Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Test, lélek, értelem (1 fő olvassa) (1) Vendég
Jézus tanításával kapcsolatos gondolatokról, szellemtanról stb.
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Test, lélek, értelem
#276
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4959
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Test, lélek, értelem 11 éve, 3 hónapja  
Test, lélek, értelem

Az emberek alig tudják, mit jelentenek
ezek a szavak: test, lélek, értelem. A test
érez, a lélek lát, az értelem gondolkodik.
De a jó embernek van meg néhány
roppant tulajdona: a szelíd nyugalom, az
illendő alázat, a derű és az igazságos
cselekedet.
Érez, ha érezni, és lát, ha látni kell,
gondolkodik, ha értelmét teszi próbára
az élet, de bölcs megnyugvással fogadja,
ami a sors rendeléséből neki jutott.
Semmi nem nyugtalanítja, beszédében
igazmondó, cselekedeteiben igazságos.
Mikor a világ félreérti, ő akkor is derűsen
él, nem neheztel senkire, és nem tér le
arról az ösvényről, amely az élet céljához,
az igazi boldogsághoz vezet.
Mint ahogy az orvosok kéznél tartják
a műtéthez szükséges eszközeiket, úgy te
is mindig tartsd kezed ügyében isteni és
emberi tulajdonságaidat. Mindenben
még a legcsekélyebb dologban is úgy
járj el, hogy ne feledd: a kettő
kapcsolatban áll egymással. Mert semmi emberi
dolgot nem intézhetsz el jól, hogy ne
hivatkoznál az istenire. Ugyanez áll meg-
fordítva is.
Szeretnéd megtalálni a boldogságot?
Ha követed a józan ész szabályait, ha
buzgón, határozottan, békés lélekkel azt
teszed, amit a pillanat kíván, ha sem
jobbra, sem balra nem téved el
tekinteted, ha nem nézel maszkok után, és
cselekedeteid összhangban állnak a
természettel, ha minden szavad a hősi
időket felidéző igazság jegyében születik, ha
semmit sem vársz, és semmitől nem
remegsz, ha megőrzöd lelked és szellemed
tisztaságát akkor biztos lehetsz benne,
megtalálod, amire annyira áhítottál: a
boldogságot. Ebben senki meg nem
akadályozhat.
(ismeretlen szerző)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2008.11.16 17:44 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#627
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Test, lélek, értelem 11 éve, 1 hónapja  
"Névtelen szellem" közleményei
(részletek)


A spiritizmus célja az utolsó óra munkásait összeszedni.A lélek keres és kutat,gondolatát belefúrja a sötétségbe és a gondolat fénysugara, az a finom átható lényeg a hasonló gondolati erőkhöz vonzatik, azokkal egyesülve megerősödik és mint új megvilágosodás tör elő, s halad egyenes irányban a cél felé.

A vallásokban azért van a sokféleség, mert az erők nem tudnak hasonulni. A cél azonban egy, hiszen mindegyiket ugyanaz az eszme élteti.
A törekvés, szintén ugyanaz, mert csak árnyalati eltérések vannak bennük, de egybe mégsem olvadhatnak addig, míg azok a lelkek, akik az árnyalatoknak túl nagy fontosságot tulajdonítanak, a tökéletesség magasabb fokára nem emelkednek.

A szakadásoktól félnek az egyházak és ezért nem ismerik el a spiritizmust Isten által adott törvényes eszköznek. De nem is azért adta ezt Isten az embereknek, hogy mindenki a maga módja szerint magyarázza az Igét és mindenki korlátlan szabadságot élvezzen az emberek és szellemek vezetésére.
Akkor lesz erre való az ember, ha már az Isten törvénye szerint való életben, a szeretetben, az alázatosságban, tántoríthatatlan hitben és igazságban levizsgázott.

Akinek a lelkében még több az indulat, a szenvedély a komoly meggondolásnál és belátásnál és több a dicsőség és az uralkodás vágya, a felelőség- és kötelesség- érzetnél,
akiben több a felületesség, az a spiritizmus eszméjének terjedésében gátló akadályt fog képezni.

A spiritizmus eszméjének is nagy hátrányára van az, ha nem arra való emberek vezetik, s akik arra valók lennének, azok szerényen félrevonulva, vagy meghasonlással küzdve kénytelenek az erőszakosok elől kitérni. A szerepelni vágyók- miután nem Isten szerint járnak, nem is Isten lelkétől vezetettnek, mert a Szentlélek által vezérelt lelkek már bírnak azzal a megérző és megértő képességgel, hogy minden esetben tudják, hogyan miképpen járjanak el helyesen. Tehát nem a maguk elgondolása szerint, hanem a Lélek szerint, amely vezérli őket.

A vezető egyéniségnek csak szolgálva lehet előbbre juttatni az eszmét, a még tökéletlen szellemek között. Olyan ember azonban kevés van, aki önzetlenül, szolgálva, mintegy magáról megfeledkezve, mindenkinek a javáért dolgozzék.


(folytatás következik)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.01.17 10:10 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#628
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Test, lélek, értelem 11 éve, 1 hónapja  
"Névtelen Szellem" közleményei
(előző folytatása)


A spiritizmust azért adta az Úr, az értelmileg eléggé érett és az érzelmileg eléggé fejlett emberiségnek, hogy általa higyjenek a Jóban. Nem a testnek kedvező, s lelket rontó jóban, hanem a mindenre és mindenkire kiható igaz Jóban, amely nélkül nyomorúság úgy a földi, mint a szellemi élet.

A látszatos jó gyökere a rosszban van elágazva, mely a lélek nagy tévedéséből, a bűnből táplálkozik. Vajon az anyagba süllyedt ember részére élő igazság-e az Isten igéje, ha lépten-nyomon ennek igaz voltát és érvényesítő erejét nem érzi, nem látja? Vajon ha meg nem győződik az élet folytatásáról, a síron túli életről, hisz-e benne? Érdemesnek találja-e az erényért lemondani, ha az áldozatot követel? Bizonyára nem!

Az élet most, ez utolsó időkben gyorsabban lüktet, mint ezer évekkel ezelőtt. A földi szellemek szinte lázasan sietnek fejlődésüket befejezni, jóra vagy rosszra. Érzik hogy nem messze az idő, amikor a légkör erői lecsapódva a föld szolgálatába hajtatnak,
amikor meg fog történni az elválás, és a jók a jókhoz, a rosszak a rosszakhoz vonzatnak, egyiknek üdvösségére, a másiknak kárhozatra.

Akik hittek és az igaz Jó szerint éltek, azokra boldogság vár, akik pedig a hamisság felé hajlottak és a gonosznak szolgái voltak, azokra fájdalom vár, akár spiritisták voltak, akár felekezetekhez tartozók. A lélek erői, melyek a gondolat és érzésvilágban fejlődnek a cselekedetekben kihatnak a természetes világra, fogják megmutatni végérvényesen az ember értékét.

A szellemtan ismerői előtt világosan áll, hogy a spiritizmus nemcsak, hogy nem rombolja le az egyházak által hirdetett igazságokat, hanem inkább alátámasztja, megerősíti azokat az anyagias, romboló világnézettel szemben.

Feladatunk, az ellentétek áthidalása és a szeretetben és megértésben való munka. Ezt tűzte célul elénk Isten. A mi törekvésünk az, hogy minél több ember és szellem ismerje meg az Isten szeretetét, segítőkészségét és erejét. Ismerje meg az igaz Jót, hagyják el a bűnt, térjenek Istenhez, mielőtt erre nézve a lehetőség megszűnik mert az idő közel van.

Aki ezt a lelke mélyén megérti, megérzi, legyen az egyszerű földmunkás, vagy igehirdető, az minden szavával az igaz Jót törekszik érvényre juttatni és ezáltal áldásává lesz e világnak. Isten, ki e világnak Ura, Teremtője és Fenntartója, megjutalmazza az utolsó óra munkását. Bűneit, tévedéseit letörli és őt ismét fiává fogadja, az ő mérhetetlen gazdagságában örökséget add.

A béke világában találkozni fognak mindazok, akik az Úr beszédjének hittek, akik megértették, hogy az Úr az, aki megtérésre hívja azokat, akiknek "van fülük a hallásra" akik megértik, hogy az Igében az Úr az, aki hozzájuk szól szellemek, vagy emberek által, és megtérnek bűneikből.

(részletek)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.01.17 11:49 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#679
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Test, lélek, értelem 11 éve, 1 hónapja  
Lev Tolsztoj: Gondolatok Istenről

... az emberi lélek mindig növekszik, mindinkább tudatára jut a saját szellemiségének, mindinkább közeledik az Istenhez és tökéletesedik. Akár tudjuk, akár nem, ez a folyamat folyton előrehalad. Ha azonban tudod és akarod azt amit az Isten akar, akkor az életed szabad és örömteljes lesz.

Isten minden emberben jelen van. És nincs olyan lélek, amelyben az ő tudata fel ne ébredhetne.

Ha az ember felismeri és érzi lelkében az Istent, akkor felismeri és érzi a világ minden emberével való közösséget is.

Az ember az önmagában való elmélyedés bizonyos fokánál rábukkan Isten megismerésére.

Szeretet és az ész két különböző oldal, ahonnan Istent nézhetjük.

Az igazi vallás nem észbeli vallás; de az igazi vallás nem ellenkezhet az ésszel.

Az élet igazi célja az, hogy megismerjük a végtelen életet.
 
Naplózott Naplózott  
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#919
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4959
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Test, lélek, értelem 11 éve  
A szív bölcsessége

Elődeink hittek a szív bölcsességében, azt mondták róla: égi adomány.
És még azt is mondták: a jóságnak jóság, a szeretetnek szeretet a jutalma.
A lélek valamennyi nagy képessége jutalomra vágyik: a becsület becsületet vonz; a szelídség tompítja a dühöt; a bátorság tettre buzdítja a halvérűt; a bölcs belátás megfontolásra inti a vakmerőt; a mértékletesség lecsöndesíti a túlzottan sóvárgót; az érdeklődés felpezsdíti az érzéketlent; az adakozó példát mutat a fösvénynek, az előrelátó a tékozlónak.

Élj te is a lélek tudása, a szív bölcsessége szerint!
Álnokok, szemérmetlenek, irigyek, hitszegők, puhányok, felfuvalkodottak álmodnak nagy lélekről. S bár tudják, ostobaság olyan ösvényen haladni, amely sehová sem vezet, mégis csupán álmaikban térnek le róla.
De te tudd: a szeretet útja az egyetlen, amely egyesíti magában a bölcs célt, az okos belátást és a jó szívet.
Tiszta gondolkodás, őszinte, igazlelkű beszéd, tartózkodás és önuralom, kevés szó, szeretetteljes szív, nagy erények, melyek láttán földig hajolnak a fák és felragyognak a csillagok.
(ismeretlen)

 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.12.28 21:06 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1009
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Test, lélek, értelem 10 éve, 11 hónapja  
Mennyei proféciák

Lényeg, az életünket megváltoztató véletlenek tudatosítása. Az az érzés, hogy a háttérben egy másik folyamat is zajlik.
Melyben spirituális erő munkál mindenben, amit cselekszünk.
Az emberi élet során előforduló véletlenek kapcsán újragondoljuk milyen rejtélyek veszik körül életünket ezen a bolygón. Még nem értjük, de sejtjük, hogy a titokzatos véletlenek igazából nem véletlenek. Érezzük, hogy az életnek van egy másik oldala, amelyet meg föl kell fedeznünk egy másik folyamat, amely a felszín alatt zajlik.
Az első felismerés akkor következik be, amikor tudatosodnak bennünk az életünkben bekövetkező véletlenek.

Fontos, az új világszemlélet kibontakozásának folyamata. E felismerés történelmi rálátást biztosít a nyugati gondolkodás számára. Szélesebb történelmi perspektívába helyezi jelenkori tudatunkat.
Új magatartásformává válik a tudományos kételkedés, hogy elhiggyenek barmit. Bizonyítékot követelnek fizikai síkon. Az ember ellenőrzése alá vonja a világot".
A tudományos felfedezések azonban nem határozzák meg az ember valódi spirituális helyzetet, de elég ismeretet adnak ahhoz, hogy segítségükkel emelje az életszínvonalát. A természet készleteinek felhasználásával saját életkörülményeit javítja. Eközben tökéletesen eltéved az anyagi biztonság, a földi örömök utáni hajtásban. Önnön kényelme és élvezete megszállott hajszolása közben gátlás nélkül keresztülgázol mindenen, és ilyen módon az összeomlás szélére juttatja közvetlen és tágabb környezetét. Ezt sokan azért teszik, mert nem akarnak illetve nem mernek szembenézni a kérdéssel, miért is élnek. Az eredeti kérdést, hogy mi is történik életük során spirituális értelemben a Földön, fokozatosan félretoljak.
A felismerés megmutatja, hogy a tudat átalakulása elkerülhetetlen. Leleplezi a téveszméket, és ezáltal akarja elérni, hogy föléjük emeljen.

A mindenség egyetlen nagy energia rendszer,
megtanuljuk a korábban láthatatlannak tartott energia érzékelését. Az ezredforduló táján az emberek felfedezik az energia új formáját, amely lényeget képezi minden dolognak, kisugárzik mindenből, beleértve saját magunkat is. Ennek az energiának az érzékelése azzal kezdődik, hogy az ember mind érzékenyebbé válik a szépségre A szépség érzékelése barométer, amely jelzi milyen közel járunk ahhoz, hogy ténylegesen érzékeljük az energiát.
A teljes Univerzum energiából áll, amelyre gondolataink által hatni tudunk. Az előző példánál maradva, nem csak nekünk kellemes hatású, hanem a fának vagy a másik embernek is jólesik, ha megcsodáljuk.
(részlet)
folytatás következik

 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.03.08 21:01 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat