Imák
Hallgasd meg imámat
Mindenható Isten, hallgasd meg imámat.
Töltsd el szívemet angyali tiszta szeretettel
embertársaim, hazám és honfitársaim iránt.
Világosíts fel lángszellemeddel és erős ésszel!

Engedj a jövőbe pillantanom,
és megkülönböztetnem a jónak magvát
a gonosznak magvától

Add tudtomra,
mit tegyek és miként kezdjem,
hogy Neked egykor azokról a javakról,
melyeket reám bíztál, beszámolhassak.

Gondolkodni akarok és dolgozni
éjjel és nappal, egész életemen át.

Segítsd sikerre bennem azt, ami jó,
tipord el csírájában azt,
aminek rossz gyümölcse lehetne.

Nyújtsd segélyedet, hogy minden
heves indulatot elnyomhassak magamban.

Engedd, hogy igazi lelki alázattal
tekintsek mindent a világon
s úgy fogjak hozzá bármihez.

Ezt az imámat ne csak szóval mondjam el,
hanem tettemmel bocsássam
szüntelen az égbe.
Ámen.

 
Nálad vagyok otthon
Istenem, Te mindenütt jelen vagy. Jézus Krisztusom, Megváltóm, ki oly
közel vagy hozzám szereteteddel, egész napi szétszórtságom után hazahozom
Hozzád a szívemet. Nálad vagyok otthon, Istenem és Atyám. A jóért, amelyet
kegyelmeddel cselekedtem, hálát adok neked. Jóságos Istenem, Te
ajándékoztad azt nekem. A rosszért, amelyet elkövettem gondolattal,
szóval, cselekedettel és mulasztással, bocsánatodat kérem. Segíts, hogy
jobb legyek!
(Szalézi Szent Ferenc)

 
Fáradt ember imája
Atyám!
Kezemmel és eszemmel dolgoztam , elfáradtam.
Adj testemnek pihenést, lelkemnek-szívemnek derűt,
hogy további munkámba örömet, lelket vihessek,
önmagamnak és mások hasznára válhassak.
Ámen.

 
Ima Jézushoz
Te vagy az élet
       - Téged lélegzünk.
Te vagy a kenyér
       - utánad éhezünk.
Te vagy az ünnep
       - benned örvendezünk.
Te vagy az út
       - segíts rajtad járnunk!
Te vagy az élet közepe
       - gyűjts hát magad köré!
Te vagy a nagy átváltoztató
       - újíts meg minket!
Te vagy a béke
       - békíts ki magadban mindnyájunkat!
Ámen. 
Ima a mennyei kenyérért
Hálát adok, neked,
mert nálad mindig van kenyér számunkra,
még ha nem is tudunk róla.
Áldott legyél, Atyánk,
akinek úgy tetszik,
hogy megosszuk egymással kenyeredet.
Áldunk téged, Jézus,
aki tested kenyerével tápláltad tested tagjait.
Kérünk, vezess ki minket a pusztába
és add nekünk minden nap e mennyei kenyeret,
mely megerősíti szívünket,
az országodba vivő hosszú úton.
Ámen.


 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>