Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Médium - médiumitás (1 fő olvassa) (1) Vendég
Szellemtan
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Médium - médiumitás
#825
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4695
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Médium - médiumitás 10 éve, 9 hónapja  
A SZELLEMRŐL. - Adelma médium által

A szellemet az emberben nem lehet bebizonyítani, mert a logikus bizonyítási eljárás a tapasztalat embereinek nem elegendő. Hagyjuk meg őket az ő balga elvakultságukban, hogy a halál után minden életnek vége!? Ezzel még nem ölik meg a szellemet, hanem éppen csak tudatlanok. A halál utáni lét vagy nem lét mégiscsak erkölcsi kérdéssé lesz; mert mindenkinek ismernie kellene a tetteivel járó felelősséget.

Nos, ezért küldött Isten médiumokat és szellemnyilatkozatokat. Ti látjátok, hogy a szellemek munkája nem szunnyad; nektek is hozzá kell járulnotok a szellemi kinyilatkoztatások nagy munkájához. - A tapasztalás emberei tudják, hogy az ember él és meghal. Hogy miáltal él, azt nem tudják. Az az erő, mely az életet és a halált létrehozza, ismeretlen előttük; ezért nagyon gyenge okokat hoznak fel, melyek csak be nem bizonyított feltevések. Többek között ezt mondják: az ember egy valamilyen életerő által működtetett mechanizmus, melynek alapja főként az agyvelőben vagy a szívben van és ezek az emberi test legkényesebb pontjai, melyek sérülése halált okoz.
Ismerik a test kémiai alkotórészeit, azok feloszlási folyamatát; azonban az éltető erőt nem találják meg s ezért egyszerűen kijelentik: "szellem pedig nincs"! Ez dőre és tudománytalan beszéd. - Ha valaki csak hatvan évvel ezelőtt a távíróról, a telefonról, vagy a fényképről írt volna, akkor őrültnek nyilvánítottátok volna, jóllehet mindezek valóban létező tények, melyek absztrakt őskezdettől jelen voltak s nem akadt senki, aki az összeadás módját felfedezte volna. Éppen ez az: az embernek előbb ismernie kell mindennek a kulcsát, korábban nem lehet semmit elítélni. - A tudomány első kötelessége az, hogy gőgösen és pöffeszkedően ne tagadja le azon dolgokat, amelyeknek nemlétezését bizonyítani nem tudjuk.

Laikusok keze és írása által be lesz bizonyítva, hogy léteznek szellemek, milliónyi nyelvvel beszélik ki ezt a médiumok. - Tekintsetek meg két embert; az egyik alszik, a másik halott s bár mozdulatlanságukban egyformának látszanak; az egyik keze jéghideg, míg a másiké meleg és lélegzik. Hogyan történhetett, hogy ez a néhány órával ezelőtt még meleg, légző test most oly hideg és mozdulatlan? A másik felserkenve álmából felkél, beszél és mozog. Vajon mi ez az élet az emberben? És ez az élet, ha elhagyja a testet, holt legyen?! Élvén tovább él és nem hal meg! Mialatt a test az ő bomlásában vegyileg még tovább él; az Élet és az erő, mely a testet mozgatta, nem élne szintén tovább az átváltozásban?

Hallgassátok csak a haldoklókat, kik öntudattal halnak meg. Egyikük sem mondja: én megszűnök, én feloldódom a nitrogénben, vagy ehhez hasonló. Mindenki érzi a továbbélést, amidőn a testből kilép. A tapasztaló ember azt kérdi, hogy s miképpen lehet egy gondolkodó szellemet agyvelő nélkül elképzelni? Drága barátom, az agyvelő szellem nélkül képtelen gondolkodni, ellenben a mozgató, a szellem a gondolatot, a gondolkozást már önmagában bírja ezt és ehhez nincsen agyvelőre szüksége. Az ember a visszhangban hallja a hangot, a növények illatát szagolja és ha az ember képes az anyagok lényegét, a dolgok lelkét a legkisebb tömegben koncentráltan felfogni, ugyanúgy fogja fel a szellem az életet, mint lényeget, mint visszhangot.
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.02.15 13:52 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#943
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4695
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Médium - médiumitás 10 éve, 8 hónapja  
Elmélkedések és intelmek
Vay Adelma Aeonen című könyvéből

Alázatosság

az alázatosság békét , nyugalmat ad a fáradt embernek . Mi hasznod abból , ha sorsod ellen zúgolódol , ha nem akarsz a változhatatlanba belenyugodni ? csak nyugtalanságot kelt benned és szaporítja szenvedéseidet , hiszem semmit sem tudsz megváltoztatni az eljövendő dolgokon.

Istenbe való megadásod erőt ad a szenvedésben , bátorságot és kitartást nyújt , megkönnyíti próbáid terhét és küzdemeit a kisértésekben . Sokkal előnyösebb a sorsot megadással viselni , mint ellene zugolodni . Az alázatosság a hit és bizalom testvére , aki az elsőt birja , a másik kettő is sajátja annak . Óh ember , alázd meg magadat Isten akarata előtt , meglásd megelégitettél ! A légyhez vagy hasonlatos , amely a pók hálójába akadt , a saját sorsod tart fogva , mit sem tehetsz ellene , azért légy hát alázatos !


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.05.08 22:29 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1082
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4695
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Médium - médiumitás 10 éve, 8 hónapja  
A III. ÉVEZRED ELEJÉN
Zita médium útján
2004. április 29.

Köszöntelek benneteket testvéreim, a mi Urunk, a Jézus Krisztus nevében.
A Szentlélek ezekben az időkben valóban minden igazságra elvezérelhetné azokat az embereket, akik hisznek az Úr ígéreteinek és az Úr beszédének. A legnagyobb baj az, hogy keveseknek van igaz hitük az Úrban, az Úrról leirottakban, az Úr ígéreteiben és mindabban, ami a Szentírásban megörökíttetett. Mert ha el-elolvassák is az emberek a Szentírást, de igazából nem érzik, hogy irányt mutat és nem biztosak abban, hogy úgy van és úgy lesz, ahogy az Úr azt előre megmondotta.

Éppen ezért az emberiség nagy része a gonosznak a tombolásában, a Krisztus utáni harmadik évezred elején nem látja át, amiben él, és nem látja azokat sem, amik elkövetkezendők lesznek. Pedig ma már ezek nem titkok. Mert a rejtett dolgokat feltárta a Szentlélek és nyilvánvalókká váltak. De az emberiség nem keres és ezért nem is talál; nem zörget és ezért nem is nyittatik meg neki, pedig az idők jelei már sok mindenre figyelmeztethetnék.
Elvégeztetett dolog, hogy mindenkinek meg kell halnia. Viszont a legtöbb ember előtt bizonytalan, hogy a test halála után hova is kerül és mi is történik majd vele, vagy hogy egyáltalán van-e másvilág, vagy ha van, ott milyenek az állapotok, és ott milyen alkalmak és lehetőségek várnak rá. Nem tudja, hogy a törvény hogyan választja el egyiket a másiktól, és hogy mennyire beigazolódik majd, hogy "innen oda és onnan ide nem lehet jönni."

Jelenleg a földi világban végbemenő eseményekből ítélve úgy látszik, hogy az ellentét, vagyis a gonosz elszakította láncait és itt, e Földön "mindenek szabadok őnéki.." és sikerült is neki az embereket rávenni arra, hogy azt higgyék, nekik is szabad mindent cselekedniük felelősség nélkül. Az emberek nem hiszik, hogy mindennek, a legapróbb dolognak is következménye van és ez a következmény kikerülhetetlenül beérik mindenki számára.

Innen a lelkek világából, a láthatatlan világból mindenki testhez juthat. A teltetöltés törvénye felszed jókat és gonoszakat egyaránt, mert Krisztus földrejövetele óta kegyelmi idők vannak és az isteni kegyelem ezt lehetővé teszi. Ebből adódik az is, hogy az Úr esőt ad gonoszok és jók földjére egyaránt. Mivel a következmények beérése a kegyelem hatása következtében elhúzódik, ezért az ellentét képviselői nagyon elbizakodtak és azt hiszik, hogy e világ teljes egészében az övék; hogy a test, amit a születéssel kaptak, ugyancsak az övék és azzal azt tehetnek, amit akarnak. Azt sem hiszik, hogy a törvény engedte meg számukra a testet öltést, és hogy a törvény számon tartja mindazt, amit az ember érez, gondol, megenged magának és cselekszik.

folytatása következik


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.05.08 22:32 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1161
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4695
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Médium - médiumitás 10 éve, 7 hónapja  
folytatása az előzőnek

III.ÉVEZRED ELEJÉN
ZITA MÉDIUM ÚTJÁN...


Tehát egyelőre a kegyelem folytán még jöhetnek testbe ezek a lelkek, mert mindenki alkalmat és lehetőséget kap még egyszer a fizikai síkon való megjelenésre azért, hogy kihozza magából azt, ami benne van. Mindenkiben - még a legelvetemültebb emberlélekben is - bizonyosfokig még működik az a benső érzés, ami ha gyengén és halkan is, de figyelmezteti őt, hogy hogyan kellene élnie, mit lenne és mit nem lenne szabad megcselekednie. De amikor a lélek már emberré lett, ezeket a gyenge, kellemetlenkedő érzéseket - mert annak érzi - a háttérbe szorítja, és a figyelmét a mindennapok látványosságaira és az anyagi világra összpontosítja, valamint arra, hogy itt, az anyagban mit érhetne el, mit szerezhetne meg, mivel tehetné kedvezőbbé a földi életét. Arról, hogy a halál után a lelke tovább él és mindenről el kell számolnia, nem akar tudni.

Ugyanakkor most, a harmadik évezred elején - bár az emberek sokasága ezt észre sem veszi - a kegyelem kezd visszavonatni és egyre inkább a természettörvény érezteti hatását. Mint mondom, az emberek nagy többsége ezt még nem veszi észre. De az emberiség eljutott abba a helyzetbe, hogy a törvény már érvényesül egyelőre még csak a láthatatlanban, mert hiszen minden onnan indul el és oda tér vissza. A látható világban még mindig úgy látja az emberiség, hogy "mindenek szabadok őnéki..." sőt úgy látja, hogy akkor lesz sikeresebb a földi élete, ha magának mindent megenged, ha az erkölcsi törvényeket félreállítja, ha a túlvilági léttel és Isten valóságával nem számol, ha Isten küldöttjét, a mi Urunkat, a Jézus Krisztust semmibe veszi, ha úgy próbál magának megnyugvást szerezni, hogy mindazzal, ami a láthatatlanban van, nem számol, vagy tagadja.

A láthatatlan világban pedig ez alatt nagy-nagy változások történnek. Ezeket a változásokat egyelőre csak az igen érzékeny lelkű emberek veszik észre, akiknek lelke nyitottabb a láthatatlan felé. Ezek a hatások némelyeket félelemmel töltenek el, másokat pedig azzal az érzéssel, hogy gyorsan kell munkálkodni, menteni ami még menthető, mert érzik a veszedelmet, érzik a pusztító vihar közeledtét. Viszont minél anyagiasabb valaki, minél kevesebbet foglalkozik valaki szellemi dolgokkal és szellemi igazságokkal, lelkileg annál tompább. Ezért a testies ember egyáltalán nem érzékeli mindezt, és nem hiszi el, amikor mások, vagy egy-egy érzékenyebb lélek beszél, vagy írásban kifejezésre juttatja azt, ami feltétlenül be fog következni.

folytatása következik
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1351
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4695
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Médium - médiumitás 10 éve, 6 hónapja  
folytatása az előzőnek

Az anyagi világ tudósai, nem az érzékenységük, hanem a tudományuk alapján már képesek észlelni, és mérőeszközeikkel kimutatni, hogy valami e világgal nincsen rendben, és hogy nagy katasztrófa előtt áll az emberiség. A katasztrófát nem a tudományával indítja el az ember, hanem a megtéretlenségével, aminek következtében létrejönnek ezek a nagy átalakulások, előbb a láthatatlan világban, majd pedig a fizikai világban.

Mi már látjuk, hogy a szemet szemért, fogat fogért törvény kezd belenyomulni a világba. Például, akik jelenleg meghalnak anélkül, hogy megtértek volna, tehát akik erejüket az ellentétnek adták át, ismereteikkel, tudásukkal az ellentétet szolgálták és ebben az állapotban éri őket a halál, ezeknek már semmiképpen nem lesz lehetőségük, hogy ebbe a világba még egyszer testetölthessenek

Tehát az egyik jelenség, hogy a teljesen megtéretlen lelkek csoportjai, akik már régebben a láthatatlan világban időztek, lepik el nagy mennyiségben a Földet.
A másik jelenség; hogy a jelenben és a XX. században megtérést felmutatni nem tudók már nem fognak tudni az elkövetkezendő néhány évtizedben a Földre jönni, mert "megkötöztetnek." Ugyanis a láthatatlan világban az oldások és a kötözések már folyamatban vannak. Ez a folyamat se le nem lassítható, se fel nem gyorsítható, ezt csak majd Isten állíthatja meg a választottak kedvéért. És ugyancsak a választottak kedvéért történik majd az is, hogy az utolsó ítélet előbb fog bekövetkezni. De ennek az okozója megint a megtéretlen ember, aki a megtérésre adott értékes időt a rossz felerősítésére használta fel.

A rossz munkája ma már világosan látható, akármennyire is takarja magát az ellentét a jó és az igazság köntösével. Azok, akik a rossz erősítésén dolgoznak, hazugsághoz folyamodnak. Ezek nem akarják, hogy az igazság napvilágra kerüljön, ezért mindazt, amit az igazság kimutatna, hazugsággal takarják le.
Csakis a megtérés útján járó emberlelkek képesek az építkezésre, de a nagyobb mérvű építkezésekre különösképpen azok képesek, akik az építkezések érdekében áldozatot is tudnak hozni. Ez az építkezés történhetik az emberi lelkekben - ez a legértékesebb építkezés -, de történhetik magában a társadalomban is, a fizikai életben is.

Viszont mindazok, akik a rombolás szelleméhez tartoznak, rombolásaik révén nyilvánvalókká válnak: ahogy az emberek hitét aláássák, ahogy Krisztus ígéreteit meg akarják változtatni, ahogy Krisztust akarják meghazudtolni, ahogy a világban történő dolgoknak más színt adnak. És természetesen azok, akik háborúságokat folytatnak, szintén ehhez a csoporthoz tartoznak, hiszen a háborúság a legnagyobb rombolás: emberi életeket, országokat, népeket, kultúrákat tesz tönkre. De ennél is nagyobb az a rombolás, amit a megtéretlen emberek az erkölcsi törvények mellőzésével okoznak azzal, hogy akinek kevés hite van, vagy kételyei vannak, abban ezt a kevés hitet lerombolják és a bizonytalanság, a kétely az ő oldalukra sodorja az ilyen embert.

folytatása következik
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1399
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Médium - médiumitás 10 éve, 6 hónapja  
Jézus intelmei
Hamarosan fordulat jön, és ezt jól megértsétek!

Gulyás Mária,

"Gyermekeim!
Kevés már az IDŐ, ahhoz, AMI közelít!
Gyújtsatok lámpást szívetekben! Gondoskodjatok róla, hogy legyen lámpásotokhoz olaj!
KÖZEL A TEREMTÉS URA, HOGY TERMÉSÉT BETAKARÍTSA!

Szeretetem figyelmeztet most, hogy NE NEVESSÉTEK KI ÉRZÉKENY KÖVETEIMET! Legyetek figyelmesek szavaik iránt, ÉN KÜLDÖM ŐKET MEGVÁLTÓ SZÍVEM FELHÍVÁSÁVAL!
TEGYETEK MEG MINDENT, AMIT A LEGNAGYOBB SZERETET DIKTÁL BENNETEK! Eljött az idő, hogy megfogjátok kezem, hogy olyan szorosan kapaszkodjatok Belém, ahogy csak tudtok! Világotok egyre inkább megosztottá válik, így sorsotok, életetek hamarosan fordulóponthoz érkezik majd, amikor megengedem, hogy saját emberi, vagy innét-onnét magatokba engedett sugallatok alapján való teremtésetek nyilvánuljon meg a világban! Bennetek éppúgy, mint körülöttetek!
Akkor az történik majd, amit akaratotokkal - akár természeti szinten is! - megjelenítetek!

Az események lehetnek ijesztőek, ezért hát most szólok: Ne feledjétek, hogy minden pillanatban megállíthattok, visszájára fordíthattok mindent, ha szeretetben elég erősek vagytok hozzá! Újból mondom: Kapaszkodjatok Belém olyan szorosan, ahogyan csak tudtok! Mindenható karom megvédi azt, ki őszintén kér, és szeretettel végzett tettei által megerősített módon Tőlem védelmet kér! Szívem megőrzi annak lelkét, aki Hozzám menekül bajában!
De aki elfordul Tőlem, Teremtőjétől, annak hagyom megélni saját akaratát! A világi kísértés oly nagy, a szeretetlenség olyan sok fájdalmat okoz bennetek! Ezt akarjátok?! Nehezen élitek mindennapjaitok zsarnokságait! Lelketek eltűnik a hétköznapok anyagi gondolkozásában. Ezt kívánjátok tovább görgetni?!
A pénz, és a hatalom, és sokszor az olcsó, őszintétlen szeretetnélküliség határozza meg életeteket! Így kívánjátok továbbra is?!

Mert hamarosan fordulat jön: És ezt JÓL MEGÉRTSÉTEK!
AKKOR MAJD NEM TESZEK MÁST, MINT HAGYOM MEGÉLNI NÉLKÜLEM ALKOTOTT VILÁGOTOKAT!
DE ELŐTTE MÉG: SZÉTÁRASZTOM SZERETETEMET TEREMTÉSEMBEN! HALLJÁTOK ÉS ÉREZZÉTEK! SZÍVETEKET JÁRJA ÁT KEGYELMEM!
VEGYÉTEK FEL A RITMUST, SZÍVDOBBANÁSOM RITMUSÁT!
Vegyétek át a Természet lüktetését!
Érezzétek át a Föld, Földanyátok sóhaját, hisz testetek Belőle van!
Menjetek ki a hegyekbe, ÉN hívlak fenséges világukba! Lássátok a virágokat: Szeretetem adta színüket és illatukat! Figyeljétek a lepkék táncát, hallgassátok a madarak trillázását, olvadjatok bele Szeretetem megszámlálhatatlan hangjába, színébe és illatába! Szagoljatok bele a levegőbe, s érezzétek, ahogy sejtjeiteket járja át!
Gyógyuljon tőle lelketek, gyógyuljon tőle szívetek!

Öleljétek át gyermekeiteket, és szívetek-lelketek, minden érzéketek váljon eggyé a tiszta gyermeki szívek sóhajával! Figyeljétek szavukat, ÉN szólok általuk! Őrizzétek meg szemükben a mosolyt! Mert, emlékezzetek: csak az jöhet be Atyám Országába, ki olyanná válik, mint a gyermek! Legyetek hát olyan tiszták és szeretettel élők, mint ők, legyetek olyan bizalommal feltöltöttek, mint amilyennel ők vannak hozzátok!
Tegyetek minél több jót azokkal, akik környezetetekben élnek: megkapjátok minden szív-cselekedethez az erőt, és a bölcsességet, ha kéritek azt! Szeressetek szívből és őszintén, szeressetek olyan hévvel, hogy megnyílhassatok szívetekkel egy jobb jövő felé!
Vannak már elindult JÓ kezdeményezések, melyek egy tisztább jövőt tűztek ki célul! Erősítsétek ezeket!

Emeljétek meg imáitok számát, de főleg minőségüket, mert csak a szívből jövő ima hatol el fülemig! Legyetek Örömömben élők, és kreatívak az új és jó dolgok megalkotásában, hogy minden, ami nem méltó Szeretetemre, az átalakuljon az életetekben! Gyakoroljátok a megbocsátás erényét magatokon és mások felé, de egyre erősebben, napról napra erőteljesebben!
Válasszátok szét magatokban, hogy mi jó, és mi nem, és utána annak értelmében cselekedjetek! Csak a JÓRA és a SZÉPRE KONCENTRÁLJATOK, AZT VIGYÉTEK ÉLETETEKBE, a többit egyszerűen engedjétek el!
Ezzel követtek Engem, és így valósítjátok meg az Isteni Tervet, melynek Szándékom szerint a részesei vagytok, s amelyet felvállalt lelketek!
Tegyetek különbséget a szabadosság és a valódi szabadság között, és HIRDESSÉTEK A TISZTA SZERETET HATALMÁT TETTEITEKEN KERESZTÜL, AMERRE CSAK JÁRTOK! SZERETETEM SZÉTÁRASZTOM HÁT A VILÁGBAN, ÉREZZÉTEK ÁT KEGYELMEM MINDEN MEGNYILVÁNULÁSÁT, S ÍGY VALÓSÍTSÁTOK MEG ÉS TÖLTSÉTEK BE SORSOTOK!
TEREMTŐI ÁLDÁSOM ADOM MINDEN EMBER-GYERMEKEMRE!
ÁMEN. JÉZUS, AZ ÚR."M. G. Mária, az Én az Úr vezetem népem c. könyv szerzőjének tollából
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.05.13 17:10 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat