Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Ima (1 fő olvassa) (1) Vendég
Jézus tanításával kapcsolatos gondolatokról, szellemtanról stb.
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Ima
#555
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4916
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Ima 11 éve  
Az Én miatyánkom

Mikor a szíved már csordultig tele,
Mikor nem csönget rád soha, senki se,
Mikor sötét felhő borul életedre,
Mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe;
Ó, "Lélek", ne csüggedj ! Ne pusztulj bele !
Nézz fel a magasba, - reményteljesen,
S fohászkodj. Miatyánk, Ki vagy a mennyekben.

Mikor a magányod ijesztőn rád szakad,
Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,
Mikor körülvesz a durva szók özöne,
Átkozódik a "Rossz", - erre van Istene !..
Ó, "Lélek", ne csüggedj ne roppanj bele
Nézz fel a magasba, és hittel rebegd.
Uram ! Szenteltessék meg a Te neved !

Mikor minden felöl forrong a "nagyvilág",
Mikor elnyomásban szenved az Igazság,
Mikor felszabadul a Pokol a Földre,
Népek homlokára Káin bélyege van sütve;
Ó, "Lélek", ne csüggedj ! Ne törjél bele !
Nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog,
S kérd : Uram ! Jöjjön el a Te országod !

Mikor beléd sajdul a rideg valóság,
Mikor életednek nem látod a hasznát,
Mikor magad kínlódsz, láztól meggyötörve,
Hisz bajban nincs barát, ki veled törődne ...!
Ó, "Lélek", ne csüggedj ! Ne keseredj bele !
Nézz fel a magasba, - hajtsd meg homlokod,
S mondd : Uram ! Legyen meg a Te akaratod !

Mikor a "kisember" fillérekben számol,
Mikor a drágaság az idegekben táncol,
Mikor a "gazdagság" milliót költ, hogy éljen,
És millió szegény a "nincstől" hal éhen,...
Ó,"Lélek", ne csüggedj ! Ne roskadj bele !
Nézz fel a magasba, - tedd össze két kezed,
S kérd : Uram ! Add meg a napi kenyerünket !

Mikor életedbe lassan belefáradsz,
Mikor hited gyöngül, - sőt, - ellene támadsz,
Mikor, hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd,
Minden lázad benned, hogy - tagadd meg "Őt !"...
Ó, "Lélek", ne csüggedj ! Ne egyezz bele !!!
Nézz fel a magasba , s hívd Istenedet !
Uram ! - segíts ! - s bocsásd meg vétkeimet !

Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek,
Munkád elismerik, lakást is szereznek,
Mikor verítékig hajszoltad magadat,
S később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak,...!
Ó,"Lélek", ne csüggedj ! Ne ess kétségbe !
Nézz fel a magasba, sírd el Teremtődnek :
Uram ! Megbocsátok az ellenem vétőknek !

Mikor a "nagyhatalmak" a békét tárgyalják,
Mikor BÉKE sehol ! Csak egymást gyilkolják !
Mikor a népeket a vesztükbe hajtják,
S kérded : Miért tűröd ezt ? Istenem ! MIATYÁNK !
Ó,"Lélek", ne csüggedj ! Ne pusztulj bele !
Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj.
Lelkünket kikérte a "Rossz", támad, tombol !...
Uram ! Ments meg kísértéstől ! Ments meg a Gonosztól !
AMEN

UTÓHANG

S akkor szólt a Mester, kemény szelíden.
Távozz, Sátán ! Szűnj vihar ! Béke, csend legyen !
Miért féltek ti, kicsinyhitűek ?...
Bízzatok ! Hiszen Én megígértem nektek,
Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek !
Hűséges kis nyájam, Én Pásztorotok vagyok,
S a végső időkig veletek maradok !!!
AMEN.
(ismeretlen szerző)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.01.03 10:37 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#592
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Ima 11 éve  
A Névtelen Szellem imája.

Nagy Isten, szeretet Istene, kinek fényessége
és dicsősége betölti az eget és a földet,
és elárasztja a mindenséget,Hozzád kiáltunk!
Oh jóság, tökéletesség és igazság Istene adj
nekünk kegyelmet és emeld fel a mi lelkünket a
szellemiségnek arra a fokára, hogy Téged megismerhessünk, hogy Téged megérthessünk!

Istenünk jó Atyánk, mi apró tökéletlen bűnösök
kik pórból lettünk és porrá leszünk álmélkodva
kérdezzük önmagunktól: kicsoda az ember, hogy
Te, Uram, megemlékezel róla?

Tudjuk, Uram, hogy az ég megközelíthetetlen volt
a földről és Te elküldötted a szeretet megtestesítőjét, hogy a mennyet lehozza, a földre, hogy a mi megfásult szívünkbe életet
árasszon az Ige által. Te hatalmat adtál Néki
mennyen és földön, hogy megítélje a földön
élőket.

Elküldötted Őt, Uram, hogy a világ lássa meg a te nagy szeretetedet Őbenne. Te adtál neki elevenítő élete, hogy aki hisz Őbenne, egy is el ne vesszen, hanem örök életet nyerjen,
hogy mindnyájan megtartassanak arra a napra,
amelyen minden elmúlik, de a Te beszéded,
amely életet adott, semmi kép el nem múlik.


Oh add Uram, hogy ez a Lélek megsokasodjék és
megerősödjék azokban, akik keresik az utat,
amely Hozzád vezet.
Oh Szentlélek, ki megvilágítod a mi lelkünket,
ki bennünket nevelsz és az igazsággal táplálsz, kérünk Téged,jöjj és végy lakozást
a mi lelkünkben. Egyengesd a mi gondolatainkat és éleszd a mi érzelmeinket
azzal a szent tűzzel, amellyel a tanítványok lelkét bevilágítottad!
Ébreszd fel Uram a te szolgáidat, a földi
bűnök rabságából, hasd át őket, hogy megismerjék a tulajdonképpeni Pásztort, az
Egyet, hogy az ő szavára hallgasson minden
nép és minden nemzet.

Ajándékozd meg Uram, a szenvedőket hittel és vigasztalással, a küzdőket új erővel és a
kimerülteket reménységgel, hogy a hit világossága ki ne aludjék a földön.
Add Uram kérlek a te Szentlelked ajándékát hogy minden lélek megismerhesse a te akaratodat és követhesse azt.

Istenünk, kérlek, emeld fel a mi lelkünket, tisztíts meg és szentelj meg minket, hogy
mindnyájan a Tieid lehessünk! AMEN!


(részletek)

Szeretettel megosztom veletek:Tímea.
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.01.11 22:24 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#710
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4916
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Ima 11 éve  
Fogadd el...

Megfáradt testtel és lélekkel
egy túlzsúfolt hajszolt nap után
Hadd mondjak néma áldást Néked
szerető, Teremtő Atyám ...

Hadd mondjak áldást szívemből,
hisz szavakhoz oly gyönge a szám ...
De oly csekély a szó ereje ...
Félek, nem ér fel hozzád imám.

Hadd mondjak áldást mindenért
mi utamon ért, s még mi vár,
s hadd köszönjem meg halkan az erőt
mit Te adtál, átlépni gondok garmadán.

Hadd mondjak áldást a könnyért,
és hadd áldjalak minden mosolyért ...
De tudom: az Áldás is kevés ...
Fogadd el hát szívem, s életem ...
Fogadd el Atyám mindenért ...
(Tandari Éva)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.03.01 22:33 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#765
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4916
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Ima 10 éve, 11 hónapja  
Gondviselés

Mennyei Atyám !
Gondviselésedre bízom magamat. Nem akarok mást, mint akaratodat fölismerni és teljesíteni.
Múltamat ismered : Bocsáss meg érte !
Jövőmet is tudod : Miért aggódnék tehát ?
Amit a mindennapok során tennem kell, abban hűségesen akarlak szolgálni.
Tied vagyok testemmel, lelkemmel !
Mindig veled akarok maradni, Istenem !(
( W. Eberschweiler SJ )
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.02.06 10:28 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#880
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4916
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Ima 10 éve, 11 hónapja  
.
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#949
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4916
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Ima 10 éve, 11 hónapja  
Házi áldás


Áldd meg otthonunkat, Uram,
Töltsd meg szereteteddel
és jelenléteddel.

Kérünk jöjj el, és maradj velünk
a falak között -
lakj a lelkünkben, és segíts az
otthonunkat olyan hellyé alakítani,
ahol egymást táplálni tudjuk és
segíteni a növekedésben.

Uram, támogasd erőfeszítéseinket,
hogy a meleg és biztonságot adó
menedékké alakítsuk otthonunkat,
ahol az energiánkat megújíthatjuk,
és felfrissíthetjük lelkünket.

Segíts olyan menedékké alakítani,
ahol az aggodalmak feloldódnak,
a mosolyt megosztjuk,
szabadon és nagylelkűen megosztjuk
a szeretetet.

Uram, a mi otthonunkat alakítsd olyan
szentéllyé, ahol érezzük jelenlétedet
És ahol befogadjuk szeretetedet.
Ámen.
(ismeretlen szerzőtől)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.06.09 14:33 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat