Imák
Házszentelő ima
Dr. Sadowsky Mártontól tanult svájci házszentelő ima:
 
Mindenható, örök Isten!
Irgalmasságodban a Földet javaiddal töltöd be.
Kérlek, ennek a háznak a lakói nevében és aki itt talál menedéket, méltóztassál megáldani, megszentelni ezt a házat és lásd el javaiddal.
Áldd meg Uram kimeríthetetlen irgalmaddal mindazokat akik itt laknak, és add meg számukra az ég bőségét és mindazt a földi gazdagságot, ami az élethez szükséges, és hogy teljesüljenek azok a kívánságaik, amik méltányosak.
Amint abban az időben megáldottad Ábrahám, Izsák és Jakab házát,
ugyanígy kérlek, szolgád által méltóztassál megáldani ezt a házat is és megkeresztelni,
hogy falai között vegyenek lakást a Te Szent Angyalaid, hogy őrködjenek felette, védelmezzék.
Ekként biztosítva a védelmüket, a szeretetet és a harmóniát és a boldogságot.
A mi urunk, Jézus Krisztus által, és szent János, az ő szolgája által kérlek erre.
Ámen.

Isten szent Angyalai!
Az isteni irgalom által szálljatok le erre a házra és minden tartozékára. Védelmezzétek azt mindörökké. Űzzétek el a gonoszt és annak kíséretét. Ne engedjétek meg annak ártó tevékenységét. hogy az isteni béke és áldás szálljon le erre a házra.
Hogy ez a ház /lak/ legyen egy égő tűz a démonok számára, ami elűzi őket és menekülésre készteti és meggátolja, hogy oda betelepedjenek, elrejtőzködjenek, akár nappal, akár éjjel.
Hogy akik itt laknak vagy akik itt megfordulnak, biztonságban legyenek, biztonságban éljenek, békében pihenhessenek. Álmukat félelmek, rémálmok ne zavarják.
Semmilyen ördögi ármánytól nem kell, hogy féljenek, sem ők, sem az állatok, sem a növények, sem a kristályok vagy különböző tárgyak.
A mi urunk, Jézus Krisztus által és szent János az ő szolgája által, kérlek erre.
Ámen.
 
Assisi Szent Ferenc imája
 Uram, tégy engem békéd eszközévé,
Hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
Hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
Hogy összekössek, ahol széthúzás van,
Hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
Hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
Hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.

Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem, hogy én megvigasztaljak,
Nem arra, hogy szeressenek,
Hanem arra, hogy szeressek.

Mert aki így ad, az kapni fog,
Aki elveszíti magát, az talál,
Aki megbocsát, annak megbocsátanak,
Aki meghal az fölébred az örök életre.
Ámen
 
Reggeli ima
Oh édes Istenem,
hálát rebeg lelkem,
hogy felkeltetted napod
a mai reggelen.
Vágyik rád lelkem,
hogy Veled töltekezzem,
bármerre visz az utam,
Te leszel énvelem.
Te leszel a gondolatom,
Érted emelem a karom.
Áldj meg Uram engem,
hogy vigyázzak Rád nagyon.
Ámen.

 
A Szentléllek vezetéséért
Uram, átadom Neked életemet. Szívemből megbocsátok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott.
Hálát adok mindenért, ami történt velem. Minden ajándékodat megköszönöm, Uram.
Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is, mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított.
Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet! Add, hogy fölismerjem mindig Lelked vezetését, és készséges szívvel engedelmeskedjek neki!
Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet, és add, hogy gyermeki szívvel egészen Rád hagyatkozzam! Rád bízom életemet, halálomat és minden javamat.
Add meg nekem, Uram azokat a lelki adományokat, amelyekkel szolgálhatlak Téged ezután!
Fölajánlom Neked képességeimet és körülményeimet, odaadom minden kívánságomat és vágyamat.
Kérlek, légy Ura életemnek és változtasd át szívemet olyanná, amilyenné öröktől fogva eltervezted!
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Ámen.     
(szerzője ismeretlen)

 
Fogadd el....
Megfáradt testtel és lélekkel
egy túlzsúfolt hajszolt nap után
Hadd mondjak néma áldást Néked
szerető, Teremtő Atyám ...

Hadd mondjak áldást szívemből,
hisz szavakhoz oly gyönge a szám ...
De oly csekély a szó ereje ...
Félek, nem ér fel hozzád imám.

Hadd mondjak áldást mindenért
mi utamon ért, s még mi vár,
s hadd köszönjem meg halkan az erőt
mit Te adtál, átlépni gondok garmadán.

Hadd mondjak áldást a könnyért,
és hadd áldjalak minden mosolyért ...
De tudom: az Áldás is kevés ...
Fogadd el hát szívem, s életem ...
Fogadd el Atyám mindenért ...
(Tandari Éva)
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>