Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
TEREMTÉS (1 fő olvassa) (1) Vendég
Világ teremtése - Föld teremtése.
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: TEREMTÉS
#605
Jóska (Felhasználó)
Feltételek nélküli elfogadás, belátás.
Hozzászólások: 12
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Születési dátum: 1956-00-00
Vá: TEREMTÉS 10 éve, 10 hónapja  
ELŐZŐ FOLYTATÁSA
Az Isten által teremtett ember (szellem ember) "meghalt". Isten utoljára teremti az embert, az Úr Isten elsőnek formálta. Formálta földnek porából és leheletével élteti (lélek ember), újból élővé tette, azután formálja az állatokat, majd a férfiú segítségére az emberasszonyt (test embert). Isten utoljára teremti az embert, ami egy állapot, egy lehetőség az elszegényedett gyerekének, vagyis nekünk. Ezt az állapotot is elveszítettük, és ezt követte a legszegényebb vidék, a por, ahonnan Édenbe kerültünk, (bentre) és ismét éltünk. Mivel porból lettünk, ezért porrá kell lennünk, mert Éden csupán az újbóli élet, és nem az örök élet. Ebből az következik, hogy a Kertből kiküldés (kintre) nem az eredendő bűn, hanem az OTT-HON felé vezető iskola. Éva segítségül alkottatott. Megvizsgálta a fának gyümölcsét, csak azután szakított belőle. Jézus azt mondja legyetek ravaszak, mint a kígyó, de szelídek, mint a galamb. A kígyó ravaszsága, ezek szerint is előre vezet.

Úr-Isten számomra a mi Urunk és Megváltónk. Ján. 1; 4-5. "Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága; És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt."
ÉG és a FÖLD, világosságból távolodás az anyag felé, Istentől szabad akaratot és teremtett napokat kaptunk hozzá. Hetedik nap az utolsó Isteni ország, az "alatt" az egyre sűrűbb anyag van. Innen már csak vissza vezet az út. Ezért nincs nyolcadik nap
Úr-Isten által teremtett FÖLD és az ÉG, a megváltás, a visszavezető út lehetősége. Szintén, csak ha valaki akarja. A Megváltónk az utolsó Napon, a hetediken támaszt fel minket!

Nem mindegy Isten és az Úr Isten, teremtés vagy alkotás.
Hány kert van, a kertből miért kellett kijönni? Középen kettő fa van-e?
Isten által teremtett ember meghalt,Úr Isten ismét élővé tette. Majd ki küldte a kertből a halálba, hogy örök életre találjon.


Károly eredeti (1597 évben) fordítása
Móz. I. 3;22.
Monda az Úr Isten: Ímé az ember olyanná lett, mind mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Mostan annakokáért reá kell gondolnunk, hogy az ő kezeit kinyujtván, ne vegyen az életnek fájának gyümöltsében, és abban ne egyék, HOGY MINDÖRÖKKÉ ÉLJEN.

Károli, már átdolgozott fordítása
1 Móz. 3,21
És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté őket.

1 Móz. 3,22
És monda az Úr Isten: Ímé az ember olyanná lett, mint mi közűlünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakaszszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen:

1 Móz. 3,23
Kiküldé őt az Úr Isten az Éden kertjéből, hogy mívelje a földet, a melyből vétetett vala.

Magyar Biblia Társulat fordítása
1Móz 3,22
Azután ezt mondta az ÚRisten: Íme az ember olyanná lett, mint miközülünk egy: tudja, mi a jó, és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék, és örökké éljen,

1Móz 3,23
kiűzte az ÚRisten az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett.

Káldi Neovulgáta fordítás
Ter 3,22
és azt mondta az Úr Isten: "Íme, az ember olyanná lett, mint egy közülünk: tud jót és rosszat. Most aztán nehogy kinyújtsa a kezét, vegyen az élet fájáról is, egyen, és örökké éljen!"

Ter 3,23
Ezért aztán kiküldte őt az Úr Isten az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett.

Káldi Biblia
1 Móz 3,22
és mondá: Ime Ádám olyan lett, mint egyik közőlünk, jót és gonoszt tudó; * most tehát netalán kinyújtsa kezét, és az élet fájáról is vegyen, és egyék, és örökké éljen." **

1 Móz 3,23
És kiküldé őt az Úr Isten a gyönyörűség paradicsomából, * hogy mívelje a földet, melyből vétetett vala.

Korán

28. Hogyan lehettek hitetlenek Allahban,
hisz halottak voltatok, és életre keltett
benneteket?14 Azután halálba küld, majd
életre kelt benneteket (a Feltámadás Napján).
Hozzá fogtok majdan visszatérni.
29. Ő az, aki megteremtette nektek mindazt,
ami a Földön van, majd felemelkedett 15
az ég felé, és azt hét éggé formálta.
Ő mindent tud.

Az lehet halott, aki már élt.
Isten gyermekeit életre kelti Allah (Úr Isten)
Ki küldi a paradicsomi állapotból, a jó és a
rossz megtapasztalásának iskolájába, a halál
és az élet körforgásába. A tetteink által
megszerzett tapasztalati tudás vezet az
Örök Életre
FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐBEN
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.01.13 14:39 Név: Jóska.
  A téma lezárása megtörtént.
#606
Jóska (Felhasználó)
Feltételek nélküli elfogadás, belátás.
Hozzászólások: 12
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Születési dátum: 1956-00-00
Vá: TEREMTÉS 10 éve, 10 hónapja  
ELŐZŐ FOLYTATÁSA
Nagyon nem mindegy hogyan létezünk. Bűntudatban, kisebbségi érzésben, lelkiismeret furdalásban szenvedve, Istentől félve, vagy vétkeinket tudva, lelki ismeretünkre figyelve, kisebbé válva, itt az anyagi világtalanságban. Tudva, hogy Isten nélkül felek vagyunk.


Van az ISTEN, és A VILÁG. Számunkra ez különösen felfoghatatlan.
Van az Isten által teremtett Világ, hét országgal, vagyis a HÉT NAP. Ezek vannak, de csak tudunk róluk, felfoghatatlanok. (Nagy hetesség) FENT
Van a Hetedik, utolsó Napon hét ég, amit az Úr Isten alkotott. Heted hét ország. Éden (Kis hetesség) BENT
Van a hetedik Nap alatt, a három dimenziós csillag rendszerek végtelene, amiből egy kicsiny részletet látunk, benne vagyunk tudatosak. Ezen belől van a föld nevű bolygó, amin porszemekként van lehetőségünk "életünk" minden huszonnégy órájában CSELKEDVE EGY PICIT JOBBÁ VÁLNI, a tapasztalati tudást megszerezve.

Asszony ember a Vőlegény menyasszonya, legalábbis mint jelölt. Mi férfiak és nők, itt a három dimenziós föld nevű bolygón, mind "csupán" ember asszonyok vagyunk, a csodálatos az, hogy meny-asszonyokká válhatunk! Isten velünk van. Lép felénk, amennyiben lépünk Ő felé. Mi vagyunk messze Tőle, azonban a hitünk által haza VEZET.
A gyerek azért bőlcs-ő, mert még figyelmüket nem veszi el az emberi ismeret, Istenre Figyelnek. Legyünk KICSIK, váljunk gyermekivé!
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.01.13 14:52 Név: Jóska.
  A téma lezárása megtörtént.
#1479
Jóska (Felhasználó)
Feltételek nélküli elfogadás, belátás.
Hozzászólások: 12
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Születési dátum: 1956-00-00
Vá: TEREMTÉS 10 éve, 5 hónapja  
MESE A TEREMTÉSRÖL

Egyszer volt, hol nem volt.
EGYSZER LETT, AHOL ADDIG NEM VOLT. Lett az egész, a hét heted. A hét nap.

I. 1/7
II. 1/7
III. 1/7
IV. 1/7 hét szer egy heted, az egész 1/7 x 7 = 1 ("nagy" hetesség)
V. 1/7
VI. 1/7
VII. 1/7 hetedik egy heted, hét ország ("kis" hetesség)

Heted hét országon is túl.
A HETEDIK EGY HETED (hetedik nap) HÉT ORSZÁGÁN IS TÚL.

Az óperenciás tengeren is túl.

Az üveg hegyen is túl.

Ahol a kurta farkú kismalac túr.
Ahol a rövid farkú szürke kisegér lakik. Ha a kisegérnek hosszabb farka lett volna,
az én mesém is tovább tartott volna.

AKI NEM HISZI, JÁRJON UTÁNA!

A teremtett világgal kapcsolatos gondolatokról bövebben: http://tianasz.uw.hu
 
Naplózott Naplózott  
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat