Imák
Nehéz a keresztem
Nehéz a keresztem, megváltó Krisztusom,
De amit rám mértél szívesen hordozom.
Szívemből szeretlek, ha meg is látogatsz.
Eléd térdelek, bár milyen csapást adsz.

Te Krisztus vagy - mégis összerogytál,
Én ezerszer kisebb porszem a pornál.
Viszem a keresztem - csak erőt adj hozzá,
Ha Neked úgy tetszik, - váljak áldozattá.

Minden bűnömet, bocsásd meg nekem,
Hogy a másvilágra tisztám érkezhessem.
Légy irgalmas hozzám, mennynek, földnek Ura,
Könyörögj érettem, Jézusnak szent Anyja.
Ámen

 
Ima az őrangyalhoz
Köszönöm segítségedet Istennek Szent Angyala, kinek őrizetére vagyok bízva. Köszönöm mindazt, amivel ebben az életben oltalmaztál, s főképpen azt, amivel lelkemnek sokkal drágább életét körülvetted.

Hála Neked, amiért oly híven mellettem vagy, állandóan pártfogolsz, és a sötétség angyalának támadásai ellen védelmezel. Szívből sajnálom, hogy sugallataidnak annyiszor ellene szegültem, jelenléted iránt oly kevés tisztelettel viseltettem, s hibáim által Téged, leghívebb Barátomat annyiszor megszomorítottalak. Bocsáss meg kérlek, és továbbra is világosíts fel, vezérelj, és feddj meg hibáimért.

Ne hagyj el életemnek utolsó leheletéig, hogy akkor lelkem a Te pártfogásoddal lépjen örök bírája elé, s az Úr választottai között örök békét találjon.
Ámen.
 
Gyermek ima
Fáradt vagyok, lenyugszom, álmos szemem bezárom, én Istenem, tarts szemmel, őrizz meg egész éjjel!
Ami rosszat ma tettem, bocsásd meg én Istenem!
Jézus vére s kegyelmed, mindent jóvá tegyenek!
Ámen.
 
Magvetés
Ó Jézus, te mindenkinek egyforma nagylelkűséggel felajánlod szavadat és
tanításodat. Ahogy a magvető nem tesz különbséget a földre vonatkozóan,
hanem egyszerűen mindenütt vet, éppúgy te is egyformán intézed tanításod a
gazdaghoz, a szegényhez, a bölcshöz, a tudatlanhoz, a buzgóhoz, a
lustához, a bátorhoz és a gonoszhoz.

 Megkülönböztetés nélkül beszélsz mindenkihez. Add, Uram, hogy tanításodat
figyelemmel hallgassam és állandóan eszemben tartsam, s erővel és bátran megvalósítsam.
Ámen.
 
Minden napra..
Uram, Istenem!
Őrizz meg engem attól, hogy valaha is tehernek érezzem munkámat, vagy kedvetlen legyek hivatásomban!
Add, hogy ne szégyelljek semmilyen munkát, ami hasznos, jól gazdálkodjam az idővel, ne fecséreljem el haszontalan beszélgetéssel, vagy értelmetlen időtöltéssel.
Adj nekem olyan erős szeretetet irántad, hogy az a munka, amit mára rendeltél nekem, ne teher legyen, hanem öröm !
Jézus Krisztusért, a mi Urunkért.
 Ámen .

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>