Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Ebben a témakörben a dimenzióváltásról és az azzal kapcsolatos tanításokról lehet olvasni. Nostredamus, Kryon, Kirael, Pió Atya, Nyirkai jóslat, 2012,Plejádok üzenete, próféciák stb.
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Ókori próféciák a jelenről
#2762
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5135
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Ókori próféciák a jelenről 9 éve, 11 hónapja  


Ókori próféciák


SZENT NÍLUS PRÓFÉCIÁJA a 20. századról

A Sinai hegyen élő Szent Nílusnak (+430), aki megtérése előtt Konstantinápoly prefektusa volt, később Aranyszájú Szent János barátja, korunkról a következő víziója volt.
"A 20. század közepe táján, amikor már közel van az Antikrisztus eljövetele, az emberek értelme a testi szenvedélyek miatt el fog homályosulni. E kor embereit az Isten parancsaitól való eltávolodás és emberi méltóságuk leértékelődése fogja jellemezni.
Az emberek megváltoztatják külsejüket. Lehetetlen lesz a nőket a férfiaktól megkülönböztetni az arcátlan öltözködés és a haj divatja miatt. Ezek az emberek kegyetlenek lesznek, mint a vadállatok az Antikrisztus fellépése után, akinek kísértéseiben alul maradnak.

A szülőket és az idősebb embereket többé nem becsülik. A szeretet el fog tűnni. A keresztény pásztorok, püspökök és papok tehetetlen emberek lesznek, képtelenek arra, hogy a helyes utat a helytelentől megkülönböztessék.
Abban a korban meg fognak változni a keresztények erkölcsi szokásai és hagyományai. Az emberek nem ismerik többé a szerénységet. Ehelyett a tobzódás, dorbézolás és a bírvágy fog uralkodni.

Jaj azoknak, akik kincses ládáikban összehalmozzák pénzüket! Fényűzés, házasságtörés, homoszexualitás, szabotázsakciók, gyilkosságok fognak elszaporodni.
Abban a korban az emberek a dőzsölés és a nagy bűntettek túlburjánzása miatt el fogják veszíteni a Szentlélek kegyelmét, amit a keresztségben kaptak. Nem lesz többé lelkiismeret-furdalásuk sem...
A templomoknak nem lesznek többé jámbor pásztoraik, akik félik Istent. Jaj azoknak a keresztényeknek, akik abban a korban fognak a földön élni! El fogják veszíteni a hitet, mert nem lesz többé, aki meggyújtsa nekik az igazság fényét.
A kevés hűséges elhatárolja magát a világtól és szent menedékhelyekre fognak összegyűlni, hogy lelki szenvedéseiket enyhítsék. De mindenütt csak nehézségekbe ütköznek.
Mindez abból származik, hogy az Antikrisztus akar mindenek fölött úr lenni az egész univerzum mestereként. Csodákat fog művelni, és valószerűtlen jeleket végbevinni.
Egyik ember- aki a világ egyik végén lakik - képes lesz beszélgetni azzal, aki a világ másik végén lakik. Abban a korban majd tudnak az emberek a levegőben repülni, miként a madarak, és az óceánba alámerülni, miként a halak.

Amikor az emberek eljutnak ide, ezek a szegények (vagyis a gőgjükben elvakultak) életüket kényelemben töltik anélkül, hogy tudnák, hogy ez a sátán álnoksága. Ez lelkiismeretüket annyira eltölti a nagyzolással, hogy letérnek a helyes útról. Sőt addig viszi őket a sátán, hogy elveszítik hitüket a Szentháromság egy Istenben, sőt magát az Istenbe vetett hitet is elveszítik.
Akkor a végtelenül jó Isten látni fogja ezt az elpártolást. A hűségesek kis csapata iránti szeretetből, akiket meg fog menteni, megrövidíti majd azokat a napokat, mert az ellenség még a kiválasztottakat is szeretné megkísérteni és félrevezetni, ha lehetősége lenne rá.
Akkor nyomban megjelenik a büntető kard és a bűnre csábítót kíséretével együtt a mélységbe taszítják."
Mindez a prófécia a 400-as években hangzott el, Krisztus születése után. Megdöbbentő!
Forrás: http://www.emmausz.hu/utolsoidok.htm
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2010.07.22 12:09 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#2784
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5135
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Ókori próféciák a jelenről 9 éve, 11 hónapja  
Melkisédek próféciája

Melkisédek, egy rejtélyekkel és mágikus legendákkal övezett név. Istenített és különböző kultúrákban ismert. A Bibliában számtalan alkalommal jelenik meg, Sálem Királyaként említve, a héber tradícióban különböző könyvekben említik, úgy mint a Zohár vagy a Midrash Rabba. Ismert a keleti népek között, a mongolok félték, ezen földek buddhista lámái istenítették.

Dr. Ossendowski Ferdinánd, illusztris utazó, tudós és író, a következőket beszéli el a ma már klasszikus "Bestiák, Emberek és Istenek" (1924), című, utazásokról szóló könyvében:

"Átszelvén a karaván a Közép-Ázsiai sztyeppéket, Tzagan-Luk közelében, a mongol kalauz egyszerre így kiáltott fel:"Megállni!", és mindjárt ezután földre vetette magát a tevéjéről, a klasszikus buddhista "OM MANI PADME HUM" mantrát suttogván. Hihetetlen dolog történt ebben a percben. A levegő édesen vibrálni kezdett, mintegy magával hozván egy szeretet és békeéneket, mely azonnal a szívhez szólt. Mintha az ég és föld is visszatartották volna lélegzetüket. Még az állatok is megérezték: a madarak abbahagyták repülésüket, és leszálltak, a tevék fülüket megállították, a lovak mozdulatlanok és figyelő állapotban maradtak, a kutyák abbahagyták csaholásuk, és a zaks-ok földre vetették magukat. Az összes mongol kísérő letérdelt és erősen imádkozott, miközben ez a mély csend érződött: még a környék folytonos szélfújása is abbamaradt. Hihetetlen erejű légkör volt, szokatlan nyugalom és béke, főleg a nyugatiaknak."
Mikor a kollektív elragadtatás véget ért, a mongolok elmagyarázták Ossendowski-nak, hogy mi történt. Megközelítették a Rejtélyek Rejtélyét, a Föld Urának föld alatti királyságát, épp mikor az meditációban volt.
Könnyű megérteni, hogy Ossendowski nem sok információt tudott kiszedni azokból az emberekből. Azok a mongolok tudták, hogy a lámák féltve őrzik a Föld Királyának titkát, és keményen büntetik azokat, akik híresztelik eme dolgokat. De, és itt még egy sejtelmes dolog rejlik, az ezen alkalommal Ossendowski által összegyűjtött vallomás nagymértékben megegyezik azzal, melyet Saint-Ives "Alveyedre márki ad elő "Indiai Misszió" (1910) című könyvében, valamint azzal, amit egy kevésbé hírneves író, Louis Jacolliot mesél el az "Isten Fiai" és "A Szellemidézés a Világban" című könyveiben.

A három említett író Agarthi-ról vagy Agarthá-ról szól, a névről, melyet tibeti nyelven kapott a sejtelmes, földalatti királyság, ahol a Föld Királya uralkodik.
Ossendowski meséli, hogy látogatóban a Narabanchi kolostorba, Mongóliában, rátalált egy meghökkentő jóslatra, melyet Melkisédek hagyott ezen a helyen, mikor Ő, a Föld Géniusza, 1890-ben meglátogatta.

Íme a jóslat:"Minden egyes nappal egyre jobban fogják az emberek feledni lelküket, és testükkel foglalkoznak majd. A legnagyobb korrupció uralja majd a Földet. Az emberek a vadállatokra fognak hasonlítani, szomjazván testvéreik vérét. A Félhold eltörlődik majd, és híveik koldusokként és folytonos háborúban tűnnek majd el. Legyőzőiket a nap sebesíti majd meg, de nem emelkednek fel, majd kétszer, a lehető legrosszabb fog bekövetkezni velük, és becsmérlések közt végzik a többi nép szemében.

A királyok koronái, nagyok és kicsik, lehullanak majd. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc... Egy szörnyű háború lesz minden népek között. Az óceánok elvörösödnek majd... A Föld és a tengerek mélye csontvázakkal lesz majd tele, megtörnek a királyságok, egész államok népei halnak majd meg... Az éhség, a betegség, törvények által ismeretlen bűnök... Amennyit a világ még nem látott. Akkor jönnek majd el Isten és a Szent Lélek ellenségei, melyek az emberben lappanganak.
Kik mások kezét fogják majd, azok is elhullnak. Az elfeledettek, a megkövetettek, felemelkednek és mindenki figyelmét felkeltik majd. Ködök és viharok lesznek, a csupasz hegyeket bevonja az erdő, megremeg majd a föld... Az emberek ezrei a rabság és a megszégyenítés láncait az éhségre, betegségekre és halálra váltják majd fel. A régi utak megtelnek majd egyik helyről a másikra vándorló sokaságokkal. A Legjobb és legszebb városok tűz martalékaként tűnnek majd el... egy, kettő, három... apa fia ellen, testvér testvér ellen, anya lánya ellen harcol majd... A bűn, a testek és lelkek megrontása, féktelenül uralkodik majd... A családok szétszélednek... A hűség és szeretet megszűnnek majd... Tízezer emberből egy fog megmaradni... egy őrült, meztelen, éhes és erőtlen, aki nem tud majd egy házat felépíteni magának, sem élelmet beszerezni... Üvölt majd, mint egy megveszett farkas, tetemeket fal majd fel, saját húsát harapja majd, és felbőszülten hívja ki Istent... A Föld elnéptelenedik. Isten kiengedi kezéből. Gyümölcseit rá csak az éj és a halál szórják majd. Ekkor egy eddig ismeretlen nép jelenik majd meg, mely erős karral tépi majd ki az őrület és v.. gazát, és azokat, akik hűségesek maradtak az ember szelleméhez, a rossz elleni harcba vezetik. Megalapítanak majd egy új életet a nemzetek halála által megtisztult földön. Ötven éven belül csak három nagy hatalom létezik majd, melyek boldogan élnek majd hetvenegy éven keresztül. Ezek után tizennyolc év háború és szerencsétlenségek lesznek.... Utána az Agarthi népei előjönnek földalatti barlangjaikból és megjelennek majd a föld felszínén."

Az utolsó részben, figyelmes olvasás után, Oscar Uzcategui felfedezte, hogy Melkisédek pontos dátumokat ad jóslatában. Lássuk:
A jóslatot a Föld Ura 1890-ben írta. Ezek szerint, amikor Melkisédek azt mondja "ötven éven belül csak három nagy hatalom létezik majd", 1940-re érti, mármint, a Második Világháborúra.
Három nagy hatalom keletkezett akkor: Európa, Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok. Ezután következik: "Boldogan élnek majd hetvenegy éven keresztül." Ez 1940 meg 71, 2011-et ad.
Ebben a baljós évben: "ezek után tizennyolc év háború és szerencsétlenségek".
Így közli velünk, hogy egy világméretű konfliktus előtt állunk, melynek szörnyűséges, soha nem látott következményei lesznek, és melynek időtartama 18 év lesz: 2011-től egészen 2029-ig. Utána egy regeneráció fog bekövetkezni, egy új körforgás kezdődik majd el, de addig nem, míg nem jön előtte egy visszafejlődés és megsemmisülés, ahogy annyi jóslat és hit közli világszerte.
Forrás: vopus.org.hu
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2010.08.01 20:47 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#4848
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5135
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Ókori próféciák a jelenről 1 éve, 5 hónapja  
.


Beteljesül az indián jóslat: felbukkant a világvége csillag


Ezek a jóslatok már évekkel ezelőtt is elárasztották az internetet, de úgy tűnik, hogy az utolsó próféciájuk éppen aktuálissá kezd válni. Ráadásul pont az, amelyikben a világvégét jósolják meg...

A hopi indián törzs ma egy 6 500 négyzetkilométeres arizonai rezervátumban él. Nagyjából 70 ezren lehetnek. A hopi hagyományőrző nép, köreikben még mindig él őseik mondavilága - és benne az egyik legrészletesebben kidolgozott világvégemítosz, a Tisztulás Napja.

Jóslataikról lentebb lehet olvasni. Számunkra az utolsó jövendölésük a legérdekesebb.


Az indián törzs hagyománya szerint a kilencedik, az utolsó jel szól a világvégéről: "Hallani fogtok egy föld feletti, égi lakóhelyről, amely szörnyű robaj kíséretében lezuhan. Úgy fog kinézni (az égen), mint egy kék csillag. Ezután nagyon rövid időn belül megszűnnek népem szertartásai."

Ez a különös Kék csillag nem is olyan régen felbukkant! Pontosabban az Legutóbb az Egyesült Királyság területéről vették videóra. De már a világ több pontján, Arizonában, Spanyolországban és Angliában is felfigyeltek rá az ufóvadászok. Úgy tűnik, hogy több ember is fényképezett ugyanolyan furcsa, kék tárgyat az égbolton ugyanabban az időszakban.

Többen, akik ismerték az indián jövendöléseket, egyből az eljövendő világvégére gondoltak. Mások a rejtélyes kilencedik bolygót, a Nibirut vélték felismerni a furcsa, kéken fénylő objektumban.

http://faktor.hu/faktor-beteljesul-az-indian-joslat-felbukkant-a-vilagveget-hozo-kek-csillag


.


Ez a Hopi indiánok eredeti világvége próféciája

(2019-01-29)


Már több, mint egy évtizede keringenek a neten hopi indiánok különös jóslatai a világvégéről. Szinte senki sincs tisztában azzal, hogy az öreg törzsfőnök pontosan mit is mondott, és hogy valójában mit is jelentenek szavai. Most megtaláltuk az eredeti fordítást, ami szinte Nostradamus jósversikéinek rejtélyességével vetekszik. De lássuk mit is mondott Fehér Toll, a bölcs hopi, aki azóta már valószínűleg az örök vadászmezőkön bolyong.

A Hopi nemzet egy különös, ősi nép amely bölcsességével és az emberiség sorsának javítására irányuló cselekedetekkel hívta fel magára a figyelmet. Több ezer éves, sziklába vésett tudáson alapuló próféciáikat felelőtlenség lenne egy legyintéssel elintézni.
A Hopik egyik üzenetét Fehér Toll adta közre.

És most (2011-ben) Fehér Toll haldoklik. Fiai mind csatlakoztak őseikhez, és hamarosan ő is velük lesz. Így aztán senki sem maradt, senki sem idézheti fel és adhatja tovább az ősi bölcsességet.

Népem belefáradt a régi szokásokba - a nagy szertartások, amelyek az eredetünket beszélték el, ahogyan megjelentünk a negyedik Világban, szinte mind el lettek hanyagolva, elfeledetté váltak, persze ezt is megjósolták előre, hogy így lesz. Az idő egyre fogy.

Az én népem várja Pahana-t, az elveszett Fehér Testvért, [a csillagok közül] mint ahogy az összes testvéreink várják Őt a Földön. Ő nem hasonlít a most ismert a fehér férfiakra, akik kegyetlenek és kapzsik. Megjósolták az ő felbukkanásukat is, hosszú idővel ezelőtt. De mi még mindig Pahana-t várjuk.

Ő a vének által őrzött szent táblák hiányzó részeivel és azokkal a jelképekkel fog érkezni, amelyeket a távozásakor vitt magával, ily módon bizonyítva, hogy Ő a mi Igaz Fehér testvérünk. A negyedik világ(korszak) a vége felé közeledik, és elkezdődik az ötödik világ. Ez a vének mindenhol tudják. A Jelek az évek során beteljesedtek, és így csak kevés idő maradt.

Az első jel: Hallunk majd Pahanához hasonló, fehér bőrű emberek érkezéséről, de ők nem úgy élnek, mint Pahana. Ezek az emberek elveszik a földeket, amelyek nem az övék. És ezek az emberek távolról sújtanak le ellenségeikre villámmal.

Ez a második jel: a Földjeinken hangos, forgó kerekek gördülnek át. Édesapám fiatalkorában saját szemével látta ezt a jóslatot beteljesedni: a fehér emberek társzekereken hozták családjukat a prérin keresztül.

A harmadik jel: Furcsa bölényhez hasonló bestiák lepik el nagy számban a földjeinket, amelyeknek nagy, hosszú szarva van. Fehér Toll ezt a saját szemeivel látta ez volt a fehér ember marhacsordáinak a megérkezése.

Negyedik jel: A földeket vaskígyók szelik át.

Az ötödik jel: A földeket keresztben hosszában óriási pókhálók lepik el.

Hatodik jel: Földjeinket keresztben hosszában kőfolyók borítják, melyek fölött délibáb lesz.

Hetedik jel: Hallani lehet majd arról, hogy a tenger fekete színű lesz, és emiatt nagyon sok élőlény elpusztul.

Nyolcadik jel: Olyan ifjakat fogtok látni, akik népemhez hasonlóan hosszú hajat viselnek, és felkeresik a törzseket, hogy eltanulják életmódjukat és bölcsességüket.

A kilencedik és az utolsó jel: Hallani fogtok egy föld feletti, égi lakóhelyről, amely szörnyű robaj kíséretében lezuhan. Úgy fog kinézni (az égen), mint egy kék csillag. Ezután nagyon rövid időn belül megszűnnek népem szertartásai.

A híres hopi indián jóskövet értelmezi az öreg indián.

Ezek a Jelek mutatják, hogy nagy pusztítás közeleg. A világ ide oda rázkódik majd. A fehér ember harcot vív más népek ellen az ő földjeiken . olyan népek ellen, amelyek a bölcsesség fényét először vették birtokukba. Sok olyan tűz és füstoszlop lesz, mint amilyet Fehér Toll látott nem messze innen a sivatagban. Azonban amelyek most következnek el, betegséget és nagy halálozást okoznak.

Sokan a népemből, akik megértették a jövendöléseket, biztonságban lesznek. Azok, akik népem lakóhelyén élnek vagy fognak tartózkodni, szintén biztonságban lesznek. Azután nagyon sok mindent kell majd újjáépíteni. És hamarosan " az események után " Pahana visszatér. Magával hozza az ötödik világ(korszak) hajnalát. Elülteti a bölcsesség magjait az emberek szívében. A magok elültetése már most is folyamatban van. Ezek segíteni fogják a belépést az ötödik világkorszakba.

De Fehér Toll ezt már nem fogja megérni. Öreg vagyok és haldoklok. Te " talán meg fogod látni. A maga idejében, a maga idejében"

Megjegyzés:

A hopik felelősségteljes gondolkodását mutatja, hogy a Nemzet vénei 1992-ben egy figyelmeztetéssel keresték fel az ENSZ Közgyűlést, üzenetet adták át. Persze nem sok hatása volt a megkeresésüknek, hiszen se atombombájuk, se más komoly fegyverük nincs a bölcsességen kívül, azt meg a mai világban nem sokra tartják.

A Hopik nem csak az Egyesült nemzeteknek próbáltak üzenni, hanem folyamatosan teszik ezt a világ népei felé . csak legyen, aki lefordítja. Egyik üzenetük a következőképpen szól:

Régóta mondjuk az embereknek, eljött a Tizenegyedik Óra. Most pedig vissza kell menned és el kell mondanod az embereknek, hogy EZ az az óra.
Vannak dolgok, melyeket át kell gondolni. Hol élsz? Mit csinálsz? Milyenek az emberi kapcsolataid? Megfelelő kapcsolatban élsz? Honnan hozod az ivóvized?
Ismerd meg a kerted. Eljött az ideje, hogy kimondd az igazságodat!
Teremtsd meg a közösségedet. Legyetek jók egymáshoz!
És ne magadon kívül keresd a vezetőt! Ez megfelelő időszak lehet erre!
Most a folyó nagyon gyorsan folyik. Olyan hatalmas és sebes folyású, hogy lesznek, akik megijednek. Ők megpróbálnak majd a partba kapaszkodni. Úgy érzik majd, szétszakadnak és nagyon fognak szenvedni.
Tudd, a folyónak megvan az úti célja!
A vének azt mondják, legyen nyitva a szemünk, a fejünket pedig tartsuk a víz felett.
Nézd meg, ki van ott veled és ünnepelj!
A történelemnek ebben a szakaszában semmit sem szabad személyesen vennünk. Legfőképpen önmagunkat nem.
Abban a pillanatban, amikor mégis ezt tesszük, spirituális növekedésünk és utunk megállásra kényszerül.
A magányos farkasok ideje letűnt. Gyűljetek egybe!
Száműzzétek a küzdelem fogalmát a hozzáállásotokból és a szótáratokból! Mindent, amit most tesztek, szent módon és ünnepelve tegyétek!
Mi vagyunk azok, akikre vártunk..Forrás: http://magyarmegmaradasert.hu
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2019.01.30 19:03 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat