőzzem minden világi és bűnös vágyaimat és tulajdonságaimat.
Mindenható Atyám add, hogy észrevegyem és meglássam a Te szándékaidat és útmutatásaidat. Minden erőmmel, szívvel és lélekkel akarom azokat figyelni és követni.
Segíts meg, hogy az általad kitűzött feladataimat jól elvégezhessem.
Ámen.
 
Ima a Szentlélek ajándékaiért
BÖLCSESSÉG LELKE:
Adj nekem világosságot, mellyel felfoghatom, hogy amit a természetben látok, mind Isten ajándéka.

ÉRTELEM LELKE:
Segíts egyre jobban megértenem  Jézus Örömhírét, hogy olyan erős legyen a hitem, mint a sziklára épített ház.

HŰSÉG LELKE:
Úgy irányítsd életemet, hogy mindig hűséges gyermeke maradjak Istennek.

TÜRELEM LELKE:
Adj erőt, hogy türelemmel viseljem az élet nehézségeit, sikeresen küzdjek a bűn ellen, és mindig becsületesen teljesítsem kötelességeimet.

IGAZSÁG LELKE:
Add, hogy az igazságot megismerjem, és szerinte is éljek.

KEDVESSÉG LELKE:
Add, hogy a mindennapjaimat az emberek között kedvességben éljem, és növekedjem Isten  szeretetében.

SZERETET LELKE:
Önts a szívembe olyan szeretetet, hogy a mindennapjaimban az öröm töltse be a fő szerepet.
 
Üdvözlégy...
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,
az Úr van Te veled,
áldott vagy Te az asszonyok között,
és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus.

Asszonyunk  Szűz Mária,
Istennek Szent Anyja
imádkozzál érettünk, bűnösökért
most és halálunk óráján.
Ámen. 
 
<< Első < Előző 11 12 13 14 15 16 Következő > Utolsó >>