Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Hol a helyem?
#2603
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5136
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Hol a helyem? 10 éve, 1 hónapja  


KÍSÉRTÉS - BELSŐ KÜZDELEM - AKARATPRÓBA


Az embernek nehéz küzdelmeken kell átmennie, hogy tökéletessé váljon. Ellenálló erejét ezeken a küzdelmeken kell bemutatnia. Csak helyesen használt akarattal lehet szellemi érettséget elérni. Azért az akaratot ismételten ki kell próbálni, próbának kell alávetni, és ezt mindig lelki küzdelmek előzik meg. Kell, hogy az embert kísértések érjék, és ezeknek ugyanaz az egyetlen céljuk van - hogy legyőzzék őket. Ettől válik a szellem mindig szabadabbá.

El kell érni, hogy feladja a testi kívánságait és csak a lélek bontakozzon ki. Ehhez erős akaratra, és folytonos önmagával való küzdésre van szükség, de a lélek érlelődése ettől függ. A feladat nem könnyű, viszont az önmaga fölötti győzelem olyan jutalom, olyan eredmény, ami minden fáradságot, minden önlegyőzést megér. A szabad szellemi állapot annyira boldogító, hogy valójában az ember semmiről sem mondott le, hanem csak kapott. Mert amit odaad, annak nincs maradandó értéke, de a szellem szabadsága örökké megmarad. Nem lehet ezeket a küzdelmeket megtakarítani, mert csak az állandó küzdelem acélozza meg, és tisztítja meg a lelket, és csak ekkor alkalmas a szabad szellemi állapotra, mert annak feltétele az anyag, a földi vágyak és kívánságok teljes legyőzése. Ezért jut az ember ismételten kísértésbe, hogy bebizonyítsa mennyire lett ellenálló, hogy komolyan dolgozzon önmagán, és akaratát tevékenységre indítsa.
Minden szellemi haladás egy önlegyőzés, mert vagy Isten, vagy a felebaráttal szemben lemond a saját kívánságáról. Ha az ember irántuk érzett szeretetből győzi le vágyát, akkor áldozatot hoz. - Énjét állandóan visszafogja, a magasra a szellemi javakra törekszik, és lemond minden földi örömről. Ekkor tudatosan törekszik a tökéletességre, és mindig könnyebb lesz helytállni mindenfajta kísértésben. A vágyak és kísértések mindig gyöngébbek lesznek, minél többet győzte le őket. A benne lévő Szellem pedig mindig szabadabb és szabadabb, mert mert már nem tartja fogva semmi, és akadálytalanul törekedhet a magasba. Mindenfajta kísértés: zátony és akadály, amit le kell győzni, ha továbbra is járni akarja a célhoz vezető helyes utat.

A világon még sokfajta inger megy át, hogy próbára tegye az akaratot. Újra és újra ki kell állni a belső küzdelmeket, hogy a földi élet haladást hozzon, és a lélek a saját ellenállásain keresztül kiérlelődhessen. A célt küzdelem nélkül nem lehet elérni. Az ember mindig álljon készen, hogy az ellenfelével találkozik, mert az a világ által közeledik kísértéseivel, és el akarja buktatni. Legyen óvatos, nehogy kudarcot valljon, és küzdjön megállás nélkül, míg legyőzte önmagát.
Amen.
(Bertha Dudde
1943. 9. 25.)
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#2706
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5136
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Hol a helyem? 10 éve  
Életetek útja

Figyeljétel életetek irányát, hogy tudjátok merre tartotok. Ez a figyelem segít meglátnotok az elrejtett ösvényt, mely kiutat kínál.

A helyes út mindig ott áll előttetek, csak észre kell vennetek, s ha ráléptek a bizonyosság tölt el benneteket.

Ez a bizonyosság, az istenivel való harmónia meglelése, összekapcsolódás Életutatok segítő energiáival.

Járjátok szeretetben, ha szívetekkel ráleltetek!
(Pusztai Orsi kristálycsakra.hu)


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2010.06.29 22:08 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#3140
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5136
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Hol a helyem? 8 éve, 11 hónapja  
A Teremtő létezése

Sokan azért nem hisznek Istenben, a Teremtő létezésében, mert semmilyen kézzelfogható bizonyítékot nem találnak a tevékenységéről. A hitetlenek számára Tóth László Tibor az alábbi szellemes példázattal világította meg az irányított teremtés létezését:
Egy multimilliomos vállalkozó sajtótájékoztatót tartott, ahol az interjú végén a kíváncsi újságírók feltettek egy kérdést:
- Miért hiszi, hogy van Isten?
- Nézzék, nekem számtalan üzemem van. Az egyikben autókat, a másikban húsdarálót, és sok egyebet gyártunk. Egy autó 140-150 ezer alkatrészből áll, de előbb 24 mérnököm tervezget, majd anyagpróbákat végzünk, és csak azután jöhet a gyártás. No de vegyük csak a húsdarálót. Mindössze 9 alkatrészből áll, és 17 mozdulattal lehet összeszerelni a futószalagon, mégis egy-egy munkásnak több napon át kell gyakorolnia ennek módját. Ha nekem ezekután azt állítja valaki, hogy a több milliárdszor bonyolultabb világegyetem megalkotásához nem kellett a Teremtő, az nem normális.
- Rendben van, de mivel tudná Ön kézzelfoghatóan bizonyítani a Teremtő létezését?

A gyáros észrevette a gúnyos felhangot, és diktálni kezdett a titkárnőjének: "Pályázat. Építészmérnököt keresek, aki megtervez, majd kivitelez egy toronyépületet az általam felvázolt méretekben és minőségben. Alapméret: kör alakú, átmérője 4 méter. Magassága ennek legalább 200-szorosa, azaz 800 méter. (Természetesen bírnia kell a toronynak az elemi erők okozta bármilyen erős kilengést!) A fal vastagsága alaptól a felső szintig max. 25 cm lehet. Ebbe bele kell szerelni a víz, gáz, csatorna, felvonó és minden egyéb kiszolgáló rendszer csöveit, vezetékeit. A torony belsejében nem lehet semmi. Kívül-belül teljesen simára, egyenletes felületűre kell készíteni, merevítés, kitámasztás nem lehet rajta. Ennek ellenére a torony tetejére legyen ráépítve egy önállóan működő komplett vegyiüzem, amely tápszereket állít elő, emberi fogyasztásra. Siker esetén a honorárium összegét a mérnök szabhatja meg, bármilyen magas összegben."
Elvette a papírt a titkárnőjétől, és aláírva átnyújtotta az újságírónak.
- Tessék, itt a válaszom. Benne a bizonyíték.
- Nem értjük, hogy mi akar ez lenni.
- Majd később megértik. Egyelőre közöljék a lapjukban feltűnő helyen. Ha akad rá jelentkező, újra találkozunk, és folytatjuk a sajtóértekezletet. A képet a feladó eltávolította.
A nagy érdeklődést kiváltó eseményre jó néhány neves építészmérnök, és még a korábbinál is több újságíró jött el.
- Talán el is kezdhetjük, szólt ironikusan a házigazda. Kérem az első jelentkezőt, tegye meg ajánlatát, ismertesse elképzeléseit. Csak konkrét megoldást, kivitelezhető terveket fogadok el.
Néhány percnyi vita után a szakma legismertebb építésze dühösen megjegyezte:
- Rendben van, én már kiestem a versenyből, de szeretném látni azt az embert, aki ezt megtervezi! Ezt egyszerűen lehetetlen megépíteni!

A gyáros megkérdezte:
- Nos, van még jelentkező? Ha nincs, akkor kérem figyeljenek jól, bemutatom az eredetit.
A titkárnő átnyújtott neki egy hosszú, cső alakú papírtekercset. Kibontotta az egyik végénél, és óvatosan kihúzott belőle egy ép búzaszálat, szép, tömör aranykalásszal. Azután így szólt a jelenlevőkhöz:
- Igazuk van uraim, ez a feladat az ember számára valóban lehetetlen! De a Teremtőnk mindenható, csodálatos alkotásokat hozott létre, mint ez is, nézzék csak! Mérjék le, itt vannak hozzá a műszerek. Figyeljenek kérem, kör alakú a szára, átmérője pontosan 4 mm. magassága ennek éppen 200-szorosa, azaz 800 mm. A falvastagsága mindenütt 0,25 mm. Kívül sima, belül üres, az összes táp- és kiszolgáló csatorna ebben a vékony falban fut, no és ez a csodálatos miniatűr vegyiüzem, a kalász itt a tetején önállóan működik. És tudják hogyan? Napenergiával! Ráadásul a Napot is Isten teremtette. Értik az összefüggéseket? Ez a kis vegyilabor 8-9 féle tápanyagot, vitamint állít elő vízből és a talajból felszívott ásványi anyagokból, napenergiával. Ezalatt szelek és viharok tépik, kényükre hajlítgatják, akár a földig. De a búzaszálak ezt is kibírják. Nos, uraim az itt látható remekmű és a mi kontárkodásaink közötti különbség egyértelműen bizonyítja a Teremtő létezését, és határtalan, számunkra szinte felfoghatatlan képességeit. Köszönöm hogy eljöttek ide megszemlélni Isten teremtő erejének egyik kézzelfogható bizonyítékát. Ha körülnéznek, ha tükörbe néznek, mindenütt az ő alkotásait látják. Ha pedig teremt, műveket alkot, akkor létezik!

Róma 1,19-20: Mert ami az Isten felől tudható, nyilvánvaló számukra; mert az Isten megjelentette nékik: mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az Ő örökkévaló hatalma és Istensége, a világ teremtésétől fogva az Ő alkotásaiból megérthető és átlátható; úgyhogy nincs mentségük.
(emailban kaptam)

 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2011.07.28 17:08 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#3744
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5136
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Hol a helyem? 7 éve  
.


ISTEN

(tanmese)

Egyszer, mikor Jézus Szent Péterrel a Földön utazott, azt mondja Péter:

- Hej be szeretnék Isten lenni, majd másként kormányoznám én ezt a világot!

Mondotta Jézus szelíden:

- Bolondot beszélsz, Péter, bízd csak az Istenre a világot, egyedül ő tudja azt elkormányozni.

- De így, de úgy - mondja Péter -, majd megmutatnám én, csak egy napig lehetnék Isten.

- Hát jól van - mondotta Jézus -, teljék kedved, légy egy napig Isten.

Még jóformán ki sem mondotta ezt Jézus, aranyos karosszék szállott le az égből.

- Ülj bele, Péter, s kormányozd a világot!

Beleül Péter az aranyos székbe, s hát abban a pillanatban jön egy szegény asszony, hajtja a borjas tehenét a legelőre. A tehén a borjúval elkezdett legelészni, a szegény asszony pedig megfordult, s ment hazafelé.

Rászól Péter az asszonyra:

- Hé, asszony, hát te nem maradsz itt? Ki őrzi a tehenedet?

- Majd őrzi a jó Isten - felelte az asszony -, van otthon elég gyermekem, akit őrizzek.

Azzal az asszony elmegy, a tehén a borjával ott marad a legelőn. Mondja Jézus:

- Péter, te vagy az Isten, tenéked kell őrizned a tehenet s a borját – s ahogy Jézus ezt mondta, egy karikás ostor csavarodott Szent Péter nyaka körül.

Rekkenő meleg volt, csípték a legyek a borjat, egyszerre csak, uccu neki, fölcsapja a farkát, szalad árkon-bokron keresztül, s utána a tehén, de Szent Péter is kiugrik az aranyos székből, szalad a tehén után, nagyot rittyent a karikás ostorával, s kiabál:

- Hó, hahó, megállj, hó!

De bizony sem a tehén, sem a borjú meg nem állott. Csurgott a verejték Szent Péterről, s jó este lett, mire visszaterelte a tehenet a borjával.

- Látod, látod, Péter - mondotta Jézus -, az egész világot akartad kormányozni, s még egy tehenet sem tudtál megőrizni...

Telt-múlt az idő. Szent Péter, úgy látszik, elfelejtette ezt az esetet, s megint mondja Jézus Krisztusnak:

- Haj, de szeretnék Isten lenni!

- Ugyan, miért, Péter?

- S te még kérded azt, Uram! Segítenék az özvegyeken, az árvákon, a jókat megjutalmaznám, a gonoszokat megbüntetném. Hiszen ha Isten lennék, megmutatnám, hogy nem lenne több rossz ember a világon.

Jézus nem szólt semmit, hadd beszéljen Péter. Amint továbbmennek, Jézus egy fának az ágán méhrajt pillant meg.

- Eredj, Péter - mondja Jézus -, koppintsd meg azt az ágat, üsd a rajt a kalapodba, hátha hasznát vesszük.

Odamegy Péter a fához, megkoppintja az ágat, de a rajnak csak egy része esett a kalapjába, a más része a kezefejére hullott. A méhek egy ideig szépen megmaradtak a Péter keze fején, de egyszerre csak egyik megszúrja a fullánkjával, Péter nagy mérgesen ledobja a kalapját, s a többi méhet is lerázza a keze fejéről.

Kérdi Jézus:

- Mi lelt, Péter?

- Jaj, egy gonosz méh megszúrta a kezemet, úgy fáj! - mondotta Péter.

- Hát azért nem kellett volna ledobni az egészet, büntesd meg azt, amelyik megszúrt.

- Hiszen ha én tudnám, melyik szúrt meg - mondta Péter nagy haraggal.

- Látod, Péter, látod - mondotta Jézus -, mégsem lenne jó, ha te Isten volnál: az emberekkel éppen úgy cselekednél, mint ezekkel a méhekkel. Ha egy megbántana, bosszút állanál a többin is. Csak bízd Istenre a világot, Péter.

Mondotta Péter szelíden, meghunyászkodva:

- Igazad van, Uram, többet nem kívánom, hogy Isten legyek.Ez a mese arra mutat rá, hogy fogadjuk el önmagunkat. Ne akarjunk másnak látszani, mutatkozni annál, akik vagyunk. Van-ságunk egyébként sem meghaladható, hiszen téren és időn túl létező TUDAT.
Pusztai Orsi
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#3954
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5136
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Hol a helyem? 5 éve, 5 hónapja  
.


A Mester tanítása


Mikor már annyi kérdés járkált a fejében, gondolta elmegy ahhoz az emberhez, akiről sok jót hallott, kiről azt mondták, hogy "jó gyümölcsöt terem", kinek élete példa, akivel szívesen cseveg az ember unalmas perceiben, kinek szívesen felteszi a kérdéseit, válaszra várván, vagy csak éppen azért, hogy valakinek már végre feltehesse. Úgy döntött hát, hogy meglátogatja, de mielőtt elment hozzá, előbb körbekérdezősködött ismerőseinél, és elég kiábrándítóan hatott, mikor megtudta, hogy "a mester" sem beszélni nem tud, sem a hallása nem jó, egyszóval süketnéma. Ennek ellenére mégis elment hozzá, hogy próbára tegye " mikor odaért, a mester habozás nélkül megkérdezte tőle: "mit akarsz tőlem?" - Hát mégis beszél, és a hallása is jó? - "Miért jöttél?" - Választ akarok a kérdéseimre - csend "választ, hogy megvilágosodjak!" - a mester meg közben szigorúan végigmérte, és csak hallgatott. - Rengeteg kérdésem van: például, hogy van-e a halál után élet? Létezik-e Mennyország? Létezhet-e, hogy a halál után visszatérünk a földre? Jézus valóban Isten fia volt-e? Mária valóban szűz volt? Akik nem hisznek, valóban a pokolra kerülnek? - "Takarodj a szemem elől" - mondta neki a mester. Azzal ő sértettségében és kiábrándultságában távozott is tőle. - Ez a mester? Én előbb vagyok mester, mint ez- - később, mégis adott még egy lehetőséget magának, most már sokkal alázatosabban és tisztelettudóbban közelített a házához, halkan kopogott, majd belépett. "Miért jöttél?" - Elnézést a zavarásért, bocsánat, hogy újra jöttem, csak beszélgetni szeretnék - "Jöjj be!". Talán kérdéseim méltatlanok a válaszra, de sokat töröm a fejem rajtuk, te talán tudnál segíteni rajtam. A mester így szólt hozzá: - múltkor azt kérdezted tőlem:

- Hogy van-e a halál után élet? válaszolj te magad.

- Lehetséges.

- Ha tudnád, változtatnál az életeden?

- Nem tudom.

- Azt kérdezted, létezik-e Mennyország? válaszolj.

- Ha a halál után van élet, akkor talán Mennyország is.

- Ha úgy hiszed, hogy létezik, változtat ez bármit is az életviteleden?

- Nem tudom.

- Azt kérdezted, létezhet-e, hogy a halál után visszatérünk a földre? - válaszolj.

- Nem hiszem.

- Változtat-e bármit az életeden, hogy hitedet ebben gyökerezteted?

- Nem tudom.

- Aztán azt kérdezted, Jézus valóban Isten fia volt-e? - válaszolj.

- Úgy hiszem igen.

- Ha ezt hiszed, miért nem követed őt, miért nem tartod meg parancsait, miért nem mégy vele a Golgotára, és viszed vele együtt a keresztet?

- Nem tudom.

- Ezt követően azt kérdezted, Mária valóban szűz volt-e? - válaszolj.

- Nem tudom.

- Ha tudnád a választ, milyen előnyeid származnának ennek ismeretéből?

- Végül azt kérdezted, akik nem hisznek, valóban a pokolra kerülnek? - válaszolj.

- Nem tudom.

- Most menj, és fürödj meg az első pocsolyában, amit a ház előtt találsz, aztán gyere vissza hozzám.


Mikor visszatért hozzá, egy forró teával várta őt a mester, mosolyogva fogadta, és beszélni kezdett hozzá. - Az emberek, amikről beszélnek csupán csak üres szavak. Mikor azt mondják, ebben hiszek, figyeld meg, hogyan élnek, abból láthatod, hogy miben hisznek igazán. Mikor azt mondják, én nem hiszek semmi effélében. Kérdezd meg: miféle előnyöd származik a hitetlenségedből? Aztán kérdezd meg magad: az a hit, amiben élek, a sok tudás, amit felhalmoztam, mit ér? Mert nincs olyan hit, ami bármit is érne, anélkül, hogy gyümölcsöt nem terem. Megtudhatod az összes kérdésre a választ, de életed üres marad tettek nélkül. Aztán kérdezd meg: mit tettem eddig az életemmel? Majd talán azt mondod, én jó voltam, jó vagyok, és jó is leszek. De ne fogadd el ez a választ, kérdezd meg, miben nyilvánul meg az, hogy jó voltál? Máskor talán azt mondod, rossz voltam, rossz vagyok, és rossz is leszek. De ne fogadd el ezt a választ, kérdezd meg, miben nyilvánul meg az, hogy rossz voltál? Aztán menj egy hindu elé, kérdezd meg tőle, mennyivel lesz több, ha a keresztényekről rosszat mond, aztán menj egy keresztény elé, kérdezd meg mennyivel lesz több, ha rosszat mond a hindukról. Aztán menj az ateisták elé, kérdezd meg mi az a személyes nagy tudásuk, amire olyan büszkék? Mitől lesz több a világ, ha folyton be akarják bizonyítani valamiről, hogy nem igaz? Az emberekben nincs szeretet. Amit szeretetnek hívnak, az csak valami elkorcsosult sóvárgás az önimádásra. Az emberek a boldogságot keresik, te ne azt keresd. Mit ér a boldogság, ha az ember haszontalan? Dolgozz szüntelenül, és soha ne elégedj meg magaddal. Szolgálj az embereknek, és légy alázatos mindenkivel. De azt tudnod kell, hogy az alázat nem azt jelenti, hogy nincs véleményed semmiről és mindent elfogadsz, amit mások mondanak, hanem azt, hogy tiszteletben tartod mások véleményét . Az emberek szektákba verődnek az igazság zászlaját lengetve, módszereket tanítanak, hogyan legyél isteni személy, és még csak azt sem figyelik meg, hogy akik tanítják őket miféle emberek. Mert mi kell az embereknek? Kuruzslás, tömeg, cirkusz, olyan kell nekik, aki megtanítja őket széket táncoltatni. Mi hasznod belőle, még ha képes is vagy rá? - mutatványokat nézhetünk a cirkuszban is. Azt keresd, ami megváltoztatja az életed, amitől más emberré válsz, amitől hasznosabbá válsz, és csak olyat fogadj el tanítódul, aki erre törekszik, és benned is a kiteljesedés magvát látja, aki nem irányítani, hanem szolgálni akar téged. Azt gondolod, hogy azért nem cselekedsz, mert nincsenek válaszok a kérdéseidre. Én azt mondom, azért nem cselekedsz, mert céltalanul élsz. Akinek célja van, az tart valamerre, aki tart valamerre, az tudja, hogy mit akar, aki tudja, hogy mit akar, az dolgozik is azért, hogy elérje a célját. Keress tehát célokat, de olyanokat keress, amitől több leszel te magad-, és az emberiség is. Egyeseknek az a célja, hogy építsen, másoknak az, hogy lerombolja az építményeket. Vizsgáld meg tetteidet, hogy te melyikhez tartozol, és azt is, hogy céljaidat a hiúság mennyire hatja át. ezeket mondta neki, ő meg csak csendben hallgatott. Akkor rájött, hogy milyen felesleges kérdések után kutatott, legalábbis akkor hirtelen olyan megvilágításba kerültek, melyek átformálták a kérdések fontosságát. Hazafelé sokat gondolkodott a mester tanításán.


Ez volt egyben az első és az utolsó alkalom, mikor találkozott a mesterrel, mert mint hallotta, másfél hónappal később agyvérzésben meghalt. "Mennyire múlandó - gondolta. A nagy emberek sorsa is ugyanaz, mint a kis embereké. - a szavai azonban benne éltek továbbra is, és ez a kis szelet volt az, ami őt halhatatlanná tette számára. Aztán egyik nap, ahogy a piacon sétált, mindenki a mester haláláról beszélt, odament az egyik árushoz, és megkérdezte tőle: "miért tartották a mestert süketnémának?" - az meg azt válaszolta: "a mester úgy vallotta, hogy aki sokat beszél, az sokat hibázik; ezért ő megfontoltan beszélt, és csak arról, amit fontosnak tartott - egyesek ezért tartották némának. Máskor meg azt mondta: az üres fecsegésre nekem süket a fülem, inkább meg sem hallom – ezért tartották süketnek."

A mester sírkövét azóta is utolsó szavai ékesítik: "élj, de ne önfeledten; szeress, de értelemmel; élvezz, de mértékkel".

Szerző: Geró Dávid/SzabadonÉbredők
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2015.01.29 22:43 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#4051
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5136
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Hol a helyem? 4 éve, 2 hónapja  
,


E L H A G Y A T V A


Ha életed útján elhagyott mindenki,
Ha fájó könnyeid nem törli le senki,
Ha már nincsen társad ezen a világon,
ha már nincsen ember, aki melléd álljon,
mikor már úgy érzed, mindent elvesztettél,
eltűnt minden célod, amit úgy kerestél.
Ha már nincsen aki, mosolyra fakasszon,
ha már nem találod, a mi nyugtot adjon,
s lelkednek nincs csendje, csak nagy zűr zavarja,
arcod a fájdalom éles könnye marja.
Ha már szíved húrját, a zúgó szél rázza,
s lelkedet a bánat sötét óceánja.
Ha már úgy érzed, hogy tested összeroppan,
szíved a sebektől, tán utolsót dobban.
Ne dobd el reményed, míg utadat járod,
még mindig marad egy, igaz hű Barátod.
Ha majd Ő áll melléd, a hullámok szűnnek,
s egedről a felhők, gyorsan elrepülnek.
Eltűnik a szélvész, vihar orgonája,
s megpihen a gálya, tépett vitorlája.
Utolsó könnycseppek, némán legördülnek,
lelked fájdalmai, lassan csendesülnek.
Zilált életednek, már ismét van célja,
van aki szívedet féltse, hazahívja.
Van, Ki simogasson, van, Aki szeressen,
van, Ki kézen fogva, menny felé vezessen.
Ha azt hiszed, itt lent, mindent elvesztettél,
ha előre mentek, akiket szerettél.
Ha tán azt gondolod, most már egyedül vagy,
van még egy Valaki, aki árván nem hagy.
Van még egy Valaki, kihez odafuthatsz,
van még egy Valaki, Akit átkarolhatsz.
Van még egy valaki, Akit megölelhetsz,
Akitől igazi békességet nyerhetsz.
Tudod testvér ki az? Ki a te Barátod?
Menj a Golgotára, ott majd megtalálod!

Forrás:http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&from=40&pid=&pev=2016&pho=05&pnap=&kat=1533&searchkey=&hol=&n=mailona
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat