Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Párbeszéd imáról (1 fő olvassa) (1) Vendég
Feri bácsi életéről, tanításával kapcsolatos témák, a gondolkodás átalakítás, a hit, remény és szeretet, a gondviselő Isten. Feri bácsi által írt 43 db HANG könyvről.
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Párbeszéd imáról
#488
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4953
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Párbeszéd imáról 11 éve, 2 hónapja  
Kérdező: PÁRBESZÉD-IMÁRÓL, JÉZUS-ISMERETRŐL

1. Hogyan lehet Jézusért élni?
2. Csak az evangéliumokból ismerhető meg Jézus?
3. Mi a párbeszéd-ima?

HANG: "Drága Gyermekem!

1. Vannak a földön olyan megjelenési formáim, amelyek lehetővé teszik számotokra nemcsak azt, hogy Értem éljetek, hanem azt is, hogy Velem éljetek! Valójában Értem csak az él igazán, aki vállalja, hogy Velem éljen! Nem sorolom fel a megjelenési formáimat, mert a HANG eddig megjelent könyveiben már ezt többször megtettem, s így ezeket magad is könnyen megtalálhatod.

2. Az evangéliumokban vannak nehezen érthető részek is, amint a HANG könyvekben is vannak ilyenek. De a kettő együtt soha nincs ellentétben, hanem kiegészítik egymást! A HANG-könyvek a ti korotok nyelvén, személyre lebontva elmondják, kifejtik nektek azt, amit az evangéliumok időtől, helytől függetlenül, mindenkinek szólóan, esetleg magjában mondanak el, amit tudnotok kell ahhoz, hogy át tudjátok venni Tőlem azt a szívbékét, amit a világ soha meg nem adhat nektek és soha el sem vehet tőletek.

3. A párbeszéd-imát bőven kifejtettem a HANG első könyvében! Szeretetlenség volna Tőlem, mert a szellemi restséget segíteném elő bennetek, ha mindenkinek külön-külön elmondanám ugyanazt, amit már eddig elmondtam. Bűnös időpazarlás lenne ez Tőlem!

A HANG-könyveket azért írattam, hogy elolvassátok! E könyvekben már több mint tízezer kérdésre adtam választ! E sorokat már a HANG 19-dik könyvében találhatod meg! Már jóval előbb közhírré tettem, hogy csak három kérdésre válaszolok, mert azt szeretném, hogy ne csak egy-egy problémára kapjatok választ, hanem az egész gondolkodásotok itatódjék át szívem szeretetével, tanításom lényegi tartalmával, tehát az Én életemmel, s így ismerje meg a világ, hogy veletek és bennetek valóban jelen vagyok, ha ti Bennem és Velem akarjátok járni földi életetek útját. Igen! Földi utatokat ÚTTÁ akarom minősíteni. Azzá a SZERETET-ÚTTÁ, amelyet Magammal azonosítottam, amikor azt mondtam: "Én vagyok az ÚT "(János 14;5)!
Megáldalak a BUZGÓSÁG LELKÉVEL!"

(idézet a hang könyvből)
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#1432
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Párbeszéd imáról 10 éve, 9 hónapja  
ÖRVENDETES-RÓZSAFÜZÉR / SZENTLÉLEK TALÁLKOZÁS
1. kötetA Szentlélek nem csupán kapcsolatot teremt. Vállalkozik arra is, hogy megtestesítse Istent az emberben.
Isten! A Veled való kapcsolat, ha élő, akkor termékeny kapcsolat.

Te nem ismerheted az Általad semmi következményekkel nem járó találkozást. Ha tényleg belekapcsolódsz teremtményed életébe, akkor annak isteni következménye van.
Szűzanya! Te szolgálónak ismerted magadat. Igazi, helyes önismerettel rendelkeztél. Nem az ismeret vált Benned gyakorlattá, hanem a gyakorlat ismeretté. Ezért voltál IGAZ.
Anyám! Tetteimből kell magamat megismernem. Tetteimből és nem álmaimból. Mindaddig szerénytelen vagyok és farizeus, amíg olyannak gondolom magamat, amilyenné lenni szeretnék. Meg kell céloznom a szerénnyé válást. Tetteim tükrök, melyek hitelesen tükrözik, ki is vagyok.
Égi Anyám! Isten tett Téged anyává! Végső soron Ő mindenek Teremtője, ezért lehetsz Te az én Édesanyám is. Köszöntelek.

Betlehem vagy Inárcs, neked egyre megy. Itt is adod Fiadat. Nekem nem megy egyre. Itt nem lehet olyan sorod, mint ott volt. Innen nem szabad menekülnöd. Itt nem lehet Fiad életveszélyben. Életemmel akarom védeni életeteket.
Égi Anyám! Nem akartál kilógni a sorból. A hagyományból azt, ami nem volt rossz, azt magadra nézve kötelezőnek tudtad. Tartozni akartál múltadhoz is! Ezért áldozatot is vállaltál. Mentes voltál a botránkoztató szélsőségektől. Egy szóval: ALÁZATOS voltál.

Jézusom! Az nyilván tudatos volt Benned, hogy nem szóltál Anyádnak, mikor tizenkét éves korodban a templomban maradtál. Az is nyilvánvalónak tűnik, hogy az a szenvedés, amit Mária átélt, na meg József, ez is tudott volt előtted. Sőt az is, hogy Te ezt, ha akartad volna, akkor megakadályozhattad volna. Miért nem tetted?
Igenis, elvárásaid voltak szüleiddel szemben. Csak velük szemben? Nem. Velem szemben is.
Számomra nem az kell legyen a legfontosabb, hogy Téged a templomban megtaláljalak. Sokkal jobban együvé kell tartoznunk! Mert szeretlek, nagyon kell Rád vigyáznom, nehogy elveszítselek!

Forrás: Hang lapozó
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.10.12 17:02 Név: Margit.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#1433
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
: Párbeszéd imáról 10 éve, 9 hónapja  
PÁRBESZÉD-IMÁDSÁG 1. kötet


Alig van hívő ember, aki meg lenne elégedve ima-életével. Amikor Jézust tanítványai arra kérték, hogy tanítsa meg őket imádkozni, bizonyára az is indította őket erre, hogy látták Mesterükön, milyen változást idéz elő benne az imádsága.
A PÁRBESZÉD-IMA éppen arra nyújt segítséget, hogy közvetlenül az imádság alatt már tudjuk megtapasztalni az ima erejét. Ennek az imádságformának egyetlen eszköze a hittől átjárt józan ész. Ez mindenkinél megvan, aki elfogadta Jézust annak, aminek jött, Megszabadítónak.

A PÁRBESZÉD-IMÁNAK (ezután PI) azért van létjogosultsága, mert számos szentírási hely igazolja azt, hogy mindaz, ami épít, buzdít, vigasztal, az kizárólag Isten szent Lelkéből forrásozik.
Minden ember lépten-nyomon találkozik olyan szellemi hatásokkal, melyek rombolnak, elkeserítenek, kétségbe ejtenek. Isten nem hagyja magára övéit. A PI által bármikor kinyitható az a forrás, mely semlegesíteni képes ezeket az ártó szellemi erőket.
E könyv olyan Jézustól sugallt tanításokat tartalmaz, melyeket a Neki feltett kérdésekre válaszként adott. Meggyőződésem, hogy bárki, aki a PI imaformát gyakorolja, azonnal tapasztalni fogja Jézus jelenlétének hatékony erejét arra, hogy gond-felhői eltűnjenek.

Jézus eljött, hogy megszabadító ereje által szebb legyen a Föld. Miután elment, s elküldte Lelkét, e Lélek sem tesz kevesebbet. Sőt! Jézus szerint így jobb nekünk! (János 16:7).
A PI természetes alapja az, hogy Isten mindannyiunkat boldogságra teremtett, és ez a boldogság Jézus szerint nem körülményeinktől függ, hanem attól, hogy miképpen állunk körülményeinkhez. Tehát nem körülményeinknek, hanem gondolkodásunknak átalakítását kell megtanulnunk ahhoz, hogy boldogok legyünk. MINDEN EZEN FORDUL! Ezt előbb-utóbb mindenki kénytelen belátni. Így vagyunk teremtve.
E belátás mindenkit arra kényszerít, hogy döntsön, melyik utat választja e három közül:
Az egyik, hogy belefáradva a meddő küzdelembe, melyet mostoha körülményei ellen vív, elfásulva lemond arról, hogy valaha is boldog legyen.

A másik, hogy narkotikumok után nyúl, amelyek gondolkodás-átalakítást idézve elő, rövid időre feledtetik a gondokat, s így valóban a boldogság érzetét keltik. Ezek a narkotikumok Istent utánzó bálványok. Ezek által előidézett gondolkodás-megváltozást bódulatnak nevezzük, s e bódulatért nagy árat kell fizetnünk a kijózanodás után.

A harmadik, amely valójában az egyetlen helyes és semmivel sem helyettesíthető, az az, mikor lehetőséget adunk a bennünk lévő Léleknek arra, hogy alakítsa át gondolkodásunkat, illetve vállaljuk a partnerséget Vele e téren. Ezt Jézus két mondatban így fejezte ki: Alakítsátok át gondolkodásotokat és Nálam nélkül semmit sem tehettek. A PI alatt pontosan ez történik.
Amikor az imádkozó megfogalmazza gondját, baját, kérését, kívánságát Isten előtt, akkor nem kell mást tennie, mint el kell kezdenie beszélni önmagának egyes szám második személyben olyasmit, ami itt és most őt építi, buzdítja, vigasztalja. ENNYIRE EGYSZERŰ!
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.06.15 20:22 Név: Margit.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#1441
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
: Párbeszéd imáról 10 éve, 9 hónapja  
.

"A párbeszédima feltételez bizonyos rendet a fejedben. E rend alatt azt értem, hogy ismerned kell legalább egy átlag fokon tanításomat az evangéliumaim alapján. Tehát nem az egyházak tanítása alapján, hanem az evangéliumaim alapján. Ha ez megvan a fejedben, akkor egy átlag-alázattal kell rendelkezned a szívedben. Akkor vagy, akkor jársz az alázat útján, ha legalább szándékban, törekvésben vállalsz bármilyen megaláztatásokat az általad meglátott jóért, és nyitott vagy a jobb irányában.

Tehát akkor vagy alázatos, ha határozott vagy, de nem vagy konok, vagyis nem hirdeted magadat csalhatatlannak, hanem vállalsz olyan párbeszédet, amelyben nem minősítések, hanem érvek hangzanak el. Ha ez megvan benned, akkor minden olyan gondolat, ami épít, buzdít, vigasztal, Tőlem van. Így van ez akkor is, ha az őrangyalok, vagy bármelyik szent közvetítésén keresztül jut el az ilyen gondolat hozzád. Amint igaz az, hogy senki nem jut el az Atyához, csak Általam, úgy igaz az is, hogy csak Általam indul és jut el hozzátok minden építő, buzdító és vigasztaló gondolat. Annyit még hozzá kell tennem ehhez, hogy a :
Tőlem elinduló gondolatok teremtő erőt hordoznak. Tehát Tőlem mindig megvalósítható gondolatok, tervek származnak. Igen, mert mint Ige, mindenkiben meg akarok testesülni a szívében élő SZERETET, tehát a SZENTLÉLEK által. Ha tehát egyes szám második személyben az előbb említtet gondolatokat engeded megfogalmazódni magadban, akkor ilyenkor Én, Jézus, szólok hozzád. Az ősellenség egyik leghatásosabb fegyvere az elbizonytalanítás. Azt sugallja, hogy az ilyen gondolatokat csak te találod ki, és nem Tőlem jönnek. Ez így nem igaz! Ha van benned némi alázat, akkor ki tudod védeni az ilyen támadásokat úgy, hogyha legalább magad előtt tanúságot teszel arról, hogy minden jó, ami akár kívülről, akár belülről jön számodra, Tőlem van!"

Jézus - A Hang: 2742
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.05.23 14:54 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#1825
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
: Párbeszéd imáról 10 éve, 5 hónapja  
.


"Tudnod kellene már azt is, hogy a párbeszédimában bármelyik égi lénnyel közvetlenül is kapcsolatba kerülhetsz, ha a kegyelem állapotában vagy, vagyis akkor, ha őszintén hátat fordítottál a bűnnek, tehát a szeretetlenségnek, és megbánva minden rosszat, őszintén Lelkem irányítására bíztad magadat. Aki ezt még nem tette meg, az csalhatatlanul bizonyos lehet abban, hogy ezt, tehát lelkének kegyelmi állapotát, tehát a megtérés kegyelmét, ha komolyan kéri, feltétlenül megkapja!
A párbeszédima, amely érzékelteti veletek azt, hogy Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel boldogító módon élek bennetek, mindig lehetséges számotokra! Csak azt kell elhinnetek, hogy Én, Jézus, nem hazudtam nektek, amikor azt mondottam, hogy bennetek fogok lakni (János 14;23).Ha ezt elhiszed, akkor már nem nehéz elhinned azt, hogy minden olyan gondolat, amely épít, buzdít, vigasztal, amely a szeretet, öröm és béke országát jeleníti meg bennetek, a párbeszédimával érzékelhetővé válik számotokra.
Értsd meg! Ne magadon kívül keresd a Velem való élő kapcsolatot, hanem magadban! De ne úgy, hogy magadat kikapcsolod, hanem úgy, hogy magadat bekapcsolod! Tehát az a tartalom, amely a te gondolataid, szavaid alapján épít, buzdít és vigasztal téged, tehát szeretetet, örömöt és békét áraszt reád, az Tőlem van! Ilyen egyszerű!"

Jézus - A Hang: 2424

"Imádkozni ... a párbeszédima szerint tudsz a legtermékenyítőbben."

 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.09.01 15:06 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#2992
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4953
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Párbeszéd imáról 9 éve, 1 hónapja  
.

A párbeszédimáról

"A párbeszédima az az imaforma ma, melyet azért nyitottam ki előttetek, hogy beszélgetni tudjunk egymással! Ha magadnak egyes szám második személyben olyan gondolatokat fogalmazol meg, amelyek téged építenek, buzdítanak és vigasztalnak, akkor, ha csak egy kis hited is van, már tudni fogod, hogy az ilyen gondolatoknak forrása Én vagyok, tehát Én szólok hozzád a te gondolataid, szavaid által! A HANG 1. kötetében bőven olvashatsz erről.
Leghatékonyabban azt tudom irányítani, akinek van rendszeres reggeli imája. Mégpedig párbeszédimája! Tehát az, aki reggelenként megbeszéli Velem az elinduló napját, tehát azt, hogy mit kell tennie, és hogyan kell tennie azt, amit tennie kell, az áldásommal indul. Jó ilyenkor kérni az angyalok segítségét, oltalmát. Ha tudnád, hogy őrangyalod mennyire várja ezt tőled!"

Jézus - A Hang: 2400/2-3

"
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat