Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Ebben a témakörben a dimenzióváltásról és az azzal kapcsolatos tanításokról lehet olvasni. Nostredamus, Kryon, Kirael, Pió Atya, Nyirkai jóslat, 2012,Plejádok üzenete, próféciák stb.
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Swami üzenete (Sai baba)
#3019
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4953
graph
A felhasználó most jelen van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Swami üzenete (Sai baba) 9 éve, 1 hónapja  
.

Kicsoda Sai Baba valójában?

Sai Baba a felsőbb értelem azok számára, akik emberi formában élnek. A Szent Egy, aki az erőteredben lakik, itt lakik Sai Baba erőterében. Ahogy kezded magad megtartani a szívközpontban, és másoknak adni a szeretetet, amid van, akkor az, akit Avatár Sathya Sai Babaként ismersz, elvezet téged a szeretet egyre mélyebb és mélyebb szintjeire, hogy elmondhasd az igazat, hogy gondját viselhesd a Föld gyógyulásának, és hogy törődhess azokkal, akikkel egyébként nem barátkoznál.
Sai Baba azért is a szeretet mélyebb szintjeire vezet, hogy Isten segítségével ésszerű határt szabhass magad és azok közé, akik elvinnének tőled mindent, amit Isten adott. Elvezet a szeretet érzéséhez, hogy beszélhess a Mennyországodról, amit magadnak teremtettél azáltal, hogy az Úrnak, az Istenednek adod mindazt a szeretetet, amid van.


Mi az Ő küldetése a Földön?

Sai Babának egyetlen küldetése van. Az Ő küldetése az, hogy felemelkedésbe szeresse a világot, amiben élünk. A felemelkedett Föld bolygó egy szívközpontú, kegyelemteljes hely. Ez a sorsa a világotoknak, ahogy mind több ember teszi magáévá Jézusnak, Sai Baba legjobb barátjának az egyetlen parancsát: Szeressétek Egymást.


Mi a különbség közte és más nagy mesterek között?


Sai Baba nem érzi úgy, hogy különbség lenne közte és más nagy mesterek között. Más mesterek is átölelik az Arany Szabályt: Tedd azt másokkal, amit szeretnél, hogy veled tegyenek. Baba az Arany Szabályt egy lépéssel tovább viszi, amikor azt mondja: Szeresd magadat, amiként másokat szeretsz, és beszélj az elkötelezettségedről, hogy egy szívközpontú közösségi hálót kezdtél el szőni olyan emberekből, akik egymást segítik a szeretetről való tanulásában.


Mi az Ő speciális megközelítése az isteniség manifesztálására?

Babának nincs speciális módszere, hogy az isteniséget manifesztálja. Baba nem is hisz a speciális módszerekben, amivel az isteniség manifesztálható. Baba, te és mindenki, akit ismersz, azzal manifesztálja az isteniséget, hogy szereti magát, amiként másokat is szeret.


A szellemi evolúció szintjeit tekintve hol helyezkedik el Ő az isteni hierarchiában?
Baba és a bolygón mindenki oda fog visszatérni, ahonnan jött, nevezetesen a Nagy Központi Napba.
Baba egy avatár. Az avatár szó Isteni inkarnációt jelent, vagyis a tiszta, megnyilvánulatlan isteni energia testet öltését. Az Avatár tudása vele született, és nem e Földön leélt életek során megtanult ismeret. E tekintetben az Ön értelmezése, miszerint sokat tanult a szeretetetről, nem helytálló. Sai Baba azt mondja, hogy mi magunk vagyunk a szeretet megtestesülései. Ezt a szeretetet nem lehet megtanulni, ugyanis mindannyiunkban születésünktől fogva bennünk rejlik. Azt mondja, hogy annyi a közöttünk lévő különbség, hogy Ő tisztában van Isteni mivoltával, mi még nem. Ő képes az önzetlen szeretet kinyílvánítására, mi még sajnos nem mindig.
Az avatárok a Nagy Központi Napból jönnek vissza a Földre, miután komolyan elkötelezettjei lesznek a szeretetről való tanulásnak. Az avatárok az univerzum mindegyik csillagrendszerében tanulnak a szeretetről. Így Baba sok helyütt megfordult és sokat látott, többet, mint bárki más a Földön. Egyszer majd mindannyian leckét vesztek a szeretetről valamennyi csillagrendszerben. Tehát minden egyformák vagyunk. Mindnyájan a tanulás különböző szakaszaiban vagyunk. Mindnyájan a lélekfejlődés különböző lépcsőfokain vagyunk. Baba egyszerűen csak öregebb, mint a többiek. Baba úgy mondaná, hogy ő egy nagyon öreg úriembere a Hierarchiának. A legjobb barátja, Jézus majdnem olyan öreg, mint ő. Gondolj úgy Babára, mint a Hierarchia öregapjára, mintsem hogy ő az, aki szellemileg a legfejlettebb.

forrás: Avatár Sathya Sai Baba - Kathryn Jensen közvetítésével
magyar oldal: www.csillagsziv.hu
fordítás: - bp - http://www.shp.hu/hpc/web.php?a=ezopszicho&o=saibaba 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2011.01.25 19:39 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#3036
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4953
graph
A felhasználó most jelen van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Swami üzenete (Sai baba) 9 éve  
Megszabadulás


Igaz Valóságomat nem érthetitek meg sem ma, sem ezer és ezer önsanyargatásban vagy buzgó keresésben töltött év után sem, még ha az egész emberiség összefog is ennek érdekében. De hamarosan megismerhetitek azt a Boldogságot, amely abból az Isteni Alapelvből árad felétek, amely Magára vette e szent Testet és Nevet. Ezért szerencsétek még annál is nagyobb, mint amelyben a bölcsek és szentek vagy az Isteni Dicsőség különböző megnyilvánulásait megtestesítő Személyiségek osztoztak.

Mivel közöttetek járok, úgy táplálkozom, ahogyan ti, és beszélgetek veletek, tévesen úgy hiszitek, hogy nem vagyok egyéb, mint egyszerű emberi lény. Óvakodjatok e hibás látásmódtól. Azzal is félrevezetlek benneteket, hogy együtt járok, énekelek és tevékenykedem veletek. De Isteniségem bármelyik pillanatban megnyilatkozhat előttetek; legyetek tehát készen erre a pillanatra. Az Istenséget emberi forma fedi, tehát igyekezzetek legyőzni a káprázatot, Mayát, amely elfedi szemetek el - a Valóságot.
Ebben az Emberi Formában minden Isteni Lény, minden Isteni Alapelv, vagyis minden Név és Forma megnyilvánul, amelyet, az ember Istenkét tiszttel, Istennek tulajdonít. Ne engedd, hogy a kétségek eltérítsenek. Ha a szíved oltárára helyezed Isteniségembe vetett rendületlen hited, részesülhetsz Igaz Valóm látomásában. Ám, ha ide-oda ingadozol a hit és hitetlenség között, akár az inga, soha nem sikerül felfognod az Igazságot és elnyerned az Üdvösséget. Igen szerencsésnek mondhatod magad, hogy jelenlegi életed során a Sarva-daivathwa-swaroopam (Forma, mely magába foglalja Isten minden Formáját) boldogságos látásában részesülhetsz.

Hadd hívjam fel a figyelmet egy másik tényre is. Korábban, mikor Isten a Földre szállt, e különleges Inkarnációk felismerésének öröme csak azután adatott meg az embereknek, mikor a fizikai Megtestesülés már elhagyta a világot, bár Kegyes Létéről bizonyítékok sokasága árulkodott. Ezek az Istenségek hűséget és odaadást vártak az emberektől, de mert földöntúli erővel és képességekkel bírtak, vagy, mert szigorú, büntető hatalmat gyakoroltak, az emberek csodálata és odaadása főként félelemből fakadt.
De gondolkozzatok csak el egy pillanatig a jelenlegi Sathya Sai Megnyilvánuláson! Minek köszönhető, hogy ebben az elanyagiasodott, agresszivitással, erőszakkal teli, hitetlen és tiszteletet nem ismerő korszakban, a világ minden tájáról milliók vonzódnak és vándorolnak imádattal Hozzá? Ennek oka az emberi Formában megnyilvánuló földöntúli Istenség.

Milyen szerencsések vagytok, hogy tanúi lehettek annak, hogy minden ország tiszteletét teszi Bharatnak (Indiának). A világon mindenütt hallhatjátok visszhangozni Sathya Sai Nevének Dicsőségét, ugyanakkor, amikor ez a Test itt áll előttetek.
Hamarosan tanúi lehettek a Sanathana Dharma (Osi Törvény) visszaállításának, annak eredeti és természetes állapotába. Ez a Védákban lefektetett Dharma az, amely az emberiség javát szolgálja. Sai Akaratából megtörténik a Védikus Dharma új életre keltése. Sankalpám - Isteni Akaratom - által és Isteni Erőm (Shakti), valamint Isteni Képességeim (Samarthya) kinyilvánításával nemcsak magamhoz vonzom az embereket, de fenn fogom tartani az Igazságot és kiirtom a hamisat.

Mindegyikőtöket Isteni Boldogságban részesítelek, amikor győzni fog és beteljesedik az Igazság. Ez a Sai Sai Sankalpa!
Azoknak akik megszabadították magukat a személyiség szűklátókörűségét, egyetlen feladatuk, hogy az emberiség felemelkedésén és a világ jólétén, szeretetet árasztva munkálkodjanak. Ha hangtalanok maradnak is, a belőlük áradó Isteni Boldogság sugaraival éltetik a világot. A szeretet mindenben létező, a szeretet mindenkié, minden szeretet!


"Nem létezett senki sem, tudni - ki vagyok, míg saját örömömre, egyetlen szóból meg nem teremtettem a világot.
Nyomban hegyek emelkedtek és vizek fakadtak.
Nap, Hold és csillagok keletkeztek a semmiből, hogy bizonyítsák létemet.
Vadállatok jöttek, és madarak repkedtek, beszéltek és értettek,
Végül, maga az ember is megjelent.
Az első helyet az ember foglalhatta el, és tudásomat elméjébe plántáltam."
"Sai Ereje határtalan. Örökkön-örökké megnyilatkozik.
Az Erő minden formája Sai tenyerében lakozik."

"Isten mindenre képes, Tenyerében rejlik minden erő. Az Én Erőm nem csak átmenetileg hat, majd elenyészik! Testem - mint minden más test - csak időleges lakóhely, de Erőm örök, mindent átható és kifogyhatatlan."
"Én vagyok a mozgatórugója minden létezőnek. Én vagyok az ösztönző és visszahúzó Erő és Energia.
Én vagyok a Megismerő, a Megismerhető és az Ismeret. Tudom szívetek minden bánatát és vágyát, de ti nem ismeritek az Én szívemet. Válaszolok fájdalmaitokra és örömeitekre, hiszen mindenki szívében ott vagyok. Én vagyok e templom lakója."

"Az emberek túlértékelik a csodákat, amelyek olyan jelentéktelenek Dicsőségemhez és nagyságomhoz képest, mint a szúnyog, az elefánthoz képest, amelyre rászáll akár méretét, akár erejét tekinted. Tehát amikor a csodákról beszéltek magamban sajnálkozva nevetek, hogy oly könnyen hagyjátok elveszni a Létemről nyert értékes tudást."

"Hatalmam mérhetetlen;
Igazságom felfedhetetlen, megmagyarázhatatlan."

"Javítsd meg látásodat, s a világ is megjavul"
, olyan világot teremtesz, amelyet akarsz. A sokat látod, mert a sokat keresed, s nem az Egyet. Olvaszd a sokat az Egybe, a Te tested, s a másokét, a családot, a falut, a közösséget, az országot, a világot, s érd el gondolatban, szavakban, tettekben az Egység állapotát.
Ez a szeretet lelki fegyelme, mert a szeretet kitágulást, önmagába foglalást, kölcsönösséget jelent. Az egyedinek Egyetemesé kell nőnie.
Tágulj ki az Egyetemes Szeretetbe, a töretlen lelki egyensúlyba, a mindig tevékeny erénybe. Ez az az Út, amely az Isteni Természet a legteljesebben kihozza Belőled.
http://saibaba.hu/index2.html


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2011.02.13 15:07 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#3076
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4953
graph
A felhasználó most jelen van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Swami üzenete (Sai baba) 8 éve, 10 hónapja  
.
SAI BABA elhagyta földi testét 2011 április 24.-én


"Csak egyetlen vallás létezik, a
SZERETET vallása.
Csak egyetlen kaszt létezik, az
EMBERISÉG kasztja
Csak egyetlen szó létezik, és ez
a SZÍV szava. "
Sai Baba


"SRI SATHYA SAI BABA"
Korunk Avatára

"Életed az Üzeneted!" 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2011.04.26 22:01 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#3214
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4953
graph
A felhasználó most jelen van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Swami üzenete (Sai baba) 8 éve, 3 hónapja  
.

Sai Baba üzenete az embereknek 2011-2012

2011. ápr. 24. - Elhunyt Sai Baba, a hinduk csodatévője - 86 évet élt. India egyik legismertebb vallási vezetője volt, aki Istennek tartotta magát (sokan szélhámos gurunak tartották)

Ez az írása 2010-ben íródott:

Ne féljetek attól, ami az elkövetkezendő időben vár rátok, ez egy csodálatos folyamat része., de csupán a kezdet. A változás, ami az emberiség evolúciójában bekövetkezik szükségszerű. Egy természetes folyamat része. A Föld egy élő entitás, ő is változik úgy, mint minden körülöttetek. A Földnek nem hagytatok más kiutat, csak azt, hogy drasztikusan megváltoztassa magát. Ez nem baj, mert a folyamat jó irányba halad.
Lehetett volna tragikusabb is.
Szeretném, ha megértenétek ennek a folyamatnak a lényegét: Isten bennetek van, a részei vagytok. Ez a kijelentés, most ellentmondásnak tűnik, de mégsem az. Fogjátok fel az elkövetkezendő eseményeket úgy, mint a saját Isteni megnyilvánulásotokat. Ha úgy tetszik, a lelketek döntött így, mert elég volt az elme uralmából.

Hogy mi vár rátok pontosan?

Elmondom általánosságban, de ezt személyenként másként fogjátok megélni. Az egész folyamat, amin a föld átmegy, drasztikus változás lesz, ennek a folyamatnak a megélése az adott személytől függ. Mit értek ez alatt?
Ha az adott személy Istenre bízza magát, átadja magát neki, nem érheti különösebb baj. Aki viszont csak az elméjére hagyatkozik, az kétségbe fog esni, talán az őrületig is eljut, mivel az elme ezt az élményt nem képes befogadni, feldolgozni. Azért mert ezek a dolgok az elme határain túl vannak jóval. Tudom, hogy e sorok olvasása közben, sokan félnek közületek., de csupán az elme fél. Az elme nem tud mit kezdeni ezekkel a változásokkal, mert valójában itt a lélek emelkedéséről van szó. Rezgésszint emelkedésről, ha úgy tetszik.
Ki, minek nevezi. De még ennél is jóval többről.

Szeretlek Titeket!
Ezért kérlek, bízzatok Swami szavaiban. Fontos, hogy az elkövetkezendő időkben mindenki nyíljon meg Isten felé, a saját vallása szerinti Isten felé. Ez nagyban meg fogja könnyíteni a változást.

A 2010 és 2011-es évek alatt is törekedni kell mindenkinek, arra hogy ezeket a változásokat önmagában befogadja. Tudomásul kell vennetek, hogy ezek a spirituális változások, már most is folyamatban vannak. Nem lesz egy hirtelen BUMM! Az csak úgy tűnik, valójában már hosszú évek óta tart ez a folyamat, csak eddig nem volt látható a világot felületesen szemlélők számára. Valójában ezzel a spirituális változással a tudósaitok sincsenek tisztában. Ők csak azt érzékelik ebből, ami fizikailag mérhető.

Egyszóval, a változás már elkezdődött bennetek. Isten mindig segíteni fog a hozzá fordulókon. Isten válaszol, ha kérdezed. Ahhoz viszont meg kell nyílnotok Isten felé a szívetekben, hogy a válaszait meghalljátok. Mindenkinek magának kell kifejlesztenie ezt a képességet önmagában. Mert ez a legjobb út ahhoz, és a legkönnyebb is, hogy a jövőben segítsen átvészelni a változásokat. Istenbe nem fogtok csalódni, ő mindig készen áll segíteni nektek.
Nem kell mást tennetek, mint az Alapvető Emberi Értékek szerint élni.

Elmondok most néhány praktikus dolgot a jövő kezeléséhez:
Először is a legfontosabb, hogy NE FÉLJETEK! Mivel mint már mondtam, csupán az elme fél az ismeretlentől. Az elme különben is olyan, hogy szereti a biztonságot, az állandóságot, erre törekszik. A probléma csupán az, hogy ezzel kergeti az embert a boldogtalanság felé, mivel a világ pontosan a folyamatos változásról szól. Ezért van annyi emberben diszharmónia, aki csupán az elméje szerint éli az életét.

Kedveseim!
Az elmétek azért van, hogy ebben a fizikai világban segítsen eligazodni, technikai tudásra alkalmas csupán. A mély, spirituális igazságokat nem képes befogadni. Olyan világ következik el, ahol nem sok helye lesz az elméteknek. Ezért hívom fel többször a figyelmeteket arra, hogy nyíljatok meg Isten felé. A szív, vagyis a lelketek szava lesz a döntő. A másik alapigazság az, hogy ti a lélek vagytok. A fizikai test csupán egy kis részetek, a lelketek korlátlan terjedelmű, ha így lehet fogalmazni. Nincs formája, mindenbe benne van. Valójában egy nagy lélek halmaz alkotja a világmindenséget, ami ugyanúgy rezonál, mint Isten, nincs más anyag csak Isten. Tehát ezért vagytok ti is Isten részei. Minden EGY.

Kedveseim.
Nincs mitől félnetek, Isten nem akarja önmagát elpusztítani. Egyáltalán nem, felemelni szeretne titeket magához. Ez a célja minden életnek a Földön, minden létező és létezni vágyó a fizikai világotokra figyel most. Az, ami történik veletek az eljövendő időszakban, tudom, hogy sokak számára nehéz lesz, de csak azoknak, akik nem értik meg, hogy kik ők. Ha elzárkóztok a legfelsőbb igazságtól, akkor az elmétek csapdájában maradtok örökre. Ha azt mondod egy csalogánynak, hogy ő csupán egy katicabogár, és ezért nem tud énekelni, ő a lelke mélyén mindig dalra akar fakadni. Ilyen az ember is. Ha azt mondod ez embernek, hogy te csupán egy hús és csonthalmaz vagy, akkor őt a saját lényegétől fosztod meg, és ezzel boldogtalanná teszed őt. Ennél nagyobb rabszolgaság nincs. Az évezredek során ezt a tudást szándékosan elvették az emberektől, mert csak így tudták őket irányítani. Azok, akik gonosz erőket használtak, a szeretet energiája helyett. Elvették az ember igazi identitását, és mára már arra sem emlékeztek, Drágáim, hogy kik vagytok!

Isten ezért segít most nektek azzal, hogy megváltoztatja a Föld Anyát, aki kemény vajúdáson megy át. Óvjátok Őt, mert szüksége van rátok. Minden egyes ember együttérzésére, és szeretetére vágyik. A gyermekei vagytok ti is emberek! Nagyon sokat segíthettek neki a változásban, mert újjá kell születnie. Újra létrehozni önmagát. Először ő változik, aztán minden élő, akit a hátán hord.

Az emberiség számára a legfontosabb tudnivalókat elmondtam. És Istenbe bízz, add át magad neki. Ígérem, vigyázni fog rátok!

A konkrét fizikai események a következők lesznek:
2010-ben ami várható: Az egész világban észrevehető lesz a pánik érzése. Azok az szervezetek akik eddig nyíltan, vagy titokban uralták a világot, elbizonytalanodnak egyre jobban. Mivel nem úgy alakulnak a dolgok, (jó értelembe véve) ahogy ők ezt szeretnék. Sem a gazdaság, sem semmi egyéb. Ez is Isten akarata. Ez úgy hat az átlagemberre, hogy rémhíreket hall, különböző pénzügyi megszorításokat találnak majd ki. Ez országonként változni fog, számtalan variációban. Próbálnak még több pénzt kisajtolni az emberekből. Mert Ők félnek. A világ anyagi bázisai meginognak. Az emberek viszont fellázadnak sok helyen, mert már nincs miből adni, és mindenki egyre jobban a szabadságra törekszik. A lélek hangja felkiált! Elárulom most előre, hogy bármit akarnak tenni ezek a hatalmak, nincs értelme. Nincs értelme az újabb és újabb adók kivetésének, a törlesztő részletek
emelésének, és a még számtalan megszorító intézkednek. Egy-két hónapig működhet a gazdasági rendszer, de aztán egyre nehezebben megy a szekér, és minden felbomlik. Elérkezik a gazdasági világkáosz.

Kedveseim, ez ne érintsen titeket lélekben. Tudom, hogy most sokan azt fogják kérdezni, hogy rendben, de mi lesz a munkahelyemmel, mit fogunk enni stb.? Megértem az aggodalmatokat, ezért Swami megint csak azt mondja, hogy ne féljetek. Nem fogtok éhen halni, ennek nem lenne értelme Isten tervében. Az, hogy a pénzvilág lassan összeomlik, és előtte egy óriási pánikot zúdítanak az emberiségre, ez bekövetkezik. De csak azokat az
embereket fogja érinteni, akik partnerek lesznek ebben a pánikhangulatban.
Isten maga a béke, aki a lelki utat választja, azt nem érinti meg ez a káosz, erről kezeskedem. Ez törvényszerű változás lesz.
MINDEN, AMI HAMIS ÖSSZEOMLIK. Ezért először a pénzvilág fog összeomlani. Ez szinte az egyik napról a másikra megtörténik majd hamarosan.

Tudnotok kell, hogy a világban elegendő élelem van. Megtanuljátok majd megosztani egymással az élelmet, a gyógyszert és mindent, amire szükségetek van. Senki ne tartalékoljon magának ezekből, ha mások éheznek, vagy szükséget szenvednek bármiben. Egyek vagyunk, az emberiség egy nagycsalád, és ezt az utat kell követnetek ahhoz, hogy mindenki túlélhesse a nehéz időket. Az átalakulás, az újjáépítés kezdeti nehéz időszakát. Ettől a nehéz időszaktól ne féljetek, már számtalanszor kerültek az emberek olyan helyzetbe, amikor egymásra voltak utalva gazdag, és szegény. Mégsem tanultatok belőle, ezért vannak folyamatosan a háborúk. Az egyiknek még vége sincs, már kezditek a másikat.

Ebben a két évben 2010 és 2011, nehezebb lesz az élet. Az anyagi dolgok miatt. Senki ne törekedjen anyagi javak gyűjtésére, mert felesleges időpocsékolás. Elég legyen annyi, hogy tisztességes körülmények között éljetek.
Tartsátok tisztán a házatokat, egyetek tiszta táplálékot, és most ezt spirituális értelemben mondom. Mivel a tiszta táplálék azt jelenti, hogy ne egyetek húst, tojást sem lehetőleg. Meg kell tisztítani a testeteket a mérgektől, az agresszivitástól. Sokan nem veszik ezt komolyan, de higgyétek el fontos, hogy milyen táplálékot vesztek magatokhoz. Az étkezésetek csupán megszokás kérdése, álljatok át a tiszta táplálékokra gyümölcsöket, zöldségeket, gabonaféléket egyetek. Tejtermékeket is fogyaszthattok.
Ne igyatok alkoholt, ne fogyasszatok kábítószert, vagy tudat módosító hatású gyógyszereket, ne dohányozzatok. Nincs ezekre szükségetek. Őrizzétek meg a tiszta tudatotokat. Maradjatok egészségesek, ezért vigyázzatok a testetekre.
Ezért ezeket az ártalmas dolgokat adjátok fel a saját érdeketekben. Ezek nélkül lehet élni.
Csak így fogtok lelkileg fejlődni, és igen ez az út tele van lemondással. Az élvezeti cikkekről kell csak lemondanotok, és a betegségekről, amiket ezek a káros anyagok okoznak a szervezetetekben.

Minden tevékenységetekben lássátok meg Istent. Az élelemben, a vízben is. Mindent ilyen áhítattal fogadjatok. A testetek Isten háza ebben a fizikai világban, így gondoljatok rá, és így viseljétek gondját. Így nézzetek rá az embertársaitokra is. Tiszteljétek mindenkiben, és mindenben Isten megnyilvánulását. Ha ezt az utat követitek, béke lesz a Földön.
Éljetek az Alapvető Emberi Értékek szerinti életet. Ne hazudjatok, ne ártsatok senkinek, osszátok meg másokkal azt, amitek van, tehát segítsetek a szükséget szenvedőknek. Itt nem csak pénzről van szó, hanem magáról a segítésről. Mindenki a tudásának megfelelően segítsen másoknak, ne az anyagi ellenszolgáltatás miatt tegyetek meg dolgokat. Sajnos ez a világ elfelejtett segíteni a másikon, csak úgy önzetlenül. Azért vannak, akik gyakorolják az önzetlen szolgálatot, a föld népességéhez mérten, csupán maroknyian vannak.

Még egy fontos dolog: Szeretném, ha megértenétek, hogy ez a folyamat értetek van. Minden, ami a Földdel történik egy evolúciós ugrásnak is nevezhető. Megemelkedik a Föld rezgésszáma, és vele együtt a rajta élőké is. Ez is egy folyamat lesz. Ti úgy fogjátok megélni, mintha minden sokkal lágyabb lenne, finomabb ezután. Az emberek érzékenyebbé válnak. Ez a rezgésszám emelkedésének köszönhető. A lélek rezgése ez.
2012-ben várható az előkészületi szakasz vége, ha lehet így nevezni. Ezután lesz még néhány év, ami a dolog drasztikusabb részéhez tartozik. Aztán csend lesz, olyan értelemben, hogy olyan állóvíz. Azért nem mondok pontos dátumokat, mert az idő viszonylagos. A Maják is másként mérték az időt, mint ti.
Amit most meg kell értenetek az, hogy ez a változás folyamatos lesz, és jelenleg is tart. Lesz néhány nap, amikor a föld mágneses tere miatt az időjárás is megváltozik. Különböző időjárási anomáliák lesznek, lehetnek olyan jelenségek is, ami nem megszokott. A nappal és az éjszaka ideje is eltolódik. Olyan lesz, mintha minden összezavarodna, tehát minden, amihez az ember viszonyította magát, felborulhat. Aztán minden helyre áll idővel. Sok ember lesz, aki kétségbe esik, pánik alakulhat ki azok között, akiknek nem lesz tudomása ezekről a folyamatokról. Ezért kérek mindenkit, hogy tájékozódjon, amennyire csak lehet. Készítse fel magát, és a családját ezekre a változásokra. Más értékrend szerint kell élni ezután, ez azért fontos, mert aki ezt nem teszi meg annak fájdalmas veszteségként fog tűnni ez a dolog.

Akiket csupán az anyagi javak éltetnek, azok mindent elveszítenek majd. A pénznek nem lesz értéke, egy olyan világban, ami az EGY-SÉG-ről szól. Ebben a tudatállapotban fog élni az emberiség, valójában visszatérünk önmagunkhoz, visszakapjuk az elvesztett tudásunkat. Ez egy gyönyörű spirituális folyamat.
Akik most ezen a földön élnek, nem véletlenül vannak itt. Mindenki azért született most meg, mert itt akart lenni a Föld átváltozásánál, és ennél az evolúciós ugrásnál. Ilyen esemény még nem volt spirituális értelemben, ezért olyan különleges dolog jelenleg itt élni a Földön.
Szeretlek Titeket! A változásoktól ne féljetek, mert minden értetek van!
(Sai Baba)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2011.11.20 20:05 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#5359
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4953
graph
A felhasználó most jelen van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Swami üzenete (Sai baba) 7 hónapja, 2 hete  
.

"Minden öröm, amit keresel, benned van. De olyan emberre hasonlítasz, akinek bár hatalmas kincse van egy ládában, de elvesztette a kulcsát. Ezért szenvedsz. Örömet hajszolsz, de fájdalmat nyersz, élvezetre vadászol, de bánatot találsz. A testhez ragaszkodsz, ami elpusztul, és menni hagyod Istent, Aki örök.
Mikor a meditáció csöndjébe merülsz, a helyes irányról, amit a szentírások mutatnak, lehet, hogy megleled a kulcsot. Nyisd ki a kincses-ládát, és légy örömben gazdag."

(Sri Sathya Sai Baba)
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat