Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Jézus, mint Út az életemben
#1016
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5130
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Jézus, mint Út az életemben 11 éve, 4 hónapja  
Így szól az Úr...

Annyiszor akartam már beszélni veled, de nem hagytál időt nekem.
Annyiszor akartam már mondani neked: "Itt vagyok számodra!", de te féltél.
Annyiszor akartam már mondani neked: "Ne félj, veled vagyok!",
de te nem hittél nekem, hanem távolinak és halottnak gondoltál.
Annyiszor akartam már beszélni veled, de nem hagytál szóhoz jutni,
hiszen szabadságodban áll, hogy eldöntsd, meghallgatsz-e,
vagy ha akarod, kikapcsolsz.
Ha most kész vagy arra, hogy meghallgass, akkor azt szeretném mondani neked:
"Örök szeretettel szeretlek téged! Engedd magad szeretni!"
(Martin Gutl)


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2010.11.16 22:44 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1074
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5130
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Jézus, mint Út az életemben 11 éve, 3 hónapja  
Az a dolgunk, hogy magunkat megtagadjuk és Krisztust kövessük a kereszthotórdozásban.
(Kempis Tamás)

Fiam, amennyire magadból képes vagy kilépni, olyan mértékben épülhetsz énbelém.
Amint belső békét ad az, ha odakint semmire sem vágysz, éppúgy, ha belsőleg önmagadtól elszakadsz, Istenhez kapcsolódsz.
Azt szeretném, hogy megtanuld önmagad teljes megtagadását, s hagyatkozz az én akaratomra ellenkezés vagy zúgolódás nélkül.

Kövess engem, Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet.
Út nélkül sehová sem lehet eljutni,
Igazság nélkül nincs megismerés,
Élet nélkül nem élhetsz.
Én vagyok az Út amelyen járnod kell, az Igazság, akinek hittel tartozol, az Élet, amelyen kívül másban nem érdemes reménykedned.


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.05.10 16:08 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1124
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
: Jézus, mint Út az életemben 11 éve, 3 hónapja  
Pascal : töredék


Isten ismerete, a magunk nyomorúságának ismerete nélkül kevélységet szül. Nyomorúságunk ismerete Istené nélkül viszont kétségbeesést. Jézus Krisztus ismerete e kettő között foglal helyet, mert egyaránt megtaláljuk benne Istent és a mi nyomorúságunkat.

Nemhogy Istent, hanem magunkat is csupán Jézus Krisztus által ismerjük. Az életet és a halált csak Jézus Krisztus által ismerjük. Jézus Krisztus nélkül nem tudjuk, mi az életünk, mi a halálunk, mi az Isten, és mik vagyunk mi magunk.
Így a Szentírás nélkül, amelynek egyetlen tárgya Jézus Krisztus, nem ismerünk semmit, és mind Isten, mind a magunk természetében csupán sötétséget és zűrzavart látunk.
Forrás: Gondolkodó


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.05.12 21:56 Név: Margit.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1240
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Jézus, mint Út az életemben 11 éve, 2 hónapja  
.

János 8,32 : megismeritek az igazságot és az igazság megszabadít, felszabadít benneteket.
A zsidók nem értették mire gondolt Jézus, mikor ezt mondta nekik, ezért vitába szálltak vele, hogy ők soha életükben nem voltak rabok, ők Ábrahám magvai, stb; De Jézus folytatta: aki bűnt cselekszik, rabszolgája a bűnnek, azért ha a Fiú tesz szabaddá titeket, valóban szabadok lesztek&.

Nem is tudták, hogy rabok, nem is ismerték szellemi-lelki állapotukat, mert nem ismerték Jézust, az Igazságot. Pontosan így telhetnek el hosszú évek a keresztények életében, hogy nem tudnak növekedni, mert nem nyerték meg életük személyes csatáit, és talán nem is látják, hogy a bűnnek rabjai, nem látják, hogy miben kell változniuk, nem ismerik a szellemi igazságokat, mert nincsenek szoros kapcsolatban az Igazsággal. Lehet az is, hogy nincsenek bűnben, de nem keresik igazán az Urat.
Jézus megkérdezte akkor a zsidóktól: miért nem értitek (ismeritek fel) az én beszédemet? Mert képtelenek vagytok(meg)hallani az én szómat (logosz). (8,43)


Tehát ha nem töltünk minőségi időt az Úrral, nem tudjuk meghallani az Ő hangját, vagy pedig nem tudjuk elfogadni, amit mond. A Fiú, Jézus az igazság, és Ő az, aki meg tud minket szabadítani. Nélküle nem is tudjunk, hogy szabadulásra vagy változásra van szükségünk. Nélküle nem jövünk rá, hogy nem ismerjük az alapvető szellemi igazságokat, nem jövünk rá, hogy nem vagyunk vezetés alatt. Ő mindig olyan újabb és újabb igazságokat akar velünk megosztani, ami megszabadít.
Tóthné Kállai Klaudia
részlet

 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.04.12 20:07 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1325
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Vá: Jézus, mint Út az életemben 11 éve, 2 hónapja  
Tom Marshall
BEMERÍTKEZÉS - AZ AZONOSULÁS
részlet


Jézus nem csak azért jött, hogy az emberek előtt egy tökéletes, egyedi emberi éle­tet éljen. Ez csak bukásunk nagyságát érzékeltette volna, egyebet nem. Ő azért jött el, hogy ennél sokkal többet tegyen. Eljött, hogy az Istennel való kapcsolatunkat és a Ve­le szembeni maga­tartásunkat megváltoztassa. A Keresztelő János általi be­me­rít­ke­zé­se a Jordánba nagyon jelentős volt. Hogyan értsük ezt? Amikor bemerítkezünk, a Krisz­tussal való egységbe, a Vele való azonosulásba merítkezünk be. Azonosulunk Ve­le halálában, eltemetésében és feltámadá­sában. Amikor Jézus bemerítkezett, Ő a ve­lünk való egységbe merítkezett be, azaz azonosult bűnösségünkkel, el­ve­szett­sé­günk­kel és elidegenülésünkkel.

Amikor mi bemerítkezünk, elfoglaljuk helyünket mint szentek, Isten elhívottai és meg­vál­tottai. Amikor Jézus bemerítkezett, belépett megváltói elhívásába. Mindaz, amit Jézus ezután tett, közvetlen kapcsolatban volt megváltásunkkal. Jézus nem Önmagáért, hanem értünk szenvedte el a félreértettséget, rosszindulatot és gyűlöletet. Nem Önmagáért, hanem a mi kedvünkért győzött le mindenféle kísértést. Nem Önmagáért, hanem miattunk engedelmes­kedett egész életében tökéletesen az Atya akaratának.

A harc mindig az Ő emberi mivolta körül folyt. A kérdés sosem az volt, hogy Sátán meg tudja-e kísérteni, csonkítani, vagy ölni az Örökkévaló Logost, hanem az, hogy az ember Jézus legyőzi-e a kísértést és a kereszten át eljut-e a feltámadásig. Ha elbukott volna, az cseppet sem hatott volna istenségére - de mi örökre elvesztünk volna. Jézusnak emberként kellett győznie, hogy mi is győzhessünk.

 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2010.02.01 15:21 Név: Margit.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1520
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5130
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Jézus, mint Út az életemben 11 éve  
.


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.06.13 20:05 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat