Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Különleges történetek (1 fő olvassa) (1) Vendég
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Különleges történetek
#3608
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5002
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Különleges történetek 7 éve, 3 hónapja  
.

EGYÜTT ÉRKEZTEK, EGYÜTT TÁVOZTAK A FERENCES IKREK

Julian és Adrian Riester ferences laikus testvérek, akik ikrekként, néhány percnyi különbséggel látták meg a napvilágot 92 évvel ezelőtt, június 6-án néhány óra különbséggel adták vissza lelküket a Teremtőnek.
A buffalói születésű ikrek egyszerre léptek be a ferences rendbe és 65 éve együtt tették le örökfogadalmukat. Idejük nagy részét is együtt töltötték, együtt dolgoztak, kétkezi munkát végezve egész életükben.

,,Mindig öröm volt őket látni, kedvesek, viccesek és szorgalmasak voltak" - mondta egyik rendtársuk, aki két évtizeden át ugyanabban a Szent Bonaventuráról nevezett kolostorban élt, ahol az iker barátok.
Az elválaszthatatlan ikrek 2008-tól a Floridai Szent Antal-kolostorban éltek, és a szintén e ferences szent nevét viselő kórházban hunytak el, Julian testvér reggel, Adrian testvér pedig ugyanaznap este. A halál oka mindkettejüknél szívelégtelenség volt.
,,Szinte mesébe illő, ahogy távoztak - mondta egyik rendtársuk -, de ilyen volt egész életük is. Elválaszthatatlanok voltak. Mindig mindent együtt csináltak." Julian és Adrian a rendi nevük, eredetileg Jerome és Irving volt a keresztnevük. Mikor 1919 márciusában megszülettek, családjukban már öt gyermek volt, valamennyien lányok. Az orvos édesapa sokat könyörgött azért, hogy a lányok után végre egy fia is lehessen, és olyan jól imádkozott, hogy egyszerre kettőt is kapott, mondta egyszer Adrian testvér.
Mindkettőjüket felmentették a katonai szolgálat alól, mert egyiknek a jobb szeme, a másiknak a bal szeme volt beteg. Külön cellájuk volt a kolostorban, de a telefon melléküknek ugyanaz volt a száma, vagyis ha valaki hívta őket, mindkét szobában kicsengett. Rendtársaik szerint Adrian beszédesebb volt, Julian csendesebb és tekintélyt parancsolóbb. Soha nem árulták el senkinek, melyikük az idősebb. Ez már örökre titok marad.
Julian nézett ki inkább ,,nagy" testvérnek. Az ő szava volt a döntő kettejük viselkedésében. Egyszer például egy rendtársukért kimenetek a repülőtérre, aki azzal akarta meghálálni a szívességet, hogy meghívja őket egy vendéglőbe. Adrián ekkor fivérére nézett és megkérdezte: ,,Elmegyünk vacsorázni?" Mire Julian azt válaszolta: ,,Nem, hazamegyünk." Nem volt vita, hanem tényleg hazamentek.
A két testvér most végleg hazament.

Budapest, 2011. június 7.
Szerdahelyi Csongor, Ferences Sajtóközpont


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2012.12.25 22:15 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#3612
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5002
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Különleges történetek 7 éve, 3 hónapja  
.


A MEGTARTOTT GYERMEK...


A kereskedő felesége reggeli áhítatra indult a templomba.
Ahogy kilépett a kapun, megbotlott egy kőben, és teljes
hosszában elvágódott. Várandós volt, terhességének harmadik hónapjában.
Sikoltására kiszaladtak a cselédek, felemelték az úrnőt, bevitték és lefektették.
- Hívjátok az uramat...- suttogta az asszony, de alig mozdultak a szolgálók,
már sietve jött a házigazda is. Leült az ágyra, megsimogatta
az asszony lecsüngő kezét.
- Doktort! - parancsolta a tétován ott ácsorgó cselédeknek,
aztán a feleségére tekintve ezt mondta:
- Nincs semmi baj, kedves... Amikor az öreg
doktor megérkezett, a kereskedő kiment a szobából és a
kapu előtt megkereste a vétkes követ.
Nekigyürkőzött, kicibálta a helyéről, aztán teljes erejéből az utca kövezetéhez vágta.
Szikrázva pattant apró darabokra.
- Átkozott! - lihegte a kereskedő, - és éppen az én kapum előtt...
Kit okoljak érte?! Kit?! Erőtlennek érezte magát, idegesnek,
alig várta, hogy az orvos befejezze a mustrát.
Legszívesebben berohant volna a házba, hogy minél előbb megtudjon mindent.
Óráknak tűnő percek vánszorogtak ezalatt.
- Minden lehetséges - jelentette ki a doktor a vizsgálat
után.
- Világra hozhat egészséges gyermeket is, de éppen úgy, esendően nyomorultat, vagy akár halottat. Bízzunk Istenben, uram.
- Nem akarok nyomorékot! - kiáltotta a kereskedő.
- Bizonyosságot szeretnék, tudni kívánom a valót!
- Istentől kérdezze... - tárta szét a kezét az orvos.
- Tőle, aki látja a nem láthatót is.
Egy hétig feküdt a kereskedő felesége, és amikor felkelt a betegágyból, igyekezett nem gondolni az esetre. De az ura szótlan volt, komor, csüggeteg. Többször elment otthonról, a barátok társaságát kereste. Aztán egyszer maga mellé ültette asszonyát és ezt mondta neki:
- Meglátogattam a menhelyet és szörnyű látványban volt részem. Megannyi torzszülött nyújtogatta felém a kezét, bambán rám meredve. Idétlen, makogó hangon kéregettek. Aprópénzt szórtam szét közöttük, de a kezem remegett és megszédültem attól a töménytelen nyomorúságtól.
Az asszony sírt. A kereskedő nem vigasztalta. Keményen, makacsul hallgatott.
- Az ember - gondolta -, tudjon úrrá lenni még a legreménytelenebb helyzeteken is.
A sírás a gyengék menedéke.
- Lakik a városban egy nő - mondta - Reginának hívják. Sok
szerencsétlen asszony,megesett lány kereste már fel. Úgy
hírlik, jól dolgozik és segít a bajbajutottakon. Hallgass
rám és ne ellenkezz! Amit kérek, annak az ártatlannak az
érdekében is teszem.
- Négy gyermeket temettünk már el - nézett rá kétségbeesetten az asszony
- és most ezzel meg az angyalcsinálóhoz küldenél?
Átkozott legyen a gondolat, mely az agyadban megfogant!
- Akkor hát megszülöd nyomoréknak?
- És ha nem lesz az? Honnan tudod Te?
Ki mondta ezt neked? A doktor? Ő sem tudja! Egyedül
Isten a tudója! Mi vagy Te? Isten?
- A fájdalom szól most belőled - csóválta fejét a kereskedő,
- de könyörögve kérlek, gondolkozz. Ha világ csúfjára nyomorultat szülsz,
ítélet alá kerülünk egész életünkre. Napokig kerülték egymást.
Csak a pillantásukban megbújó néma vádaskodás ingerelte a lelküket.
Az asszony gyűlölte az urát, de aztán egyre inkább bekerítette a kétségbeesés,
a bizonytalanság.
Hátha a másiknak van igaza, és a magzat, akit oly féltőn vigyáz a testében, nyomorék...
Lefogyott, belesápadt ebbe a gyötrődésbe, míg aztán egy este felkereste azt az asszonyt.
- Már vártalak, lelkem - fogadta Regina és mosolygott rá bátorítóan.
A kereskedő felesége nem ilyenre számított az álmokban fösvény éjszakákon. Csúfnak, boszorkánynak képzelte és mindenképpen öregnek.
Ez meg csaknem egyidős vele, a háza, mint bármely polgáré,
a ruhája drága kelméből, ékszerekkel díszítve.
- Megértelek - mondta Regina - hiszen magam is átok alatt voltam, és nyomorékot szültem.
Vízfejűt, torzat, ott van a menhelyen, megnézheted.
Az uram elhagyott, egyedül maradtam, akkor határoztam el, hogy akinek tudok segítek.
Átvezette a kereskedő feleségét a másik szobába. Szerszámok, fogók, kenőcsök, gyolcsok... mindenfelé. Középen dézsa állt. Regina forró vizet töltött bele, meg egy tömlőből valami sárga folyadékot. Az így elkészített lébe füveket, gyökereket, magokat szórt, fehér vászonlepedőt kerített elő. A gríz megizzasztotta a kereskedőné arcát, növények fanyar, kesernyés szagától öklendezett.
- Vetkőzz le - mondta Regina-, és ülj bele a dézsába.
Mindig mondani fogom, mit kell tenned. Ne félj, nem lesz semmi
baj. A kereskedőné szinte önkívületben bontotta ki a felső két gombot a magas nyakú zárt réklin, de a harmadikhoz érve elsötétedett előtte minden. A friss levegőn tért magához.
- Múló gyengeség - nyugtatta Regina-, mindenkivel megeshet ilyesmi.
Bent majd pihensz egy keveset, aztán elkezdjük.
- Nem! - a kereskedő felesége úgy szorította a hasára a kezét, mintha máris a gyermekét ölelné.
- Ez az enyém! Ha nyomorék, ha torz lesz, akkor is az én testemből, az én véremből való! Nincs olyan hatalom se égen, se földön, aki ezt tőlem elszakíthatná!
Megfordult és csaknem rohanva tette meg az utat hazáig. Öt hónap múlva egészséges fiúgyermeknek adott életet.
1564. áprilisát írták ekkor az angliai STRADFORD -ban.
A gyermek a keresztségben a VILMOS nevet kapta.
Családi neve: SHAKESPEARE.
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#3618
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5002
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Különleges történetek 7 éve, 3 hónapja  
.-


Történet


Egyszer egy friss házaspárnak nem volt lehetősége hol lakni. Nem volt elég tőkéjük ahhoz, hogy egy saját lakást vehessenek, albérlet mellett pedig nem tudtak félretenni. Csak egyetlen választásuk maradt, hogy odaköltözzenek a férj édesanyjához, akinek elég nagy háza volt ahhoz, hogy ott lakjanak. Nagyon jó megoldásnak ígérkezett az odaköltözés, mivel jó helyen volt a ház, és elég szoba volt ahhoz, hogy kényelmesen elférjenek.

Ahogy teltek-múltak a hetek, kiderült, hogy a feleség és az anyós túlságosan ellentétes személyiség. Egyre több és hevesebb vita bontakozott ki közöttük. A férj gondolta, hogy ez csak egy kezdeti időszak ameddig össze nem szoknak.

Viszont az idő múlásával a feleség és anyós közti viszony egyre jobban elharapózott, már gyűlölködésbe ment át. Nem telt el úgy egy nap, hogy ne vesztek volna össze valami apróságon.
A feleség kezdte megelégelni a dolgot és elment az egyik legjobb barátnőjéhez, aki gyógyszerész volt, hogy szerezzen tőle valami olyan gyógyszert, aminek olyan káros mellékhatásai vannak, hogy hosszú távon halált is okozhat vagy legalábbis gyors leépülést.
A barátnője adott is neki egy méreggyógyszert, aminek a rendszeres szedése legyengíti az immunrendszert, mely leépüléshez, vagy akár halálhoz is vezethet. Hozzátette, hogy minden reggel készítsen finom reggelit, és abba csempéssze bele a méreggyógyszert. Továbbá, legyen mindig kedves, türelmes, végtelenül toleráns, kerülje el a vitákat az anyóssal, nehogy később bármiféle gyanúba keveredjen, hogy őt gyanúsítsák leromlott állapota vagy halála miatt.
A feleség nagyon megörült, hogy legjobb barátnője ilyen segítőkész és megértő volt. Másnap reggeltől rendszeresen úgy tett, ahogy azt a barátnője meghagyta neki. Elkészítette a reggelit, amibe mindig belecsempészte a méreggyógyszert, minden fajta konfliktust elkerült, a vitás helyzetekben megértően elsimította a problémát, kedves volt és türelmes az anyósához. Úgy volt vele, hogy úgysincs neki sok hátra.

Pár nap elteltével, az anyós mentalitása is kezdett megváltozni. Egyre kevesebb konfliktus helyzet állt elő. Végül hetek múlva teljesen megváltozott a légkör a házban. Elmúltak a veszekedések, és egyre barátságosabb viszony alakult ki a két nő között.
Végül az anyós már úgy tekintett menyére, mint lányára. A feleség pedig édesanyjának tekintette az anyósát. Nagyon jó barátság alakult ki közöttük és egymás segítségére lettek a mindennapokban. Megszűnt a veszekedés, furkálódás és piszkálódás.

Viszont a feleségnek hatalmas lelkiismeret-furdalása lett, mivel hetekig mérgezte anyósát a gyógyszerrel. Gyorsan elrohant barátnőjéhez, hogy adjon tanácsot, mivel tudná helyrehozni a méreggyógyszer által okozott károkat.

Barátnője pedig megkérdezte, hogy most miért gondolta meg magát. A feleség kétségbeesetten mondta, mennyire bánja, hogy ilyen szörnyűségre vetemedett, és hogy igazából anyósa egy nagyon jó ember, akivel most már nagyon jól megértik egymást. Nem győzte sorolni a jó tulajdonságait.
Erre a barátnője elmosolyodott és megnyugtatta, hogy valójában csak vitamint adott neki, nem mérget:

Látod, kedves barátnőm, a szeretet jobb mindennél, méregnél, vitaminnál. A szeretet az, ami segített a kapcsolatotokon az anyósoddal! Itt az ideje, hogy megtérj Jézushoz, mert Ő maga a szeretet! Ismerd meg Jézust, és őáltala megismered a szeretet valódi hatalmát és átformáló erejét.

Ismeretlen szerzőtől
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#3648
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5002
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Különleges történetek 7 éve, 2 hónapja  
.


Meglepő dolog történt Dél-Afrikában nemrégiben...

Lawrence Anthony, aki 3 könyv szerzője, és egy legenda volt Dél-Afrikában, 2012. március 7-én meghalt. Nevéhez leginkább számtalan elefánt megmentése fűződött...
Két nappal a halála után, a vadon élő elefántok 2 nagy csoportja jelent meg a házánál. Az állatok özönlöttek, hogy búcsút vegyenek az ő kedves ember barátjuktól...Összesen 31 elefánt tett meg több mint 12 mérföldet, hogy az ő házához megérkezzen. Az embereket, akik tanúi voltak mindennek, lenyűgözte a látvány. Nem csak a legmagasabb intelligenciaszint és a tökéletes pillanat megérzése, ahogy ezek az állatok észlelték ami Lawrence-szel történt, hanem az is, amilyen szervezett módon érkeztek a hőn szeretett elefántjai. A lassú menet rendezett sorban, egymás mögé felsorakozott állatokkal jelent meg a hosszú gyaloglás után, már-már ünnepélyesen, a vadon élő cserjék közt megbúvó háza előtt.

Lawrence feleségét, Francoise-t, mindez rendkívül megérintette, főleg, hogy az elefántokkal több mint 3 éve nem volt már kapcsolata a férjének. Mindenki számára hihetetlen volt a nagyon is egyértelmű, azaz, hogy az elefántok a nyilvánvaló mély tiszteletüket akarták leróni azelőtt az ember előtt, aki valamikor megmentette az életüket. A csendes tisztelgés 2 napon és 2 éjen át tartott, miközben semmit nem ettek és ittak ezek az állatok. Két nap után, hajnalban, ugyanazon az úton, ahogy érkeztek, megindultak haza..."

Megérezték az elefántok, hogy Lawrence Anthony eltávozott az élők sorából. Szép búcsúzási tisztelet volt, nem is hinné el az ember, ha nem történt volna meg. Nyugodjon békében Lawrence Anthony.


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2013.01.07 09:30 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#3654
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5002
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Különleges történetek 7 éve, 2 hónapja  
.
Érdekes dolgok Erzsébet királynőrőlTényleg van néhány érdekes dolga..


1. Császármetszéssel jött a világra 1926. április 21-én hajnali 2.40-kor.
Szülei, a yorki herceg és hercegnő akkor már három éve voltak házasok.
Ő volt a király, V. György első unokája.
2. Nincs vezetékneve, viszont van három keresztneve: Erzsébet Alexandra Mária.
Elsőt az édesanyjáról, másodikat a dédanyjáról, harmadikat a nagyanyjáról kapta.
3. Kislányként imádott falovakkal játszani, minden este megfésülte őket.
Azóta is rendszeresen lovagol, versenyistállót működtet, lovai szép
sikereket értek el.
4. Édesanyjának, a legendás anyakirálynénak is voltak versenylovai, de anya
és lánya paripái soha nem indultak ugyanabban a futamban!
5. 1936-ig csendes életet élt, akkor nagybátyja került a trónra VIII. Edward néven.
A király azonban 11 hónapnyi uralkodás után lemondott a trónról, hogy feleségül vehessen
egy kétszeresen elvált amerikai nőt. Így került Erzsébet apja VI. György néven a trónra,
és így lett a kis hercegnőből trónörökös.
6. Amikor elmondta húgának, hogy bácsikájuk lemondott és apjuk lesz a
király, Margit visszakérdezett: "Ez azt jelenti, hogy egyszer te leszel a
királynő! Szegénykém."
7. Soha nem járt iskolába, őt és húgát, Margit hercegnőt a patinás
Eton College professzorai oktatták a Buckingham-palotában.
Leginkább történelmet és alkotmányjogot tanult, de tökéletesen beszél franciául is.
8. Nevelőnője, Bobo egész életében mellette szolgált, 1991-ben hunyt el.
A királynő a királyi mauzóleumba temettette el. Ő az egyedüli nem királyi
fenség, aki ebben a mauzóleumban nyugszik.
9. A II. világháború alatt, 1940-ben mondta el első rádióbeszédét, melyben
a brit birodalom gyermekeit bátorította.
10. A világháborúban teherautó-sofőrként szolgált, sőt megtanult autót szerelni is.
11. 21 éves korában egy rádióbeszédben kijelentette:
"Egész életemet, legyen az akár rövid, akár hosszú, a ti szolgálatotoknak szentelem!"
Azóta is ez az ígéret vezérli.
12. 1939-ben, 13 éves korában ismerte meg Fülöp Görögország és Dánia hercegét.
Már aznap eldöntötte, hogy csak ő lehet a férje. A világháború alatt leveleztek,
majd 1947 nyarán bejelentették az eljegyzésüket.
13. Férje és ő Viktória királynő ükunokái.
14. Négy gyermeke, nyolc unokája és egy dédunokája van.
Második dédunokája nyárra várható.
Az első és a nyolcadik unokája között harminc év a korkülönbség.
15. Ifjú feleségként és anyaként két évig Máltán élt. Fülöp herceget mint a
tengerészet hadnagyát a szigetre vezényelték, s Erzsébet első két
gyermekével, Károly herceggel és Anna hercegnővel követte férjét.
Azt mondja, ez volt élete legboldogabb két éve.
16. Erzsébet négy gyermeke közül mindig András herceg volt a legkedvesebb!
Amikor a yorki herceg nemzeti hősként visszatért a 1982-es falklandi
háborúból, a királynő azt mondta, örül, hogy ismét itthon van András, mert
csak ő tudja beprogramozni a videóját.
17. Amikor 1982 júniusában megszületett Vilmos herceg, Erzsébet elsőként
rohant meglátogatni a kórházba. Ránézett a kis batyura, és örömében
felkiáltott: "Szerencsére nem olyan elálló fülei vannak, mint az apjának!"
Egyszer ugyanis azt mondta Károly hercegről, úgy néz ki hátulról, mint egy
nyitott ajtajú Rolls Royce.
18. 1953. június 2-án koronázták királynővé. Fülöp herceg bemesélte neki,
hogy a szertartás alatt azzal a libazsírral kenik majd fel, melyet ezer
évvel korábban Békés Edgard koronázásánál is használtak. Erzsébet rettegett
ettől, de aztán kellemes meglepetés érte: egy erre az alkalomra kevert
illatos olajat használt az érsek, melyből a királynő később a fürdőszobájába is rendelt!
19. Ő a negyvenedik angol uralkodó Hódító Vilmos óta.
20. Első miniszterelnöke a legendás Sir Winston Churchill volt, vele együtt
12 miniszterelnöke volt. A kormányfő minden kedden találkozik a
királynővel, hogy megbeszéljék az ország ügyeit.
21. Két miniszterelnöke, Tony Blair és David Cameron is már az ő uralkodása
alatt született. Előbbi 1953-ban, utóbbi 1966-ban jött világra.
22. Első corgi kutyáját 18. születésnapjára kapta az apjától, és Susan
névre keresztelte el. Ma is Susan leszármazottai szaladgálnak a királynő
körül, az ebek repülőgépen utaznak, és külön lakáj gondoskodik róluk.
Kivéve esténként, akkor ugyanis a királynő eteti meg őket!
23. A Sandringham-kastély kertjében kutyatemető van, minden kis elhunyt
kedvencnek sírkövet állíttatott.
24. A macskákat viszont utálja, mert gyerekkorában egy csúnyán megkarmolta.
25. Ő az egyetlen Nagy-Britanniában, akinek nincsen útlevele,
sem semmilyen személyes igazolványa.
26. Ő a világ legtöbbet fotózott asszonya, nincs ember, ki ne ismerné a
nevét és az arcát!
Kiszámolták, hogy egész életében percenként 14 fénykép készült róla.
27. Neki van a legnagyobb ékszergyűjteménye, értékét megbecsülni sem lehet!
Az ő tulajdonában vannak olyan híres drágakövek, mint Afrika első és
második gyémántja, vagy a hírhedt Kooh I Noor, melyet csak nők hordanak,
férfiakra ugyanis balszerencsét hoz. Gyűrűből is több meseszép darabja van,
ezekből azonban egyet sem húz a jobb kezére, olyan sokszor kell kezet fognia.
28. A királynőt soha nem lehet látni retikül nélkül. Ha a táskát a bal karján tartja,
akkor az azt jelenti, hogy minden rendben van.
De ha a jobban, akkor az jelzés az udvarhölgynek, hogy induljunk tovább, vagy
szerezzen egy másik beszélgetőpartnert!
29. És hogy mit rejtenek a híres retikülök? Sminkkészletet, pótharisnyát,
szemüveget, és egy pakli kártyát a hosszú utazásokhoz.
30. Minden délelőtt 11 órakor felhajt egy gin-tonikot.
Más alkoholt nem nagyon iszik, fogadásokon is éppen csak belekortyol a pezsgőbe és borba.
31. Szereti a jó ételeket, viszont személyes szakácsa tudja,
paradicsomalapú finomságot nem készíthet, Erzsébet ugyanis nem szereti ezt a zöldséget.
32. A Buckingham-palotában fürdőkádja mellett egy sárga műanyag kacsa díszeleg.
Ezt a mókás ajándékot az unokáitól kapta a királynő! És hogyan derült ez ki?
Egyik nap ki kellett hívni egy vízvezeték-szerelőt, aki később kikotyogta egy újságírónak,
hogy milyen a királyi fürdőszoba.
33. 1982 júliusának egy reggelén a királynő arra ébredt, hogy egy idegen férfi ül az ágyán.
Michael Fagan valahogy bejutott a Buckingham-palotába, és eljutott a királyi hálószobába.
Erzsébet megőrizte hidegvérét, majd negyed óráig beszélgetett Fagannal, többek között arról, hogy
mindkettőjüknek négy gyermeke van.
Aztán egy óvatlan pillanatban sikerült megnyomnia azt a gombot, mely az őrséget riasztotta.
34. "Azért hordok színes ruhákat, hogy észrevegyenek a tömegben" - mondta egyszer.
Erzsébet sem tudja, mennyi kalapot, kabátot, estélyi ruhát hordott az elmúlt évtizedekben.
A protokoll szerint a királynő egy ruhát csak egyszer vehet fel.
Ez az utóbbi években változott, így kevesebbe kerül a monarchia fenntartása.
35. 38-as cipőket és 40-es ruhákat hord.
36. Imádja a katonai indulókat, autójában gyakran indulók szólnak.
37. Kispárnáját minden utazására magával viszi.
38. Tehetséges sztepptáncos, családját korábban gyakran szórakoztatta tudásával.
39. Mindössze egy fogát húzták ki, egy bölcsességfogat.
40. Szívesen néz szappanoperákat, a kedvence a több évtizede futó
Coronation Street, melynek szereplőit gyakran meghívja egy-egy partira, sőt
ő maga is ellátogatott már a stúdióba.
41. Esténként puzzle-t rak ki, de szeret keresztrejtvényt is fejteni.
42. Első számítógépét Ronald Reagan amerikai elnöktől kapta ajándékba.
43. 1977 óta hord olvasáshoz szemüveget. Egy alkalommal elfelejtette magával vinni,
így Fülöp hercegnek kellett felolvasnia a beszédét. Azóta két okulárét is hord magánál.
44. Sokat fényképez, a fotóit a hosszú repülőutak alatt rendezi albumokba.
45. Minden évben négy kerti partit rendez, hármat a Buckingham-palota,
egyet pedig az edinburghi Holyroodhouse-palota kertjében.
Hatvan év alatt 1,4 millió embert látott vendégül.
46. Hatvan év alatt 129 országba utazott el 265 alkalommal tett hivatalos állami látogatást.
47. 15 hidat avatott fel Nagy-Britanniában és 25 hajót bocsátott vízre.
48. Uralkodása alatt nagyjából 40 ezer karácsonyi üdvözlőkártyát küldött el.
49. Eddig 14 szobrot készítettek róla, és 142 portréhoz ült modellt.
50. Összesen 30 keresztgyermeke van.
Diana hercegnő öccsének, Lord Charles Spencernek is a királynő a keresztanyja.
51. Menyei, Diana hercegnő, Sarah Ferguson, Camilla és Sophie, wessexi
grófnő közül az utóbbi a kedvence, sok időt töltenek együtt.
52. Mindössze kétszer sírt nyilvánosan, az édesanyja temetésén, illetve
amikor ünnepélyes keretek közt el kellett búcsúznia a Britannia királyi jachttól,
mert a 120 méter hosszú hajó fenntartása túl költséges volt.
53. Nem szereti a teniszt, a lovaspólóért és a lóversenyért rajong.
54. Karácsonyi bevásárlásait a Buckingham-palotában intézi, az áruházak
hozzák el termékeiket a palotába, a királynő ugyanis biztonsági okokból nem
mehet vásárolni nagy tömegben.
55. Ő az anglikán egyház feje, a hit védelmezője, ezért bárhol is
tartózkodik, minden vasárnap részt vesz az istentiszteleten.
56. Reggel nyolckor ébred, mégpedig dudaszóra.
Viktória királynő óta minden uralkodó ablaka alatt reggel nyolckor a királyi dudás játszik.
57. Az egyik nagybátyját, Kent hercegét, és az unokatestvérét, Gloucester
hercegét repülőgép-balesetben veszítette el, nagy-nagybátyja, Lord Mounbatten pedig merénylet áldozata lett.
58. Soha nem nyalt meg bélyeget. Mivel minden bélyegen szerepel, azt
mondja, nem tudja elképzelni, hogy megnyalja a saját feje hátulját.
59. Bár áprilisban született, hivatalosan a születésnapját június második
szombatján ünneplik katonai parádéval, mert ekkor nagyobb az esélye a jó időnek.
60. Még négy év, és megveri Viktória királynőt, aki majd 64 évig ült a trónon.
Ezzel ő lehet a leghosszabban regnáló brit uralkodó.


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2013.01.07 12:11 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#3916
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5002
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Különleges történetek 5 éve, 3 hónapja  
.


Égi büntetés? Villámcsapás végzett egy templomot kifosztó rablóbandával

Mintha csak egy felsőbb hatalom csapott volna le egy rablóbandára Oroszországban.

Több maszkos férfi a rendőrök elől menekült autóval miután kiraboltak egy templomot Szentpéterváron. Ám a bűnözők nem juthattak messzire, mert autójukba villám csapott, a jármű pedig az elektromosság hatására felrobbant, és az autóban mindenki életét vesztette.

A film készítője ismeretlen, és hitelességét többen megkérdőjelezték. A videót feltöltése óta több mint 90 ezren tekintették meg. A hitetlenkedők mellett vannak többen, akik egyszerűen isteni igazságszolgáltatásnak vélik az esetet.

Szakértők szerint annak esélye, hogy egy villámcsapás halálos legyen egy a 300 ezerhez.
http://neon.hu/bulvar_rovat/egi-buntetes-villamcsapas-vegzett-egy-templomot-kifoszto-rablobandaval-294511
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat