Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Ami egyik kategóriába sem tartozik bele.
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Hitről
#1298
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5124
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Hitről 11 éve, 2 hónapja  
A hit törvénye

Túlságosan nagyra értékeljük a tudást, és túlságosan keveset tudunk a hit gyakorlati értékéről.
A hit nem más, mint emlékezés az ember saját, isteni természetére. Jézus gyakran mondta: "...legyen úgy, ahogy hitted!" (Máté 8,13) Ez egyike a szellemi törvényeknek. Figyeljünk hát oda, hogy mindig az igazat higgyük! Nem az történik ugyanis, amit akarunk, hanem az, amiben hiszünk. A hit szellemi ereje összekapcsol bennünket az univerzum egyetlen erejével, amely számára nincsen lehetetlen.
A tudás tényeket állapít meg, a hit tényeket teremt.

A hit "belső tudás", amely nem külső bizonyítékokon nyugszik, hanem az igazság és a valóság belső felismerése. Az igaz hit az a bizonyosság, hogy amit kívánok, az meg kell hogy jelenjen, ha megnyitom magam az egyetlen erőnek, és azt a kívánt célra koncentrálom.
A köszönet azért fontos, mert megköszönni azt szoktuk, amit kapunk. És ezzel a köszönettel a beteljesülést a mába helyezzük. Hitünk dolgozhat nekünk is, de ellenünk is, a hit ereje ugyanis azt fogja megvalósítani, amiről az ember legbelül mélyen meg van győződve. A gyógyító hit már nem a külső látszatra figyel, hanem a belső létre koncentrál, s ennek következtében önmagát kívül is megjeleníti: körülményként vagy gyógyításként valósul meg.

Paracelsus felismerte, hogy a képzelet sok betegségnek előidézője, a hit azonban minden betegség gyógyítója. Jézus újra meg újra hangsúlyozta a "kitartó hit" fontosságát. Előfordulhat azonnali gyógyulás is, gyakran azonban órákig, napokig vagy akár hetekig kell erősítgetni hitünket.
A hit tehát nemcsak azt jelenti, hogy igent mondok az igazságra, a valóságra, hanem bizonyos is vagyok benne, és amire hitemmel igent mondtam, arról tudom, hogy meg is valósul. Aki csak abban hisz, amit lát, az csupán akkor fogja hinni a vetés következményét, ha már be is takarította.
Akinek nincs hite, az is hisz, csak éppen annak ellenkezőjében, mint amit el kíván érni.

A kétely az a hit, amely ön ellen dolgozik!
A legmélyebb hit is hatástalan marad azonban, ha vágyaim beteljesülését kitolom a jövőbe, ha a jelenben tudatommal a hiányosságokra összpontosítok. Csak akkor válik szabaddá az út az egyetlen erő számára, ha a megvalósítás gondolata most tölt el engem. Csak ekkor tapasztalhatom meg a beteljesülést.
Hittel kell hát igent mondanunk arra, hogy az egyetlen erő most gyógyít meg engem, most segít nekem. A gyógyulás mindig a tudat kitágulásával kezdődik. A kitartó hit, mint a belső valóság felismerése, minden akadályt felszámol, amely a gyógyító energiák útjában áll, és így lehetővé teszi a tökéletes egészséget. Ezzel megteremtődik a kívánt állapot:
"Ha, hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek."
(Kurt Tepperwein)
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#1369
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
: Hitről 11 éve, 2 hónapja  
.


Mindannyian, akár ateisták, akár istenfélők vagyunk, vívódunk Isten gondolatával. Azáltal vagyunk különbözőek az állatoktól, hogy elképzeléseink vannak, hogy meg tudunk valamit indokolni, és választani tudunk a jó vagy a rossz között. Mélyen ott van minden emberi szívben az isten imádásának vágya.Isten helyezte minden emberbe a Vele való kapcsolat utáni vágyat. Amikor válaszolunk erre a vágyódásra, és megtaláljunk Istent, nincs többé kétségünk, hogy létezik, és szükségünk van rá.


Egy keresztény azért hisz Istenben, mert találkozott Vele és felfedezte, hogy kielégíti a szív legmélyebb szükségleteit. Isten, akit a keresztények örömmel ismernek meg, új perspektívát, új értelmet, új motivációt, új célokat és új örömöt ad életünknek.
Isten nem ígér gondoktól és konfliktusoktól mentes életet, de biztosít arról, hogy vezet és megtart bennünket, ha személyes kapcsolatban vagyunk Vele. És a keresztények milliói tesznek bizonyságot arról, hogy készek minden feladni, mintsem az Isten nélküli életüket éljék újra.

Ez a létező legnagyobb csoda hogy a Mindenható Isten, aki minden élőlényt teremtett, aki fenntartja a galaxisokat, arra vágyik, hogy minden férfivel és nővel, fiúval és lánnyal személyes kapcsolatban legyen.
Teremtőnk törődik velünk. Olyan személyes figyelemmel bánik Önnel is, mintha csak Ön lenne az egyetlen, akit teremtett.
Tehát hihetünk Istenben:
1. Mert bonyolult terv alapján teremtett bennünket.
2. Mert a bennünk lévő Isten utáni vágy nyugtalanságot okoz, ugyanakkor nyugalmat találunk Őbenne.
3. És mert amikor keressük és megtaláljuk, Isten teljességgel megelégíti minden szükségletünket és vágyódásunkat.

Tehát teljesen ésszerű, hogy egy személyes Isten ki akarja jelenteni önmagát teremtményeinek, ugyanúgy, mint ahogyan egy apa akarja, hogy gyermekei ismerjék őt. Isten a Bibliában jelenti ki önmagát. (A 2. vezérfonal bizonyosságot ad, hogy a Biblia egy megbízható könyv, amit az az Isten adott nekünk, aki teremtett bennünket.)
Forrás: Biblia Levelező Iskola
részlet

 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.05.06 15:09 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#1529
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5124
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Hitről 11 éve  
Ki a fiatal?

A fiatalság mércéje nem az életkor,
hanem a szellem és a lélek állapota:
az akarat és képzelőerő, az érzelmek intenzitása,
a jókedv és a kalandvágy győzelme a lustaságon.
Csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről.
Az évek múlásával ráncossá lesz az arcod, de
ha kialszik benned a lelkesedés,
akkor a lelked ráncosodik meg.

Gondok, kétségek, az önbizalom hiánya, reménytelenség:
mind hosszú évek, melyek nemcsak a testet húzzák le
a föld porába, hanem a lelket is. Az ember akár
tizenhat éves, akár hatvanhat, csodára szomjazik,
elámul a csillagok örökkévalóságán,
a gondolatok és a dolgok szépségén;
nem fél a kockázattól; gyermeki kíváncsisággal
várja: mi lesz holnap; szabadon örül mindennek.

Olyan fiatal vagy mint a reményeid,
olyan öreg, mint a kétségeid.
Olyan fiatal, mint az önbizalmad,
olyan öreg, mint a félelmed.
Fiatal, mint a hited; öreg, mint a csüggedésed.
Fiatal vagy, amíg befogadod a szépség,
az öröm, a merészség, a nagyság,
az ember, a föld, a végtelenség hírnökeit.

Csak akkor öregszel meg, ha már nem szárnyalsz
és hagyod, hogy a pesszimizmus és cinizmus
megeméssze a szívedet.
(Albert Schweitzer)
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#1666
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Hitről 10 éve, 11 hónapja  
Hogyan éljünk az isteni felajánlással?
Írta: Mireiderné Kolláth Borbála


Kell hozzá hit, akaraterő, céltudatosság, türelem és alázat.
A hit: Istenben hinni nem pusztán annyi, hogy valaki vasárnap elmegy a templomba imádkozni. A templom, a hívő emberek közössége jó alapot képez az erőterek felerősödésére, de ezt a hétköznapokban is tartani kell. Istenben hinni ugyanis legfőképpen azt jelenti, hogy hisszük, hogy életünk minden momentumára hatással van. És hisszük, hogy az ember képes együttműködni Istennel. Ahogy Jézus is mondja: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek. (Mt.17:20)

Ehhez kell csak igazán akaraterő. Minden gyengeségünk, frusztrációnk, kétségünk ellenére kitartani amellett, hogy az isteni energiával összhangban szeretnénk élni az életünket. Ez kemény feladat az embernek, Pál apostol is megfogalmazza a lelket érő ellentétes hatások viaskodását a Rómaikhoz írt levelében. (Rm.7:14-25) Erős akarat kell tehát ahhoz, hogy elhiggyük, bár körülöttünk fenekestül felfordult a világ ; lásd aktuális gazdasági helyzet ; Isten mégis számon tartja az övéit.

Céltudatosságra is szükségünk van, méghozzá félelem nélküli céltudatosságra. A félelem távol tart Istentől és az emberektől egyaránt, elhomályosít és elbizonytalanít. Az Isten felé irányuló céltudatosság szereteten alapszik és a hitből meg az akaraterőből táplálkozik. Tűzzük hát ki bátran az áhított célt! Legyen az akár testünk egészségének helyreállítása, akár megélhetésünk biztosítása vagy a boldogság megélése, tűzzük ki magunk elé. Írjuk be szívünk mélyére, rakjuk ki lelkünk táblájára, hogy az isteni energiával elindulhasson a megvalósulás felé. (Péld.7:1-3)

Ezután legyünk türelmesek, ahogyan Isten is az velünk. Legyünk türelmesek, mert a kitűzött kérésünk nem azért nem valósul meg azonnal, mert Isten nem lenne képes ezt megtenni. Azért nem valósul meg azonnal, mert mi magunk nem vagyunk képesek azonnal és teljességgel azonosulni a saját kérésünkkel. A félelmek, a bizonytalanság, a negatív tapasztalatok, rossz beidegződések mind útban lehetnek.(I.Thessz.5:14) Több-kevesebb idő kell a hit szilárdulásához, hogy átjárjon bennünket a tudat, hogy képesek vagyunk rá, hogy a mi szívünkbe is beíródhat a valóban vágyott történés, és képesek vagyunk együttműködni Istennel. Az akaraterő, a cél folyamatos szem előtt tartása és a kitartó türelem mind segíti az együttműködést részünkről.

És mindemellett fontos, hogy a jellemvonásaink között szerepeljen az alázat. Értelmes alázat nélkül ugyanis kevés esélyünk van, hogy az előző pontokat átéljük, megvalósítsuk az életünkben.(Mt.11:29) Márpedig ha nem alkalmazzuk őket, akkor az isteni energia nélkülünk, az aktív közreműködésünk nélkül teremt, minekutána hajlamosak leszünk azt gondolni, hogy az életünk csak úgy megtörténik velünk.
Értelmes alázatra akkor is szükségünk van, amikor ráébredünk az isteni energiák valós működésének mikéntjére és szépen megvalósulnak a céljaink. Ugyanis ekkor sem feledkezhetünk meg arról, hogy kitől származik mindez, ki az, aki nélkül tényleg nem sikerült volna.
Magunkban és az emberekben csalódhatunk, mert nekünk van még mit tanulni, van még hova fejlődni. Ezért sokszor ha kérünk, nem kapunk; Legfeljebb csak közönyt, bántást vagy elutasítást. Mert az ember esendő, sokszor hozunk téves döntéseket, korlátolt nézőpontunkból nem mindig látszik a világ teljessége.
Istenben nem csalódhatunk, mert Ő az abszolút létező, mindennel rendelkezik amire szükség lehet. Ezért ha kérünk Tőle, kapunk. Megértést, szeretetet, elfogadást, egészséget, boldogulást, stb., stb., stb.
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.07.26 12:17 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#2119
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5124
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Hitről 10 éve, 7 hónapja  
.


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.11.30 16:04 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#2166
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5124
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Hitről 10 éve, 6 hónapja  
-A hit teremtő ereje - Domján László előadása


Kattint ide: http://www.youtube.com/watch?v=7bIW2omg7mk
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.12.12 22:19 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat