Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Hol a helyem?
#1773
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Vá: Hol a helyem? 10 éve, 10 hónapja  
Hogyan vezet minket Isten?


Istennek van ígérete arra, hogy vezetni fog minket.: Ezt mondja az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje: Én, az ÚR, vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell.


*Mennyire van konkrét terve és akarata Istennek a mi életünkkel?
*Nem ütközik-e bele a vezetés a szabad akarat fogalmába?
* Mit jelent a vezetés, vagy Gondviselés az életünkre nézve? ; biztonságot
* Isten előtt van jövőnk; - nem kell aggódnunk miatta
* Hogyan találjuk meg Isten vezetését életünkben?


Van amikor Isten vezetése egyértelmű, de a legtöbbször nehéz megérteni megismerni.
KUTATÁSRA, KERESÉSRE VAN SZÜKSÉG!

Nem mindig az egyenes úton jutunk el az Isten által kijelölt célba: vannak kerülőutak.
A legtöbb esetben Isten nem használ természetfeletti dolgokat a vezetéshez. Hiszen Benne élünk, Benne mozgunk
Isten akkor lép közbe, amikor:

* útelágazáshoz érünk,s új irányba indít DÖNTÉSHELYZETBEN

* ha eltértünk az Ő útjáról
Egyébként pedig halkan, észrevétlen vezet minket!

A Biblia, konkrét vezetés, ami alapján gyakran Isten általános akaratát ismerjük meg. Imádságban kérhetünk vezetést, bölcsességet, de az ima: kommunikáció, Isten is szól hozzánk rajta keresztül. Adjunk helyet, hogy Isten is szóhoz jusson!

Forrás: Biblia.lap.hu
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.08.18 21:11 Név: Margit.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1795
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5124
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Hol a helyem? 10 éve, 10 hónapja  
. 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.08.22 21:00 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1840
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
: Hol a helyem? 10 éve, 10 hónapja  
Világosságban járni
;Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon
a sötétségben"
(Jn 12,46).

Jézus Krisztus azért jött, hogy hit által világosságunk legyen és ne maradjunk tovább az emberiség többi részét beborító sötétségben.
Az ;aki" szónak igen tág az értelme: vonatkozik rád és rám egyaránt.Ha hiszünk az Úr Jézusban, nem ülünk többé a halál árnyékának sötétségében, hanem kimegyünk a nappal (az élet) meleg fényére, amelynek soha nem lesz vége. Miért ne jönnénk most mindjárt erre a
világosságra? Olykor egy-egy felhő eltakarhatja a fényt, de ha az Úr Jézusban hiszünk, nem kell sokáig sötétségben maradnunk. Ő azért jött, hogy
mindig fényt árasszon ránk. Hiába jött volna? Ha hitben járunk, jogunk van ehhez a fényhez: éljünk vele! Jézus Krisztus azért jött, hogy megszabadítson bennünket természetes romlottságunk, tudatlanságunk, kétségeink, bűneink, félelmeink sötétségéből, és minden hívőnek tudnia kell, hogy Ő ezt épp olyan bizonyosan meg is cselekszi, mint ahogyan a felkelő nap meleget és fényt áraszt.
Ezért félre a szomorúsággal, kedves testvérem! Ne maradj a sötétségben, (hanem) gyere ki a fénybe! Örömöd, reménységed, mennyországod az Úr Jézusban van. Nézz rá, csakis rá, és örvendezni
fogsz, amiképpen a madarak örülnek a napkeltének, és ahogyan az angyalok örvendeznek az Isten trónja előtt.

Ha mint Krisztus hűséges követői, a bölcsesség és a szentség útját járjuk, Isten megőriz minket ezen az úton. Aki világosságban közlekedik az úton, az védelem alatt van. Minden embernek megvan a maga útja, azaz élethivatása. Ha istenfélelemmel és buzgón járja ezt az utat, Isten megőrzi a gonosztól. Esetleg egyszerűen járjuk ezt az utat, de
biztonságban. Talán nem tudunk úgy sietni, mint a fiatalok, de tudunk úgy járni, mint istenfélő; emberek.
A legnagyobb veszélyt a lábunk jelenti: hamar beleütjük valamibe és
megbotlunk. Kérjünk ezért Istentől egyre több szellemi látást, hogy botlásra való hajlandóságunkat legyőzhessük. Sokszor azért ütjük meg magunkat, mert nem látjuk meg az utunkban lévő követ: a bűnt. Csak
Isten kegyelme tehet képessé arra, hogy a bűnt meglássuk és elkerüljük.Bízzunk ebben az ígéretben és abban, aki megtartja választottait.De mert sajnos a tulajdon gondatlanságunk a legnagyobb veszély számunkra,gondoljunk mindig az Úr Jézus figyelmeztetésére:
Vigyázzatok és imádkozzatok!"
Bárcsak Isten kegyelméből ez a nap botlás nélkül telne el! Nem elég,hogy nem esünk el, kérjük és akarjuk azt is, hogy a legkisebb botlás se legyen életünkben, hogy majd őt imádhassuk hálával, hogy biztonságban jártunk és lábunkat sem ütöttük meg."

Forrás:C. H. Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.09.04 19:06 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1948
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
: Hol a helyem? 10 éve, 9 hónapja  
Az Úrra figyelj és megszabadulsz!;Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok,mert én vagyok az Isten, nincs más!" (Ézs 45,22).
Ez az ígéretek ígérete, szellemi életünk alapja. Az üdvösség akkor kezdődik el számunkra, amikor először felnézünk az igaz és szabadító Istenre. Milyen egyszerűen jelöli meg Igénk a tennivalónkat: ;Rám figyeljetek!" Mennyire józan ez a követelmény. A teremtménynek teremtőjére kell figyelnie. Elég sokáig figyelgettünk már másfelé, itt az ideje, hogy most már csak az Úrra figyeljünk, aki magához hív és
üdvösséget kínál nekünk.
Csak figyelmet kér. Miért ne tennénk ezt meg azonnal? Nem kell semmit magunkkal vinnünk, csak nézzünk Krisztusra, aki kereszthalála után a mennyei trónra ült. Nem kell ehhez sem előkészület, sem kínos erőfeszítés: nem szükséges hozzá gazdagság, bölcsesség vagy erő. Mindent megtalálunk az Úrban, a mi Istenünkben, amire szükségünk van,
és ha mindent Tőle várunk, akkor minden a miénk is lesz és üdvözülünk.
Jöjjetek, távollévők, figyeljetek reá! A föld legvégéről is irányítsátok Krisztusra tekinteteteket. Ahogy a legelhagyottabb vidéken élők is látják a napot és élvezhetik fényét, úgy ti is, akik talán a halál kapujában vagy a pokol küszöbén éltek, egy pillantás által befogadhatjátok Isten világosságát, a mennyei életet és az Úr Krisztus szabadítását. Ő Isten, és ezért tud megmenteni minket.

Bizony, egyet sem vet el közülünk. Az emberek között mindig vannak kivetettek, Istennél soha. Az Ő kiválasztása megmásíthatatlan és szeretete örök. Senki sem talál olyan embert, akit Isten elhagyott volna, miután kijelentette magát neki, és az Krisztust Megváltójaként elfogadta. A törvény és a vessző által Isten nevel bennünket. Nevelése gyümölcse az, ha szellemünk megnyugszik, elménk kijózanodik és nagy békesség tölt el minket. Az istenteleneket magukra hagyja, hadd ássák a vermet, hogy végül a saját vesztükre beleessenek. Az Őt követőket viszont iskolába küldi az Úr, hogy előkészítse őket az odaát váró dicsőséges rendeltetésükre.

Tisztogass bár bajjal olykor engemet,
kegyelmeddel szenteld szenvedésemet;
bár e test erőtlen, te oltárodon
keserű pohárral, hittel áldozom.

Forrás: C. H. Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.10.04 18:15 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#2057
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Hol a helyem? 10 éve, 7 hónapja  
Prókai Tamás: Elengedés, integrálás, sorsfordulók


Jelen idejű történések a próbák idejének végét jelentik.Az elmúlt időszakban megmérettetett lelkünk. Felszínre kerültek hiányosságaink, értékeink. Most egy utolsó nagy próba előtt állunk, melynek sikeres teljesítésével életünk gyökeres változáson mehet keresztül. Számot kellett és kell adnunk minden tudásunkról. Különböző konkrét élethelyzeteket kaptunk, amikor bizonyítanunk kellett. Sokszor éjjel, álmunkból felriadva is.

Hagyjuk -e, hogy félelmeink, fájdalmaink elragadjanak minket?
Tudunk -e bármilyen helyzetben feltétel nélkül hinni, és bízni Teremtőnkben?
Kemény feladatok ezek, hiszen emberségünkből kifolyólag képesek vagyunk pánikba esni, kibillenni egyensúlyunkból. Ha ez meg is történt, nem mindegy, hogy mennyi idő alatt tudatosul bennünk helyzetünk, és aztán mennyi idő múlva és mit teszünk annak megoldása érdekében. Problémamegoldó készségünk lett górcső alá véve. Ezen folyamatok közben lehetőségünk volt önmagunk vizsgálatára. Szükségessé vált értékeink, vélt értékeink átértékelése, azok magasabb szempontból történő vizsgálata. Ezen közben nem szabad megfeledkeznünk személyiségünk, élethelyzeteink vizsgálatáról sem. Kritikus szemmel kell nézzük önmagunkat, megvizsgálva mi az, ami szükséges, mi az, ami feleslegessé vált, illetve mit kell átértékelnünk. Ehhez most óriási segítséget kapunk, ugyanis a Test, Lélek, Szellem integrációja van folyamatban. A Szellem kiteljesedése, illetve a Testtel, a Lélekkel való összekapcsolódása történik most. Ez lehetővé teszi számunkra a magasabb szempontból való vizsgálódást. Isteni Énünkön keresztül látni fogjuk a kellő, illetve a haszontalan dolgainkat.

Lélekből fakadó érzéseink a Szellem szűrőjén keresztül nyilvánulnak majd meg, így csak az őszinte és tiszta érzéseinknek fogunk hangot adni. Ezen egység kialakulásához új energiaminőségekre lesz szükségünk, melyeknek bekötése és hangolása folyamatban van. Ez járhat lelki és fizikai fájdalmakkal is. Fokozottan szükséges a teherként cipelt fájdalmaink, félelmeink oldása, elengedése. Nem mindig egyszerű, de ha igazán akarjuk, menni fog. Az erős energiáknak köszönhetően a Napfonat, a Szívcsakra, és a Koronacsakra területén figyelhetünk meg fájdalmat, de gyakori a szédülés, a hasmenés is. Kellemetlen tünetek, de elviselhetőek.

Ezen szellemi történések bontakoztak ki bennem az elmúlt napok folyamán. Nem volt könnyű megélni, és számomra sokszor nehéz volt tisztán látni.
Pár tanácsot adnák, amik segíthetnek a folyamatok könnyebb megélésében:
- Kérni a segítséget az elengedéshez és oldáshoz,
- Kérni az energiák bekötését, hangolását,
- Kérni Szellemünket, vélünk összekapcsolódva, bennünk teljesedjék ki, kérni vezetését, tanítását,
- Kérni a segítséget, hogy önnön középpontunkban tudjunk maradni,
- Sorsunkat elfogadva feltétel nélkül hinni és bízni Teremtő Öregöstenünkben!
Ennyit tudtam ma adni Néktek, bízva abban, hogy segítségetekre lehetek!
Járjátok Utatok az Öregösten áldásával!

Forrás:Csillagszülött

 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.11.12 11:25 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#2313
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5124
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Hol a helyem? 10 éve, 5 hónapja  
Jézusi üzenet

- Benned van minden! Az élet lehetősége, a szeretet. Bízz magadban, higgy képességeidben! Erőt mindig adok hozzájuk. Ne kételkedj utadban, feladatodban. Elsősorban magadban bízz! A létezés kiteljesedése vagy. Atyánk adta meg neked a lehetőséget, s mint jó szülő, vezet és oltalmaz is utadon, ha hagyod. Ha elengeded fenntartásaidat, kétségeidet s rábízod magad. Ha hiszel önmagadban! Hogy rajtad keresztül Ő nyilvánul meg. Benned! Ahogy én is mindig ott vagyok a szívedben. Csak lásd, ne feledd, bízz!
(forrás:mindenkilapja.hu) 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2010.01.25 15:56 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat