Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Szellemtani közlemények (1 fő olvassa) (1) Vendég
Szellemtan
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Szellemtani közlemények
#497
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4614
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Szellemtani közlemények 10 éve, 9 hónapja  
Névtelen szellem írásaiból
Eszter írómédium útján

Ha az egész világot elsötétíti is a sátán az ő hamisságával, egy kicsiny rést hagy az égboltozaton , mert azt hagynia kell , míg jobb szellemek is ölthetnek testet a földön . Az a kicsiny rés is elég lesz , hogy az igazság leszivárogjon azokhoz , akik azt keresik .
A sok hamis és tökéletlen nyilatkozat csak jobban felkelti a vágyat az igazság után . Aki elesik , mert sötét van , vigyen lámpást , ne induljon útnak idegen világban vezető nélkül , ne keressen ott kincseket , ahol a járást nem ismeri és ne keressen ott igazságot , ahol még a föld pora , piszka befogja a lelkeket . Azt tartsa szem előtt az ember , hogy van síron túli élet , van a létnek folytatása , a jónak jó , a rossznak rossz , és javuljon , ez a feladata .
Hogy ez az élet mennyi tarkaságot , mennyi tökéletlenséget tud a földre önteni , azt a józan ítéletű ember is el tudja képzelni , de nem szükséges ezt a tarkaságot mind megfogni belőle , nevetséges dogmát csinálni , mert akkor a spiritisták messzebb estek az igazságtól , mint a világi felekezetek tagjai .
Nem az a cél , hogy a világ elismerését vívjuk ki magunknak , hanem hogy Isten útján haladjunk . A ti hitetek alá van támasztva és táplál a reménység , de ha Isten megáldja a mi fáradságainkat , sok hajótöröttet vehetünk hajónkra . Azután már csak igaznak és jónak kell lenni s Isten segítségére bízni a többit .
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#556
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4614
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Szellemtani közlemények 10 éve, 9 hónapja  
KRISZTUS ÁLDOZATÁNAK HATÁSA
AZ EMBEREK LELKI VILÁGÁRA

Szellemi tanítás (1933. január 1.)

Az Úr Jézus Krisztus nevével üdvözöllek benneteket, aki a mai nappal belépett az emberi társadalomba, és azzal, hogy az emberi társadalomnak tagjává lett, egy új, világraszóló korszakot nyitott meg. A régiek elmúltak.
Az emberi társadalom az ő emlékére mindannyiszor egy új időszakot nyit ezen a napon. Ezt az időszakot esztendőnek nevezi, és a múltat elhantolva, a jövő elé rendszerint reménykedve néz.
Aki Benne hisz és az ő nevét hívja segítségül, az rendszerint minden munkáját Vele kezdi. Illő, hogy ezt az új esztendőt, ezt az új időszakot mi is az ő nevével kezdjük. Az ő neve a legnagyobb név, amely névnek megszemélyesítője a szegletkő, amelyen a megváltás egész épületének súlya nyugszik. Ő a mi világosságunk, ami megvilágítja életutunkat.
Még a természet is dokumentálni kívánja, hogy Ő a sötét földön megszületett világosság. Az ő születéséig a napok rövidülnek, a sötétség folyton és folyton tért hódít a világosság rovására. mindaddig, míg elkövetkezik a napforduló, és akkor újraszületik a világ, a fény folyton és folyton tért hódít a sötétség rovására, egészen az aratás időpontjáig.
A föld szellemi társadalmában is a sötétség folyton-folyvást nagyobb tért hódított a lelkekben a világosság rovására mindaddig, míg megszületett a Megváltó, a világ Világossága. Az ő születésétől fogva a világosság egyre nagyobb tért hódít a lelkekben a sötétség rovására mindaddig, míg eljön a nagy aratás, amikor az Úr kiküldi az ő aratóit az aratásba, és az érett gabonát csűrjeibe takarja, a konkolyt pedig, amelyet együtt enged nőni a tiszta búzával, olthatatlan tűzzel megemészti.
Kezdjük hát az évet mi is Jézussal, a mi Urunkkal, e világ Világosságával, hogy e világosság fényeskedjék és ragyogjon a mi lelkünkben és folyamatosan továbbterjedve lassan-lassan átvilágítsa egész lényünket, és hogy a mi lényünkön keresztül az a belső világosság lassan-lassan mindjobban átszűrődve világítson mindazoknak, akik körülöttünk vannak, és akik ezt a világosságot felfoghatják.
Az Úr Jézus Krisztus megismerése legyen a haladni vágyó ember életének legfőbb feladata. Mert aki az Úr Jézus Krisztust megismeri, - nem pusztán az értelmével és mások előadása nyomán, hanem az érzelemvilágával és ama kimondhatatlan boldogság révén, amely lelkében a Krisztussal való szövetség elmélyülése által felébredt, - többé Hozzá hűtlen nem lehet, mert a legnagyobb boldogságot, amelyet az élet nyújthat, nem cseréli fel kisebb, alacsonyabbrendű boldogsággal. Az Úr Jézus Krisztust megismerni addig a határig, ameddig meglévő képességeink elvezethetnek bennünket, kötelességünk nemcsak önmagunk iránt, hanem mások iránt is, hogy azáltal másokat is az ő világos útjára vezethessünk, mert Ő a világosság és az út, amely az örökéletre vezet.
Szeretném ezzel a mai alkalommal, hacsak egy szemernyivel is, a lelketekhez közelebb hozni az Úr Jézus Krisztust. Hozzá akarom közelebb vinni a lelketeket, hogy boldogítsalak benneteket, illetőleg Ő boldogítson benneteket azáltal, hogy nagyobb teret foglaljon el a lelketekben. Mert az igazi boldogság kritériuma az, hogy a lélekben mennyi van Krisztusból. Ha a lélek sokat tartalmaz Krisztusból, akkor a boldogság rendíthetetlen, mély, mert a legszilárdabb alapon: a békességen épült fel. Minden más boldogság romlatag, hosszabb-rövidebb életű; a földi boldogság pedig, amikor összeomlik, maga alá temet igazi értékeket is, olyan értékeket, amelyek jobb sorsra lettek volna érdemesek. De az a boldogság, amelyet Ő ajándékoz a léleknek az ő jelenlétével, soha el nem múlik, soha össze nem omlik, sőt a lélekben lévő értékeket mindig ragyogóbb, tündöklőbb színekben füröszti.
Az írásokban nagyon sok különös - legalább is az emberek előtt különös - kifejezés van az ő nevével kapcsolatban. Ezek a kifejezések különösek részben azért, mert a szellemi valóságokat a földi nyelvben materializálni sokszor lehetetlenség, részben pedig azért, mert az ember felületes és gyarló szellemlény, aki nem a szavak mögött rejlő szellemet keresi, hanem a külső formán akad meg. Ez azután sok-sok félreértésre és nem egyszer a cél ellenkezőjére: torzsalkodásra, vitákra, egymás lebecsülésére vezet. De ha ezeknek a különös kitételeknek mély szellemi értelmét megismeri a lélek, akkor megszűnik a hangos szó, megszűnnek a vetekedő gondolatok, a fellobogó emberi érzések, és helyüket elfoglalja az alázatosság a Legnagyobbal szemben, a szeretet és a hála Azzal szemben, aki eljött, és "vérével megváltotta a világot."

Közreadja: Koltai István.
Forrás: Az utolsó óra munkásaihoz III. kötet.
Szellemi tanítások Pál beszélő médium útján.
Kiadja: A Szellemi Búvárok Pesti Egylete, 1939.
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#629
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Szellemtani közlemények 10 éve, 9 hónapja  
"Névtelen Szellem" közleményi
(részletek)


Azok a lelkek, akiket az aratók már kévékbe kötöttek, és várják az Úr szérűjébe való betakarításukat, nem okoznak gondot az arató munkásoknak. Azokról gondoskodik az általuk elfogadott igazság mindaddig, míg csak a lelkeknek táplálékot és védelmet nyújtani képes. Azontúl pedig rendel az Úr minden lélek mellé olyan segítőt, aki elvezeti őket tágabb, szabadabb világba.


A kívül maradottak, az elesettek, akiket a sátán kiforgatott hitükből, akik kihullottak a kévékből, azok fontosak a szolgálatot teljesítő lelkek előtt.
A szolgálatot teljesítők világában, kemény a munka, meg lesz próbálva a munkás ereje és türelme is mert be kell lépni a sátánnak mindenféle bűnnel befuttatott őserdejébe, s nem tudhatja az ember, hol lép tüskébe, hol csavarodik kígyó a testére. Azonban minden talpalatnyi tér, amit a bűn férgeitől megtisztítottunk az a miénk.
Tanulni kell és munkálkodni.


A szellemek nem szentek és nem csalhatatlanok. A szellemek csalódhatnak az emberekben, és az emberek csalódhatnak a szellemekben. Mert ezek sem mindentudók.
A szellemek segítségével az emberek, egy földi élet alatt, több életnek az elmaradt javulását hozhatják be, vagy készíthetnek elő maguknak missziós élethez való erőket.Ez azonban a minősített lelkeknek lehetséges.


A hiszékenység és a hit között nagy a különbség. A hit igazság és erő, a hiszékenység pedig csalóka lidércfény, gyengeség és gyávaság. Aki hiszékeny, annak csalódnia kell, de aki hisz annak nem szabad csalódnia, mert aki hisz, az Istent hívja mindenben segítségül és az ilyen, meg lesz kímélve a csalódástól.Nem mintha ehhez nem férne közel a csaló szellem, hanem mert felismeri az álruhába bújt rosszat.A hamisságnak a spiritizmus világában, nem lehet helye, az ilyet idejében ki kell gyomlálni.
Van elég tere mindenkinek a cselekvésre, sok jót és igazat tenni, szerénynek, tűrőnek, hívőnek és bizakodónak kell lenni.


Szeretettel megosztom veletek ezeket az írásokat:Tímea.
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.01.26 13:39 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#729
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4614
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Szellemtani közlemények 10 éve, 8 hónapja  
Elmélkedések és intelmek

Vay Adelma Aeonen című könyvéből
Gyermekek

A szülőket és gyermekeket összekötő fonál nem földi csupán , a szeretetnek örök kapcsa az . Nem véletlen eset , hogy egyiknél egész csoport gyermek inkarnálódik , a másiknál egy-kettő , s nem véletlen , hogy ez király, az meg koldusgyermek , mindez isteni rendeltetés . Testöltésed előtt már valamilyen kötelék füzöt szüleidhez , testetöltésed helye és módja magasabb akaratból ered s mindennek meg van a maga sajátos oka , melyet bár mig a földön élsz , csak homályosan sejtesz , de egyszer , később , majd világosan fogsz megismerni . A szülői és gyermeki kötelességet lelkiismeretesen és híven kell betölteni . Senki ne sopánkodjék , bár csak más körülmények között születtem volna . Éppen az a helyzet hasznos reád nézve , amelyben születtél , születésed föltételeit testeöltésed előtt magadra vállaltad . A szülőket megvetni , őket szégyenleni vagy megbántani , súlyos büntetést maguk után vonó bünők . A gyermekek nemcsak itt , de a túlvilágon is a szülőkhőz tartoznak , mert oly dolgok kötik őket össze , melyek már a születés előtt is egyesítették őket , együttesen kell vezekelniük vagy oly közös feladatot végezniök , melynek előbbi oka van , azért az egymás iránti kötelességeket lelkiismeretesen kell teljesíteni
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#863
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4614
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Szellemtani közlemények 10 éve, 7 hónapja  

.
Névtelen szellem irásaiból
Eszter írómédium utján

Vigasztalás

Az égi életet nem a föld porában éljük le , de a gyökerének onnan kell kiindulni. A földi élet legyen bár kellemes és boldogító , azért az éginek mégis pusztán halvány kópiája csak, így tehát a földi test a léleknek csak próbául , tanulásra adatott . Az életet a lélek éli , akár itt , akár a földön ; az érett szellemek tudják ezt és a föld javait azoknak adják oda , akik még szellemileg rövidlátók és csak durva anyagban tudnak jól munkálkodni . A szegénység nem a földi javak hiányában van , hanem az érzések fejletlenségében . Valamint a fény kialudtával pihenni tér a munkában elfáradt ember és bátran alszik el a sötétben is : azonképpen a fejlett léleknek is bízva és hittel kell a saját nehéz éjszakáját végigpihennie , mert ha ki is alszik a fény , nem szabad feledni , hogy az éj dacára is meg van még a nap , mely melegít , életet és hogy ismét reggel lesz.

Azért ha az érzéseknek nem is kedvez a föld zord természettörvénye , nem szabad azt mondanotok : jobb azoknak , akik meghaltak . Az éjszakában is van élet , mely másnap reggelére vár ; de a halálban nincs . Kinek nincs ízlése , szaglása , hallása és látása , csupán csak tapintása , az nem élvezheti a világosságot , a zenét és a dalt , az illatot , az édességet , hanem mindenből csak a sarkot , érdességet vagy simaságot ; az hiányosan élvezi az életet , mert mindenhez szervek kellenek . Az élet különböző jó és rossz oldalait csak összes szervei birtokában ismerheti meg az ember . Így akiben nincsenek kifejlődve a lelki érzések , az olyan , mint a szervek híján való nyomorékok . És mit gondolsz , hogyan fejlődnek ki a lelki érzések ?

A szenvedések és izgalmak által . Mihelyt a lélek az ösztöni világból gépiesen kinő , azon a helyen izgattatik , amely érzéknek fejlődnie kell ;szelleme figyelmét ide összpontosítja a természet és megkezdődik a képződés . Ez a képződés mindaddig tart, míg egyenlő nem lesz a föld fokozatával ; ez jelenti a próbát és a próba után a finomítás következik . A finomítás már olyan dolog , hogy fáj , de nem testileg hanem lelkileg . Például a te sorsod is finomítás és át szellemesítő folyamat , azért ne zúgolódjál.

Ha hiányzik is a kívánt alkalom ahhoz , hogy szeretetét bő folyamatban sugározhassa ki a lélek , azért tud ő dolgozni , ha kifelé nem is , hát akkor befelé és talán nagyobbat , szebbet művel , ha befelé dolgozik . Tudhatod - e te azt , hogy az a folyamat , mely benned reszketett meg az egész természetet , elhal vagy megakad - e benned , vagy nem megy - e túl és szépen folyik az éltető természetben tovább ?Mit tudod te hogy nem változik e át és ölt testet , nem hozza e mozgásba az étert és a testeket nem köti-e egymáshoz , hogy áldássá vagy átokká tömörülve jutalmazzon vagy büntessen ?
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#870
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Szellemtani közlemények 10 éve, 7 hónapja  
Zita médium által
(részletek)


Az emberi szívnek tisztává kell válnia, mert csak a tiszta szívűek láthatják meg az Istent. A földi világ a bűn világa. AZ emberi szívek piszkosak és szennyesek, a bűnös érzésektől, kívánságoktól és vágyaktól, így ami a szívekben felébred, az vetül ki a világba, mert a szív teljéből szól a száj. Tehát minden fájdalmasnak és rossznak az oka a bűn, ami az emberi lélekben, az emberi szívben, az ember érzésvilágában él.

Az Isten akaratát kéne megvalósítani a földön. Ahhoz viszont az szükségeltetne, hogy az ember megismerje és megszeresse az Isten törvényeit, azokat élete lélektörvényévé tegye és megtisztítsa a belső érzésvilágát, mindazoktól a szennyes vágyaktól, amelyek őt Istentől elválasztják, és sok sok gonoszságot zúdítanak a világba.

Ami az ember érzésvilágába felébred, az nem hagyja őt békességben, az nem hagyja őt nyugton, az arra ösztönzi, hogy mindent elkövessen annak érdekében, hogy az a vágy kielégülhessen. Ezek a gonosz vágyak, érzések és indulatok mások életében óriási gyötrelmeket idéznek elő, ami alatt nyög az egész emberiség.

Valójában az érzelem tisztasága sokkal fontosabb az értelem világosságánál, mer minden először az érzésben keletkezik : a vágy, a törekvés, az elvek és az eszmék is. Amikor a lélekben ezek felébrednek, és mint érzések megerősödnek, akkor az értelem, a gondolatvilág is késztetést érez arra, hogy foglalkozzon ezekkel az indíttatásokkal és kivitelezze azokat.

Az ember hihetetlenül nagy hiányérzettel küzd, de minden hiánya abból fakad, hogy hiányzik életéből a teremtő Isten. Ahelyett, hogy keresné, hogy megtalálja azt a láthatatlan szálat, amellyel összeköttetést létesíthetne a teremtő Istennel, bűnös érzéseinek hatása alatt egyre jobban önmaga felé fordul.
Így Isten hiába nyújtja segítő kezét, nem akarnak tudomást venni Ról.

(folytatás következik) 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.08.01 20:00 Név: Margit.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat