Imák
Ima étkezés után
Aki ételt italt adott,
Annak neve legyen áldott.
Ámen.
 
Ima étkezés előtt
Édes Jézus légy vendégünk,
Áld meg, amit adtál nékünk.
Adjad Uram, hogy jól essék
Jézus neve dicsértessék.
Ámen.
 
Ima kedvetlenségben
Vannak napok az életben, amikor az ember minden különösebb ok nélkül rosszkedvűnek, életuntnak érzi magát, valahogy elakad a földi gondok és bajok közepette. Lelke egyáltalán nem tud felemelkedni, kedélye sivár és nem tud imádkozni sem. Vonulj vissza magányodba, s küzd  le rosszkedvűségedet és emeld föl szívedet Istenhez és fohászkodjál.

Atyám valami van közöttünk, ami elválaszt engem Tőled. Az én gyarló emberi természetem, lelkem és kishitűségem a kétségbeesés örvényébe akar sodorni. Ments meg Istenem, segíts rajtam. Küldj vigaszt kétkedő szívembe, melegítsd föl azt szereteteddel, hogy újra higgyek és bízzak.

Nem akarok elszakadni Tőled Istenem, mert tudom, hogy szereteted örök és el nem hagy minket soha. El akarok a lelkemből űzni minden meggondolatlanságot és bizalmatlanságot.
Ámen.
 
Anya imája
Itt állok Uram az én gyermekeimmel, akiket Te adtál nekem. Add Istenem, hogy jól fölnevelhessem  őket, az Ég és a föld számára egyaránt. Ide hoztam mindnyájukat, kiket nekem adtál és reám bíztál. Istenem adj erőt nekem, hogy mindent jól elvégezhessek. Ha valamelyik közülük eltévelyednék, segítsd azt a jó útra visszatérítenem.

Hallgasd meg Uram anyai könyörgésemet, mely szeretettel telt szívemből száll Hozzád. Segíts fölismernem az utakat, melyeken gyermekeimet vezetnem kell. Segíts a lelkükbe látnom, sugalld a szavakat, melyeket indulatosság, vagy gyengeség nélkül, szeretettel és jósággal kell hozzájuk intéznem.

Szeretném őket megtanítani arra, hogy ha megpróbáltatásokkal és szenvedésekkel találkoznak, azt türelemmel és alázattal viseljék el.
Istenért élni ez legyen az én gyermekeim szívében írva, és akkor nyugodt lélekkel mondhatom:  „Uram itt vagyok a gyermekekkel, akiket nekem adtál.”
Ámen.
 
Feleség imája
Én Istenem azért a lélekért könyörgök most Hozzád, akivel örökre összekötöttél engem ebbe a földi világban, a szeretett férjemért. Add Istenem, hogy mindig a Te szolgád legyen, igazság szelleme jöjj és töltsd be egészen a szívét és lelkét a te világosságoddal, vezéreld és erősítsd őt.

Drága jó Istenem adj neki a Te szeretetedből és erősítsd, hogy a Te tiszta szereteted forrassza össze lelkeinket. Istenem légy velünk és segíts, hogy a Te akaratod szerint éljünk és egykoron egyesülten imádhassunk Téged.

Add, hogy hálával fogadjunk minden bajt és bánatot, amivel a földi életünk során találkozunk. Ha veszély fenyegeti küld el hozzá angyalaidat és legyenek a segítségére.
Ó Uram őrizd meg a lelkét a gonosztól, légy vele Istenem.
Segíts, hogy örökké engedelmes gyermekeid maradjunk és a Te akaratod szerint éljünk.
Ámen.
 
<< Első < Előző 11 12 13 14 15 16 Következő > Utolsó >>