Imák
A reggel csendje
A reggel csendje Hozzád hív Uram, hogy hálát adjak, megpihent ez a fáradt szív, s most örvend az új napnak.
Te őrizted az álmomat, és adtál békességet, erőmet Te újítottad, hogy kövesselek Téged.
Tiéd Uram ez a világ, Tiéd itt mind az élet, Te hordozod a nap gondját, a Te szent kezed éltet.
Vezess engem ma utadon, hogy tetszésedre éljek, S ha kísértés a rosszra von, oltalmat Tőled kérjek.
Mint gyermeked, szeresselek, Hallgassak mindig szódra, szívembe zárjam beszéded, legyen forrás a jóra!
Ámen

 
Az egységre meghívottak imája
Megváltó Krisztusunk! Egységre hívtál minket, mint ahogy Te is Egy vagy az Atyával. Olyan egységre, amelyben szeretet, egyetértés és önzetlenség uralkodik. Olyan egységre, amely örömet és boldogságot szül.

Kimondhatatlan a hálánk Urunk, hogy részünk lehet Benned, és a Te szeretetedben, amellyel vagy irántunk, amelyet meg sem érdemlünk! Tarts meg ebben az egységben, ne hagyd, hogy a bűn újra visszataszítson minket a szeretetlen, önző világba, ahol csak széthúzás és az egymástól való eltávolodás vár ránk.
Segíts nekünk, hogy azok közül, akik még rabjai a gonosznak, minél többet tudjunk kihalászni és megmenteni az Életnek. Mert Nélküled semmit sem tehetünk. Nélküled nem jutunk el az egységre.
Ámen.
 
A tékozló fiú imája

Akartam mindent, ami nekem jár.
Elvettem, elvittem, elszórtam, elvesztettem.
Semmim sincs már.
Szegény vagyok és idegen.
Mi várhat még rám?
Ki várhat még rám?
Apám!
Fölkelek,
     hazatérek,
          megbánom.,
               letörlesztem.
És te már vártál,
     messziről megláttál,
          elém szaladtál,
               nyakamba borultál,
                    megcsókoltál.
Sírtam, dadogtam, zokogtam...
És te örömödben felöltöztettél,
     gyűrűt húztál ujjamra,
          sarut a lábamra,
               levágtad a hizlalt borjút,
                    etettél és vigadtál velem.
Bocsáss meg!
Nem hagylak el soha többé.
Ámen.
(ismeretlen)

 
Úti imádság
Uram, Jézus, járj előttem,
ha lankadok, állj mögöttem,
Pajzsomként lebegj fölöttem,
jobbról, balról segíts engem.
Mindig téged keresselek,
mindig találkozzam veled,
minden léptemben szüntelen
te, csak te jöjj szembe velem.
Te légy szavam a nyelvemen,
más szavával te szólj nekem.
Minden egyes pillantásom
mindenkiben téged lásson.
Te légy utam az utamban,
utam végén a jutalmam...
Ámen.
(Szent Patrik) 
 
A pásztort ismerő juhok imája
Jézusunk! Valóban olyanok vagyunk, mint a juhok. Ha nincsen cél az életünkben, csak bolyongunk az élet mezején. Ilyenkor a gonosz is könnyen ránk talál, felfal és szétszór minket.

Urunk! Szükségünk van pásztorra. Te vagy az egyetlen jó pásztor az életünkben. Légy a mi igaz és jó pásztorunk! Egyedül Te ismered az utat, amely az örök életbe vezet. Krisztusom, vezesd nyájadat az üdvösségre! Egyedül Te vagy képes legyőzni a bűn vérszomjas farkasát.
Megváltónk, kérünk, védelmezz ettől a farkastól, ne hagyd, hogy elragadjon minket! Szükségünk van rád!
Ámen.
(ismeretlen)

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>