Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
ADVENT ÉS KARÁCSONY szellemi misztikuma (1 fő olvassa) (1) Vendég
Szellemtan
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: ADVENT ÉS KARÁCSONY szellemi misztikuma
#3589
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4630
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
ADVENT ÉS KARÁCSONY szellemi misztikuma 6 éve, 10 hónapja  
.

Karácsony értékeiA tudatosság korát éljük. Nem elég hallani valamiről, azt meg is kell értenünk. Érthetővé kell válnia bennünk minden dolognak, hogy Hitből Tudássá érhessen.

De hogyan is jut el hozzánk ez a tudás? Miként érünk meg rá? Honnan tudjuk, hogy már tényleg készen állunk?

Onnan, hogy elkezdünk kérdezni - és egyre több kérdésünk van. De ezekből a kérdésekből csak akkor lesznek válaszok, ha megértjük őket.Lépéseink:

1. Ha készen állok, már képes vagyok kérdéseket feltenni.

2. Ha kérdezek, kapok rájuk válaszokat.

3. Ha figyelek, megérthetem ezeket a válaszokat.

4. Ha megértéssé lettek bennem a válaszok, akkor saját tudásommá válhatnak.

5. Ez a tudás vezethet ezután engem a mindennapi életemben.


Mielőtt tehát bármiről beszélnénk, kérdezzünk rá arra a dologra igazából! Tudjuk-e mit jelent nekünk. Hol illeszthető bele a saját igazság rendszerünkbe?

Beszéljünk a Karácsonyról? Egy kicsit


A Karácsony a Szeretet és a Fény ünnepe. De nem csak Szeretet és Fény tölt be ilyenkor minket, hanem az a szellemi Bölcsesség is, ami egész év során ért bennünk.

Ha igazán szeretnénk megtudni, nekünk, magunknak mit is jelent Karácsony misztériuma, akkor fel kell tennünk magunkban a kérdéseket. Amíg nem értjük meg ezeket az erőket magunkban, nem is tudjuk befogadni őket.

Nem tudunk valamire várni, hogy megszülessen bennünk, ha nem tudjuk, mire is várunk.

Ha nem tudjuk magunkat ösztönösen átadni a Szeretet és a Bölcsesség erőinek, akkor tudatosan kell megértenünk, hogyan válhatnak erényekké bennünk Karácsonykor.

Karácsony lehetőséget ad nekünk, hogy eljussunk a Fényhez. Két utat is kínál, mely a végén összeér, és bennünk eggyé válik.

E két út a Szeretet és a Bölcsesség útja.


Ezért születik meg bennünk ez a két erő, hogy a magunk választása szerint induljunk az Úton, mely a Fényhez, Istenhez vezet. A Fény pedig maga az isteni Tudás, Tudatosság.

Ez a beteljesülés: magunkhoz venni ősi tudásunkat, isteni Fénytudatunkat, melyet Krisztus megváltása tett elérhetővé újra az ember számára.

Ő egyesítette újra az Istenember szellemi képét tudatosságunkban, mert összekötötte a Szeretetet a Bölcsességgel.

Újra teljes lett a kör. Bármerre indulsz, ugyanoda érsz - Mindegy, hogy a Szereteten át, vagy a Bölcsességen át próbálod megérteni, hiszen e kettő eggyé lesz a Tudásban.Ez a cél: e két erény összeolvasztása bennünk, hogy Szeretet által bölcsekké válhassunk, és a Bölcsesség által megtanulhassunk tisztán szeretni.A régi bölcsek még ismerték a Szeretet és a Bölcsesség egyetemes tanításait. E két erőt egyesítve használták és tudatosan éltek benne.

A mai kor embere újra fel kell fedezze magában ezeket a képességeket, hogy mindez tudássá érhessen benne és általa szellemi emberré válhasson.

A szellemi ember nem tagadhatja többé meg önmagát, hiszen Istenemberségünk szembesít most már Önvalónkkal. Ezt a teljességet megtalálva, szellemi erőinkkel felvértezve, újra isteni esszenciával átitatottan láthatjuk a világunkat!

Nem érthetjük meg az isteni folyamatokat, ha pont Őt hagyjuk ki belőle! Ha mindent csak egy síkon szeretnénk meglátni, pont az az erő nem tud megmutatkozni, ami az Egységben van jelen.

Egyik szélsőség sem vezet teljes tapasztaláshoz, mert mindennek Egyként, bennünk kell megszületnie.

Erről szól a Karácsony, a születés misztériumáról. Hogy általunk és bennünk szülessen meg az a szellemi erővel áthatott isteni Világ, mely a Szeretet és a Bölcsesség alapjaira épül.

Ennek a Világnak kell megnyilvánulnia gondolati, érzelmi és akarati erőinkben.

De ahhoz, hogy megszülessen és fellobogjon a megértés lángja, egy szikrának kell kigyúlnia bennünk. Ez a szikra pedig csak akkor éri el a megfelelő hőmérsékletet a fellobbanáshoz, ha képesek vagyunk beengedni magunkba az isteni impulzust, Jézus Krisztus által.

Ő gyújtott Fényt újra a Szívekben, az Ő önfeláldozó ereje képes csak fellobbantani bennünk az isteni lángot újra.

Segítségül hívhatjuk még a megértéshez a Szentháromság erőit!

A hármasság erői általunk nyilvánulnak meg, hiszen bennünk van a gondolat, mint szellemi erő, az érzelem, mint lelki energia, és az akarat, mint fizikai megvalósító.A test "lélek " szellem bennünk a Szentháromság!Ha e három erőt magunkban tisztán harmóniába hozzuk, megnyithatjuk a szellem-, és lélekkapukat, hogy eljusson hozzánk, emberünkhöz is a Fény.

Olyanná válhat bennünk ez a hármas egység, mint Karácsony éjjelén a vezérlő csillag, ami utat mutat Jézushoz, a bennünk megszülető isteni Énhez.

Ez az egységes erő adhat teret a bennünk megszülető krisztusi Királyságnak, melyet a megváltás misztériumával teljesít be az isteni Akarat. Ha ezeket az erőket magunkban fel nem fedezzük és meg nem értjük nem válhatnak eggyé bennünk az Isteni Énnel.

E Szentháromság szimbólum ott van a Karácsonyi misztériumban is.Test - az istálló, jászol, mely Istennel válhat csak megszenteltté.

Lélek - a királyok és pásztorok, a bölcsesség és szeretet hordozói, mellyel lelkünket vértezte fel a Teremtő.

Szellem - Jézus megszületése, mint szellemi fény, beteljesítve az akaratot Krisztus halálával, mint áldozattal.Ennek az Egységnek, a Fénynek születése történik bennünk Karácsony szent Ünnepén, ha képesek vagyunk magunkba figyelni és e szent csoda áhítatát és örömét átélni.

Azok az isteni erények vezetnek bennünket benső utunkon lépésről-lépésre, melyeket megtalálunk szívünk által önmagunkban.Az első a Csend, mely nélkül az igaz isteni szó hallhatatlan. Ez a csend mindannyiunkban benne van és a legbeszédesebben tanít minket a bennünk élő belső bölcs által. Csak az elcsendesedett test és lélek képes meghallani a szellem tanításait.

A második a Béke, melyet a csendbe lépve érhetünk el. Olyan állapota ez lényünknek, mikor megnyugszunk Isten Akaratában és átadjuk magunkat a Gondviselés erőinek.

A harmadik az Öröm, mikor már képesek vagyunk meglátni és felszabadítani azt az érzést, mely magának a Létezésnek az alapállapota. Az Élet megélése maga az öröm, mely nem külső forrásból táplálkozik, hanem örökérvényű valója bensődnek, isteni származásodnak. Atyád örömmel teremtett téged, és ez az, ami éltet.

A negyedik a Szeretet, mely a Mindennel összekapcsoló jézusi szubsztancia.

Az ötödik, mely maga a beteljesülés, a Fény, mellyel eljutunk magához az Istenemberhez. Az öt, az ember száma az univerzumban. A védelem és a mágikus erők száma is. Régebben a felemelt és széttárt öt ujjukkal köszöntötték egymást a beavatottak, a Fény hordozói. A Fény megláttatja bennünk és velünk isteni eredetünket, szellemi Önvalónkat. Így fogadhatjuk be azt a Krisztus-impulzust, mely tudatosságunkat általa újra Istenbe emelheti.Ha befogadjuk Krisztusi Lényünk ajándékát, fellobbanhat bennünk a szikra, mely mint betlehemi csillag ragyog tovább a szívünkben örökké.

Pusztai Orsi
Kristálycsakra.hu
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2012.12.21 23:43 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#3795
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4630
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
ADVENT ÉS KARÁCSONY szellemi misztikuma 5 éve, 10 hónapja  
.


ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KIVÁNOK.
IMRE MARGIT SZERK.
2013.
A Karácsony története


Majdnem kétezer évvel ezelőtt élt Izrael egyik kis városában, a galileai Názáretben, egy leány, Mária. Egy éjjel megjelent előtte Gábor arkangyal és bejelentette neki, hogy tervei vannak Istennek a Mária számára, ő lesz majd Isten Fiának az édesanyja. Mária megijedt, de az angyal megnyugtatta, hogy igaz, amit mond, és úgy helyes.
Nemsokára férjhez ment Mária Józsefhez, és, amikor a király bejelentette, hogy vissza kell menni arra a helyre ahol születtek, mert népszámlálás lesz, együtt mentek a Jeruzsálemhez közeli Betlehembe. Amikor megérkeztek késő este Betlehembe, Mária érezte, hogy eljött ideje, hogy megszülessen a gyermek, de már nem volt hely a számukra sehol. Végül is sikerült behúzódniuk egy istállóba és ott született meg a kis Jézus. Bölcső nem volt, helyette a jászolba fektették az újszülöttet.
Egy közeli mezőn pásztorok legeltették a juhaikat és egy angyal jelent meg előttük mondván, hogy egy közeli istállóban megszületett az Isten Fia. Amikor a pásztorok ott találták a gyermeket a szüleivel, tudták, hogy az angyal igazat mondott.
Három bölcs is tudta, hogy itt az ideje a Messiás megszületésének és, amikor látták a csillagot a betlehemi istálló fölött, tudták, hogy az a jele annak, hogy ott is fogják megtalálni. Amint ott látták a kis Jézust Máriával és Józseffel, térdre borultak előttük és ajándékokkal halmozták el őket.
(ismeretlen szerző)


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2013.12.15 23:14 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#3896
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4630
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
ADVENT ÉS KARÁCSONY szellemi misztikuma 4 éve, 10 hónapja  
.


2014.

 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2014.12.01 16:58 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#4122
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4630
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
ADVENT ÉS KARÁCSONY szellemi misztikuma 2 éve, 10 hónapja  
.


2016.Advent időszaka: beszélgess a lelkeddel


Ismét elérkezett az Advent ideje. A várakozás időszaka sokaknak azonban csak a vásárlási lázat, a végeláthatatlan ajándékozási listák írását, a végkimerülésig tartó nagytakarítást és a stresszt jelenti. Szenteste aztán fáradtan rogyunk a fa alá, és alig várjuk, hogy vége legyen a napnak. Pedig ez a négy hét épp az ellenkezőjéről kellene, hogy szóljon. A megállásról, a befele figyelésről, a visszavonulásról, a pihenésről, a saját lelkünkről.
Van egy régi, ha jól tudom indián mondás, miszerint ha elfáradtál állj meg, és várd meg míg a lelked utolér. Bizony most, Advent idején a mi dolgunk is ez lenne. Megállni, megpihenni, megtalálni azt a biztos középpontot önmagunkban, amiből év közben kizökkentünk. Az is lehet, hogy még meg sem találtuk sohasem, mert csak szaladunk át az életen, elnyomva lelkünk egyre erősödő hangját. Mindannyiunkban létezik egy belső vezető, egy belső bölcsesség, ami vezetni szeretne minket az úton. Nevezhetjük ezt akár a lelkünknek is. Jelzi, ha jó irányba megyünk, és jelzi, ha letértünk az utunkról. Belső hangunk azonban nem mindig jól érthető. Hogy ismét megtaláld a kapcsolatot ezzel a belső vezetőddel, meg kellene állnod néha, és befele figyelned. A folyamatos gondolkodás, "agyalás", a problémákon való rágódás miatt nem hallod meg lelked finom üzeneteit.

Legtöbben akkor figyelnek csak oda belső hangjukra, amikor már keményen kapják a leckéket. Akár egy betegség, egy baleset, vagy bármi más negatív esemény formájában. Sokan azt kérdezik ilyenkor, miért veri őket a Sors vagy Isten, vajon mi rosszat követtek el. Mindössze annyit, hogy nem figyeltek a jelekre. Pedig a jeleket folyamatosan kapjuk. Ki így, ki úgy. Legtöbbször érzések formájában. Érezzük, hogy valami nem jó, valami nem stimmel. De elhessegetjük az érzést, és megmagyarázzuk magunknak, hogy biztosan csak a képzeletünk játszik velünk. Ha kapcsolatban vagyunk legbelső lényünkkel, akkor nem értjük félre az üzenetet. Akkor meg tudjuk különböztetni egónk hangját lelkünk hangjától.

Most, Advent időszakában csináld kicsit másképp a dolgokat, mint eddig. Ne rohanj, nem fogsz semmiről sem lemaradni. Amit meg kell élned, az így is úgy is megtalál. Az utóbbi napokban én is visszavonultam kicsit a külvilágtól, az emberi kapcsolataimból is. Nem értik sokan miért, és szóvá is teszik, hogy miért teszem ezt, miért nem beszélgetek többet a barátaimmal. Főleg azok kérdezik meg, akiknek szintén nagy szükségük lenne arra, hogy magukra találjanak, hogy egy kis időre ne csak kifelé, hanem befelé is figyeljenek.

Mi lenne, ha néhány napig nem néznél TV-t, nem hallgatnál rádiót, nem olvasnád a napi híreket, amelyek egyre félelemkeltőbbek? Mi lenne, ha kikapcsolnád a netet és a telefonodat? Ha nem mennél most bulizni, nem járnál zajos helyekre és tömegbe? Mi lenne, ha pár napig otthon maradnál, és hallgatnád a csendet? Ugyanis a csendben hallod meg leginkább lelked szavát. Éppen ezért nem szeretnek csendben lenni az emberek. A csendben találkoznak önmagukkal. Ugyanis a csend beszél. A csendben lelked tud végre szólni hozzád.

Legyen ez az Advent és ez a Karácsony kicsit más, mint a többi. Lassulj le, állj meg. Gondold végig az évedet, mit sikerült megvalósítani, és mit szeretnél még, hogy sikerüljön. Mitől félsz, mi az, ami fáj, és mit nem tudsz megoldani. Mi az, aminek már nincs helye az életedben, ami nem visz előre, hanem visszahúz. Nézz szét az emberi kapcsolataidban, kivel van megoldani való feladatod. Lehet, hogy nem lesz könnyű feladat szembenézni a problémákkal, megtenni a lépéseket, elengedni azt, ami már nem hozzád tartozik. De ne feledd el, ha te nem lépsz, ha halogatsz, előbb utóbb a Sors lép helyetted, és ez szokott lenni a fájdalmasabb út.

Használd hát fel az Adventi időszakot a rendrakásra. Kívül - belül. A külvilágban és a lelkedben is.

Írta: Lukács Tünde

Forrás: http://www.harmonet.hu/ezoteria/69386-advent-idoszaka:-beszelgess-a-lelkeddel.html

http://ebredeshajnalan.com/advent-idoszaka-beszelgess-a-lelkeddel/ 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2016.11.27 22:45 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#4126
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4630
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
ADVENT ÉS KARÁCSONY szellemi misztikuma 2 éve, 10 hónapja  
.


Advent második vasárnapja: Hívd a remény angyalát!Advent második vasárnapján a csodaszép "Remény Angyala" látogatja meg a Földet, piros színben pompázva.

A várakozás és a remény időszakát hozza el nekünk. Ez az idei évben különleges jelentőséggel bír, hiszen egy nagyon erőteljes, nehéz év van immár a hátunk mögött.

A következő héten a Remény Angyala megkeresi a szeretetet minden egyes ember szívében. Ezzel az érzéssel járulhatunk hozzá az egész világ gazdagságához. Vajon mennyi fény lakik a szívedben? Tudsz-e reményekkel és szeretettel telve gondolni a jövőre egy nehéz időszak után? Hiszed-e, hogy a megpróbáltatások most véget érnek?

Van egy teljes hét, hogy eljuss az elengedéshez, a megbocsátáshoz. Hogy megszabadíts a fájdalmaktól lelkedet. Hogy megnyisd a bezárt szíved, és újra tudj bízni.

Kérlek, ne az legyen most a cél, hogy tudj adni. A cél az legyen, hogy tudj befogadni. Fogadd be a remény angyalának üzenetét a lelkedbe. Fogadd be a reményt a szívedbe. Oly sokáig vergődtél a szeretetlenségben.

Kérd az angyalt, adjon hitet! Kérj szeretetet, megnyílást, bőséget és törődést. Kérj teljességet, békét és harmóniát, hogy egy hét múlva várakozással fogadd az öröm angyalát!

Mohácsi Viktória (http://ebredeshajnalan.com)

 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2016.12.10 20:34 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#4131
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4630
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
ADVENT ÉS KARÁCSONY szellemi misztikuma 2 éve, 10 hónapja  
.


ADVENTI HÍRNÖK: FRISS FENYŐÁG

Adventi hírnök: friss fenyőág,
Lobog az első gyertyaláng!
Karácsonyt várva lázban a föld,
Isteni gyermeket köszönt.
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!

Adventi hírnök: friss fenyőág,
Lobog már két kis gyertyaláng!
Ha zörget Jézus, jól figyelj ám,
Betér a szívünk ajtaján!
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!

Adventi hírnök: friss fenyőág,
Lobog már három gyertyaláng!
Múlnak az évek, életünk száll,
De utunk végén Jézus vár!
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!

Adventi hírnök: friss fenyőág,
Lobog már négy kis gyertyaláng!
Azt mondta Jézus, visszajön még,
Újjá lesz akkor föld és ég!
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!
Válasz idézettel
(Szerző: M. Fresch nyomán: Hamar István)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2016.12.10 20:42 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat