Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Ima (1 fő olvassa) (1) Vendég
Jézus tanításával kapcsolatos gondolatokról, szellemtanról stb.
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Ima
#555
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4696
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Ima 10 éve, 10 hónapja  
Az Én miatyánkom

Mikor a szíved már csordultig tele,
Mikor nem csönget rád soha, senki se,
Mikor sötét felhő borul életedre,
Mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe;
Ó, "Lélek", ne csüggedj ! Ne pusztulj bele !
Nézz fel a magasba, - reményteljesen,
S fohászkodj. Miatyánk, Ki vagy a mennyekben.

Mikor a magányod ijesztőn rád szakad,
Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,
Mikor körülvesz a durva szók özöne,
Átkozódik a "Rossz", - erre van Istene !..
Ó, "Lélek", ne csüggedj ne roppanj bele
Nézz fel a magasba, és hittel rebegd.
Uram ! Szenteltessék meg a Te neved !

Mikor minden felöl forrong a "nagyvilág",
Mikor elnyomásban szenved az Igazság,
Mikor felszabadul a Pokol a Földre,
Népek homlokára Káin bélyege van sütve;
Ó, "Lélek", ne csüggedj ! Ne törjél bele !
Nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog,
S kérd : Uram ! Jöjjön el a Te országod !

Mikor beléd sajdul a rideg valóság,
Mikor életednek nem látod a hasznát,
Mikor magad kínlódsz, láztól meggyötörve,
Hisz bajban nincs barát, ki veled törődne ...!
Ó, "Lélek", ne csüggedj ! Ne keseredj bele !
Nézz fel a magasba, - hajtsd meg homlokod,
S mondd : Uram ! Legyen meg a Te akaratod !

Mikor a "kisember" fillérekben számol,
Mikor a drágaság az idegekben táncol,
Mikor a "gazdagság" milliót költ, hogy éljen,
És millió szegény a "nincstől" hal éhen,...
Ó,"Lélek", ne csüggedj ! Ne roskadj bele !
Nézz fel a magasba, - tedd össze két kezed,
S kérd : Uram ! Add meg a napi kenyerünket !

Mikor életedbe lassan belefáradsz,
Mikor hited gyöngül, - sőt, - ellene támadsz,
Mikor, hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd,
Minden lázad benned, hogy - tagadd meg "Őt !"...
Ó, "Lélek", ne csüggedj ! Ne egyezz bele !!!
Nézz fel a magasba , s hívd Istenedet !
Uram ! - segíts ! - s bocsásd meg vétkeimet !

Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek,
Munkád elismerik, lakást is szereznek,
Mikor verítékig hajszoltad magadat,
S később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak,...!
Ó,"Lélek", ne csüggedj ! Ne ess kétségbe !
Nézz fel a magasba, sírd el Teremtődnek :
Uram ! Megbocsátok az ellenem vétőknek !

Mikor a "nagyhatalmak" a békét tárgyalják,
Mikor BÉKE sehol ! Csak egymást gyilkolják !
Mikor a népeket a vesztükbe hajtják,
S kérded : Miért tűröd ezt ? Istenem ! MIATYÁNK !
Ó,"Lélek", ne csüggedj ! Ne pusztulj bele !
Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj.
Lelkünket kikérte a "Rossz", támad, tombol !...
Uram ! Ments meg kísértéstől ! Ments meg a Gonosztól !
AMEN

UTÓHANG

S akkor szólt a Mester, kemény szelíden.
Távozz, Sátán ! Szűnj vihar ! Béke, csend legyen !
Miért féltek ti, kicsinyhitűek ?...
Bízzatok ! Hiszen Én megígértem nektek,
Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek !
Hűséges kis nyájam, Én Pásztorotok vagyok,
S a végső időkig veletek maradok !!!
AMEN.
(ismeretlen szerző)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.01.03 10:37 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#592
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Ima 10 éve, 10 hónapja  
A Névtelen Szellem imája.

Nagy Isten, szeretet Istene, kinek fényessége
és dicsősége betölti az eget és a földet,
és elárasztja a mindenséget,Hozzád kiáltunk!
Oh jóság, tökéletesség és igazság Istene adj
nekünk kegyelmet és emeld fel a mi lelkünket a
szellemiségnek arra a fokára, hogy Téged megismerhessünk, hogy Téged megérthessünk!

Istenünk jó Atyánk, mi apró tökéletlen bűnösök
kik pórból lettünk és porrá leszünk álmélkodva
kérdezzük önmagunktól: kicsoda az ember, hogy
Te, Uram, megemlékezel róla?

Tudjuk, Uram, hogy az ég megközelíthetetlen volt
a földről és Te elküldötted a szeretet megtestesítőjét, hogy a mennyet lehozza, a földre, hogy a mi megfásult szívünkbe életet
árasszon az Ige által. Te hatalmat adtál Néki
mennyen és földön, hogy megítélje a földön
élőket.

Elküldötted Őt, Uram, hogy a világ lássa meg a te nagy szeretetedet Őbenne. Te adtál neki elevenítő élete, hogy aki hisz Őbenne, egy is el ne vesszen, hanem örök életet nyerjen,
hogy mindnyájan megtartassanak arra a napra,
amelyen minden elmúlik, de a Te beszéded,
amely életet adott, semmi kép el nem múlik.


Oh add Uram, hogy ez a Lélek megsokasodjék és
megerősödjék azokban, akik keresik az utat,
amely Hozzád vezet.
Oh Szentlélek, ki megvilágítod a mi lelkünket,
ki bennünket nevelsz és az igazsággal táplálsz, kérünk Téged,jöjj és végy lakozást
a mi lelkünkben. Egyengesd a mi gondolatainkat és éleszd a mi érzelmeinket
azzal a szent tűzzel, amellyel a tanítványok lelkét bevilágítottad!
Ébreszd fel Uram a te szolgáidat, a földi
bűnök rabságából, hasd át őket, hogy megismerjék a tulajdonképpeni Pásztort, az
Egyet, hogy az ő szavára hallgasson minden
nép és minden nemzet.

Ajándékozd meg Uram, a szenvedőket hittel és vigasztalással, a küzdőket új erővel és a
kimerülteket reménységgel, hogy a hit világossága ki ne aludjék a földön.
Add Uram kérlek a te Szentlelked ajándékát hogy minden lélek megismerhesse a te akaratodat és követhesse azt.

Istenünk, kérlek, emeld fel a mi lelkünket, tisztíts meg és szentelj meg minket, hogy
mindnyájan a Tieid lehessünk! AMEN!


(részletek)

Szeretettel megosztom veletek:Tímea.
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.01.11 22:24 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#710
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4696
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Ima 10 éve, 9 hónapja  
Fogadd el...

Megfáradt testtel és lélekkel
egy túlzsúfolt hajszolt nap után
Hadd mondjak néma áldást Néked
szerető, Teremtő Atyám ...

Hadd mondjak áldást szívemből,
hisz szavakhoz oly gyönge a szám ...
De oly csekély a szó ereje ...
Félek, nem ér fel hozzád imám.

Hadd mondjak áldást mindenért
mi utamon ért, s még mi vár,
s hadd köszönjem meg halkan az erőt
mit Te adtál, átlépni gondok garmadán.

Hadd mondjak áldást a könnyért,
és hadd áldjalak minden mosolyért ...
De tudom: az Áldás is kevés ...
Fogadd el hát szívem, s életem ...
Fogadd el Atyám mindenért ...
(Tandari Éva)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.03.01 22:33 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#765
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4696
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Ima 10 éve, 9 hónapja  
Gondviselés

Mennyei Atyám !
Gondviselésedre bízom magamat. Nem akarok mást, mint akaratodat fölismerni és teljesíteni.
Múltamat ismered : Bocsáss meg érte !
Jövőmet is tudod : Miért aggódnék tehát ?
Amit a mindennapok során tennem kell, abban hűségesen akarlak szolgálni.
Tied vagyok testemmel, lelkemmel !
Mindig veled akarok maradni, Istenem !(
( W. Eberschweiler SJ )
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.02.06 10:28 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#880
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4696
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Ima 10 éve, 9 hónapja  
.
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#949
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4696
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Ima 10 éve, 8 hónapja  
Házi áldás


Áldd meg otthonunkat, Uram,
Töltsd meg szereteteddel
és jelenléteddel.

Kérünk jöjj el, és maradj velünk
a falak között -
lakj a lelkünkben, és segíts az
otthonunkat olyan hellyé alakítani,
ahol egymást táplálni tudjuk és
segíteni a növekedésben.

Uram, támogasd erőfeszítéseinket,
hogy a meleg és biztonságot adó
menedékké alakítsuk otthonunkat,
ahol az energiánkat megújíthatjuk,
és felfrissíthetjük lelkünket.

Segíts olyan menedékké alakítani,
ahol az aggodalmak feloldódnak,
a mosolyt megosztjuk,
szabadon és nagylelkűen megosztjuk
a szeretetet.

Uram, a mi otthonunkat alakítsd olyan
szentéllyé, ahol érezzük jelenlétedet
És ahol befogadjuk szeretetedet.
Ámen.
(ismeretlen szerzőtől)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.06.09 14:33 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat