Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
A spiritizmus ... - (avagy a szellem-hit) (1 fő olvassa) (1) Vendég
Ebbe a témába azokat az írásokat, körleveleket teszem, amiket "tévtanításnak" nevez az egyház. Sajnos!
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: A spiritizmus ... - (avagy a szellem-hit)
#2788
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5059
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
A spiritizmus ... - (avagy a szellem-hit) 9 éve, 9 hónapja  
A Spiritizmus...(Avagy a szellem-hit)

Az újkori spiritizmus megalapítói: Emmanuel Swedenborg (+1772), Allan Kardec, eredetileg Hyppolithe Rivail (+1869) és Davis A. Jackson. Kardec több mint száz éve írt műve: A szellem könyve. Állítása szerint a könyv azokat a tanításokat tartalmazza, amelyeket maguk a szellemek adtak a spiritiszta tan és a halál utáni élet alapelveivel kapcsolatban. Táblázatot is közöl, amely bemutatja, hányféle módon lehet a szellemekkel kapcsolatra lépni. Tanítása gyökeresen keresztény-ellenes. A spiritizmus egyik mai mestere G. di Simone parapszichológus, aki Párbeszéd az X-dimenzióval c. könyvében valamiféle "igen nagy fejlettségű szellem"-től nyert állítólagos közlésekre hivatkozik. A szellem-hit mai, századeleji formájában sok tekintetben érintkezik a New Age különböző irányzataival, a Krisna-hittel és a sátánizmussal is. Az irányzat felhasználja a parapszichológia területét (vö. para jelenségek, ti. a megszokottól eltérő jelenségek), a tudományos fantasztikus irodalom termékeit.
A spiritiszta tan szerint az ember három részből tevődik össze: anyagból (vagyis az állatokéhoz hasonló testből), anyagtalan lélekből s a kettő közt kapcsolatot létesítő ún. perispiritusból- szellemből . Úgy vélik, ez utóbbi az ember halálakor megmarad és a léleknek éteri, légies testet biztosít. A testben élők számára ez láthatatlan, de spiritiszta megjelenésekben észlelhetővé válik (vö. ektoplazma). Többféle szellemet feltételeznek: felsőbbrendű, alsóbbrendű, legalsóbbrendű és egészen gonosz szellemeket, amelyek miközben emberi testbe reinkamálódnak -folytonosan fejlődnek. Kapcsolatra léphetnek földi emberekkel, akár saját akaratukból, akár médiumok, közvetítők révén.
A spiritiszták legtöbb csoportja hisz ugyan Istenben, elfogadják Jézusnak mint nagy tanítónak a létét, de tagadják istenségét, a megváltást, a Szentlelket, egyáltalán, a Szentháromságot. A lelkeknek önálló (örök) létet tulajdonítanak így azoknak -felfogásuk szerint- nincs szükségük teremtőre és fenntartóra. Szivesen vonnak párhuzamot tanításuk és a bibliának azon részei között, amelyek az ember halhatatlanságára, örök életére utalnak, de ezeket a helyeket kiszakítják összefüggéseikből, amellett a Szentírást valamiféle alsóbbrendű, gyerekes tanításnak tekintik és nem isteni kinyilatkoztatásnak. Igazában véve egymás műveire hivatkoznak, így a spiritizmus egyes rétegei végső soron körkörösen egymásra épülnek.

Tudományosan senki nem igazolta állítólagos "tapasztalásaikat". Semmiképpen sem. Felfogásuk nem is annyira "kereszténység utáni", mint ahogy ők állítják, hanem sokkal inkáb kereszténység előtti, hiszen régebbi vallási tudatformák világába nyúlnak vissza, és keresztényellenes is.
Mit mondanak a Katolikus Egyházról?

A spiritizmus a kereszténység, és főleg a Katolikus Egyház csődjét hirdeti, és minden eszközzel harcol is a hagyományos vallás kihalásáért. Ennyiben egy cipőben jár a materializmussal, így a marxizmussal is, amely szintén a vallás kihalását helyezte kilátásba, még ha anyagelvű alapon is.
A spiritizmus beszél ugyan a lélek halhatatlanságáról, sőt örök létéről, de ezt a továbbélést nem tekinti üdvösségnek, már csak azért sem, mert Isten létét sem fogadja el, aki üdvözíthetné az embert. A továbbélés módját inkább reinkarnációs séma szerint gondolja el, hogy ti. a lelkek időnként újra visszatérnek, majd ismét kilépnek a testből. A keresztény felfogás -a "kezdetek" oldala felől- nem tekinti öröknek a lelkeket, másrészt nem egyszerűen a lélek halhatatlanságát hirdeti, hanem az egész ember célbaérését, ami elválaszthatatlan Krisztus művétől és amely Isten ajándéka. 1.Ami a spiritizmus ideológiai alapját -a szellemek " örök voltát"- illeti, a Szentírás szerint egyedül Isten örök: az örökkévalóság királya (1. Tim. 1,17), Isten az eget, a földet (Ter. 1,1) s így az angyalokat is a világgal együtt teremtette, az ember pedig a testével együtt kapja a lélek "lehelletét" (vö. Ter 2,7). Minden egyes ember külön-külön is Isten képmása (Ter 1,27), az emberi méltósággal nem fér össze, hogy alélek más-más testet öltsön fel.
2.A spiritizmus és az okkultizmus bizonyos formáiban a szellemek nem személyes valóságok, hanem személytelen őserők, esetleg a kozmosz, a világ-egész megnyilvánulási formái. Számos természetgyógyász hivatkozik ilyenfajta kozmikus erőkre. - Ez a felfogás a lelket és szellemet az anyag, esetleg az anyagi energia mintájára képzeli el. A két létsíkot pedig nem lehet összekeverni. Az anyagvilág elgondolások-törvények hordozója, ami személyes programozót feltételez, éppúgy, ahogy az emberi kultúra az ember elgondolását és szabad döntését tükrözi. A végső ok nem lehet kisebb, mint teremtménye, az ember. A világ mögött nem személytelen szellemek, hanem a világon kívül álló Személyes Isten áll!
3.Isten szava világosan és határozottan tiltja a spiritizmust: "Ne adjon köztetek senki, aki... bűbájosságot űz, szellemet vagy lelket kérdez, halottakat idéz. Aki ilyet tesz, útálat tárgya az Úr szemében." (Más. Törv. 18,9-13) Veszélyes játék: számos ember jutott el akár egyetlen spiritiszta szeánszon való részvétel után is pszichiátriai kezelésre, igen sokaknál a feloldhatatlan félelem lesz a "fa" "gyümölcse".
Azon állításaikkal, hogy "megszólaltatják"a halottakat. Valójában nincs szó szellemek jelentkezéséről. A "médiumok" e világ üzenetét közvetítik. A halottlátó" az elhunyt hozzátartozójának emlékképeiből rakja össze "ismereteit". Keresztény felfogás szerint a halállal a meghalt ember végképp kiszakad ebből a világból, transzcendens, világfölötti létrendbe lép át: ott "az Úrral leszünk" (1. Tesz. 4,17). Egyedül Krisztus tért vissza a holtak közül (1.Tessz. 4,14). Semmiféle olyan "channeling" (csatorna) nincs a túlvilágra, mint amiről a modern spiritizmus (főleg már a New Age, az Új Korszak ideológiája) beszél. Tegyük hozzá: még ha jelentkezhetnének is a túlvilágon lévők akkor is méltatlan lenne hozzájuk, hogy egyesek szórakoztatására, mintegy "viccből" csak úgy pórázon "elrángassák" őket. Mindez nem fér össze sem a halottak, sem az élők emberi méltóságával.
A Katolikus Egyház mindig tiltotta a spiritiszta szeánszokon való részvételt. Legutóbb a Hittani Kongregáció 1917. ápr. 24- iki döntésével, amelyet akkor XV. Benedek pápa is megerősített. Úgy tűnik, az újabb századforduló ugyanazok elé a kihívások elé állította egyházunkat, mint az előző.
Világszerte százezren, hazánkban mintegy százan lehetnek. A spiritiszták nagy példányszámban terjesztik az olyan sci-fi irodalmat, amely ufókról, átalakulni képes szellemekről, szellemek visszatéréséről mesél. megkörnyékezik a gyászolókat, akik szeretnének valamit tudni eltávozott szeretteikről. Az élet nehézségeibe belefáradt embereknek- főként "magasabbrendű" tudásra szomjazó értelmiségieknek, a közép és felsőbb társadalmi rétegek tagjainak különleges kikapcsolódást, extázist, transzállapotot igérnek, ami valóságos ópiumként hat a lelkekre.

(forrás:karizmatikus.hu)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2010.08.05 22:00 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
      Témák Hozzászóló Dátum
  Lezárt téma thread link
A spiritizmus ... - (avagy a szellem-hit)
Margit 2010.08.05 21:29
    thread link
thread linkthread link A spiritizmus ... - (avagy a szellem-hit)
Margit 2011.02.27 18:13
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat