Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Pio atyáról (Padre Pio) - jóslatai (1 fő olvassa) (1) Vendég
Evangéliummal kapcsolatos témák.
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Pio atyáról (Padre Pio) - jóslatai
#3272
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 3603
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Pio atyáról (Padre Pio) - jóslatai 6 éve, 7 hónapja  
.

Pio atya stigmái


Emberfeletti szenvedései ellenére hatalmas csodákat volt képes véghez vinni Pio atya. Stigmái bizonyítékul szolgáltak még az ateistáknak is. 2002-ben avatta szentté az a II. János Pál pápa, akinek fiatalon megjövendölte, hogy később a katolikus egyház fejévé választják.

Bármennyi legenda is kapcsolódott hozzá az elmúlt évtizedek során, egy biztos: élete és tettei az emberi valóság és az isteni erő kapcsolatának szimbólumát jelentették és jelentik ma is. Rajta kívül Szent Ferenc volt az egyetlen teljesen stigmatizált ember, akit elismer az egyház.

Pio atya 1887. május 25-én született egy dél-olasz kisvárosban, szegény sorú család második gyermekeként, Francesco Forgione néven. Fiatal korában gyakran voltak látomásai, elragadtatásai. Harmadik éves elemi iskolásként egy kapucinus szerzetessel való beszélgetést követően fogalmazódott meg benne, hogy szerzetesnek áll. 1903-ban belépett a Kapucinus Ferences Testvérek Rendjébe, és itt kapta a Frater Pio nevet.

1915-ben, 28 éves korában hosszú meditációjából szúró fájdalomra eszmélt, melyet kezében érzett. Három évvel később éppen Szent Ferenc stigmáiról emlékezett meg egyedül, amikor éles sikolyára lettek figyelmesek rendtársai. Eszméletlenül találták, Krisztus mind az öt sebét magán viselte, s igen erősen vérzett. Minden alkalommal, amikor mise közben felemelte az oltári szentséget, extázisba esett, s vér folyt a sebeiből. Csak nehezen és nagy fájdalommal tudott mozogni, ennek ellenére megpróbált visszavonultan élni. Haláláig San Giovanni Rotondo-ban, a Gargano hegyekben élt katonai szolgálatát leszámítva. Itt látogatta őt meg a fiatal pap Karol Jozef Wojtila, II. János Pál pápa, akinek megjósolta, hogy pápa lesz.
Amikor az olaszok beléptek az első világháborúba, a fiatal Forgione Ferencet is behívták katonai szolgálatra, azonban hamar alkalmatlannak nyilvánították és leszerelték. Látta a bűnt, a züllöttséget és a vallási közönyt. Megtanulta, hogy elutasítsa a bűnt, de szeresse a bűnöst, és Istenhez könyörögjön érte.

Pio atya naponta hosszú órákat gyóntatott, egész Európából érkeztek hozzá. Mindenki sorszám alapján jutott a gyóntatószékbe, tolakodás és hivatkozás előkelő pártfogókra nem jelentett számára semmit. Olykor hetek kellettek, hogy sor kerüljön valakire. Délben rövid pihenő következett, együtt ült testvéreivel az ebédlőben, majd hamarosan visszatért a gyóntatószékbe. "Ne aggódjatok " mondta egy alkalommal - hogy sok időmet elrabolnak. Legjobban a lelkek megmentésére fordított időnket értékesítjük. Hálát adok a mennyei Atya jóságáért, hogy lelkeket vezet hozzám, és némiképpen segíthetek rajtuk". Pio atya mindeközben folyamatosan szenvedett fájdalmaitól, de az őt felkereső lelkek fontosabbak voltak számára. Sokan minden különösebb élmény nélkül hagyták el a gyóntatószéket, másokat viszont szívük mélyéig megrendített, katarzis szerű felismerésekhez juttatva.
Szerző: Szigeti Kata http://www.astronet.hu


Csodatételek


Sokan emlegették, hogy egy erős illat kísérte Pio atya jelenlétét, vagy lelki közelségét. Romanelli doktor jegyezte meg, hogy - Ritkán fordul elő, hogy szerzetes, még hozzá ilyen buzgó szerzetes, illatszert használjon." Alapos kivizsgálás után kiderült, hogy az illat a sebekből árad és semmi köze az illatszerhez.
Pio atyának több mint ezer csodálatos gyógyulást tulajdonítanak, ezeket Del Fanta részletezi is könyvében, név, idő és pontos lakhely megjelölésével. Pio atya azonban mindig tiltakozott, ha neki akarták tulajdonítani a gyógyulást, vagy köszönetet akartak neki mondani. "Istennek köszönd meg, ne nekem. Embernek nincs csodatevő hatalma."- vallotta.

A második világháború alatt többször előfordult, hogy Pio atya hirtelen félbeszakította a beszélgetést és föloldozást adott. Mikor megkérdezték, hogy ez mit jelent, így válaszolt: Adjunk hálát az Istennek, amiért megengedte, hogy a szegény haldokló katonák mellett lehetek."

Pio atyáról más különleges esetek is fennmaradtak: Dr. Sanguinetti 2 társával 1936 január 20-án este betért Rotondoba a templomba rövid imára. A kolostorban összetalálkoztak Pio atyával, aki kérte őket, "imádkozzanak együtt egy lélekért, akinek éppen most kell Isten ítélőszéke elé járulnia". Az Ima után Pio atya közölte velük, hogy V. György angol királyért imádkoztak. Másnap kiderült, hogy az angol király éppen abban az órában halt meg, amikor az imaszó elhangzott.
A kétkedők

Pio atya tetteit nem mindenki fogadta el kétkedés nélkül. Sergio Luzzatto olasz történész "Pio atya, csodák és politika a 20. századi Olaszországban" címmel jelentette meg 2007-ben könyvét, amelyben azt állítja, hogy a vatikáni archívumban olyan dokumentumokra bukkant, melyből egyértelműen kiderül, hogy Pio atya titokban karbolsavval égette a sebeket kezeire, lábaira és oldalára. Azt azonban nem tudták bizonyítani, hogy a sebhelyeket mesterségesen állították elő. Végül a Katolikus Rágalmazás Elleni Liga vezetője, Pietro Siffit közölte: "a vélt bizonyítékok abszolút tévesek. A katolikus doktrína szerint a szentté avatás maga után vonja az erről döntő pápa tévedhetlenségét."
Pio atya és a magyarok

Pio atya egyik látomása a magyarok jövőjéről szól, álmából felébredve ezt mondta: "Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"

A magyar kapucinusoknak is van egy személyes emlékük, amely Pio atya látnoki karizmájáról tanúskodik: Bertalan atya havonta levelezett Pio atyával. Amikor 1950-ben Magyarországon feloszlatták a rendeket, egy alkalommal azt is megkérdezte tőle, mit tanácsol a hazai kapucinusoknak az akkori nehéz helyzetben. Különös módon már két nap múlva, római bélyegzővel megérkezett a válasz, amelyben Pio atya megüzente, hogy mit kér a Szűzanya a papoktól, s azt is megírta, hogy mielőbb adják minden papnak a kezébe az üzenetet. A feloszlatás gondjai miatt a levél magyarra fordítása elmaradt, és az üzenet kiosztása nem történt meg. Három-négy nappal később érkezett is egy dorgáló levél Pio atyától, hogy miért nem teljesítették kérését. Ezután Bertalan atya már csakhamar lefordította Pio atya üzenetét, és utólag, postán elküldte a címzetteknek. A levél a történelem viharaiban elveszett, de Pio atya emléke, élete példája, ma is eleven rendtársai körében.

A szerzetes 1968. szeptember 23-án hunyt el. 2002-ben avatták szentté, és 2008 március 2-án újra kihantolták. A holttest viszonylag épen került elő, s szemtanúk szerint nincs nyoma a stigmáknak, azok ugyanis röviddel Pio atya halála előtt nyomtalanul eltűntek.


A kihantolást sokan csak egyszerű marketingfogásnak tartják, hiszen San Giovanni Rotondo falucska jóformán a Pio atyához kapcsolódó idegenforgalomból él. Domenico Umberto D''Ambrosio érsek azonban elmondta: "Az egyház történetében évezredes gyakorlat, hogy a boldoggá vagy szentté avatásra váró személyek esetén elvégzik a kánoni vizsgálatot. A cél, hogy megfelelő technikák révén hosszabb időn át megőrizhessük a szentek testét, hogy a következő nemzedékek is tisztelhessék és megóvhassák ezeket az ereklyéket."

Fotó: http://www.vatican.va


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2011.12.30 20:48 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#3653
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 3603
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Pio atyáról (Padre Pio) - jóslatai 5 éve, 7 hónapja  
.

Egy időben két helyen
Bizonyos, hogy Pio atya évtizedeken keresztül nem hagyta el San Giovanni Rotondot. Ennek ellenére több szavahihető, tekintélyes személy beszámolt, hogy lakóhelyétől távol látták őt.

Egyik napon Pio atya jelenlétében Páduai Szent Antal bilokációs kegyelmi ajándékáról beszélgettek. Valamelyik atya megjegyezte: ,,Talán a kiválasztott lélek észre sem veszi, amikor ez történik vele." Pio atya érdeklődéssel hallgatta a beszélgetést majd közbeszólt: ,,Biztos hogy észre veszi. Csak azt nem tudja megállapítani, hogy a test, vagy a lélek mozog-e. De biztosan tudja, hogy hol van, és mi történik vele.Nagyon gyakran érezték Pio atya jelenlétét, vagy lelki közelségét egy erős illat révén. Amikor dr. Romanelli Pio atyát tüzetesen megvizsgálta, meglepődött, mert erős illatot észlelt nála. Meg is jegyezte: ,,Ritkán fordul elő, hogy szerzetes, még hozzá ilyen buzgó szerzete, illatszert használjon." Alapos kivizsgálás után kiderült, hogy az illat a sebekből árad és semmi köze az illatszerhez.

Pio atya egyik pap-lelkigyermekétől hallottuk: ,,Egyik reggel a szentmise alatt éreztem a jól ismert illatot. De nem vettem figyelembe. Később munkám közben ismét jelentkezett. Azon tűnődtem, vajon mit akarhat Pio atya. Nyugtalan lettem. Délután gondolataimban elmerülve mentem haza. Amikor egyik barátom autóval jött és haza akart vinni, nem ültem be kocsijába. Néhány perccel később egyik útkereszteződésnél iszonyatos közlekedési balesetet láttam. Odahívtak, és még feltudtam oldozni a súlyos sebesültet. A jó illat miatt érdekelt az eset, kérdezősködtem az áldozat felől és megtudtam, hogy az illető éveken keresztül nem gyakorolta vallását, hozzátartozói azonban éveken keresztül panaszkodtak emiatt Pio atyának, és arra kérték, hogy imádkozzék érte és lelki üdvéért.

Egyik napon San Giovanni Rotondo környékén egy szegény asszony háttal haladva gesztenyét gyűjtött a meredek hegyoldalon. Hirtelen kellemes illat késztette, hogy fejét felemelje. ,,Madonna mia!" Még egy lépés és a szakadékba zuhan. ,,Szokjál le arról, hogy háttal járj!" - korholta őt Pio atya, amikor legközelebb találkoztak.A II. világháború alatt többször előfordult, hogy Pio atya hirtelen félbeszakította a beszélgetést és föloldozást adott. Mikor megkérdezték, hogy ez mit jelent, így válaszolt: ,,Adjunk hálát az Istennek, amiért megengedte, hogy a szegény haldokló katonák mellett lehetek."A német hadsereg 1917 novemberében Szlavóniában megsemmisítő vereséget mért az olasz csapatokra. Az olasz vezérkar főnökét - Luigi Cardona tábornokot - a kétségbeesés kerülgette.

Szolgálati pisztolyával a kezében - ült a sátrában s öngyilkosságra gondolt. Hirtelen egy szerzetes jelent meg mellette s erősen rászólt: ,,Ne tegyen ilyen ostobaságot!" Aztán eltűnt.

Évek múltán a tábornok meglátogatta a kapucinus kegytemplomot San Giovanni Rotondoban s ott váratlanul meglátta és felismerte azt a szerzetest, aki annak idején megjelent neki a sátrában. Elhaladva a tábornok mellett, így szólt hozzá: ,,Kedves barátom! Az egyszer még szerencsésen megúszta?" A szerzetes Pio atya volt.Pio atya éjjel az autópályán. Abafi Ilona tanárnő 1975-ben elolvasta Pio atya életrajzát. Ez megerősítette őt abban, amit már ismételten hallott róla s lelkesedésében bátyjának is elmondotta, milyen rendkívüli szenttel ajándékozta meg a Gondviselés századunkat. Bátyja ugyan nem volt hitetlen, de hatalmába kerítette a közöny s nem gyakorolta vallását. Mint műszaki főiskolai tanár jól megvolt, becsületesen teljesítette hivatását, de Isten, túlvilág nem igen foglalkoztatta.

Közben kinevezték Algírban szaktanárnak. El is indult autóján, Franciaországon át, s amikor Marseille közelében éjjel sötétben halad az egyirányú autópályán, autója váratlanul lassít és meg is áll. Ok ismeretlen. Ebben a kilátástalan, kellemetlen helyzetben eszébe jutott, kiről beszélt neki nővére olyan lelkesen. Kétkedően felkiált: most mutasd meg Pio atya, hogy mit tudsz! S azonnal keresni kezdi a hiba okát.

Alig telt el néhány perc, hihetetlen dolgot vesz észre, nem akar hinni a szemének: az egyirányú autópályán szembe jön egy autó s közelébe érve lelassít és megáll. Bőrkabátos szakállas vezetője kiszáll, odajön, barátságosan felkínálja segítségét s nyomban neki is lát a munkának. Rövid keresés - próbálgatás után máris átadja a kulcsot tanárunknak s barátságosan int, hogy próbáljon startolni. Ez nyomban sikerül is.

Miközben tanárunk megköszöni a segítséget, az ismeretlen bőrkabátos további jó utat kíván, beszáll kocsijába, elindul s hirtelen nyomtalanul eltűnik, szétfoszlott, mint a kámfor. A mi tanárunk pedig alig ocsúdott fel a váratlan hiba ijedtségétől s még váratlanabb segítség örömétől, - hirtelen tudatos lesz benne, hogy a bőrkabátos segítő csak Pio atya lehetett.

A történet hitelességéről Tóth József plébános kezeskedik.

Dr. Sanguinetti 2 társával 1936 jan. 20-án este betért Rotondoba a kapucinus templomba rövid imára. A kolostor folyosóján Pio atya váratlanul így szólt hozzájuk: ,,Gyertek, imádkozzunk együtt egy lélekért, akinek éppen most kell Isten ítélőszéke elé járulnia". A kérést teljesítették. Ima után Pio atya közölte velük, hogy V. György angol királyért imádkoztak. Másnap a három késői templomlátogató a rádióból és újságokból megtudta, hogy az angol király éppen abban az órában halt meg, amelyben ők a templomban Pio atya kérésére közösen imádkoztak.


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2013.01.07 10:56 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat