Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Tanuságtételek, megtörtént események (1 fő olvassa) (1) Vendég
Evangéliummal kapcsolatos témák.
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Tanuságtételek, megtörtént események
#300
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 3603
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Tanuságtételek, megtörtént események 9 éve, 8 hónapja  
"A gazdag ifjú elment Jézushoz, és megkérdezte, mit kell tennie, hogy elnyerje az örök életet. Jézus azt mondta neki, hogy tartsa meg a parancsolatokat, főleg a gazdagságtól szabaduljon meg, mindenét ossza szét a szegények között, és kincset talál a mennyben. A gazdag ifjú ezt nem tudta megtenni, megszomorodva elment. Nem tudjuk, mi történt vele azután. "

Én most saját életemről szeretnék bizonyságot tenni, mert én is elindultam azon az úton, egyetlen célom volt: bármi áron gyorsan meggazdagodni! És bizony, a Sátán ilyenkor nagyon segítőkész tud lenni, mert tudja, hogy evvel Istentől eltávolítja az embert. Én is elkezdtem földi vagyont gyűjteni. Jöttek az üzletek. Nem érdekelt, kit teszek tönkre, csak az, hogy minél több pénzem legyen. Annyira segített a Sátán ebben, hogy sok hiábavalóságot megvettem, amire tulajdonképpen nem is volt szükségem. Mivelhogy sok pénzem volt, elkezdtem szerencsejátékozni. Tudjátok, ide tartozik a Totó, Lottó, a sorsjegyek, de igazából aminek én a legnagyobb rabja lettem, az a játékgép. Úgy kezdődött, hogy volt elég szabad időm, és elég pénzem is. Bedobtam a játékgépbe, és nyertem. Másnap is játszottam, és újból nyertem. Ez nekem nagyon megtetszett, és este már úgy feküdtem le, hogy másnap reggel gyorsan elintézem a dolgaimat, azután megyek játszani.

Amikor már látta a Sátán, hogy mennyire kötődök a géphez, és ezáltal őhozzá is, akkor elkezdtem veszíteni. Egyre több időt töltöttem ott, és egyre többet buktam. Ekkor fájni kezdett a szívem, és gondolkodtam, hogy én ezt miért is csinálom, de nem hagytam abba. Minden pénzt elbuliztam, amim volt, majd lassan eladtam a hiábavalóságokat, amiket vettem, és annak az árát is eljátszottam. Ekkor már abba a helyzetbe kerültem, hogy bármi áron pénz kell a játékhoz. Annyira elsüllyedtem a világ posványába, hogy már nem is tudtam gondolkodni. Jöttek a hazugságok, a kölcsönkéregetések. Nem érdekelt semmi, csak hogy pénzem legyen. De akkor már a testem is fájt, nem csak a szívem. Képzeljetek el egy olyan munkás embert, akinek az a dolga egész nap, hogy bélyegeket áthúz egy nedves szivacson, és a borítékra ragasztja. Egész napon át megállás nélkül. Mennyire elfárad a nap végére! A játékgépezés is ilyen. Egy újjal nyomogattam egy gombot, és gondoljátok el, hogy délelőtt 10 órától este 23 óráig. Az utolsó időkben olyan fájdalmaim voltak, hogy éreztem a testemben, a szívemben a bűn fájdalmát. Már szabadulni szerettem volna tőle, hiszen estére már fájt a kezem, a lábam, a hátam, a szemem attól a sok vibrálástól. Eljutottam a bűn legaljáig, ahonnan már csak Isten tud kiszabadítani.

Szüleim, testvéreim, családom hívő emberek. Sok éven át hívtak, bíztattak, imádkoztak értem. De mindaddig nem foglalkoztatott a hit mélyebben, míg el nem jutottam a hegyek aljáig. Egyszer elmentem az imaházba, és Istennek volt szava hozzám. Megéreztem, hogy Ő meg tud szabadítani engem. Térdeimen elmentem a Golgotára, könyörögtem Istennek, hogy szabadítson meg engem ettől a szenvedélytől, mert egyedül nem tudok, hisz semmi és senki vagyok. Mélyen megaláztam magam, és Isten elfogadta a könyörgésemet, és megszabadított ettől a bűnömtől. Szívemben túlcsordult a felszabadult öröm! Jézusnak, Szabadítómnak adtam egész életemet!

A világ várja Isten csodáit. Nézzetek meg engem, mert rajtam csodát tett az Úr! Három hét múlva visszamentem arra a helyre, mert volt még egy kis elintéznivalóm ott. Egy ember játszott azon a gépen, amihez én annyira értettem, és mindent tudtam róla. Odapillantottam, és - képzeljétek el - azt sem tudtam, hogy mit miért nyomkod rajta, és nem értettem semmit, amit csinált. Hát nem csoda az, hogy Isten úgy szabadított meg a szenvedélytől, hogy még a gondolataimból is törölte azt? Akkor megálltam, és hálát adtam a jó Istennek, hogy ilyen kegyelmes hozzám!

A munkahelyemen megszólított egy munkatársam. Hallotta, hogy én már nem játszom, és tudni akarta, hogyan szoktam le. Örömmel tettem bizonyságot arról, hogy engem Isten szabadított meg ettől a szenvedélytől, amiért nagyon hálás vagyok neki! Nem segítettek a barátok, a pszichológusok sem, csak egyedül a megalázkodott, őszinte szív, a Golgotán, a keresztnél elmondott imát meghallgató Isten.

Ahogy engem megszabadított Istenem, mindenkivel megteheti ezt a csodát! Aki halálosan elfáradt a bűn szolgaságában, az menjen Jézus Krisztushoz, mert egyedül Nála van segítség!
Szeretettel:
(Pásztor József)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2008.12.01 19:26 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#329
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 3603
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Tanuságtételek, megtörtént események 9 éve, 8 hónapja  
Az Úr keze, tanuságtétel

-igaz történet-

Őszi hálaadó-ünnepre készült a gyülekezet népe. Előző vasárnapon már elhangzott a hívás: "Jertek, adjunk hálát az Úrnak, jertek szent asztalához." Mindenki meghallotta a hívást, vagy legalábbis sokan meghallották, de Mihály gazda nem akarta meghallani. Ő nem érezte a hálát Isten iránt, pedig kenyere és bora bőven termett.
Megvénhedt édesanyja jó példával járt előtte a kegyességben, az imádságos, templomos életben. Az anyai kérésre, könyörgésre, intésre Mihály gazda csak vad, gúnyos röhejjel válaszolt: "magának is az a pap beszélte tele a fejét, én azért csak a világ borát iszom, mert az több is, jobb is, gyógyítóbb is."

Szép őszi verőfényes vasárnapra ébredt a falu népe. A hegyen épült kis templom harangja mintha a zsoltárt zengedezte volna: "Adjatok hálát az Istennek." A templom szorongásig megtelt ájtatos hívekkel. Az úr asztala is meg volt terítve. Sokan mentek a hivatalosak közül, hivatalos volt F. Mihály is, de ő az előzőző éjszakát a templom-utcai kis kocsmába töltötte vad tivornyák között, sőt a reggeli órán kiált a kocsma ajtajába és csúfondáros szavakkal illette a templomba igyekezőket. Meglátja közöttük megvénhedt édesanyját is s őt se engedte tovább szó nélkül, amire a szegény vénasszony könnyes szemmel, reszkető asszony csak ennyit mondott: "Mihály fiam, nem félsz az Istentől?" Mihály gazda azonban -úgy látszik- nem félt, mert éktelen káromkodások után a kocsma ajtaját becsapva, vad ordítozások között tovább folytatta a dorbézolást.

Odafenn a kis templomba a hálaadás oltára körül, csendes lélekkel buzgólkodtak a hívek, lent pedig a kiskocsmában a sátán megkötözött rabja, Mihály gazda éktelen ordítozások közt káromolta Istent, papot, Anyaszentegyházat s szinte eszeveszettül vitte lelkét az örökkárhozat felé. Az italtól részegülten támolygott újra a kocsmaajtóba, éppen kilépett rajta, amikor az úrvacsorát vett gyülekezet népe a templomból jövet a kocsma elé ért.
Ilyen szavakkal illette őket: No cimborák, hogy ízlett a vacsora? Mennyi bort kaptatok a paptól? Ugye keveset? Ide nézzetek, egész üveggel a kezemben. Annyit iszok, amennyit akarok. Ezzel ajkához emelte az üveget, azaz, hogy csak akarta emelni, mert ebben a szempillantásban karja lehanyatlott, a telt üveg a földre hullott s ő maga élettelenül esett össze. A megdöbbent emberek az első ijedségből felocsúdva, orvosért szaladtak. Az orvos jött is, megvizsgálta Mihály gazdát, de már nem volt benne élet. Az orvos csak ennyit mondott: "Szívszélhüdés." A megdöbbent szemtanúk ezt suttogták: "Az Úr keze."
Másnap reggel egy feketébe öltözött, síró vénasszony ment a parókiára, a tragikus véget ért Mihály gazda édesanyja. Reszkető hangon, könnyek között mondta a lelkipásztornak: Nagytiszteletű uram, húzassa meg a harangot, szerencsétlen fiam meghalt. Nagyon kérem ne tessék kiprédikálni őt. Tovább folytatni nem tudta, hangja sírásba fúlt.
Megvolt a temetés. Az egész falu népe ott volt a koporsó mellett, őszintén megsiratta Mihály gazdát, aki eltékozolta életét. Nem volt helye a kiprédikálásnak hiszen, olyan nyilvánvaló lett, hogy az Úr keze cselekedett.
(Őry Lajos
Kis Tükör 1935 október)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2008.12.01 19:37 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#494
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Tanuságtételek, megtörtént események 9 éve, 7 hónapja  
Egy kollégiumban tanított egy professzor, aki arról lett híres, hogy kitartóan próbálta cáfolni a keresztény tanokat. Minden szemeszterben megkérdezte az elsősöktől, hogy van-e köztük keresztény. Ha talált keresztényeket, akkor addig érvelt, amíg a hitüket nevetségessé nem tette. Az egyik szemeszterben feltett egy kérdést egy fiúnak, aki feltette a kezét a: -Van-e keresztény közöttünk?" kérdéskor.

-Fiatalember - kérdezte a professzor, - -Mindent Isten teremtett?"
-Igen, uram - felelte a fiatal ember.
Ekkor a professzor azt mondta:
-Ha mindent Isten teremtett, akkor Isten a gonoszt is megteremtette. Ha csak olyant tudunk teremteni, amilyenek mi vagyunk, akkor Isten gonosz.
A tanuló nem tudott mit válaszolni és a professzor örült, hogy újra be tudta bizonyítani, hogy a keresztény hit csak mítosz.Nemsokkal később egy másik diák felemelte a kezét és ezt mondta:

- "Uram, kérdezhetek valamit?"
- "Igen, természetesen" - válaszolt a professzor.

A fiatal ember felállt és azt mondta: -Létezik olyan dolog, hogy hideg?"
- "Természetesen, milyen kérdés ez? Sosem fázott még?"
- "Uram, valójában a hideg nem is létezik. Amit mi hidegnek tekintünk, az valójában a hő hiánya. Az abszolult nulla az, amikor teljesen nincs hő. A hideg valójában nem is létezik, hanem mi alkottunk egy terminust, hogy leírjuk azt az állapotot, amikor nincs jelen hő."
Majd folytatta :
- "Uram, van olyan, hogy sötétség?"
A professzor újra azt válaszolta, hogy: -Természetesen van!"
- "Uram, valójában a sötétség nem létezik. A sötétség akkor keletkezik, amikor nincs fény. A sötétség fogalmát arra használják, amikor nincs jelen fény".
Legvégül megkérdezte:
- "Uram, létezik olyan dolog, hogy gonosz?"
- "Természetesen!" - felelte a professzor.
- "Ha körbenézünk, akkor erőszakot, gyilkosságot látunk és ezek mind gonoszak."

- "Uram, valójában gonosz nem létezik. A gonosz egyszerűen Isten jelenlétének hiánya. A gonosz egy emberi fogalom, amit Isten jelenlétének hiányára használunk. Isten nem teremtett gonoszságot. Az igazság vagy a szeretet olyan erények, mint a hő és a fény. A gonosz egyszerűen egy állapot, ahol Isten nincs jelen, mint a hideg hő nélkül vagy a sötétség fény nélkül."

A professzor nem tudott semmit mondani.
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.01.19 13:15 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#594
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 3603
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Tanuságtételek, megtörtént események 9 éve, 7 hónapja  
Ajándék- megtörtént esemény

Egy végzős egyetemista fiú már hónapok óta kinézett magának egy sportkocsit az egyik autószalonban. Tudta, apjának nem okozna gondot, hogy megvegye neki, ezért volt olyan bátor, és ezt kérte magának ajándékba annak örömére, hogy befejezi az egyetemet.
A fiú véletlenül megtalálta az apja íróasztalán a kocsi megrendelőlapját. Nagyon megörült, hogy meg fogja kapni a kocsit, és izgatottan várta a diplomaosztó napját.
Amikor végre eljött a nagy nap, és megkapta a diplomát, édesapja behívta az irodájába, és ezt mondta:

- Fiam! Büszke vagyok rád, és nagyon szeretlek! Örülök, hogy ilyen jól helyt álltál az egyetemen, és most elkezdheted a nagybetűs életet. Hadd nyújtsam át sok szeretettel ezt az ajándékot - és erre egy szép díszdobozt vett elő.
A fiú izgatottan kezdte el kinyitni a dobozt, és döbbenten látta, hogy egy Biblia volt benne, melybe arannyal bele volt gravírozva a neve. Nagyon mérges lett és ezt üvöltötte:

- Apám! Van egy csomó pénzed és erre csak egy Bibliát vagy képes ajándékba adni !? - végül mérgében elrohant, és otthagyta a Bibliát a kis díszdobozban.

Évekkel később a fiú nagyon sikeres lett az üzleti életben. Volt egy jó állása, csodálatos családja és mindenki egészséges volt. Egyik nap eszébe jutott az édesapja, hogy meg kellene látogatnia, mivel már idős volt. A diplomaosztó napja óta nem látta. Miközben ezen gondolkodott, telefonon hívták és közölték vele a szomorú hírt, hogy az édesapja meghalt. Nagyon megdöbbent!

Amikor elkezdte intézni a temetés körüli teendőket, elment az apja házába, mivel szüksége volt néhány hivatalos papírra. Amint belépett a házba szomorúság és megbánás fogta el. Apja iratai között keresgélve megtalálta azt a Bibliát, amit kapott tőle.
Érintetlenül ott volt az asztalán, ahogy azt ő ott hagyta.

Könnyes szemmel nyitotta ki, és az első oldalon a Máté 7:11 szerepelt apja kézírásával: "Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle?"
És ahogy olvasta ezt az igét, a Biblia hátuljából kicsúszott egy slusszkulcs. Annak a sportkocsinak a kulcsa, amit apjától kért. A bilétáján a szalon neve, ahol átveheti, és egy megjegyzés:"KIFIZETVE".

MILYEN SOK ALKALOMMAL UTASÍTJUK VISSZA JÉZUS AJÁNDÉKAIT, CSAK AZÉRT, MERT NEM ABBAN A CSOMAGOLÁSBAN KAPJUK, MINT AHOGYAN AZT KÉRTÜK!
(ismeretlen szerzőtől)
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#719
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Tanuságtételek, megtörtént események 9 éve, 6 hónapja  
Van Isten?

Évekkel ezelőtt Chicago-ban, a Jackson parkban egy ember tömeget gyűjtött maga köré. Fellépett a szónoki emelvényre, azután elkezdte vádolni Istent: -"Ha van Isten, akkor nézzék milyen borzasztó zűrzavart hagyott ezen a világon. Ha van Isten, akkor miért nem tesz ez ellen valamit. Ha van Isten, akkor kihívom Őt itt és most, hogy három percen belül vágjon engem agyon."

A tömegen döbbent csend lett úrrá. Mindenki visszatartotta a lélegzetét, szinte számolva a másodperceket is. Egy perc múlva nem történt semmi. A második perc is eltelt, és még mindig nem történt semmi. A harmadik percben a feszültség egyre jobban fokozódott, de a végén semmi nem történt. Végül a hitetlen szónok hatalmasat kiáltott: "Nézzék, itt a bizonyíték, hogy nincs Isten!"

Majd kihívást intézett a tömeghez, hogy lépjen ki, aki bebizonyítja, hogy nincs igaza. Kis idő múlva egy hajlott hátú idős hölgy, vállkendőbe burkolózva, görbe bottal a kezében, átfurakodott a tömegen. Megállt a szónok előtt, és azt kérdezte:

- Uram, vannak önnek gyermekei?

- Igen - válaszolta - van két remek fiam és két kedves leányom.

- Ha az egyik odamenne önhöz egy késsel, és azt mondaná: "Apa, ölj meg engem!", megtenné ezt?

- Annyira szeretem őket, hogy gondolni sem tudnék arra, hogy megöljem valamelyiket - válaszolta.

- Ez az, amiért Isten nem vágta agyon önt az alatt a három perc alatt. Ő szereti önt. Az egyszülött Fiát adta azért, hogy az ön bűnei megbocsáttassanak, és hogy üdvözüljön. Jobb lenne elfogadni ezt az ajánlatot - válaszolta az idős hölgy.

Igen, Jézus véget akar vetni mindannak, ami nehezíti életünket. Egy napon pontot tesz a szenvedés, a zűrzavar és a bűn végére. Eljön az a nap, amikor azt mondja, hogy itt az ideje a világ helyreállításának. Közeleg a nap, amikor feláll és elindul dicsőséges angyalainak millióival, hogy meglátogassa ezt a földet.

Attól a naptól kezdve nem lesz halál, szenvedés és fájdalom, mert mindent újjá tesz. Miért nem tette ezt meg már? Miért nem most teszi? Miért várat még magára? - sokan kérdik. A válasz nagyon egyszerű. Azért, mert szeret, és hosszan tűr érettünk, nem akarja, hogy bárki elvesszen.

Forrás: Felfedezések. hu
 
Naplózott Naplózott  
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1076
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 3603
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Tanuságtételek, megtörtént események 9 éve, 5 hónapja  
A Teremtő Létezése

Sokan azért nem hisznek Istenben, a Teremtő létezésében, mert semmilyen kézzelfogható bizonyítékot nem találnak a tevékenységéről. A hitetlenek számára Tóth László Tibor az alábbi szellemes példázattal világította meg az irányított teremtés létezését:
Egy multimilliomos vállalkozó sajtótájékoztatót tartott, ahol az interjú végén a kíváncsi újságírók feltettek egy kérdést:
- Miért hiszi, hogy van Isten?
- Nézzék, nekem számtalan üzemem van. Az egyikben autókat, a másikban húsdarálót, és sok egyebet gyártunk. Egy autó 140-150 ezer alkatrészből áll, de előbb 24 mérnököm tervezget, majd anyagpróbákat végzünk, és csak azután jöhet a gyártás. No de vegyük csak a húsdarálót. Mindössze 9 alkatrészből áll, és 17 mozdulattal lehet összeszerelni a futószalagon, mégis egy-egy munkásnak több napon át kell gyakorolnia ennek módját. Ha nekem ezek után azt állítja valaki, hogy a több milliárdszor bonyolultabb világegyetem megalkotásához nem kellett a Teremtő, az nem normális.
- Rendben van, de mivel tudná Ön kézzelfoghatóan bizonyítani a Teremtő létezését?

A gyáros észrevette a gúnyos felhangot, és diktálni kezdett a titkárnőjének: "Pályázat. Építészmérnököt keresek, aki megtervez, majd kivitelez egy toronyépületet az általam felvázolt méretekben és minőségben. Alapméret: kör alakú, átmérője 4 méter. Magassága ennek legalább 200-szorosa, azaz 800 méter. (Természetesen bírnia kell a toronynak az elemi erők okozta bármilyen erős kilengést!) A fal vastagsága alaptól a felső szintig max. 25 cm lehet. Ebbe bele kell szerelni a víz, gáz, csatorna, felvonó és minden egyéb kiszolgáló rendszer csöveit, vezetékeit. A torony belsejében nem lehet semmi. Kívül-belül teljesen simára, egyenletes felületűre kell készíteni, merevítés, kitámasztás nem lehet rajta. Ennek ellenére a torony tetejére legyen ráépítve egy önállóan működő komplett vegyi üzem, amely tápszereket állít elő, emberi fogyasztásra. Siker esetén a honorárium összegét a mérnök szabhatja meg, bármilyen magas összegben."

folytatása a következőben
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat