Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Hol a helyem?
#1086
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
: Hol a helyem? 11 éve, 3 hónapja  
Az ő tervében a társad!

Mindenki vágyik arra, hogy valakinek teljesen odaadhassa magát -hogy mély lelki- kapcsolata legyen valakivel teljesen, kizárólagosan szeressék.
De Isten azt mondja a keresztényeknek:
"Addig, amíg teljesen elégedett nem leszel, telített és nyugodt az Én szeretetemben, amíg elégedettségedet meg nem találod Bennem, addig nem leszel alkalmas a tökéletes emberi kapcsolatra, amelyet Én terveztem számodra. Soha nem leszel egységben Velem, kizár bárkit vagy bármi más vágyat és kívánságot. Azt szeretném, ha abba hagynád a tervezgetést:


Ne kívánj, engedd, hogy neked adjam a legizgalmasabb tervet, ami létezik, egy olyat, amelyet el sem tudsz képzelni, mert azt akarom, hogy a LEGJOBBAT kapd! Kérlek, engedd meg, hogy idehozzam hozzád, te csak figyelj Engem, várd a leghatalmasabb dolgokat!
Folytasd a megismerését létezésem elégedettségének, folytasd a tanulást, a megfigyelését azoknak a dolgoknak, amelyeket mondok neked;
Várnod kell! Ne nyugtalankodj! Ne aggódj! Ne nézelődj, hogy másoknak mijük van vagy
Én mit adtam nekik! Ne nézz azokra a dolgokra, amikről úgy gondolod, hogy szeretnéd.
Te csak nézz el messzire, fel Rám, különben elszalasztod azt, amit mutatni szeretnék neked.
És akkor, amikor kész leszel, megleplek azzal a szeretettel, amely csodálatosabb, mint amilyet álmodni lehet.


És kedvesem azt szeretném, hogy megkapd ezt a csodálatos szeretetet. Szeretném, ha látnád hús testben azt a képet, amely a Velem való kapcsolatodat jelképezi, és hogy nagymértékben, ténylegesen élvezd az örökké tartó egység gyönyörét, tökéletességét és szeretetét, amelyet Én ajánlok neked Magammal.
Tudd, hogy hogyan szeretlek! Én vagyok Mindenható Isten! Higgy és légy elégedett! "

ismeretlen
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.03.21 20:19 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1126
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Hol a helyem? 11 éve, 3 hónapja  
Pilinszky János: A Szentírás margójára (I.)


Aki az Evangéliumot olvassa, nem Jézus szavait olvassa: Jézus maga van vele. Aki az Evangéliumot magával viszi - kórházba, útra, háborúba -, nem egy könyvet visz magával! Ezek a "szavak" személyes erejűek!
Nem megfogalmazások, hanem a tett, a gesztus erejével, forróságával hatnak.
Szegénynek kell lennünk e földön, "mondja" az egyik "mondat", s a kimondatlan kapcsolat máris ezt sugallja: miként a gyermekek is szegények! De valóban azok?

Nem, itt a szegénység sokkalta többet jelent puszta szegénységnél. Hiszen a gyermekek gazdagok is, azért mernek a pillanatnak, a mának élni, akár a mezők liliomai. De hogyan élnek a pillanatnak? Mint a naplopók, a semmirekellők? Éppenséggel nem úgy, hiszen akkor életük üres lenne és tűrhetetlen! A gyermekek az ábrándok teljességében élve tudják magukat oly alázatosan kiszolgáltatni a pillanatnak.
Az ő belső világukat még nem parcellázta fel, szabdalta szét a személyes érdek, ezért lehetnek birtokosai mindennek! Ezért érezhetik magukénak az egész teremtett világot. "Szegénységükben" övék minden, amit kezükkel elérnek, s az is, amit el se érnek: a teljes égbolt, a csillagok minden ragyogása.

Milyen szánalmas hozzájuk viszonyítva a felnőttek, s kivált a gazdagok birtoklási vágya, milyen barbár, szerezve egyre szegényebb, gazdagodva egyre nincstelenebb állapota a léleknek!
A lemondással nem a szegénységet kívánja tőlünk Jézus, hanem a birtoklás egyetlen lehető módjára, a szelídségre nevel. A rész helyett ekkor a teljességgel ajándékoz meg bennünket, s legmagasabb szinten: Isten szerelmével*. Itt a lényeges,a "kijáró részről" való lemondás a "kegyelmi teljesség" kedvéért, a lélek "gyermeki" állapotához hasonlóan.

Forrás: Új Ember, 1962. január 21.
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.03.26 15:01 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1207
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Hol a helyem? 11 éve, 2 hónapja  
Nochta Pál Attila:
részlet


Amikor elkezdjük megtapasztalni a kereszt erejét az életünkben, akkor egy belülről felfakadó, valódi bűnbánatot is éreznünk kell, mert Isten, a kereszten ítélte meg a mi bűneinket is, Jézus Krisztus halála által. A valódi bűnbánatot nem lehet külső hatásokkal előidézni, ugyanakkor Isten a külső körülményeinket is gyakran felhasználja annak érdekében, hogy bűnbánatra jussunk. Ez úgy történik, hogy a Szent Szellem gyakran a külső körülményeinket is felhasználva, felgyújt bennünk egy olyan belső fényt, amely által képesek leszünk felismerni elveszett állapotunkat. Ezzel együtt a keresztre is ráirányul a figyelmünk, ahol Jézus bűnbocsánatot szerzett számunkra, halála által.


Én magam nem tudom eldönteni, hogy melyik megtapasztalást éljük át hamarabb, a bűnbánatot, vagy a keresztet. Ez azért van így, mert e két megtapasztalásnak párhuzamosan kell működnie bennünk, hiszen a bűnbánat sem egyszeri történés, mivel életünk során mindannyian sokféleképpen vétkezünk (Jakab 3,2).


Péter apostol, amikor Jeruzsálemben prédikált, ezt mondta: Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek.
Vagyis, ahhoz, hogy megtapasztaljuk a bűneink eltörlésének tényét, bűnbánatra és megtérésre van szükség.
Aztán Péter így folytatta: hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek.(Apostolok Cselekedetei. 3,19-20)
Ezek szerint a felüdülés idejét, csak bűnbánat, megtérés, és a bűneink eltörlésének átélése után tapasztalhatjuk meg, majd ezt, betetőzi Jézus visszajövetele.

Ha tehát komolyan vesszük azt, amit Isten mond nekünk az ő igéjén keresztül, ha állandóan és teljes szívből az ő jelenlétét keressük, akkor nem fog magával sodorni bennünket a világ, hanem mindvégig képesek leszünk kitartással megfutni a pályánkat.
Arra kérlek tehát Kedves Olvasóm, hogy ne a valamikori jövőbe képzeld bele mindazt, amiről írtam, mert ezzel csak elhalasztod a változás lehetőségét! Ne a távoli jövőbe várd a végidők eseményeit, mert a jövő már itt van, a jövő elkezdődött!

Sárbogárd, 2008 augusztus 22.

 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.04.07 21:55 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1278
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Hol a helyem? 11 éve, 2 hónapja  
.Zimányi József
Tiszta szívet adj nekem!

részlet


Ahol bejött az Úr Jézus, hozza azt az újat, és önmagát, beköltözik ebbe az új szívbe, amely befogadja. A régi nem fogadja be. Az új szív befogadja. Benn van, és abban a fényben meglátszik minden. Meglátszik minden, ami tisztátalanság.
Volt már úgy, hogy beszéltetek a saját szívetekkel a saját bűneitekről?
Beszélni kell a saját lelkünkkel! Van, aki mindenkivel beszél, csak a saját szívével nem. Menekül önmaga elől.

Kérjük az Urat:
]Uram, én kérek Tőled egy új szívet. Új szívet teremts bennem, Istenem! Tiszta szívet!
Az volt az Igében: "Kiveszem a kőszívet, adok nektek hússzívet." (Ez 11:19)
A kőszív az kőből van! Arra nem lehet írni. Az nem melegszik meg. Nem mozdul meg. Merev. Ha látja Krisztust a kereszten, akkor sem indul meg. Adok hússzívet, amelyik érez, amely Istenért dobog! Krisztust szereti.
Nem jó, amíg az Úr Jézus át nem veszi az uralmat, nem jó. Ha pedig átvette, akkor minden rendben van. Nincs tovább vita. Rendeződik belül minden. Amíg a szív nem Krisztusé, míg a szív meg nem újul, semmi sincs rendben. Hiába hagyom el egy csomó rossz szokásomat.

Aki kér, az mind kap! Aki becsületesen kér, aki őszintén akarja, annak Isten megadja! Mindenki úgy mehet tovább, hogy régi szívét felajánlotta, az újat elfogadta, és Jézus abban az új szívben lakik. Senki nem tudja kiűzni belőle, ha én bent akarom tartani.
Ha bent van, akkor az Ő rendje, az Ő uralma, az Ő kedvessége, az Ő szeretete, az Ő fénye, az Ő segítsége érvényesül. Válasszátok az Urat! Fogadjátok el az új szívet!


Imádkozzunk!

Áldott légy Istenünk, aki meglátogatsz minket a Magasságból! Nem fordulsz el azoktól, akik tele vannak bűnnel. Ajánlod nekünk az újat. Bocsásd meg, hogy oly sokáig ragaszkodtunk a régihez! Add ezt az újat! Jöjj Jézus, költözz az új szívbe! Vedd át birodalmadat és hatalmadat! Ámen.

Adj új szívet nekem én Istenem,
Tiszta szívet teremts énbennem!
Kérlek, ne vess el a Te orcád elől,
És Szent Szellemedben adj új erőt,
Ó, hozd vissza még a váltság örömét,
És Te tisztítsd meg egész életem!

 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.05.10 23:39 Név: Margit.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1365
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Hol a helyem? 11 éve, 2 hónapja  
ÚJ ÉLETCÉL!


Az ember Isten nélkül elveszett, ezért életre van szüksége az Atyától. Új teremtménnyé Jézus Krisztus elfogadásával válhatsz, aki az ajtód előtt áll és zörget. Türelmesen vár arra, hogy beengedd Őt. Jézus új életformát kínál, amikor elfogadod Őt megváltódnak. Tanításai által új életet, új reményt, új életcélt kapsz! Jézus Krisztus az emberiség megváltója. Jézus él, és az életed része akar lenni, hogy teljes életet élj. Krisztus érted halt meg! Ő megszerezte a teljes megváltást a számodra is! Jézusban meggyógyulhatsz minden betegségből! Most arra kér, fogadd be Őt, nyisd ki szíved kapuját. Mondd el hangosan, teljes szívedből ezt az odaajánlási imát, Pál apostol levele alapján:

Drága Mennyei Atyám, Jézus nevében jövök eléd imádságban. Megelégeltem, hogy magamban bízzam. Kérlek, segíts, hogy szeretni tudjalak Téged és a környezetemben élőket.
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, Aki meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus, költözz a szívembe és teremts újjá engem! Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, Megváltóm, és Gyógyítóm!
Jézus, megnyitom a szívem ajtaját, befogadlak Téged és megvallom: Te vagy az én Uram, Megváltóm, és Gyógyítóm!
Hiszem, hogy ebben a pillanatban megváltást nyertem Jézus drága, szent vére által, újjászülettem Krisztusban, Isten gyermeke vagyok. Ez az igazság, mert a Biblia Igéje igazság. Köszönöm Neked Jézusom az örök életemet. Ámen.;Ha tehát száddal [meg]vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.;Ha befogadtad az életedbe Jézust, akkor újjászülettél, üdvösséget nyertél, Isten kegyelméből. A mennyei Atya gyermekévé lettél, a Menny családjához tartozol. Megtörtént a te szívedben (szellemedben, belső emberedben) is az újjászületés és ez a legnagyobb csoda, ami az életedben valaha is történt. Az Atya újjáteremtette a szellemedet, az Ő szeretetét, békességét és tulajdonságait helyezte a szívedbe. Ő lett a te Mennyei Atyád, Ő minden lépésedet szerető figyelemmel kíséri. Vezetni szeretne mindenben, hogy az életed minden lépésére áldás szálljon. A te örömöd az Ő öröme is, gyönyörködik, és örömét leli benned. Olyannak fogad el, amilyen vagy, mert szeret téged.Szeretete és gondoskodó figyelme kiterjed minden szükséged betöltésére. Ismerd meg Őt a Biblián keresztül. Ahogy a csecsemőt tejjel etetik, ugyanúgy a te újjászületett szellemed egyetlen tápláléka Isten Igéje. A szellemed, más szóval belső embered kizárólag Isten Igéjének hallása által tud növekedni, fejlődni és megújulni Isten hasonlatosságára. Olvasd rendszeresen a Szentírást, elsősorban az Újszövetséget, s abban az apostoli leveleket, mert azok közvetlenül a gyülekezeti korszakban élőkhöz, a ma emberéhez szólnak. Járj a szeretet útján, hogy áldott lehess.


INGYEN AJÁNDÉK!
Ahogy a szülő is szeret ajándékot adni a gyermekeinek, ugyanígy az Atya is nagy örömmel adna ajándékot azon fiainak, akik kérnek Tőle. De az ajándékok közül Ő legszívesebben az Szent Szellemét (Szent Lelkét) adná.
A Szent Szellem a Szentháromság azon képviselője, Aki ma itt a Földön Isten erejét képviseli.
Jézus mennybemenetele után az apostolok 120 főnyi sokasággal a felházban imádkoztak és várták a Szent Szellemet, amit Jézus megígért, hogy elküld.Pünkösd napján megérkezett a Szent Szellem, zúgó szél és kettős tüzes nyelvek kíséretében. Ő azóta is itt munkálkodik a Földön, Ő Isten fiainak a segítője, mindenre megtanít és elvezet az igazságra. Általa kapsz megértést Isten Igéjéből. Teljesen rajtad áll, mint hívő keresztényen, hogy befogadd, azaz megkapjad Őt. Ő csak szelíden vezet, tanácsol, és megmutatja azt az utat, amit a mennyei Atyád tervezett a számodra.Isten akarata, hogy betöltekezz és teljes légy az Ő Szellemével. Bárkinek, aki újjászületett, azaz befogadta Jézust a szívébe, megvan a lehetősége, hogy betöltekezzen, megkeresztelkedjen, telítődjön Isten Szellemével, természetfeletti erejével. Szabadulj meg azoktól az előítéletektől, hogy esetleg valami hamis dolgot fogadsz be. Isten Szellemét kapod, nem valami mást helyette.


Csak imában kérned kell:
Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy ha valaki Jézus nevében kéri Tőled a Szent Szellemedet, Te örömmel odaadod Őt.
Ezért drága Mennyei Atyám, a Te Igéd alapján, Jézus nevében kérem Tőled a Szent Szellemedet. Töltsd be a szívemet és keresztelj meg a Szent Szellemeddel.
Köszönöm Mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod és megválaszolod.
Ezért hitben megvallást teszek: teljes a szívem a Szent Szellemmel. Betöltekeztem, beteljesedtem és megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szellem adja a kiejtést. Köszönöm drága Mennyei Atyám. Köszönöm Jézusom. A Szent Szellemed örökké bennem és velem marad, és elvezet minden igazságra. Jézus nevében. Ámen.


BÉKEVÁR WEBKIKÖTŐ
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.05.04 12:10 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1483
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Hol a helyem? 11 éve, 1 hónapja  
Ébredés!


Számomra mit jelent a lélek felébredése?
"Mind másként értjük a szót: ébren lenni...
Az ébredés azzal kezdődik, hogy észrevesszük, amit máskor nem. A tagadás folyamata olyan gyors, hogy eleinte nehéz megállítani.
Mindössze egy villanásnyi érzés, amelyet máris követ az intuició amelyet bolondosnak ítélünk, és amelynek befogadására képtelen gyarló voltunk, s a bűntudatot kiváltó idegenkedés érzése kerít minket hatalmukba, amelyet szégyellünk, ezért magunk előtt is letagadjuk. Pedig a csodák már elkezdődtek, csak észre kell vennünk őket. És a Mennyország az észrevett csodákból épül meg itt a Földön, s válik számunkra látható valóssággá.

Azonban a tagadás szakadást idéz elő a tudatban, amennyiben tudat alá nyomod önmagad bizonyos el nem fogadott részeit.
Határozd el, hogy véget vetsz ennek a tagadásnak, ellentétnek és hajlandó vagy szeretni énednek korábban elfogadhatatlannak tartott részeit,tulajdonságait.
Ha képes vagy elfogadni a válságot és a fájdalmat, mint alkalmat a változásra és a növekedésre, munkádat már meg is kezdted.
Értelmed azt sugallja: az ébredés abból ered, amit tudsz, holott igazi utad nem az értelmen át vezet.
Ha kétség, vagy idegenkedés fog el, tudatosítsd. Vizsgáld meg, miből fakad ez az idegenkedés, ez a taszítás és próbálj korlátaidon lazítani ,s ekkor megindul átalakulásod,fejlődésed.

Szép, örömteli utat kívánok a felébredés folyamatában! Hiszen valójában amit látunk, amiben élünk, ez a világ csak káprázat, egy álomkép,s ezt hisszük valóságnak. Teremtettünk magunknak egy életformát,egy álomvilágot,s úgy gondoltuk ez szebb, jobb lesz mint amit ISTEN számunkra kínált. ELUTASÍTOTTUK ISTENT, s MEGTAGADTUK ŐT. ISTEN megengedte ezt, hagyta hogy tapasztalatokat szerezzünk, MEGÉREZZÜK HIÁNYÁT és visszavágyunk ŐHOZZÁ !
(ismeretlen)

 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.06.04 12:49 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat