Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
TEREMTÉS könyve (1 fő olvassa) (1) Vendég
Világ teremtése - Föld teremtése.
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: TEREMTÉS könyve
#1044
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5002
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
TEREMTÉS könyve 11 éve  
Teremtés könyve 13.


1. Ábrám tehát feleségével és minden vagyonával visszatért Egyiptomból a Negebre, vele volt Lót is.
2. Ábrám nagyon gazdag lett nyájakban, ezüstben és aranyban.
3. A Negebről fokozatosan Bétel felé vonult, addig a helyig, ahol először táborozott Bétel és Ai között,
4. annak az oltárnak a helyén, amelyet korábban emelt. Itt Ábrám segítségül hívta az Úr nevét.
5. Lótnak, aki Ábrámmal tartott, szintén voltak juhai, barmai és sátrai.
6. Ezért a vidék nem bírta el, hogy együtt maradjanak. Mivel javaik nagyon felszaporodtak, nem maradhattak egymás mellett.
7. Vita támadt Ábrám nyájának pásztorai és Lót nyájának pásztorai között. (A vidéken akkor kánaániták és periziták laktak.)
8. Ezért Ábrám így szólt Lóthoz: "Ne legyen vita köztem és közted, pásztoraim és pásztoraid között, hiszen testvérek vagyunk.
9. Nemde, nyitva áll előtted az egész vidék? Válj el tehát tőlem: ha te balra mégy, én jobbra, ha te jobbra mégy, én balra."
10. Lót fölemelte szemét és látta, hogy a Jordán egész síksága jól öntözött - mielőtt Isten elpusztította volna Szodomát és Gomorát, olyan volt, mint Isten kertje, mint Egyiptom kertje, egészen Coárig.
11. Lót a Jordán egész síkságát választotta. Lót keletnek tartott, és így elváltak egymástól.
12. Ábrám Kánaán földjén lakott, Lót pedig a síkság helységeiben tanyázott és egészen Szodomáig táborozott.
13. A szodomai emberek azonban nagyon rosszak voltak és vétkeztek Isten ellen.
14. Az Úr így szólt Ábrámhoz, miután Lót elvált tőle: "Emeld föl szemedet és tekints a helyről, ahol állsz, északra és délre, keletre és nyugatra.
15. Az egész földet, amelyet látsz, neked és utódaidnak adom minden időkre.
16. Olyanná teszem utódaidat, mint a föld homokját. Ha az ember megszámlálhatná a föld homokját, akkor megszámlálhatná utódaidat is.
17. Rajta tehát, járd be a földet széltében és hosszában, mivel neked adom azt."
18. Ábrám tovább is vonult sátraival és Mamre terebintjénél telepedett le, Hebron mellett, s ott oltárt épített az Úrnak.
(forrás: biblia catolica)


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.03.15 13:39 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1112
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5002
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
TEREMTÉS könyve 11 éve  
Teremtés könyve 14.


1. Amráfelnek, Sineár királyának, Arjochnak, Ellaszár királyának, Kedor-Laomernak, Elám királyának és Tidálnak, Gojim királyának idejében
2. ezek háborút viseltek Berával, Szodoma királyával, Birsával, Gomorra királyával, Sineábbal, Adma királyával, Semeberrel, Cebojim királyával és Bela (azaz Coár) királyával.
3. Ezek mind Sziddim völgyében gyűltek össze (ez a Sós-tenger).
4. Tizenkét évig Kedor-Laomernek voltak alattvalói, a tizenharmadik évben azonban elpártoltak tőle.
5. A tizennegyedik évben Kedor-Laomer és a vele szövetséges királyok eljöttek és megverték a refaitákat Asterót-Karnajimnál, a szuszitákat Hámnál, az emitákat Kirjatajim síkságán,
6. a horitákat a Szeir-hegyekben, egészen El Paránig, amely a sivatag szélén fekszik.
7. Innen visszafordultak, eljöttek az Ítélet-forrásig, és leverték a Hacacon-Tamárban lakó amalekiták és amoriták egész földjét.
8. Ekkor kivonult a szodomai király, a gomorrai király, az admai király, a cebojimi király és a belai (azaz coári) király, s a Sziddim völgyében szembeszálltak velük:
9. Kedor-Laomerrel, Elám királyával, Tidallal, Gojim királyával, Amráfellel, Sineár királyával és Arjochkal, Ellaszár királyával; négy király öt ellen.
10. Sziddim völgye tele volt aszfaltbányával. Amikor Szodoma királya és Gomorra királya menekülni kényszerült, beléjük estek, a többiek pedig a hegyek közé futottak.
11. Amazok erre elvették Szodoma és Gomorra minden vagyonát, minden élelmét és elvonultak.
12. Lótot (Ábrám unokaöccsét) is elvitték minden vagyonával együtt és elvonultak. Ő ugyanis Szodomában lakott.
13. A menekülők egyike hírt hozott erről Ábrámnak, a hébernek. Ő ekkor az amorita Mamrének, Eskol és Áner testvérének terebintjénél lakott, akik Ábrám szövetségesei voltak.
14. Mihelyt Ábrám meghallotta, hogy rokona fogságba esett, mozgósította kipróbált szolgáit, akik nála születtek, 318 férfit, s üldözte őket egészen Dánig.
15. Ő és szolgái, megosztott csapatban, éjnek idején megtámadták és Hobáig üldözték őket, Damaszkusztól északra.
16. Visszahozott minden zsákmányt, s rokonát is, Lótot, minden vagyonával, az asszonyokkal és szolgákkal együtt.
17. Amikor a Kedor-Laomer, és a vele levő királyok fölött aratott győzelemből visszatért, Szodoma királya eléje jött Sáve völgyében (ez a Királyok völgye).
18. Melkizedek, Sálem királya pedig kenyeret és bort hozott. Ő ugyanis a magasságbeli Isten papja volt.
19. Megáldotta és így szólt hozzá:
20. "Áldott legyen Ábrám a magasságbeli Isten előtt, aki az eget és a földet teremtette. S áldott legyen a magasságbeli Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet." Ő pedig tizedet adott neki mindenből.
21. Szodoma királya így szólt Ábrámhoz: "Add nekem az embereket, a zsákmányt tartsd meg magadnak."
22. Ábrám azonban így válaszolt Szodoma királyának: "Kezemet fölemelem a magasságbeli Isten felé, aki az eget és a földet teremtette.
23. Egyetlen fonalat és egyetlen saruszíjat sem fogadok el, semmit abból, ami a tiéd. Ne mondhasd: én tettem gazdaggá Ábrámot.
24. Nem viszek el semmit, csak amit a szolgák föléltek, és azoknak az embereknek a részét, akik velem kivonultak: Áner, Eskol és Mamre: csak ők vegyék ki részüket."
(forrás: biblia catolica)

 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.05.12 22:41 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1181
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5002
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
TEREMTÉS könyve 11 éve  
Teremtés könyve 15.


1. A történtek után az Úr szava megnyilatkozott Ábrámnak látomásban: "Ne félj Ábrám, én védő pajzs vagyok; a jutalmad igen nagy lesz."
2. Ábrám így szólt: "Uram, Istenem, mit adhatsz nekem, hiszen gyermek nélkül maradtam."
3. És Ábrám így folytatta: "Nézd, nem adtál nekem utódot, így szolgám lesz az örökösöm."
4. Az Úr szava ezt mondta neki: "Nem az lesz örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki testedből származik."
5. Aztán kivezette, és ezt mondta neki: "Nézz föl az égre és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni őket." Majd hozzáfűzte: "Ilyen lesz a nemzetséged."
6. Hitt az Úrnak, Ő pedig beszámította neki megigazulásra.
7. Ismét szólt hozzá: "Én vagyok Isten, aki kihívtalak a kaldeai Úrból, hogy ezt a földet adjam birtokul."
8. Ő így válaszolt: "Uram, Istenem, miből tudom meg, hogy birtokolni fogom azt?"
9. Erre megparancsolta neki: "Hozz egy hároméves üszőt, egy hároméves kecskét, egy hároméves bakot, egy gerlét és egy galambot!"
10. Amikor odahozta neki ezeket az állatokat, középen átvágta őket és a két felet egymás mellé állította, a madarakat azonban nem vágta szét.
11. Akkor rablómadarak szálltak a testekre, de Ábrám előzte őket.
12. Amikor a nap lenyugodott, Ábrámot mély álom fogta el, s nagy félelem szállta meg.
13. Ő azonban így szólt Ábrámhoz: "Tudd meg, hogy nemzetséged idegen lesz egy országban, amely nem az övé. Szolgálni fognak nekik, azok pedig elnyomják őket 400 esztendeig.
14. De én megítélem azt a népet is, amelynek szolgálniuk kell. Akkor javakban bővelkedve vonulnak ki onnan.
15. Te azonban békében térsz meg atyáidhoz, és magas korban temetnek el.
16. A negyedik nemzedékben térnek ide vissza, mivel az amoriták benne még nem teljes."
17. Mikor a nap lenyugodott és beállt a sötétség, füstölő kemencéhez és égő fáklyához hasonló valami ment végig ezek között a darabok között.
18. Azon a napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal és így szólt: "Utódaidnak adom ezt a földet, Egyiptom patakjától egészen a nagy folyamig, az Eufráteszig:
19. a kenitákat és kenizitákat, a kadmonitákat,
20. hetitákat, perizitákat és refaitákat,
21. az amoritákat, kánaániakat, girgasitákat és jebuzitákat."
(forrás: biblia catolica)

 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.04.03 09:12 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1288
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5002
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
TEREMTÉS könyve 10 éve, 11 hónapja  
Teremtés könyve 16.

1. Sárai, Ábrám felesége nem szült gyermeket, volt azonban neki egy Hágár nevű egyiptomi szolgálója.
2. Sárai így szólt Ábrámhoz: "Nézd, az Úr nem adott nekem gyermeket. Menj be szolgálómhoz, általa talán gyermekhez jutok." Ábrám megfogadta Sárai tanácsát.
3. Sárai, Ábrám felesége, tehát fogta egyiptomi szolgálóját, Hágárt, s amikor Ábrám már 10 éve lakott Kánaán földjén, feleségül adta férjének, Ábrámnak.
4. Ő együtt volt Hágárral, s ez fogant. Mikor azonban észrevette, hogy fogant, úrnője kicsinek tűnt szemében.
5. Sárai ezt mondta Ábrámnak: "A velem történt jogtalanság visszaszáll rád. Neked adtam szolgálómat, de most, amikor tudja, hogy fogant, kicsi lettem a szemében. Az Úr legyen bíró köztem és közted."
6. Ábrám így felelt Sárainak: "Szolgálód a kezedben van, tégy vele, amit akarsz." Sárai tehát olyan keményen bánt vele, hogy az megszökött tőle.
7. Isten angyala egy vízforrásnál talált rá a pusztában, a Sur felé vezető úton levő forrásnál.
8. Megszólította: "Hágár, Sárai szolgálója, honnan jössz és hová mégy?"
9. "Úrnőm, Sárai elől menekülök" - válaszolta. Isten angyala ezt mondta neki: "Térj vissza újra úrnődhöz és hajolj meg hatalma előtt."
10. Az Úr angyala még ezt mondta: "Utódaidat oly számossá teszem, hogy sokaságuk miatt megszámlálni sem tudják őket."
11. Aztán még így szólt: "Nézd, fogantál és fiút fogsz szülni. Nevezd majd Izmaelnek, mert Isten meghallgatott szükségedben.
12. Olyan ember lesz, mint a vadszamár: keze mindenki ellen és mindenki keze ő ellene. Összes testvérével szemben telepszik majd le."
13. Ekkor ő kimondta az Úr nevét, aki beszélt vele: "Te El Roi vagy!" - azután hozzáfűzte: "Arra tekintettem én itt, aki reám tekint?"
14. Azért nevezték ezt a forrást Lachai-Roi forrásnak. Kádes és Báred között van.
15. Hágár fiút szült Ábrámnak és Ábrám Izmaelnek nevezte fiát, akit Hágár szült neki.
16. Ábrám 86 esztendős volt, amikor Hágár Izmaelt szülte Ábrámnak.
(forrás:biblia catolica)


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.04.20 21:35 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1307
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5002
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
TEREMTÉS könyve 10 éve, 11 hónapja  
Teremtés könyve 17.

1. Amikor Ábrám 99 éves volt, az Úr megjelent Ábrámnak és így szólt hozzá: "Én El Shaddái vagyok: járj elõttem, és légy tökéletes.
2. Szövetséget hozok létre köztem és közted, s megsokasítlak, szerfölött megsokasítlak."
3. Erre Ábrám arcra borult, Isten pedig azt mondta neki:
4. "Nézd, ez az én szövetségem veled. Te népek sokaságának atyja leszel.
5. Ezért ne hívjanak többé Ábrámnak, hanem Ábrahám legyen a neved, mivel népek sokaságának atyjává teszlek.
6. Szerfölött megsokasítlak, néppé teszlek és királyok származnak tőled.
7. Szövetséget hozok létre köztem és közted, majd utánad utódaid Istene leszek.
8. Neked, és utánad utódaidnak adom a földet, amelyen most mint jövevény tartózkodol: Kánaán egész földjét örök birtokul, és én Istenük leszek."
9. Isten tovább beszélt Ábrahámhoz: "De tartsd meg szövetségemet, te, és utánad utódaid minden nemzedéken át.
10. Ez az én szövetségem, amit meg kell tartanotok, köztem és köztetek, s utánad utódaid között:
11. Minden férfit körül kell metélni közületek, mégpedig elő bőrötök húsát kell körülmetélni. Ez legyen a szövetség jele köztem és köztetek.
12. A nyolcadik napon kell közületek minden férfinemhez tartozót körülmetélni minden nemzedéken át. A házatokban született szolgát is, meg az idegenekt ől vett rabszolgát is, aki nem tartozik leszármazottaid közé.
13. Tehát a házban született és pénzen vásárolt szolgát is körül kell metélni. Testeteken viselt szövetségem legyen örök szövetség.
14. Aki a férfinemhez tartozik és nincs körülmetélve, akinek előbőrén a húsa nincs körülmetélve, azt ki kell a népből taszítani. Az megszegte szövetségemet."
15. Isten tovább beszélt Ábrahámhoz: "Feleségedet, Sárait ne hívd tovább Sárainak, hanem Sára legyen a neve.
16. Megáldom, és általa fiút adok neked. Megáldom, hogy néppé legyen: népek királyai származnak majd tőle."

folytatása a következőben


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.04.25 10:46 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1308
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5002
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
TEREMTÉS könyve 10 éve, 11 hónapja  
17. Ábrahám erre arcra borult és nevetett, mivel így gondolkozott magában: százéves embernek legyen még fia? És Sára, a kilencvenesztendős, még szülni fog?
18. Ezért Ábrahám így szólt Istenhez: "Éljen csak Izmael színed előtt!"
19. De Isten ezt válaszolta: "Nem úgy! Feleséged, Sára ajándékoz meg fiúval téged, s te majd az Izsák nevet adod neki. Szövetségemet örök szövetséggé teszem vele, én pedig az és utána leszármazottainak Istene leszek.
20. De Izmaelt illetően is meghallgatlak. Nézd, megáldom, termékennyé teszem és szerfölött megsokasítom. Tizenkét fejedelmet fog nemzeni és nagy néppé teszem.
21. De szövetségemet Izsákkal kötöm meg, akit Sára a jövő évben ez idő tájt szül."
22. Miután Isten befejezte beszédét Ábrahámmal, előtte fölemelkedett.
23. Akkor Ábrahám fogta fiát, Izmaelt, s minden szolgáját, aki a házában született s akit pénzen vásárolt, mindenkit, aki a férfinemhez tartozott Ábrahám házában, s még aznap körülmetélte előbőrüket, ahogy Isten megparancsolta.
24. Ábrahám 99 éves volt, amikor előbőrét körülmetélték.
25. Izmael 13 esztendős volt, amikor előbőrét körülmetélték.
26. Ábrahám és fia ugyanazon a napon metélkedtek körül.
27. Hasonlóképpen körülmetéltek minden férfit a házában, a nála született és az idegenektől vásárolt rabszolgákat is.
(Forrás biblia katolica)


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.05.08 22:49 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat