Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Ebben a témakörben a dimenzióváltásról és az azzal kapcsolatos tanításokról lehet olvasni. Nostredamus, Kryon, Kirael, Pió Atya, Nyirkai jóslat, 2012,Plejádok üzenete, próféciák stb.
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Drunvalo Melchizedek tanítása
#2545
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4947
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Drunvalo Melchizedek tanítása 9 éve, 9 hónapja  

Mit jelent a halhatatlanság?


A keresztények hite szerint Jézus meghalt, majd testben feltámadt egy másik világban.

A tibeti buddhizmus és a hindu vallás nagy része hisz abban, hogy a halál után a tudatosság egy különös formájában létezünk tovább, amibôl aztán visszaszületünk a Földre, a reinkarnációnak nevezett folyamat révén. Abban viszont nem hisznek, hogy az élet az újraszületésben nyeri el az értelmét - inkább abban, hogy ez a létezésnek egy olyan folyamata, ami elengedhetetlen a magasabb tudatszint eléréséhez.

És végezetül, jelen korunk New Age közösségeinek nagy része is hisz abban, hogy hamarosan tudatszint-emelkedésen fogunk keresztülmenni - egy Új Világba lépünk.

Mi az értelme és a célja ennek a gondolkodásmódnak? A valóságról szól? Vagy csak simán meghalunk és soha többé nem jövünk vissza?
Újraszületés, feltámadás, felemelkedés

Elôször is, definiáljuk e három fogalmat, melyek azokat a lehetôségeket jelölik, amik közül valamelyik hitünk szerint meg fog történni a földi sík elhagyásakor. [1]

Újraszületésrôl (reinkarnáció) akkor beszélünk, amikor olyasvalaki hal meg, aki még nem áll készen arra, hogy véglegesen egy magasabb világba emelkedjen. Ebben az esetben a Lélek - miután bizonyos idôt eltöltött egy olyan világban, ami kifejezetten erre a célra teremtôdött (hitem szerint ez a negyedik dimenzióban található) - mint újszülött ember érkezik vissza a Földre. Ezzel egy új életciklus veszi kezdetét, amiben a Lélek újabb lehetôséget kap arra, hogy megszerezze azt a bölcsességet, ami a magasabb tudatszintre való emelkedéshez szükséges. Ez a ciklus több életen keresztül folytatódik addig, amíg a Lélek megtanulja hogyan kell felemelkedni magasabb világokba. Ekkor a reinkarnáció olyan lesz, mint gyerek számára a játéka: abban a pillanatban elfelejtôdik és felváltja a feltámadás vagy a felemelkedés.

A feltámadás akkor veszi kezdetét, amikor a Lélek elért a Valóság egy bizonyos tudatossági szintjére, de még nem teljesen ébredt rá, hogy mi is az, amit az ôsök Mer-Ka-Ba-ként említenek, korunk ezoterikusai pedig Fénytestnek. Amikor valaki ennek tudatában hal meg, már birtokában van annak a tudásnak, amely segítségével újra tudja teremteni a testet, folytathatja útját a magasabb világokba és elérheti a halhatatlanságot. Ez azonban egy olyan valóságlátáson keresztül valósul meg, amikor még nem fogjuk fel a fénytest teljes természetét.

A felemelkedés akkor valósul meg, amikor a Lélek teljesen ura a Fénytestnek vagy Mer-Ka-Ba-nak, de még mindig fizikai testben van. Ehhez a mutatványhoz általában több száz, ha nem több ezer emberöltôre van szükség. Amint teljesen megértettük és meg is tapasztaltuk ezt, a Földet elhagyó Lelkek közvetlenül jutnak el a magasabb világokba anélkül, hogy a szokványos módon halnának meg. Amikor a pillanat megfelelô, a test mindenestül csak úgy eltűnik, "köddé válik" és megjelenik a felsôbb világokban. Nem teremtik újra a fizikai testüket; magukkal viszik azt.

Ezt a felfogást követve, szükségünk is lesz fizikai testre az ezt követô világban, mert az evilági felnôtt emberi test lesz odaát az "újszülött" test. Ezért olyan fontos, hogy velünk legyen a fizikai test. Nézzük csak meg az egyiptomi és a keresztény gyakorlatot, példának okáért. Mindkettônél központi kérdés a fizikai test megtartása.

Azért létezünk, hogy felfedezzük a lehetôségek teljes spektrumát.

Fontosabb az egyik út a másiknál? Számít az, hogy mi módon halunk meg?

A tanáraim azt mondják, hogy végtére is egyáltalán nem számít. Miért? Hát nem egy magasabb tudatosság útja a felemelkedés, mint a szimpla elenyészés? Ôk ezt válaszolnák:

Isten úgy rendelkezett, hogy a teremtés minden lehetôségét ki kell próbálni. Ez teljesen magától értetôdô, ha valaki kellô nyitottsággal vizsgálja meg a Természetet.

A kristályok, melyek még mindig a változás stádiumában vannak, kipróbálnak minden lehetôséget atomjaik új mátrixba rendezéséhez, hogy létrehozzák a kristályszerkezet minden változatát. A kovaföld - mely körülöttünk a legrégebbi életforma - jelen van minden elképzelhetô geometrikus mintázatban. A szén alapú életformák állandóan átalakulóban vannak új formákba, kipróbálva minden lehetôséget. Még a vírusok is, melyek alap formája tisztán geometrikus, állandóan változnak, hogy kipróbálhassanak minden lehetôséget.

Ebbôl a szemszögbôl nézve az élet kipróbálja a halál és a magasabb világokba emelkedés minden lehetôségét. Talán egyes utak több tudást és bölcsességet igényelnek. De a fô irányelv kielégítése szempontjából, minden út egyenrangú.
Ráadásul a legtöbbünk hisz a szabad akaratban. A szabad akarat viszont azt jelenti, hogy minden lehetôség nyitott. Ez azt jelenti, hogy választhatunk jó, illetve gonosz út között - mert ha ezek a polaritások nem léteznének, akkor a szabad akarat sem létezhetne.

Bizonyítható lesz-e valaha, hogy léteznek más világok ezen a látható univerzumon kívül, és hogy a "Szellem legnagyobb kalandja" nem ér véget a fizikai test halálakor? Léteznek más dimenziók is? Léteznek párhuzamos valóságok? Van az életnek egy láthatatlan oldala, amit innen nem láthatunk? [2]

Halhatatlanok vagyunk?

Szeretettel és szolgálattal
Drunvalo
http://www.eletviraga.hu/hu/drunvalo/mit-jelent-a-halhatatlansag

http://drunvalo.ezo.tv/index.php
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2010.05.14 23:33 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#2549
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4947
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Drunvalo Melchizedek 9 éve, 9 hónapja  
Merkaba...más néven Merkabah... a mesterek mennyei fényszekere,amely segítségével magasabb dimenziókhoz kapcsolódhatnak.A Mer-Ka-Ba a bibliában az Ezékiel által leirt fényszekér.

Mer-Fény
Ka-Lélek
Ba-Test

Mer-Ka-Ba a testet és a lelket körülvevő,egymással ellentétes irányban forgó energiamezőket jelenti(kerék a kerékben),olyan energiaspirálokat jelent mint a DNS,amely a testet és a lelket átemeli egyik dimenzióból a másikba. ~
Ezen a szekéren mennyei fogaton utazva lehet eljutni a SZENT hegyig(Ararát hegye.)
Ahhoz,hogy ezt emberi lény elérje,fel kell tudni nyitni a mágikus pecséteket a hét szférában.Ezen az úton feltárulhatnak a mennyei és a földi dolgok titkai.

MerKaBa-Kulcs a magasabb dimenziókhoz.

A MerKaBa egy aktivált energiamező,mely az univerzum minden teremtménye körül létezik.Amikor a MerKaBa az emberi test körül az univerzum Tiszta szeretetén kersztül aktívvá válik,tökéletes védelmet biztosít. A MerKaBa fénytest,Atlantisz és Mu idején mindenki körül aktiválva volt. Atlantisz elsüllyedését követően,az emberiség elfelejtette,hogy ezt az élő Szent geometriai mezőt,miképpen is lehet aktívvá tenni.
A MerKaBa aktiválásához szükséges kulcs a MerKaBa Meditáció csak nemrégiben került Drunvalo Melchizedek által ismét nyilvánoságra mindazok számára,akik készen állnak elsajátítani ezt a tudást. A MerKaBa mező aktiválásának rendkivül fontos szerepe van a REZGÉSSZINT VÁLTOZÁSÁBAN, melyen jelenleg a Földanya és az Emberiség együttesen halad át.
A MerKaBa meditáció megkönnyíti a spirituális aktiválást és nagy mértékben segíti a spirituális fejlődést valamint a csakrarendszer tökéletes kiegyensúlyozását szolgálja és elvezet az agyféltekék harmonizálásához.
A meditáció tartalmazza azt a Prána-légzéstechnikát,mellyel a delfinek és bálnák az életenergiát a testükbe juttatják.A régi időkben a levegővétel ezen módja(Delfinlégzés),teljesen normális és megszokott volt. Tudatunk az EGYSÉGTUDAT állapotából szétesett a polaritás szintjére.Az egységtudat zuhanása eredményeképpen elfelejtettük ennek a technikának az alkalmazását.

A SZFÉRIKUS LÉGZÉS AZ ÖSSZES ENERGIACENTRUMOT(CSAKRÁT)AKTIVÁLJA A TESTBEN és központi szerepet tölt be a magasabb szívcsakrában. A Szív megnövekedett és megemelkedett energiája által,megtapassztaljuk az ötödik dimenziós tér tulajdonságait.A felébredt tudati állapotban,világosan felismerhetővé válik számunkra valódi Multidimenzionális Énünk és tudatos megtapasztalásokat élhetünk meg a valoság különböző szintjein.RÁDÖBBENÜNK,HOGY KIK IS VAGYUNK VALÓJÁBAN.
Sokan azt hiszik,hogy a Felemelkedés tervében a felemelkedetteknek el kell hagyniuk a Földet.
Ez egy téves elképzelés.

Éppen ellenkezőleg.
Az Aranykor bekövetkezte,a "Mennyország"megvalósulása a Földön,
a Krisztustudat megszületésével történik.
Ennek a tervnek mi magunk vagyunk az eszközei,hordozói.
Általunk,vagy rajtunk keresztül fog megvalósulni a "Mennyország"a Földön.
Ez pedig,csak Földi jelenlétünk esetén válhat valóra.
Ez egy egészen új jelentést ad a "Mennyország Földre történő eljövetelének."

Abban a pillanatban,
mikor a köldökcentrum szintjéről felemeljük a tudatunkat a szívcentrum színtjéhez,
elkezdjük kiterjeszteni tiszta szeretetünket minden iránt.
A további életvitelünk a Krisztustudat szellemén keresztül,
és nem a negatív Ego szellemén keresztül nyilvánul majd meg.
Ez az új életmód a megváltozott észlelés által,
színesebbé és boldogabbá teszi mindennapjainkat és minden létezővel való kapcsolatunkat.
TELJES MÉRTÉKBEN KÉPESSÉ VÁLUNK ARRA,
HOGY FÖLDI ITTLÉTÜNKET GONDTALANUL,
A TISZTA SZERETET BOLDOGSÁGÁBAN ÉLJÜK MEG.
~
MER-KA-BA MEDITÁCIÓ
Szférikus légzés tanitásai: 18 lélegzet használatának módja
(Drunvalo Melchizedek)

http://drunvalo.ezo.tv/index.php
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2010.05.11 20:30 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#2550
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4947
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Drunvalo Melchizedek 9 éve, 9 hónapja  
MerKaBa - Kulcs a magasabb dimenziókhoz

Előre a múltba, vissza a jövőbe


A Szent MerKaBa egy héber kifejezés (MERKABAH), ami magyar nyelven lefordítva a felemelkedés járművét jelenti. A MerKaBa elnevezést az ősi Egyiptom idején, különösen a XVIII. Dinasztia használta.

Jelentése a következő:

*

Mer - Forgó elektromágneses speciális fénymező

*

Ka - Szent Szellem

*

Ba - A fizikai test pillanatnyi valósága

A MerKaBa egy aktivált energiamező, mely az univerzum minden teremtménye körül létezik. Amikor a MerKaBa az emberi test körül az univerzum tiszta szeretetén keresztül aktívvá válik, tökéletes védelmet biztosít. A MerKaBa fénytest, Atlantisz és Mu idején mindenki körül aktiválva volt. Atlantisz elsüllyedését követően, az emberiség elfelejtette, hogy ezt az élő Szent geometriai mezőt, miképpen is lehet aktívvá tenni. A MerKaBa aktiválásához szükséges kulcs, a MerKaBa Meditáció, csak némrégiben került Drunvalo Melchizedek által ismét nyilvánosságra mindazok számára, akik készen állnak elsajátítani ezt a tudást. A MerKaBa mező aktiválásának rendkívül fontos szerepe van a rezgésszintváltozásban, melyen jelenleg a Földanya és az Emberiség együttesen halad át. A MerKaBa meditáció megkönnyíti a spirituális aktiválást és nagy mértékben segíti a spirituális fejlődést, valamint a csakrarendszer tökéletes kiegyensúlyozását szolgálja és elvezet az agyféltekék harmonizálásához. A jobb oldali agyfélteke - az érzelmi terület - tökéletesen tudja és elfogadja, hogy a spirituális felemelkedés, még ebben az életünkben teljes mértékben lehetséges. A bal agyfélteke - a logika és a lineáris idő területe - szkeptikus a felemelkedés lehetőségével kapcsolatban. A két agyfélteke különbözősége miatt, a MerKaBa tudása a Szent Geometriára alapozódik, hogy el tudja azt fogadtatni a szkeptikus természetű bal agyfélteke számára. A meditáció tartalmazza azt a Prána-légzéstechnikát, mellyel a delfinek és bálnák az életenergiát a testükbe juttatják. A régi időkben a levegővétel ezen módja (Delfinlégzés), teljesen normális és megszokott volt. Tudatunk az egységtudat állapotából szétesett a polaritás szintjére. Az egységtudatunk zuhanása eredményeképpen elfelejtettük ennek a technikának az alkalmazását. A szférikus légzés az összes energiacentrumot (csakrát) aktiválja a testben és központi szerepet tölt be a magasabb szívcsakrában.

A MerKaBa és a Felemelkedés

Mit is jelent pontosan a MerKaBa, mint a Felemelkedés eszköze? A MerKaBa Meditáció segítségével képessé válunk a Tiszta Szeretet és Öröm Szent Mezejének létrehozására, mely az Isteni Forráshoz való visszatérésünket segíti. A MerKaBa szó szerint egy energiából álló erőmező, amely minden Tiszta és Határtalan Szeretet állapotában létező élő objektum körül van. Ez a mező az emberi test körül, aktivált állapotban kb. 16-18 m átmérőjű csészealj formájúra tágul. Ez a különleges meditáció eszköze annak, hogy a fénytest újra érezhetővé váljon számunkra, és az értelem is megtapasztalja azt, hogy az energiamező és Szeretet magasabb rezgése a hétköznapi életünk során is fenntartható. Ez egy erőteljes meditáció, mely a Szeretetközpontú életre irányuló legmagasabb szándékot szolgálja. A szív megnövekedett és megemelkedett energiája által, megtapasztaljuk az ötödik dimenziós tér tulajdonságait. Ha a MerKaBa mezőnk aktív, minden gondolatunk, még a félelmeink is azonnal manifesztálódnak, ami nem utolsó sorban, gondolatainkkal és cselekedeteinkkel kapcsolatos mindenkori tudatos felelősségvállalásunkhoz vezet, és ebből logikusan következik, hogy tiszta és szeretettel teli gondolatokra és cselekedetekre ösztönöz minket életünk minden területén. A MerKaBa, a mi multidimenzionális energiamezőnk is, mely a Tiszta Szereteten keresztül aktiválható és megvéd minket minden negatív befolyástól.

A Felemelkedés szó jelentése, Mennybemenetel, amit gyakran több dologgal hoznak kapcsolatba. A MerKaBa-val kapcsolatban, jelentése a következő:

*

A fizikai test fénymennyiség szintjének a megemelése. (Mentális, Érzelmi, Spirituális.

*

Képes a magasabb frekvenciák és információk elérésére, valamint növeli a finomabb energiák érzékelését.

*

Megerősíti a Lelkünkkel és a Felsőbb Énünkkel való összeköttetést.

*

A felébredt tudati állapotban, világosan felismerhetővé válik számunkra valódi Multidimenzionális Énünk és tudatos megtapasztalásokat élhetünk meg a valóság különböző szintjein. Rádöbbenünk, hogy kik is vagyunk valójában.

Sokan azt hiszik, hogy a Felemelkedés tervében a felemelkedetteknek el kell hagyniuk a Földet. Ez egy téves elképzelés. Éppen ellenkezőleg. Az Aranykor bekövetkezte, a "Mennyország" megvalósulása a Földön, a Krisztustudat megszületésével történik. Ennek a tervnek mi magunk vagyunk az eszközei, hordozói. Általunk, vagy rajtunk keresztül fog megvalósulni a "Mennyország" a Földön. Ez pedig, csak Földi jelenlétünk esetén válhat valóra. Ez egy egészen új jelentést ad a "Mennyország" Földre történő eljövetelének.

Abban a pillanatban, mikor a köldökcentrum szintjéről felemeljük tudatunkat a szívcentrum szintjéhez, elkezdjük kiterjeszteni tiszta szeretetünket minden iránt. A további életvitelünk a Krisztustudat szellemén keresztül, és nem a negatív Ego szellemén keresztül nyilvánul majd meg. Ez az új életmód a megváltozott észlelés által, színesebbé és boldogabbá teszi mindennapjainkat és minden létezővel való kapcsolatunkat. Teljes mértékben képessé válunk arra, hogy földi ittlétünket Gondtalanul, a Tiszta Szeretet Boldogságban éljük meg.
(életvirága)

http://drunvalo.ezo.tv/index.php
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2010.05.11 20:31 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#2551
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4947
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Drunvalo Melchizedek 9 éve, 9 hónapja  
A felemelkedés eszköze

Mit jelent pontosan az amikor arról beszélünk, hogy a MerKaBa a felemelkedés eszköze? A MerKaBa meditáció által megértjük hogyan működnek energiáink és visszatérve a forráshoz, szent teret alakíthatunk ki magunk körül szeretettel és örömmel megtöltve.A MerKaBa szó szerint egy erőtér amely körül vesz minden élőt és aktivizálódik amikor a feltétel nélküli szeretet állapota fenn áll. Az emberi test esetén az aktivizálódás , hogy a bonyolult energia mező kiterjed a test köré egészen 16-17 méter átmérőjűre és alakja ilyen lesz.Ezen meditáció által megértük mi is ez az érzés és segít energiáinkat újra rendezni hogy megtarthassuk a magasabb rezgését a szeretetnek a mindennapokban. Rendkívül erőteljes ezen meditáció és ezért szükséges legfőképpen hogy a szeretet legyen mindig az előtérben. Amint felerősödnek a szív energiái akkor az egyén megtalálja azon magasabb energiákat amelyekre mint az 5.-ik dimenziós térre hivatkoznak. Így a gondolatok ( és a félelmek is) sokkal gyorsabban létrejönnek amikor az aktivált MerKaBá-ban van,amely jelenti egyben azt is hogy felelősséggel kell lenni azzal kapcsolatban hogy mit gondolunk ezért szükséges hogy tiszták legyenek gondolataink és cselekedeteink mindenkor.A kifejezést 'felemelkedés' széleskörben használják különféle szövegkörnyezetben.Azonban a MerKaBá-val kapcsolatosan az alábbiakat jelenti:

* emelni az energia szintjét a fizikai testnek (gondolatok, érzelmek...)
* képesség ráhangolódni magasabb energiákra és ezáltal információk elérése valamint érzékelni az energia mezőket
* nem kapcsolódni/kötődni alacsonyabb érzelmi frekvenciákkal mint a félelem,düh,kételkedés
* megfigyelhető elmozdulás egy magasabb tudat állapot felé ezáltal tudatában leszünk a létezés más formáinak,realitásának

Sokan azt hiszik a felemelkedés szószerinti elszakadást jelent a földtől azonban sokkal inkább jelenti hogy a mennyországot hozzuk le a mindennapok világába.Ez egy teljesen új jelentést ad a mennyországnak ellentétben a korábbival amit ez egyén elhagy.Amit elmozdul tudatosságunk a napfonat (solar plexus) szintjéről a szív központ irányába akkor elkezdünk szeretetet adni minden érzelmünkhöz amit kapunk a külvilágból és ezt küldjük mindenki felé. Ez megváltoztatja a megértését a mindennapi eseményeknek és átalakítja mágikussá,színessé,élővé. Ekkor mi igazán élvezni fogjuk ezen földi tanulást,tapasztalást.
Fizikai felemelkedés: Kundalini

A felemelkedés az a folyamat amikor a mi fizikai formánk megtapasztalja azt hogy amint elmozdulás történik gondolatain és érzelmi mintáinkban akkor ez visszahat a fizikai testre is. Megérteni azt hogyan mozognak az energiák a testben egyfajta átalakuláshoz vezet amelyet megtalálhatunk a kundalinival kapcsolatban is.( Ezt az ősi Indiában a tantrikus jógában tanították illetve fejlesztették ki.) Azt tanították hogy minden személynek van egy hatalmas energia gyűjtője amely a gerinc alsó végénél helyezkedik el.Ez szándékosan illetve meditációval és koncentrációval felemelhető a gerinc mentén egészen a harmadik szemig.

A kundalini energia felemelkedik amennyiben a csakrák kiegyensúlyozottak energetikailag illetve az energia csatornák is.Ezen csatornák jellegük szerint a következőek: ida (női) ,pingala (férfi) illetve a szushumna.Ezek végig haladnak a gerinc mentés és mindegyik csakrával kapcsolatban vannak. Ez a tantra jógát tanulóknak évekbe kerül és rengeteg hosszas gyakorlásba.De nagy az ő jutalmuk, mivel amikor felemelkedik a kundalini akkor egy magasabb tudatállapot jön létre amelyet megvilágosodásnak szoktak nevezni. Napjainkban ezen folyamat spontán módon is megtörténhet egyfajta genetikus előnyként vagy gerincsérülés kapcsán illetve magasabb energiaszint létrejöttével meditáció által.

Ezt sokan hirtelen melegként érzékelik,villanásként vagy színes fényként a szemben,hangokként a fülben.Néha kellemetlen érzésként a gerincben.Ezért veszélyes is lehet ezen hatalmas energia hirtelen felébredése,különösen ha váratlanul éri az embert.

Felemelkedés vagy Leereszkedés

A fontossága hogy emeljük az energia szintjét a testnek mert ezáltal magasabb rezgéseket vagyunk képesek megtartani. Tudjuk mi történik ha külföldi nyaralás során a hajszárítót magasabb feszültségű konnektorba dugjuk.Kiég.Ugyan ez történne velünk fizikailag ha engednénk leereszkedni ezeket a finom energiákat anélkül hogy előtte fokozatosan rá ne hangolódtunk volna. Legtöbbünk felsőbb énje amely része multidimenzionális létezésünknek ezeken a finom frekvenciákon létezik és így a testünkben is el tud helyezkedni. Ez az alapja annak, hogy létrehozunk építészetileg szent épületeket mint a templomok vagy a katedrálisok, hogy ilyen módon hívjuk Isten-t a házba. Miért lenne ez másként saját fizikai struktúránkkal amely ugyanazon geometriai arányokon alapul. Mi élő, lélegző templomok,biotemplomok vagyunk amely magasabb tudatállapot felé halad a bolygónkon.További előnye ezen meditációnak hogy különféle frekvenciákra hangolja rá a testet az idők folyamán.Továbbá felkészít minket a megváltozott állapotára a valóságnak amelyet néha szédülésként,émelygésként vagy még akár fejfájásként tapasztalhatunk meg ha próbálunk harcolni ezen megváltozott állapot ellen.

A felsőbb én leereszkedése jelen van különféle kultúrákban a mitológián keresztül egészen a legendákig generációk hosszú sora óta. Különféle módon ábrázolták ezt: a Szent szellem leereszkedése,visszatérése az Egynek akik bűnök nélküli fehér lovon ( a keresztényeknél és a hinduknál) , a galamb visszatérése a Szent Grál-hoz , a pegazus aki a katonát hozza a görögöknél. Közös ezen témában, hogy az Egy visszatér és a legnagyobb káoszból helyreállítja a rendet. Ezen formája a felsőbb tudatnak, a leereszkedése ebbe a világba nem új, történetek arról hogy angyalok és istenek meglátogatják az embert eléggé ismertek. Ők ahogyan mondták "tűzszekereken" (a hinduknál) vagy kocsin amely úgy nézett ki mint "kerekek a kerekekben" (Ezekiel-nél). Az alap koncepció ugyan az... a felsőbb tudatnak valamilyen járműre van szükség hogy a sűrűbb anyagba léphessen. Itt jön elő a MerKaBa koncepciója, mint az a jármű amelyet ha aktiválunk akkor ezzel saját energiáinkat ezen szent struktúrával átalakítjuk és ezáltal a finom energiák háza lehet és ezáltal felsőbb énünknek ( a mi kapcsolatunknak az Isten-hez) és így képesek leszünk megváltoztatni tudatállapotunkat és ekkor igazán "sétálhatunk világok között".
(infosender.org)
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#2555
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4947
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Drunvalo Melchizedek 9 éve, 9 hónapja  
Nem árthat nekem
Drunvalo története egy csodáról

Ezt az ámulatba ejtô történetet akkor hétvégén mesélte el. Biztosít minket afelôl, hogy valós történetrôl van szó. Egy igaz történet.
Egy emberrôl szól, akivel egyszer Drunvalo találkozott és nem tudta nem észrevenni, mert a férfit egy ragyogó, fehér fénygömb vette körül - a szó szoros értelmében beburkolva ôt.

Drunvalo még soha nem látott egyetlen embert sem ilyen energiamezôvel. Tehát megállt és beszédbe elegyedtek. Beszélgettek egy darabig.

Majd felálltak, meghajoltak egymásnak, elváltak és mindenki ment tovább a maga útján.

Évekkel késôbb, amikor Drunvalo egy elôadássorozatot tartott Japánban, ugyanez a fénygömb besétált a szemináriumára és leült. A teremben minden fej a férfi felé fordult. Ahogy elsétált az emberek mellett, azok meghajoltak elôtte.

"Ki ez az alak?" Drunvalo tudni akarta.

A szeminárium segítô személyzete hitetlenkedve nézett rá. "Te nem tudod, hogy ki ez?!" Drunvalo azt mondta, hogy olyan volt, mintha nálunk Robert Redford, vagy az Egyesült Államok elnöke sétált volna be a terembe. Egyszerűen nem hitték el, hogy van valaki, aki nem ismeri fel ezt a személyt.
"Nem. Nem tudom, hogy ki ô. Ki ez?"

Elmondták neki.
Kiderült, hogy a leghíresebb személyiség Japánban, akit minden férfi, nô és gyerek ismer. Hogy mirôl híres? Egyszerűen arról, hogy még életben van! Már meg kellett volna halnia.

Merthogy ez az ember az 1945-ös hiroshimai atombomba robbanási övezetében tartózkodott. Olyan közel volt az eseményhez, hogy gyakorlatilag látta a zuhanó bombát.

És túlélte.

Nem csak hogy túlélte, hanem épségben, mindenféle sérülés nélkül úszta meg. És soha nem szenvedett semmiféle sugárzási ártalom okozta betegségben vagy bármiféle kellemetlen tünetben, ami az eseménnyel állna kapcsolatban.

A szemináriumon tartózkodó emberek elmondták, hogy Japán tudósok azóta folyamatosan tesztelik emberünket. Drunvalo legutolsó információja az emberrôl a 90-es évek végére datálódik, amikor is az illetô még mindig ép és teljesen sugárzásmentes volt. Azonban gyerekként a bomba ütötte kráterben vagy ahhoz nagyon közel találták meg. Teljesen sértetlen volt. Érintetlen. Ez hogy lehet?

A hihetetlen igazság az, hogy emberünk gyermekként úgy gondolta, hogy megvan az ereje ahhoz, hogy bármivel szemben megvédje magát. Egyszerűen "nem tudott jobbat".

Amikor látta az alászálló bombát és rájött, hogy kevesebb, mint egy másodperce van, hogy cselekedjen, a magasba emelte a kezeit és kijelentette - teljes belsô tudását, erejét és isteni mivoltát megszólítva a kis szívében -
"NEM ÁRTHAT NEKEM!"


Valóban elérkezett az idô


Úgy fest, hogy most éljük azokat a Végnapokat, amikrôl a próféciák jövendöltek. Mindaz, amirôl a felkészülésünk szólt, most itt van.

Néhányunknak azt mondja a szíve, hogy tegyünk óvintézkedéseket - tároljunk élelmet, készítsünk túlélô egységcsomagokat, gondoskodjunk víztartalékról magunk és családtagjaink számára. Drunvalo azt mondja, úgy érzi, hogy ezen a téren hallgatnunk kell a belsô vezetésünkre, és mint spirituális harcosoknak, igenis résen kell lennünk.

És mégis, bármit is tegyünk, tudnunk kell, hogy a végsô megmérettetés során a Szeretet léte elégséges lesz. A lényünk maga elégnek bizonyul majd.

Íme egy részlet Drunvalo 1998-as elôadásából, ami a Próféta Konferencián hangzott el, az alábbi címmel:

A szeretet a válasz minden kérdésre

Ami igazán fontos ebben az átmeneti idôszakban, az a tudatossági szintünk. A tudatosságunk képes megbirkózni bármilyen fizikai problémával. Lásd és élj is a Szeretet Egysége szerint!

Ha tudatában vagy, hogy csak egyetlen Isten létezik és hogy minden létforma szorosan összekapcsolódik egymással, és látod is ezt az egységet ha körbenézel és végezetül, ha eszerint az egység szerint éled mindennapjaidat, az Anyaföld meg fog védelmezni és óvatosan átsegít majd a következô világba. Ez az a nagy titok, amit az Élet és az Anyatermészet védelme magában rejt.

Hogyan valósíthatjuk ezt meg? Úgy, hogy megválunk a régi, a Jó és Gonosz ellentétpárra épülô tudatosságunktól. Ezt kell tennünk, hogy eljussunk egy magasabb tudatossági szintre. A régi tudatosság úgy tekint magára, mint valamire, ami be van zárva a testbe, minden mást azon kívül létezôként érzékel. Ez a szemléletmód csak illúzió. Ezt a hinduk Maya-nak nevezik.

Hermész az ôsi görögöknél egyszer azt mondta: "Ahogy fent, úgy lent." Híressé vált ez az idézet, és mostanság a tudomány is kezdi ezt visszaigazolni. Makro- és mikrokozmosz egymás tükörképei. Hasonlóképpen egy másik idézet is fontos: "Ahogy kívül, úgy belül." Bent és kint kapcsolatban állnak egymással.

Ez az a terület, ahol fontos teendônk van, hogy tudniillik rá kell, hogy jöjjünk, hogy belsônk történései a külvilágban tükrözôdnek vissza - ami oda-vissza igaz. Erre a kapcsolatra pedig az érzelmeink hatással vannak.

A félelem egy összezsugorított létezési formát hoz létre. A szeretet pedig egy kiterjesztett létezést valósít meg. Amikor a félelem miatt ebben a zsugorított állapotban vagyunk, akkor a külvilág irányítja a belsô világunkat. Amikor a szeretet hatja át a lényünket és a kiterjesztett állapotban vagyunk, akkor a belsô világunk fogja irányítani a külvilágot.

Mi történik amikor elveszíted az állásodat? Érzéseid félelembe csapnak át, magadba fordulsz - összezsugorodsz -, és úgy érzed, hogy a világ összes terhe a nyakadba szakad. Mennél jobban a félelem lesz úrrá rajtad, annál nehezebb lesz új munkát találni.

Amikor a szeretet érzése a domináns és a kinyílt, kiterjesztett állapotban vagyunk, valahogy minden természetszerűen sikerül. Az emberek téged akarnak majd felvenni adott munkára, mert a környezetedben akarnak tartózkodni. Itt a kapcsolat.
Tehát az interdimenzionális túlélés kulcsa az, hogy pozitívak maradjunk, feltöltôdve az élet szeretetével, még akkor is, amikor a külvilág kilátástalannak tűnik. Ismerd fel, hogy a Természet tökéletes! Ugyanakkor hasonlóan fontos az is, hogy tudd és lásd is, hogy a Szellem és a Természet él és tudatosan érzékel téged. Fejleszd ki magadban a kommunikációt Istennel! Erre jó példa a bennszülöttek világlátása, mint pl. a kahunák Hawaii-on. Hiszik, hogy a Természet él és tudatossággal bír.

A végsô megoldás pedig az, ha ezt a "kapcsolatot", ami a Természethez fűz minket, magunkba olvasszuk. Engedjük, hogy a belsô, gyermeki énünk kerüljön elôtérbe, hadd "játsszon" az Élettel.

Meher Baba tökéletesen megfogalmazta ezt: "Légy boldog, ne aggódj!". Bashar másként fogalmaz. Ô azt mondja, hogy legyünk boldogok minden ok nélkül.

Ez a gyermeki öröm az, ami hazavezet minket.

Emlékszel?

Szeretettel és szolgálattal.

Drunvalo
(életvirága.hu)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2010.06.01 11:08 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#2580
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4947
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Drunvalo Melchizedek tanítása 9 éve, 9 hónapja  
A világhírű mester Drunvalo Melchizedek új internetes előadást tart 2012-ről


Előadását, amely az ősi Egyiptomból és Atlantiszról származó tudáson alapul az interneten bárki láthatja élőben,
2010. május 26-án, este 7 órakor!

az alábbi linken.

http://drunvalo.ezo.tv/index.php


"Most, hogy már értjük, hogy a maják szerint milyen elképesztő változásokon megyünk keresztül a 2012-es időszakban, amit a maják AZ IDŐK VÉGEZETÉNEK neveznek, olyan információkkal szolgálunk, amiket csak kevesen ismernek, üzeni Drunvalo Melchizedek magyar rajongóinak. A legutóbbi előadásból tudjuk, hogy a maják, a hopik, a kogik és az arjuacok mindannyian azt állítják, hogy az elsüllyedt Atlantisz földrészről származnak. Bár 2000 évvel ezelőtt Platón beszélt erről a földrészről, a világ ma sem tudja, mit gondoljon felőle, hiszen soha nem találtak tárgyi bizonyítékot a létezéséről.
A következő előadásban belépünk az ősi Atlantisz földjére, mert innen indul a történetünk. Mai problémáink mind innen erednek.
Régen, több mint 13 ezer évvel ezelőtt az emberi tudat hálói összeomlásnak indultak, és az emberiség kezdte elveszíteni magasabb rendű tudatát. Ez az, amit a Biblia "bukásnak" nevez. Tenni kellett valamit, máskülönben az emberiség az állatok szintjére süllyedt volna. Ahogy azonban a Föld tengelye elmozdult, és Atlantisz elsüllyedt az óceánban, a maják, a kogik és az arjuacok hajóikkal új földek felé vették az irányt. Az emberiség is alacsonyabbra süllyedt az egykor elért tudat szintjénél. Azok a nők és férfiak, akik fejlettebbek voltak nálunk, csakhamar szőrösbarbárokká változtak, akik még a tűzcsiholás titkát sem ismerték. Mer-Ka-Ba mezőik, fénytesteik bezárultak, így védtelenek maradtak a Föld mágneses mezejének eltünésekor. Az emberiség emlékezete kitörlődött.
Egy távoli helyen ekkor megszületett a döntés, és itt, a Földön kezdetét vette az az egész világra kiterjedő projekt, amelynek célja, hogy az emberek visszatérjenek az őket megillető tudati szintre. Ez 13 ezer évig, a jelenkorig tartott. Az Élet tudja, hogy egy faj megmentése nem mindig sikerül ezen a módon - ezúttal azonban sikerült!
Ez annak az igaz története, ahogyan egyes emberek, akikre nem hatott a Bukás, megfeleltek a kihívásnak, és elkezdtek egy olyan erőteljes geomanciát létrehozni, amely képes helyreállítani az emberi tudatnak azt a hálóját, amely egykor körülvette a Földet, hogy az emberiség visszatérhessen az egyszer már elért tudati szintre.
A Földön a létezéshez minden életformának szükséges van egy olyan tudati hálóra, amely teljes egészében körülöleli a Földet. E hálók nélkül nincs tudat.
Amikor megértik a történet mögött meghúzódó tudományos tényeket, elámulnak. Amikor pedig megértik e 13 ezer éven át tartó kísérlet eredményét, a szívük eltelik örömmel. Mert ami történt, az nem kevesebb, mint egy Új Emberiség születése. ÖNÖK látni fogják, mert Önöknek megadatott, hogy megéljék.
Túl 2012-n, valóban! Mi, az emberi faj, újrakezdjük. Ismét.
Engem ért a megtiszteltetés, hogy ezt a nagyszerű hírt elhozzam Önöknek.

A szívemből: Drunvalo


Drunvalo Melchizedek
Életrajz

Drunvalo könyvei 29 nyelven jelentek meg és világszerte több mint száz országba jutottak el. Ő alapította az Élet Virágai szemináriumokat, amelyek keretében több mint 300 képzett és minősítést szerzett foglalkozásvezető több mint hatvan országban tanít.
Drunvalo világutazó, aki 45 országban tartott workshopokat, szemináriumokat és előadásokat a szent geometriáról, az emberi energiamezőkről, a spiritualitásról, meditációról és is arról, hogyan éljünk a szívben.
Meditációja az angyalokkal és a pránával végzett munkája több tízezer embernek nyújtott segítséget. Drunvalo azt vallja, hogy az e területeken végzett gyógyítás alapvető fontosságú ahhoz, hogy leküzdjük azokat a nehézségeket, amelyeket gyakran a saját testünk gördít elénk, hogy letérítsen spirituális utunkról. A harmadik dimenzióval, a természetes termékekkel és a Földanya és minden életforma gyógyítását szolgáló módszerekkel folytatott kutatásai ugyancsak központi jelentőségűek Drunvalo életében.
Drunvalo három könyv szerzője, ezek: Az élet virágának ősi titkai, Élet a szívben és a legutóbbi, A fény kígyója. Drunvaló tanításait tanfolyamokon is megismerheti. A magyarországi hivatalos Élet Virága tanfolyamok honlapja: www.eletviraga.hu.
(forrás:eso.tv.)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2010.09.08 20:08 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat