Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Test, lélek, értelem (1 fő olvassa) (1) Vendég
Jézus tanításával kapcsolatos gondolatokról, szellemtanról stb.
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Test, lélek, értelem
#1010
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Test, lélek, értelem 10 éve, 11 hónapja  
Mennyei próféciák
előző folytatása

A mindenség olyan energiából áll, amely reagál az elvárásainkra. A többi dolog, élőlény is része ennek az energiauniverzumnak, tehát ha kérdésünk van, valamely képviselője megjelenik és meghozza a választ. Azáltal, hogy mit kezdünk saját energiánkkal, befolyásolni tudjuk az Univerzum többi résztvevőjének (növényeknek, állatoknak, embereknek, stb.) az energiáját, ezen keresztül életfolyamatait és mindnyájan együtt az egész Univerzum működőképességét.

Az emberi konfliktusok az energia hiányából, az érte való harcból fakadnak.A ;tudatlan" emberek küzdenek egymással az energiáért. A világmindenség egyetlen, dinamikus energia halmazból áll, amely fenntart bennünket. Mi emberek azonban - különböző okoknál fogva - elszakadunk ennek az energiának a bőséges forrásától. Mivel energia nélkül gyengének és védtelennek érezzük magunkat, ennek leküzdésére - látszólag spontánul - pszichológiai eszközökkel elvonjuk másoktól az életközeget, az energiát. Empátia nélküli emberek esetében, ez a tudattalan, ösztönös törekvés húzódik meg minden konfliktus mélyén.
Amikor egyszer megértjük ennek a harcnak a lényegét és hajlunk a jóra, akkor jöhet szóba e konfliktusokon való túllépésünk.


Az emberi konfliktusoknak úgy tudunk véget vetni, ha fogadni tudjuk egy magasabb forrásból származó energia beáramlását.
Amikor ugyanis a dolgok, élőlények szépségét és egyediségét csodáljuk, energiát veszünk fel. Ha eljutunk arra a szintre, hogy egyúttal szeretetet is érezzünk irántuk, akkor vissza is adhatjuk az energiát. Gyakorlás által, végül automatikusan jutunk abba a szeretet teljes állapotba, hogy őszinte együttérzéssel élve, beengedi önmagába a szeretetet. De ahhoz előbb - megtisztítva gondolkodását- megfelelő állapotba kell hoznia tudatát. Az univerzum mindannyiunkat képes ellátni energiával, ha megnyitjuk magunkat a forrás számára;.
Ha rosszkedvűek, nyugtalanok vagy fáradtak vagyunk, ez energia hiányt jelez. Amikor szükségét érezzük, álljunk meg és töltsük fel magunkat energiával. Legyünk állandóan tele, őrizzük meg a szeretet állapotát! Ha elértük ezt az állapotot, senki és semmi nem képes annyi energiát elvonni, amennyit azonnal ne tudnánk pótolni. Sőt, a belőlünk kiáradó energia ellenirányú áramlást gerjeszt, amely ugyanolyan mennyiségű energiát vonz magához, így az soha sem fogyhat ki. De ennek a folyamatnak állandóan tudatosnak kell lennie, különben nem működik. Ez különösen akkor fontos, ha emberek között vagyunk.


Testünk egy bizonyos szinten rezeg. Ha engedjük, hogy energiánk túlságosan lecsökkenjen, azt testünk sínyli meg. Ilyenkor könnyen megbetegszünk. E téren a hajszoltság, a stressz nagyon sokat ronthat. A szeretet által tudjuk a rezgést magas szinten tartani és ettől maradunk egészségesek.
Ha rendszeresen fel tudunk töltekezni energiával, majd egy ;véletlen" előre lendíti az életünket, ez az energiaszint állandósodik bennünk, és ettől kezdve magasabb rezgésállapotban létezünk.
Mikor véletlenszerűen vagy később mind gyakrabban feltöltjük magunkat belső (isteni, szeretet) energiával, a tudatunkban már nem a másik ember kijátszása munkál, hanem ettől teljesen eltérő gondolatok lépnek működésbe, amelyek identitásuk magasabb szintjéről származnak. Ezek az intuíciók. Ezek másként működnek, mint a megszokott gondolatok. A tudat hátterében bukkannak fel, akár éber állapotban, akár álom vagy látomás formájában, de közvetlenül érkeznek az egyénhez, hogy irányítsák.
(részlet)
folytatás következik


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.03.08 21:21 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1011
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Test, lélek, értelem 10 éve, 11 hónapja  
Mennyei próféciák
előző folytatása

Nem csak az álmok nyújtanak útmutatást az ember számára, hanem a gondolat és az intuíció is. A kézirat szerint, mindenkinek sokkal több ilyen sugallata van, mint hinné. Ahhoz, hogy felismerjük őket, megfigyelői álláspontra kell helyezkednünk. Ha eszünkbe ötlik egy gondolat, fel kell tenni a kérdést miért? A megfigyelői álláspont segít lemondani a vágyról, hogy mindent magunk irányítsunk.
A negatív gondolatokat, a félelem képeit meg kell semmisíteni abban a pillanatban, amikor felmerülnek. Azután a tudat által egy másik, kedvező és kellemes képet kell a helyére képzelni.


Az ember nemsokára eljut oda, hogy az intuíció, csupa pozitív dolgokat sugall majd.
Minden velünk kapcsolatos eseménynek jelentősége van és valami módon minden a kérdéseinkre vonatkozik.
Ha valaki keresztezi utunkat, mindig hordoz valamilyen nekünk szóló üzenetet. Véletlen találkozások nincsenek. De az, hogy át tudjuk-e venni az üzenetet, attól függ, miként reagálunk ezekre a találkozásokra.
Ha az ember mélyebb szinten figyel meg valakit, észre veheti a valódi énjét a magára öltött álcák alatt. Ha erre a szintre koncentrálunk, a vizsgált személy arcának finom rezdüléséből kiolvashatjuk, hangjának más csengéséből meghallhatjuk, mit gondol, mi az igazság.
Úgy koncentráljunk az emberekre, hogy egyúttal energiát küldjünk nekik. Ha valaki ellenszenvet vált ki belőlünk, ne visszatetsző vonására koncentráljunk, ne haragosan nézzünk rá, hanem vegyük észre szépségét vagy más értékét, és energiát küldjünk felé. Ehhez már bizonyos ;lelki nagyságra; kell tudnunk szert tenni.
Az energia kivetítése óriási hatást gyakorol az egyénre. Ha az emberek - hátsó szándék nélkül - tudatosan alkalmazzák ezt a módszert, hihetetlen magasságokba képesek emelkedni, miközben egymást építik és maguk is, -épülnek.


Nem azért vagyunk ezen a bolygón, hogy kiépítsük a magunk ;személyi kultuszát", hanem azért, hogy fejlődjünk.
A Szentírás arról szól, hogy az ember hogyan tanulhatja meg befogadni Isten energiáját, Isten akaratát Minden vallás arról szól, hogy az emberiség kapcsolatot keres valami ;magasabb" forrással. Továbbá minden vallás azt mondja, hogy Istent belül kell érzékelnünk mely érzéklelés, kitölti az embert, és többé teszi, mint azelőtt volt.

Minél több szépet, jót vagyunk képesek észlelni és teremteni, annál inkább fejlődünk. Minél jobban fejlődünk, annál magasabb a rezgésszintünk. Kitágult érzékelésünk végül megnyit bennünket a ;Mennyország; számára, amely ma is itt van előttünk, csak éppen egyenlőre nem látjuk;

(részlet)


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.03.08 21:47 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1425
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4953
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Test, lélek, értelem 10 éve, 9 hónapja  
.
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1489
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Test, lélek, értelem 10 éve, 8 hónapja  
Az értelem álarcai
részlet

Mi történne vajon, ha az egymással tusakodó emberek csak egyetlen órára is, de levethetnék álarcaikat, s ha az állítólagos igazságról alkotott elképzeléseiket és ötleteiket félretéve az őket elválasztó dolgok helyett inkább azon elmélkednének, ami közös bennük?
Az oly bonyolult agy képessé teszi az embert a visszatükröző éterek felfogására és a dolgokról való elgondolkodásra. Értelmünkkel logikus következtetéseket vonhatunk le. Olyan ez számunkra, mint egy ablak, amelyen keresztül megtanulhatjuk felismerni, feltárni és megérteni a világot. Azonban mint minden ablak, a valóságnak ez is csak egy szűk metszetét tárja elénk. Miként egy álarc, amelynek szemnyílásain át a valóságnak csak a töredéke jut el tudatunkig. Így aztán az álarc viselőjének a valóságába, az általa nem észlelt dolgok nem tartoznak bele. E szubjektív korlátozottság miatt az értelem, sajnos, egyben az ember saját maga által előidézett legnagyobb bajának a bejárati ajtaja is.

A behatárolt látásmódon alapuló ötletek és elképzelések aztán a mások gondolatai és ötletei elleni küzdelemhez vezetnek szóval vagy fegyverrel. Minden effajta ideológia, hittétel vagy utópia elvakítja az értelmet. Ezek tehát az észlelést alapvetően korlátozó maszkok, amelyek mögé az értelem elrejtőzik. Bárhova is tekintünk a világon, min­denütt csak viszályt látunk: kisebb-na­gyobb ellentéteket, egy utca lakóinak civódását, atomhatalmak vitáit és viszálykodását. Emberek állnak egymással szemben, saját ötleteiktől elragadtatva, a másikétól pedig felháborodva. Ellenséges táborokat alkotnak, és erőiket megsemmisítő összecsapásokra fecsérlik el. Természetesen mindegyik fél meg van győződve a maga igazáról. Saját vallási, gazdasági rendszerének, társadalmi formájának, saját erkölcsének és saját területi követeléseinek álarcát tartja maga előtt, és ezért nem is láthat másképpen. Így hát mindketten gyűlölettel telve állnak szemben a másikkal.
A csak korlátoltan érzékelő értelem elválasztja az embereket a teljes valóságtól, s ezzel így egymástól is. Mindkét oldalon megáldatják a fegyvereket, gyakran ugyanazzal az istennel aztán pedig már csak az erősebb joga számít, legyen az bármi is.

Az emberek tekintélyes mennyiségű gondolati energiát pazarolnak arra, hogy a saját ötleteket előtérbe helyezzék, mások igazát pedig elvitassák. A megélt igazságtalanságokat másokra hárítják: a szülők a hibásak nem, a tanárok nem, a rendőrség nem, az állam mégsem, hanem a másik ország, a másik vallás, a másik gazdasági rendszer. Így próbálják saját hanyagságuk következményét másra hárítani: a nevelésre, a főnök hibás döntéseire, a kollégák hozzá nem értésére vagy a gyerekek hálátlanságára. A gondolati energiák másik nagy hányadát pedig önmaguk igazolására herdálják el arra, amit tettek, vagy éppenséggel arra, amit nem tettek.
Vajon mi történne, ha sze­mélyes környezetünkben mindenki (beleértve magunkat is) felhagyna egy órára előítéletei gondozásával, önmaga igazolásával és mások bármilyen okból is történő kritizálásával, hibáztatásával?

Folytatása következik


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.06.05 08:55 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1490
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Test, lélek, értelem 10 éve, 8 hónapja  
Miért nem tudunk egyszerűen kitörni?
előző folytatása

Miért van ennek az értelemnek ; amely csak viszályokhoz és háborúkhoz vezető ötleteket és elképzeléseket szül ; ekkora hatalma, ami így félre tud vezetni, annak ellenére, hogy tudjuk: sehova sem vezet? Miért nem tud az ember kitörni gondolatszövevényeinek börtönéből? Először is, mert fel kéne ismernie a börtönfalakat, másodszor, hogy legyen benne a vágy és a bátorság a börtönajtókat nyitó kulcs keresésére. Valamint, harmadszor, elegendő erővel kellene rendelkeznie ahhoz, hogy kinyissa ezt az ajtót, és megmeneküljön.

Saját állapotunk és a világ helyzetének a felismerése tapasztalat és intelligencia kérdése. Az értelem azonban bezárkózik, a tényeket már nem tudja áttekinteni. Ragaszkodik a már kialakított véleményeihez, dogmáihoz és (elő)ítéleteihez. Ezek az akadályok elzárják előle a valóság észlelésének bejáratát. Milyen gyakran is alkotunk véleményt egy embertársunkról, egy helyzetről, a világról! Ezek a vélemények aztán megakadályozzák újabb észlelések elfogadását, amelyeket lényegtelenként hessegetünk el.
Nagyban sincs ez másképpen. Egy nép vagy nemzetiség egy másik nép vagy csoport igazát vitatja el. Az értelmi tudat után pedig az érzelmi tudat(!) is szembehelyezkedik a másik csoporttal. Polaritás fejlődik ki ,ez pedig a konfliktus kezdete. Ha az ellentétet nem lehet feloldani, megkezdődik a háború. Az emberek ezekkel az ellentétekkel együtt nőnek fel, ezért embertársaikban csak ellenfelet látnak, akit meg kell támadni és el kell pusztítani, még ha ez saját életükbe kerül is. Csakis azért, mert azt hiszik, igazuk van. Hát nem abszurd ez?
Aki valamit tárgyilagosan akar látni, annak távolságot kell tartania. Képesnek kell lenni egy tárgyat vagy egy problémát bizonyos távolságból szemlélni. Eközben arra a szenzációs felfedezésre juthat az illető, hogy ő maga és értelme semmi esetre sem tévesztendő össze! A földi értelem ravasz. Minden észlelésnél azt sugallja nekünk: Igazad van!
Úgy van, ahogy észleled! Aztán pedig levonjuk a következtetést: Jól látom. Az én ötletem és hozzáállásom a jó. A többiek nem értenek hozzá. Ez az értelem stratégiája. Megtanulta a túlélést. Az értelem megszűri a valóságot, és csak azt engedi be, ami megfelel a saját elképzeléseinek.

Az értelmet az embernek a személyiség kormányzása céljából ajándékozták. De még ki kell fejlődnie, mégpedig harmonikusan együttműködve a szívvel. Mivel az ember ettől a fejlődési tervtől elfordult, a még fiatal gondolkodási képesség rossz irányba fejlődött, s ezáltal megsérült. A fej és a szív közötti "aranyhidat" lerombolták. Eredetileg az ébredező gondolkodási képességet a szíven keresztül táplálták. A gondolkodási képesség visszatükrözte mindazt, ami a szíven keresztül besugárzott a mikrokozmoszba. A kormányos nélkül maradt gondolkodás a hatalmas természeti erők befolyása alá került, amelyek a mikrokozmoszt az ellentétek világában tartják fogva.
Összes elképzelésünket, beállítódásunkat és véleményünket félre kell tennünk egy pillanatra, csakis arra összpontosítva, ami a szívünk mélyén megszabadításért kiált. Ez a hívás az eredeti, még megszentségtelenítetlen szív utolsó maradványából jön. Ez a szív rózsája, a szellemszikra-atom. Az anyagba zuhanás miatt ez az isteni elv mindaddig tehetetlenségre van kárhoztatva, amíg kopogtatását, ennek a belső szívnek a kopogtatását meg nem halljuk. Ez egy halk, finom hang, amelynek teljes csendre van szüksége, hogy felismerjék. Ehhez a mindenen uralkodó gondolatokat a másodperc töredékéig figyelmen kívül kell hagyni. Akinek ez sikerül, aki figyelmét néhány másodpercre el tudja vonni gondolatairól, hogy meghallja ezt a belső hangot, az egy új világba lép be!

Forrás: Lectorium Rosicru...
részlet
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.06.05 09:28 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1681
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Test, lélek, értelem 10 éve, 7 hónapja  
A művészet- és stílusterápia
Írta: Pápai Ildikó"Senki sem róhatja fel nekünk, hogy olyanok vagyunk amilyenek, de azt igen, ha nem vagyunk önmagunk. Az önismeret az ember fokmérője"(Akhilleusz Tatiosz)
-Ezt a fokmérőt adhatja, jelentheti leginkább... - így sorsunk saját urai lehetünk az önismeret által. Bár a tőlünk független történések, kellemes és kellemetlen behatások valószínűleg mindig is jelen lesznek életünkben, de az önismeret stabilitásával, önbecsülésünk és önbizalmunk, mások létjogosultságának megértésével, teljes valónk átgondolásán keresztül - már képesek lehetünk kezelni, "kézben tartani", irányítani és vezetni sorsunkat. Így kiszolgáltatottságunk gyengülhet - tudatos életvezetésünk, kapcsolatrendszerünk erősödhet, életvitelünk, életmódunk jobb irányba fordulhat. Önazonosságunk megerősödhet, válaszaink bővülhetnek.

Az alkotói tevékenység - függetlenül az esztétikai minőségtől - sikerélmény. Tudatosabb megélésével változhatunk, akár, ha csak szelepként működik, akár, ha az élmények beépülnek és teljesebbé tesznek, életminőségünk javulhat. (Tatiosz kapcsán - gondoljunk az ókori görög drámákra, művészekre, gondolkodókra, tudósokra, filozófusokra, gyógyítókra stb. - az akkori társadalom mennyire épített ezekre az alkotói kölcsönhatásokra, talán, nem véletlenül...)
"Hogy az életünket jobbá tegyük, az élményeinket kell jobbá tenni."
(Csíkszentmihályi Mihály)


A lelki élmények - szellemileg rögzíthetőek. Előhívhatóak, rekonstruálhatóak. A megélt hatások alakítanak, az fizikai valóságunkban is megjelenik, így ez a visszaható körforgás - bármely alkotóelem irányából változtatható. Ezáltal betegségeink, kedélyállapotaink, szellemi kapacitásaink stb. - is mind fejleszthetőkké válnak, melyek a környezetünkből is visszatükröződnek, társas kapcsolataink minősége is velünk változhat.
Egy tudatos, például stílusterápiás alkalmazással, a színekkel, formákkal, textúrákkal, összhatásokkal, a tartásunkkal, mozgásunkkal, hanghordozásunkkal, arcjátékunkkal - vagyis viselkedésünkkel, magatartásunkkal, mint harmóniánkkal - így egy új energiakészlettel - már mi, saját magunk tudunk közvetlenül is gazdálkodni. Felismerhetjük, hogy hol szökik energiánk, miből áll össze egy lelkileg, szellemileg, testileg értékes forrás. Lehetőséget ad, tudatosítani a tápláló elemek sorát, amik mindig is adottak voltak, csak amit talán nem ismertünk eléggé, így nem tudtuk azokat jól ki- és felhasználni.

Az önismeret egy izgalmas, ám figyelmet, fegyelmet is igénylő út, amelyen járva kiegyensúlyozottabbá válhat az életünk, de az önmagunkhoz vezető út is sokrétű, néha nehéz is. Munka is egyben, összetett folyamat, ami során előfordulhat, hogy számunkra érzékeny, törékeny területeket érintünk, de egy seb orvoslása - mint minden sérült esetben - csak a beteg terület pontos behatárolásával, a forrás alapos és óvatos feltárásával végezhető.
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2010.01.06 12:40 Név: Margit.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat