Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Evangéliummal kapcsolatos témák.
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: A lélek" gyümölcsei"
#291
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5130
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
A lélek" gyümölcsei" 11 éve, 7 hónapja  
A Lélek ajándéka

Jézus mennybemenetele előtt így szólt az apostolokhoz:
"Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a
halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől
kezdve. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a
városban, míg erő nem tölt el benneteket a magasságból."
Ezután kivezette Betániába őket, megáldotta őket és szemük láttára az égbe emelkedett.

Az apostolok ezután visszavonultak Jeruzsálembe és imádkoztak.
"Amikor elérkezett a pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak.
Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és
egészen betöltötte a házat, ahol egybegyűltek. Majd lángnyelvek lobbantak és szétoszolva
leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző
nyelveken kezdtek beszélni, úgy ahogy a Lélek szólásra indította őket."
Ezt követően pedig valamennyien hirdették az örömhírt szerte a világban.
Az örömhír pedig máig betölti a Földet. Az Isten elküldötte Fiát, aki emberré lett, meghalt értünk a kereszten, majd harmadnapra feltámadt, hogy részesei lehessünk az örök életnek.

Ettől fogva tudnunk kell, hogy jöhet bármi, nem veszünk el, ha Istenre emeljük a tekintetünket.
Megmaradt azonban a szabadságunk, amely olyan fontos Isten számára, hogy ahogy II. János
Pál pápa mondotta: "Isten kicsi akart maradni az ember szabadsága előtt." Még azt is
megengedte az ő teremtményének, hogy az Ő Fiát, Jézust az ember megalázza és keresztre
feszítse. "Mert senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja embertársaiért."
A Lélek által a szeretetre kapunk meghívást. Ha megnyitjuk a szívünket előtte, bűneinktől
megszabadulva mindannyian részesülhettünk a Lélek ajándékaiból. Pál apostol így ír erről:
"A test cselekedetei nyilvánvalóak: kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodásvetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlóak.Akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát.
A Lélek gyümölcsei viszont: szeretet, öröm,
békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartoztatás.
Ezek ellen nincs törvény."

Isten folyamatosan ott áll a lelkünk kapujánál és zörgeti az ajtót. Szeretve kér minket, hogy
fogadjuk be a Lelket. Mert a Lélek által válunk képessé, hogy levetkőzzük rossz tulajdonságainkat, amelyek csak a bajt hozzák ránk és környezetünkre egyaránt.
A test kívánságai valójában csak pillanatnyi örömök vagy az indulataink féktelen tobzódása. Ezek nem töltik be örömmel a lelkünk, sőt sok esetben a kétség, a bizonytalanság vagy a félelem lesz úrrá rajtunk ezek következményeként.
A Lélek gyümölcsei pedig szeretet, öröm és békesség a szívünkben.
Csak rajtunk múlik, mit választunk. Ellenségeskedést, kicsapongást vagy az egymás iránti szeretetet. Helyettünk senki nem hozhat döntést, mert mindannyian személyes felelősséget kaptunk a szabadságunkkal. Önmagunkért és egymásért egyaránt felelősek vagyunk.
Jól lehet, úgy érezzük, hogy kevés az erőnk ahhoz, hogy képesek legyünk önmagunk
megvívni a csatát nap mint nap, és elsősorban önmagunkkal. De ne felejtsük Jézus szavait, aki
mielőtt a mennybement így szólt: "Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket.
Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket
mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap a
világ végéig."
(Forrás:Kővári János)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2008.11.20 22:08 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#736
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
A lélek" gyümölcsei" 11 éve, 5 hónapja  
Gyürüs István: Hűség

"A lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, HŰSÉG, szelídség, mértékletesség." (Galata 5:22.)

Az ünnepet nem a díszlet teszi ünnepé, hanem a belőlünk áradó szeretet. A szeretet egyik legszebb kifejezése a hűségben nyilvánul meg. Ez a szó, és amit takar, mintha feledésbe merült volna. Elhalványult rokoni kapcsolatok, kihűlt barátságok, zátonyra futott házasságok, széteső családok a hűség hiányát mutatják. Gyermekkoromban az ünnepek előtt sok-sok képeslapot vásároltunk. Amikor már "írástudó" voltam, édesanyám diktálta, hogy kinek mit írjak. S nemcsak mi küldtünk, hanem - az ünnep közeledtével - a postás naponta nagy adag küldeményt tett le az asztalunkra. Néha még a néhány házzal arrébb lakó rokonoknak is küldtünk, ill. kaptunk tőlük lapot, noha szóban is kifejezhettük jókívánságainkat. Igyekeztünk kifejezni az összetartozást. Egyre fogyó listák jelzik, hogy kopnak a kapcsolatok, s a másod- s harmadrendű rokonok már kiestek az emlékezetből. A kör egyre szűkül.

Volt idő, amikor a barátságok egy életre szóltak. A baráti hűség egyik legszebb példája Jonatán és Dávid barátsága. Miután Dávid legyőzte Góliátot, Jonatán, aki hasonlóan bátor és istenfélő fiatalember volt, megkedvelte őt. Barátságot kötött vele. Odaadta neki ruháját, fegyverét. Vigyázott barátja hírnevére. Még édesapjával szemben is megvédte, pártolta Dávidot. Pedig tudta, hogy Dávid lesz a király, ami egyébként vér szerint őt - Jonatánt - illette volna meg. A királyi cím és méltóság sem tudta a barátokat elválasztani egymástól.

A házasság pillére a hűség. Házasságkötéskor a pár arra tesz fogadalmat, hogy hűségesek lesznek egymáshoz. A fogadalomban benne van az is, hogy rosszban is, bajban is kitartanak. Azonban nagyon sok esetben akkor válnak el, amikor a legjobbak a körülmények. Még nehézségeknek sem kell beköszönniük, hogy a kapcsolat megszűnjön.

Most az idő, különösen alkalmas arra, hogy leltárt készítsünk életünkben. De nem csupán azért, hogy megállapítsuk, hogy mi a gond. Az a Lélek, aki bevilágít szívünk mélyére, hozzásegít ahhoz is, hogy a szeretet gyakorlati módon valósuljon meg életünkben - odavezet Ahhoz, Aki, amikor még meg sem születtünk, hűséget fogadott nekünk, s ígéretét bűneink ellenére még ma sem szegte meg. Amikor a hűségre gondolunk, forduljunk Jézushoz. Biztos, hogy a legjobb példát választjuk.

(részletek)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.02.02 12:09 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#737
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
A lélek" gyümölcsei" 11 éve, 5 hónapja  
A Jézus Krisztusban való hit által lehetővé válik, hogy részesüljenek az isteni természetben és így legyőzzék a gonosz kívánságokat és elkerüljék, az azok által okozott pusztulást.
Hét keresztyén erényt mutat be Péter apostol, amelyek az Isten vezette keresztyént jellemzik. Igaz emberség Erkölcsi kiválóság, vagy erény, amelyre a Szentírás által lehet szert tenni. Önuralom Aki ismeri az Istent, az nemcsak emberi kapcsolataiban, munkájában erkölcsös, hanem képes ellenőrizni a vágyait. Állhatatosság A gúny, megvetés ellenére is megőriz a hitben Krisztus mellett. Kegyesség Isten imádata, neki való Szolgálat. Testvéri szeretet Buzgó, másokról való gyakorlatias gondoskodás. Minden ember iránti szeretet Önfeláldozó szeretet.

Ha ezek jellemeznek bennünket, akkor soha nem botlunk meg, a mértéktelenség miatti betegségek pedig nem teszik tönkre testünket, életünket.

"Sokan kérdezik: "Hogy adhatom át magamat teljesen Istennek?" Kívánnád átadni magad; de ahhoz, hogy ezt saját erődből elérjed, gyenge és tehetetlen vagy, mert a kételkedés kötelékei és bűnös életed szokásai rabságban tartanak. Ígéreteid és elhatározásaid fövényre vannak építve; gondolataidat, szenvedélyeidet és érzelmeidet nem vagy képes uralni. Megszegett ígéreteid és be nem tartott fogadalmaid megingatják őszinteségedbe vetett hitedet, csüggedsz, és azt hiszed, hogy Isten nem fogadhat el. Azonban ne ess kétségbe! Amit meg kell értened, az: az akarat tényleges ereje. Ez az emberi természetet uraló erő, a döntés vagy a választás hatalma. Minden az akarat helyes irányú tevékenységétől függ.
A választás képességét Isten megadta az embernek; tőled függ, hogy helyesen élj azzal. Bár szívedet nem változtathatod meg, és saját erődből Istent nem szeretheted, mégis szabad választásodtól függ, hogy Őt szolgáld. Mihelyt átadod néki akaratodat, Ő fogja benned munkálni úgy az akarást, mint a cselekvést. Ily módon egész lényedet Krisztus Lelke uralja; szereteted Isten Fiában összpontosul, s gondolataid összhangban lesznek vele.

Ha csak kívánság marad a jóság és szentség utáni vágyakozásunk, az semmit sem ér. Sokan, bár remélik és vágyakoznak arra, hogy Isten gyermekei legyenek, mégis elvesznek. Sohasem jutnak el odáig, hogy akaratukat Istennek alárendeljék. Nem döntenek most: keresztények akarunk lenni!

Ha akaratodat és kívánságaidat tettekké érleled, tökéletes átalakulás mehet végbe életedben. Ha akaratodat teljesen alárendeled a Megváltónak, akkor egy minden erőt és uralmat felülmúló magasztos hatalommal egyesülsz. Akkor az állhatatossághoz felülről fogsz erőt nyerni, és így, állandóan átadva magad Istennek, képes leszel új életet, a hitnek életét élni!"

(E.G.W. Jézushoz vezető út, 39-40. o.
(részletek)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.02.02 12:15 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#738
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
A lélek" gyümölcsei" 11 éve, 5 hónapja  
Szőllősi Árpád: Az öröm


Az öröm az ujjongó szeretet. Persze van másféle öröm is, mint ahogy van sok szeretetpótlék, örömpótlék is. A pótlékokról előbb-utóbb kiderül elégtelen és hamis voltuk.
Hogyan kerülhetjük el ezeket a problémákat? Isten nekünk a legjobb gyógyszereket kínálja fel!

Lelki egészségünk egyik mutatója az öröm, a derű. Nincs szomorúbb dolog, mint egy szomorú keresztény.
Nagy baj, ha igaz ránk a következő megállapítás: "Az öröm probléma lett számunkra. A keresztény embert már nem ismerik meg az örömről. A velünk érintkezésbe kerülő dolgok többé már nem tartogatnak számunkra örömöt, vigasztalást, ígéretet" (A. Brandenburg).

Öröm nélkül nincs lelki élet. Az ember nem tud huzamosabb ideig öröm nélkül élni. Előre haladni még kevésbé tud, a lelki életnek is ez a törvénye. Öröm nélkül nincs életszentség sem. (R.A. Regió)
Pál apostol szerint "Isten országa: [...] Igazság, békesség és Szentlélek által való öröm". Jézus pedig a következőt mondta tanítványainak: "[...] az Isten országa ti bennetek van" (Lukács 17:21). Így a Szentlélek általi öröm is.

Vigyázat hamisítják!
A világon forgalomban lévő gyógyszerek 7%-a hamis. Sok mindent hamisítanak az emberek, köztük a szeretetet és az örömöt is.
Az öröm az élet egyik alapvető érzése. Jó közérzetet vált ki. Az emberek különböző anyagokkal próbálják kiváltani a jó közérzetet. Dohány, alkohol, kábítószer, kabaré, filmek és még sok minden.

Régi időktől ismert a káröröm. Rosszat tenni örömöt jelent, de az öröm hamar elmúlik, és a rossz megmarad. Jót tenni fáradtsággal jár, de a fáradtság elmúlik, a jó pedig megmarad.
Az öröm ellentéte a bú. Sokszor nem tudunk örülni, mert gondjaink nyomottá teszik kedélyünket.
Betegeknek, vagy öregeknek való tanács: Soha sem szabad bánkódnunk azon, ami nincs, hanem annak örüljünk, ami megmaradt bennünk, mert kárba veszett az a nap, amelyen nem nevettünk.

Kérjük a jó Istentől - Mórus Tamás szavaival - "Uram adj nekem humorérzéket. Kegyelmet, hogy megértsem a tréfát, így megismerhessem az örömöt, amit az élet nyújt, és azt tovább adhassam." Mert "aki mást felüdít, maga is üdül" (Példabeszédek 11:25) mondja Szentírás.

A legnagyobb művészet mások megörvendeztetése!

(részletek)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.02.02 12:04 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#740
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
A lélek" gyümölcsei" 11 éve, 5 hónapja  
Szőllősi Árpád: "... Szelídség..."

A szelídség, mint jellemtulajdonság mindinkább kihal az emberek tudatából. A túlélésért folytatott küzdelemben a szelídség nem a legjobb módszer. Az egész társadalom azt képviseli, hogy az előrejutásért harcolni, küzdeni, taposni, könyökölni kell. Van-e helye egy ilyen világban a szelídségnek?

Szelídnek, vagy szelídítettnek nevezzük azokat az állatokat, melyekben a saját akarat, a bátorság meg van törve. Az állatszelídítő ostorától való félelemben végrehajtja, amit csak kell, azaz amit csak megtanult. Vajon ez lenne a szelídség?
Egyik szótár így fogalmazza meg a szelíd embert: halk, gyengéd, mindig kész azt tenni, amit mások akarnak, nem erőltetve saját véleményét; akaratát másokra.


Jézus mondja : "Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet" (Máté evangéliuma 5:5). "Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek."

Mi is a szelídség?
A szelíd ember tulajdonsága, hogy nem fizet rosszal a rosszért. Legkönnyebb visszavágni, ha lehet kamatostul, és végül azon töprengünk, hogy ki is ütött vissza először.
"A szelíd felelet csillapítja a haragot, a sértő szó felkorbácsolja az indulatot"
Jézus nem hiába nevezte a szelíd embereket boldogoknak. A világ telve van igazságtalansággal. Ha szelíden el tudom viselni, ha szelíden el tudok valamilyen konfliktust rendezni, annak legtöbb áldását én kapom.

A szelídség nem gyávaság.: "Íme, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok" (Máté evangéliuma 10:16). Mindkettőre szüksége van a szelíd embernek. Nyugodt, higgadt hozzáállás, de megingathatatlan lelkiállapot. Egy viharos viselkedéssel szemben nem visszavágni, nem megijedni, hanem bölcsen mérlegelni és cselekedni.

Ha problémát szeretnénk megoldani, ha kiegyensúlyozott életet és nyugodt lelkiismeretet szeretnénk, kérjük Istentől eme jellemtulajdonságot, mert akkor leszünk igazán boldogok.

(részletek)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.02.02 12:02 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#741
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
A lélek" gyümölcsei" 11 éve, 5 hónapja  
Várhelyi Zoltán: Amit elfelejtettünk...
A szeretetElmélkedés a szeretetről, amit újra meg kell tanulnunk
Pál apostol írja az utolsó időket említve Timótheusnak szóló levelében : "Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek; káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői."

Azt gondolom a szeretet szó helytelen megfogalmazásából ered az a sok konfliktus,
amely felelős az emberi kapcsolatokban, a férfi és nő kapcsolatában bekövetkezett törésért. Ha nem olyanok a körülmények, vagy a teljesítmény elmarad az elvárttól, megszűnik a másik iránt érzett szeretet. Odaadó szeretetre van szükségük, nem pedig érzésekre, körülményekre.

A Szentírás ezzel a szóval jelöli a szeretet, ahogyan Isten szereti az embert. Ezt a szeretetet úgy lehet lemérni, hogy megvizsgáljuk az önfeláldozó cselekvését, tettét. Ez nem testi vagy érzelmi, mert nem a másik ember vonzereje dominál, hanem annak az embernek az odaadása, aki a másikat szereti.

Ezt a szeretetet talán legjobban Pál apostol határozza meg: "A szeretet türelmes". Ez azt jelenti, hogy kész vagyok a másik ember részéről engem ért sértéseket eltűrni. Tudok imádkozni a másik megjavulásáért. Nem támadom le sértődötten. Eltűröm a megalázást, a figyelmetlenséget a másik részéről. A szeretet nem háborodik fel. Nem fogok neheztelni a házastárs vagy felebarát hosszan tartó bosszantásaira, illetve sértéseire. Arra törekszem, hogy a másik hibája ne okozzon bennem keserűséget. "A szeretet mindent eltűr". Eltűröm a másik részéről ért sértéseket, és a feledés palástját borítom az emiatti szenvedésemre. "A szeretet mindent hisz". Ez azt jelenti, hogy a másikról a legjobbat feltételezem, hogy a másik indítékai és szándékai jók. Mi tesszük azzá az embereket, akiknek tartjuk őket. Ha kimutatjuk hogy gyanúsak előttünk, megbízhatatlanokká válnak. Törekszem megtanulni bízni a másikban, mert ez önbecsülést és a megértés érzetét kelti benne. "A szeretet mindent elfedez". Olyan erős bennem a szeretet, hogy minden próbát bízva és örömteli szívvel viselek el. Ezek a próbák kitartást és Isten áldását fogják eredményezni.
(részletek)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.02.02 19:06 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat