Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Út az üdvözülés felé
#1591
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5000
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Út az üdvözülés felé 10 éve, 8 hónapja  
HITTEL AZ ÖRÖKÉLET ÚTJÁN
"Névtelen Szellem" közleménye

Az élet célja: Isten! Istent keressük, Isten után vágyakozunk, Istent akarjuk megtalálni, és Vele akarunk eggyé lenni, Vele akarunk maradni az örökkévalóságban. Mert hiszen az a teremtés célja és a mi utunk célja is, hogy ott megpihenhessünk, és ameddig Ö jónak látja, és az Ő szándékaival megegyezik, Nála maradjunk, míg új munkál, új célt tűz elénk. Most azonban még csak egy kicsiny földi állomásnál vagyunk; egyelőre minden léleknek az a legfontosabb, hogy felkészüljön arra a nagy állomásra, ahová mindenkinek meg kell érkeznie: fejlődésének legközelebbi állomásához, hogy ott a múlandó élet terheit lerakhassa, és az örökkévaló élet békéjét, örömét, jutalmát elvehesse, amelyet neki az Élet Ura fenntartott.

Szüksége van a léleknek az ilyen pihenőállomásokra az ö igazi hazájában, az örökkévalóságban, hogy ismét új erővel indulhasson új föladatok végzésére, mert minden egyes feladattal új örömök, új eredmények részesévé válik.
A kis gyermekek, akik iskolába kezdenek járni, rendszerint kézen fogva haladnak, hogy el ne tévedjenek, s nagyobb biztonságban érezzék magukat azokkal az eshetőségekkel szemben, amelyek a múlandó életben lépten-nyomon felbukkanhatnak.

Védelmezzétek ti is így egymást azzal a szeretettel, amelynek már meg kellett erősödnie a szívetekben, hogy megmutathassátok az Örökkévaló előtt, hogy van valami maradandó, valami igaz érték, amit innen magatokkal visztek, hogy ebben a sok változásban és viharban, amelyet átéltek, meg tudjátok különböztetni az értékest az értéktelentől, és szét tudjátok választani a mulandót az örökkévalótól. Mindezeket elrendezve a lelketekben, a mulandóknál keveset időzve, ellenben az örökkévalók felé fordulva minden erőtökkel, minden akaratotokkal, mert ezeket a lelketek értékesebbeknek ítéli.

Amikor így előttetek áll az élet, s előttetek állnak mindazok az elvégezni valók és mindazok a próbák, amelyek felett diadalmaskodnotok kell ezzel a hittel, ezzel a szeretettel, forrjatok össze szeretetben egymást támogatva és Isten felé emelve a lelki tekinteteteket, s Tőle várva a segítséget, az áldást, hogy a ti igaz és nemes törekvéseteket megáldja és megszentelje a mulandóban.
Mert a mulandóban kell megtalálnotok az örökkévaló értékeket; itt, ebben az életben, ebben a világban kell felismernetek azt, ami a lelketek javát szolgálja. Azért küldtek ide benneteket, hogy az Igazság-törvénye végigvonultassa a szemetek előtt mindazokat a szenvedtető és gyönyörködtető állapotokat, amelyeket a jó és a rossz elvek hoztak létre ebben a világban és az örökkévalóban, hogy ezeket szemlélve kiválogassátok a magatok részére azt, ami valóban tápláló, hogy megerősödhessetek, és a ti igazi boldogságotokat megmunkálhassátok.

Elvek kormányozzák a világot; olyan elvek és igazságok, amelyek onnan felülről valók, vagy olyanok, amelyek a tévedésből valók.
A tévelygés igazsága megmérgezi az életet és az életet körülvevő természetet; testet ölt, materializálódik körülöttetek, jelenségeket hoz létre. Ti ezekben a jelenségekben megütköztök, és fájdalmasan tapasztaljátok, hogy nem volt jó az út, amelyen eddig haladtatok, nem volt helyes, nem volt igaz az az elv, amelyet a magatokénak vallottatok és igazságnak hittetek. Más igazságot kerestek hát, más utat választotok, hogy a lelketek javát, óhajtott békéjét és boldogságát megtalálhassátok. Ezért vagytok itt a földön.
(forrás: Szellemtani közlemények 2008.IV)

 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2010.11.16 22:47 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1616
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5000
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Út az üdvözülés felé 10 éve, 8 hónapja  
A számunkra kijelölt út, amit Jézus a leszületésünkkel adott a számunkra az sem mindig egyenes. Vannak olyan események, amelyek csak később fognak megtörténni, amiben az ember szabad akarata következtében bárhogyan dönthet, és lehet, hogy időközben letér az egyenes útról, de soha sem hagyja el, csak egy kicsit elferdül az útja, de ha felismeri, akkor ismét az egyenes utat fogja járni, amiben az Isten mindig a segítsére lesz az embereknek.
A mi utunk is bizonyos előre "felfestett" események sorozata.

Ez a kép is szimbolizálja a földi emberek útját.
(Margit)


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.07.13 23:11 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1633
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5000
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Út az üdvözülés felé 10 éve, 8 hónapja  
Az "egyenes út" sokféle irányból megközelíthető

A mindennapi életünkben az egyenes út az csak akkor válik egyenessé, ha mi azt úgy akarjuk. Ha csak arra vár az ember, hogy egyszer majd csak rátalál az egyenes útra, az nem az, amit ő vár a lelkében.
Az egyenes utat, vagyis az Istennel járt utat az ember csak akkor képes megtalálni és felismerni, ha a lelkében mindig engedelmes, jóratörekvő és nem a nagyotakarás vezéreli az életében.
Mindig csak addig képes az ember a lelkében arra, hogy felismerje azt az utat, amit neki járni kellene, ameddig a lelke nincs telve különféle földi dolgok által, amelyek elhomályosítják a látását. A látás nagyon fontos része az útnak, mert ha az ember nem látja az utat tisztán, akkor nagyobb az esélye annak, hogy eltéveszti az irányt.

Minden alkalommal, amikor az ember nem biztos a dolgában, vagyis elbizonytalanodik bizonyos döntések előtt, akkor bizony meg van az esélye annak, hogy a látása szerint fog dönteni. Vagyis a homályos látása eredményétől függően.

Ez a kép is szimbolizálja azt az élethelyzetet, amikor az emberek téves döntéseket hoznak meg az életükben, de az Isteni gondviselés akkor is a segítségükre siet és terelgeti abba az irányba az embereket, hogy megtalálják az egyenes utat, vagyis az Istent.
A képen is látható, hogy mennyi irányból terelgeti az Isten a jóratörekvő embereket, hogy ismét együtt lehessenek az egyenes úton, ami messzire belátható, akadályokon halad keresztül, vagyis a folyón, de az Isten gondviselő szeretete következtében segíti az embereket és korlát vezet az egyenes út mellett. Így könnyebben és biztosabban haladhat az ember, mert tudja, hogy van segítsége, vagyis Isten mindig mellette van a hétköznapjaiban és segíti az úton haladásában.
A korlátok szimbolizálják az életünkben azt, hogy ha betartjuk a parancsolatokat, a szeretet törvényét, akkor nem eshet bajunk.

Viszont, ha az ember nem figyelmes, vagy éppen nagyotakarása következtében a folyó melletti korláton is áteshet, ami a vesztét jelentheti.
Ugyanúgy ha nem tartja be a szeretet törvényét, hogy "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat", akkor eltévesztheti az egyenes utat.
(Imre Margit) 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.07.25 11:04 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1764
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Út az üdvözülés felé 10 éve, 7 hónapja  
.

Jézus Krisztus egyik jól ismert, sokat idézett kijelentése így szól: Én vagyok az út, az igazság és az élet. (Jn. 14,6) Hatalmas üzenetet hordoz ez az ige: Krisztus nem csak elméleti igazságismeretet közvetít, hanem Ő az út, amin járhatunk és járnunk is kell. Ugyanakkor Ő az élet forrása is.
Ha halljuk az út szót, bizonyára a mozgás, a tevékenység jut az eszünkbe. Hiszen az út nem arra való, hogy az emberek annak egy pontján megtelepedjenek, berendezkedjenek, hanem arra, hogy azon járjanak, előrehaladjanak. Amennyiben Jézus az út a számunkra, nekünk sem szabad letelepednünk, megállnunk, hanem előre kell haladnunk, azaz szüntelenül fejlődnünk kell.

Erről beszél Pál apostol is Kol.2: Azért amiképpen vettétek Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok Őbenne, meggyökerezvén és tovább épülvén Őbenne, megerősödvén a hitben, amiképpen arra taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással. Gondoljuk át ennek az igének minden részletét, a benne foglalt magvas mondanivalót!
Krisztust venni más, mint bármilyen egyéb ismeretet szerezni.
Jézust venni, mint Urat azt jelenti, hogy úgy fogadom be Őt, mint aki szól hozzám, mivelhogy Ő az Úr, én pedig engedelmeskednék, mégpedig életem minden pillanatában. Jézus az Úr, én pedig az Ő szolgája vagyok. Sajnos sokan vannak, akik csak ismeretet őrizgetnek magukban Jézusról, de az engedelmesség hiányzik, cselekedeteikből nem lesz nyilvánvalóvá, hogy az Urat szolgálják. De ha tudatában vagyunk is az engedelmesség szükségességének, tegyük kezünket a szívünkre, nem fordul-e elő, hogy egészen mást teszünk, mint amit Ő, az Úr mond Igéje által? Nem kell-e időnként önmagunk előtt is megszégyenülnünk tetteink miatt?

Jézus ezt mondta: Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondotta-lak, mert mindazt, amit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.(Jn.)

Amiképpen vettük az Urat az első szeretet idején, úgy kell járnunk is Őbenne. Ha megvan az éltető erő, megvan a mozgás, az élet, ez lehetővé teszi, hogy meggyökerezzünk és tovább épüljünk az Úrban. Aki meggyökerezik és tovább épül Krisztusban, annak természetesen növekszik
a bizalma Őiránta. Látja honnan emelte kis Isten, látja meddig vezette már el, ezért bizalma növekszik abban, hogy Isten tovább is vezetni tudja majd, hiszen Ő be tudja és be is akarja váltani minden ígéretét. Haladjunk hát tovább a megkezdett úton! Gyökerezzünk meg és épüljünk tovább a Krisztusban, az Ő Lelke által! Akkor mi is tapasztalni fogjuk, hogy ;az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig;. (Péld. 4,18)

Szabó Ferenc részlet
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.08.13 21:01 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1820
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5000
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Út az üdvözülés felé 10 éve, 7 hónapja  
Az ÚT megtalálása

Az Isteni Út angyalának tanítása


Lelkek a szeretetben, a fényben! Lássátok utatok előttetek az Isteni Létben! Mindig ott van, megtalálhatjátok, ha szívvel s szeretettel, hittel jártok!

Minden lélek igaz útját keresi itt a Földön. Isteni szótól vezérelve, szíve szavát hallva kutat, próbál, ÉL. Ez maga az ÚT. Az életetek, mit megéltek, mit irányítva, sorsotokat kézbevéve szeretettel teljessé, vagy Istentől elfordulva szenvedéssé változtathattok.

Irányotok mindig a Szeretet. Ezzel van kitáblázva utatok. Ha követitek, jó irányba haladtok, s el nem tévedhettek! Sok más tábla is látható az út szélén, miközben haladtok. Egyik ezzel kecsegtet, másik azzal. Széles, kényelmes országútra mutatnak, keskeny göröngyös gyalogösvényedről.

Tudjátok! Minden út járható! Nincs olyan, melyen végig ne lehetne menni. Minden úton más tapasztalatok, feladatok, döntések, ezáltal más következmények is várnak reád. Az ember szívével érzi, mire képes, mi való neki. Lelked ismeri már előre kijelölt utadat, mert Isteni Éned irányítja, ha hagyod, hogy meghallja szavát. Ezért ha bizalommal vagy szíved hangja iránt, mi lelkeden keresztül Isteni Énedtől érkezik, el nem tévedhetsz. Olyan ez, mint egy beépített iránytű! Ha figyeled és kezedben tartod, mindig mutatja a neked való utat.

A térkép benned van, lelkeddel olvasod, s lelked szavát szíved súgja érzéseiden keresztül!
Igaz utad csak akkor láthatod, ha elengeded a görcsösséget magadból, mellyel mindenáron meg akarod találni. A görcsösség elborítja elméd, és nem veszi a finom üzeneteket, melyek neked érkeznek lelkedből, segítőidtől.

Ne légy görcsös! Légy elengedő, légy befogadó, légy elfogadó! Tudd! Pontosan tudod, mi neked a legjobb, s ha hagyod meghallanod és elfogadnod a sugallatot, Isteni felismerésben lesz részed!
Utad Benned van! Már akkor benned volt, mikor leszülettél erre az áldott bolygóra. Most újra fel kell fedezned magadban, s ha megtaláltad, kívül is eléd áll!

Mikor Belső utadon elindulsz, megkapod a lehetőséget, hogy azt kiteljesítsd fizikai világodban is. Ne forgasd a fejed, s ne kívül kutasd mibe kezdhetnél. Először belül tudd, és hidd, mire vagy képes, értsd mit súg lelked szíveden át, és légy bátor! Legyél képes megtenni a lépést! Csak az elsőt kell egyedül! A többit már mi vezetjük a kiteljesedésed útján.

Értsd hát! Utad Benned van! Tárd fel ott, s lásd! Ha képes vagy megérteni, s elfogadni, indulj el rajta először belül. Szemléleted, látásmódod igazítsd hozzá, ahogy a hegymászó is a megfelelő felszereléssel indul útnak. A te felszerelésed a megfelelő hozzáállás! A szemléletmódod utadhoz való igazítása! Mikor hited s utad egybecseng, s elhatározásod az Isteni Akarat elfogadásában rejlik, akkor tárul fel a Belső Utad kívül is. Akkor láthatod csak meg a lehetőségeket fizikai életedben, földi emberként.
Így keresd és megtalálod! Kérdezz, s hallgasd szíved válaszát! Fogadd el azt! Kövesd Belső Hangodat, melynek szava kiteljesedik, ha már hallasz!

Segítséget kapsz hozzá tőlünk és embertársaidtól is. Ha utad hittel és szeretettel kívánod járni, minden segítség megtalál, mire szükséged van.
Bízz Önmagadban, képességeidben, és azzal a tudattal élj, hogy ismered utad, mert szíved tárja eléd!
Áldással és szeretettel szóltam hozzátok. Az Isteni Út angyala vagyok,
Semel
(forrás: angyalszárny.hu Pusztai orsolya)


http://www.kristalycsakra.eoldal.hu
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.09.01 20:23 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1892
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5000
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Út az üdvözülés felé 10 éve, 6 hónapja  
"Út a csúcsra" 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.09.21 19:52 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat