Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Az anyagi világok teremtése és fejlődése. A Föld (1 fő olvassa) (1) Vendég
Világ teremtése - Föld teremtése.
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Az anyagi világok teremtése és fejlődése. A Föld
#207
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4634
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Az anyagi világok teremtése és fejlődése. A Föld 11 éve  
A Szentírás Teremtéstörténete tudományosan helyes, hittanilag igaz nem lehetne, ha csak a Földre szorítkozna. Az egész mindenségről szóló képet öleli fel. Így szól: "Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet". A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt: "Legyen világosság, és világos lett. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől.
A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának.
Azután este lett és reggel: az első nap."

Keressük ebben képletesen leírva a holt anyag életre keltését, a mindenség felébresztését. Isten, az ég, a sivár föld és a sötét mélység: Isten, az ősvilágosság és a holt semmi.
Isten így szólt: "Legyen világosság" - és a mindenség életre kelt. Isten lelke a víz felett annyi jelent, mint Isten az ősvilágosságban.

A második napon Isten így szólt: A vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat, és alkosson válaszfalat a vizek között. Úgy is lett. Isten megalkotta a szilárd boltozatot, és elválasztotta vele a boltozat fölötti és a boltozat alatti vizeket. Isten a boltozatot égnek nevezte".
A menny az ősvilágosság, a víz az élő mindenség, mely az ősvilágosságot környezte. Az elsőteremtésű szellemek bukása következtében Isten elválasztotta a boltozat fölötti és a boltozat alatti vizeket: az ellentétet a törvénytől.

A harmadik napon szólt Isten: "Gyűljenek össze az ég alatti vizek egy helyre és emelkedjék ki a száraz."
Ez az ősnapok keletkezése. A teremtéstörténet nem említi az elsőteremtésű szellemek bukását, de később, az ördög kísértésénél a Paradicsomban meglévő tényként állítja oda.

"A negyedik napon teremti Isten a csillagokat, és a napot, és elválasztja a napokat és az éveket egymástól."

Ez a részt sokan félreértették. A világok nem egyszerre és nem egyforma gyorsan fejlődtek.

"Az ötödik napon teremtette Isten a vízi állatokat és a madarakat."
Ezek valamennyi világ fejlődésénél megtörtént "földtörténeti korok" szerinti hüllők, növényevők és madarak fejlődését jelentették.

"A hatodik napon teremtette Isten az élő állatokat és magát az embert."
Ez a korábbiakban nem részletezett másodteremtési mű keretében történt.

A Biblia által írottak szerint Isten az embert a földből teremtette és leheletével adott neki életet. Igen! A korábban törvénytelen szellemfluidok Isten egy teremtő gondolata által váltak élő szellemi princípiummá (un "embrió szellemmé") az Istenből áradó életerő szakadatlan fejlesztése közepette. Ugyanis a törvénytelen szellemi fluidokra is hatott az isteni életerő szakadatlan kiáradása és a törvények fejlesztő ereje.
Így elérvén a fejlődésük csúcspontját az isteni gondolat a mechanikus életprincípium éltető ereje mellé értelmi (szellemi) princípiumot helyezett beléjük. Leírhatatlanul hatalmas és dicsőséges műve ez a Teremtő Mennyei Atyának.

A teremtéstörténet a bukásig csupán a teremtés vázlatos képének tekinthető, a nagy egészre vonatkoztatva ősigazságnak kell elfogadnunk.
A Paradicsomban való bezártság a természettörvény védelmét és egyben a "tilos" határokat is jelentette. Ádám és Éva (=duális egységben élő paradicsomi szellemek) hallotta(ák) az angyalok hangját, amely figyelmeztette őket az ellentéthez való közeledés és a vele való érintkezés veszélyeire és következményeire.

A bűnbeesés és a bukást követő paradicsomi kiűzetés, a kígyó megátkozása mind mély allegorikus igazság. A lefokozódás spirálkörében a tűzkarikák formájában történt kiválások és új világalakulások során jutunk el az eredeti paradicsomból (másodrendű napok) a Földünkig, mely mint korábban említettük - egy hatod rendű naprendszerben foglal helyet. Ugyanígy a Tejútrendszer ötöd rendű naprendszer.

Szintén korábban már említettük, hogy a lefokozódással egyre sűrűbb és anyagiasabb világalakulatok keletkeztek, melyek nagy száma csillagászati mértékekkel sem fogható át. Tudjuk tehát, hogy e világok "anyagát" törvénytelenül sűrített szellemi fluidok alkotják, de ugyanakkor fontos ismételten megjegyeznünk, hogy maga a természet, mely éltető atmoszférát biztosít a törvényben való munkálkodáshoz és javuláshoz tiszta, igaz és a gondviselés hatalmas kegyelmi ajándéka.
(Forrás: Reiner Ágoston Keresztény hittan útkeresőknek c. könyvéből, részlet)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2008.10.23 19:49 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#646
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Az anyagi világok teremtése és fejlődése. A Föld 10 éve, 9 hónapja  
A teremtést, mint Isten alkotását, valóban fontos dolognak tartom, hogy jól értelmezzük, s megérezzük mondanivalóját,üzenetét.
Ezzel kapcsolatban, a Teremtés könyvének olvasása alkalmával, több megtapasztalásom is volt, amit megosztanák veletek.:

Gyermekkoromban, semmiféle vallási tanitatást nem kaptam. A mi családunkban a hit, az isten, egy valótlan, feleslegesnek, értelmetlennek tűnő, időpazarlásra való dolognak tűnt.
Mikor felnőttem, a saját utamat kezdtem járni, kezdtek érdekelni a másfajta gondolkodások,nézetek.

Elgondolkoztam Isten létezésén, s elkezdtek a szellemi segítőim terelgetni azon az úton, amelyet be kellet járnom, ahhoz, hogy tapasztalatokat szerezzek.A megtapasztalások, a különböző vallások megismerése, lehetővé tették számomra, hogy elinduljon bennem is ISTEN létezésének elfogadása, majd ebben való hitemben is kezdtem megerősödni.

Kezemben sohasem volt még addig Biblia, így eldöntöttem, hogy elkezdem az olvasását, hisz számomra teljesen ismeretlen volt e könyv!
Tudatomban, az addig szerzett ismereteimben ,egy mindenkit szerető, jóságos, kegyelmes, irgalmas Istent láttam.

A Biblia a Teremtés könyvével kezdődött, így én is itt kezdtem az olvasását. Ahogy olvasgattam, kérdések merültek fel bennem, nem értettem,: olyan távoli, megközelíthetetlen, valótlannak tűnő dolgok, történések voltak benne. A szerető, jóságos Istennel, nem tudtam összeegyeztetni az olvasottakat. A paradicsomban miért teremtette meg a tudásfáját, hisz tudnia kellett volna hogy arról esznek? Miért száműzte Isten Évát, és Ádámot a paradicsomból, mért nem kegyelmezett meg nekik?
De tovább folytattam az olvasást:Káin és Ábel történetét, a vízözönt, és Ábrahámig eljutottam, ahol Isten azt mondta áldozza fel a fiát .Itt becsuktam a Bibliát. Nem értettem, számomra olyan nehéz volt elfogadni, felfogni a mondanivalóját, nagyon keménynek éreztem.

Tovább jártam közösségekbe, beszélgetésekre és eljutottam Dombi Feri bácsi miséire.Kezdtem érezni, hogy bennem van valamiféle hiányosság, rosszul kezdtem a megismerését, a felfedezését.

Úgy hiszem, Istent, elsősorban Jézus Krisztus által lehet megismerni. Az Ő tanításai által ismerhetjük meg, fedezhessük fel Isten valódi szeretetét, jóságát, az Ő tökéletességét.

Jézus mondja : "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet.Senki nem jut az Atyához, csak Énáltalam. Ha ismernétek engemet, Atyámat is ismernétek.Aki engem lát, látja az Atyát is."

Jézust a négy evangélium olvasgatásával lehet megismerni. Azért írom így, mert a Bibliát nem lehet végleg kiolvasni, szerintem. Mindig tud újat mondani számomra, új gondolatokat,új felismeréseket fedezek fel, az olvasáskor.

Az evangéliumok olvasása után, ismét elkezdtem az Ószövetséget olvasgatni és már mást láttam meg benne, mint első alkalommal, kezdtem megérteni és átérezni mondanivalóját.

Még fontosnak tartom, hogy megtaláljuk azokat a közösségeket, ahol megbeszélhessük, megvitathatjuk gondolatainkat, érzéseinket, mert tudjuk segíteni, erősíteni így egymást.
(A.M. Tímea)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.01.20 20:08 Név: Margit.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1449
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Az anyagi világok teremtése és fejlődése. A Föld 10 éve, 5 hónapja  
Masaru Emoto:
A víz rejtett bölcsessége

részlet a könyvből


;Ha víz előtt ülünk, és a szeretet és hála üzenetét sugározzuk magunkból, valahol a világon valaki szeretettel és hálával telik meg.; Mivel azt szerettem volna, hogy a lehető legtöbb ember megismerje a világegyetem csodálatos titkait, amelyeket a vízkristályok fednek fel számunkra, megjelentettem Japánban a róluk készült fényképalbumomat, de Európából még több visszajelzést kaptam. Úgy tűnik, olyan hullámjelenség keletkezett az emberek lelkében, amely képzeletemet messze felülmúló sebességgel terjedt.

Mi kelthette fel ennyi különböző országban oly sok ember érdeklődését? Úgy gondolom, amikor valaki a vízkristályokról készült fényképeket nézi, a testében lévő víz fizikai változáson megy keresztül. A víz egy üzenetet tartogat a világ számára: A világot a szeretet és a hála tartja össze. A szeretet és a hála a természet alapelvei. A világegyetemet átszelő hosszú útja után a víz szeretettel és hálával a szívében a Földre érkezett. Ez a szeretet és hála teremtette az élet első szikráját, majd biztosította a fejlődéshez elengedhetetlen gyengéd gondoskodást. A vízkristályokról készült fényképekre pillantva, egy ősi emlék ébred bennünk, amely a testünk minden egyes sejtjében jelenlévő víz mélyén szunnyad.
A víz üzenete a szeretet és a hála.
A képek gyönyörű világunkat tükrözik. Megmutatják, milyen változás következik be a vízben a világ tájainak és zenéinek hatására, és összehasonlíthatjuk a csapvizet a természetes vízzel. (...) Munkám híre Európából az Egyesült Államokba is eljutott, ahol meghívtak a Harvardra, valamint Boston külvárosában egy "szabadiskolába", amelybe olyan gyermekek jártak, akik nem voltak képesek beilleszkedni a fegyverekkel, drogokkal és erőszakkal fertőzött amerikai társadalomba. Talán a diákok érzékenysége volt az oka, hogy ők még fogékonyabbak voltak a vízkristályokról átadott információkra. Biztos vagyok benne, hogy megértették: a barátságtalan szavak ugyanúgy kárt tesznek az emberekben, mint a vízben. Mosolygok, miközben elképzelem, hogy aznap hazatérve megmondták a szüleiknek, ne mondjanak olyasmiket, mint gyerünk leckét írni! vagy takarítsd ki végre a szobád!
Azonban mindez a rezonancia jelenségének csak az egyik oldala. Ahogy az érzékeny lelkükben valamilyen módon sérülést szenvedett emberek megismerkednek a vízkristályokkal, a víz üzenete egyre gyorsabban terjed el a világon.

 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.05.26 13:13 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1543
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
: Az anyagi világok teremtése és fejlődése. A Föld 10 éve, 4 hónapja  
Út menti vadvirágok
Szo, 06/20/2009 - 10:20 - Fóki


Szeretek bringázni, sétálni vagy futni. Közben általában tisztulnak a gondolataim, és ha elég időt szánok eme tevékenységekre, egy olyan állapotba kerülök, ami igencsak közel van a ;tiszta tudat; állapotához. A telefonommal szoktam lefotózni a pillanatokat, amik megragadnak, s ezekkel a jeles pillanatokkal rendszerint a virágok ajándékoznak meg. Futásom alatt egyszer csak azt láttam, hogy ezek a kis virágocskák, amik kétoldalt gyönyörű pompában ellepték a Duna menti kerékpárutat, ahol kocogni szoktam, nekem integetnek. A kerékpárút egyszeriben szőnyeggé alakult és a bozótosokból a madarak énekelni kezdtek.

Eddig is énekeltek, de MOST vettem igazán észre. Azt láttam, hallottam, hogy ezek a csodás kis teremtmények ; az út széli vadvirágok színes kavalkádja és a bokrokon, fákon csiripelő madarak az én éljenzésemre, ünneplésemre összesereglett tömeg, akik szeretnek engem. Egyszeriben átéreztem, hogy mindez a csoda értem van, valóban engem ünnepel. Hogy nem vettem ezt eddig észre? Úgy, hogy nem figyeltem rá.
Elkövetjük azt a hibát, hogy a múltban és a jövőben élünk. Azaz a múltunkba kapaszkodva a jövőt próbáljuk irányítani és közben megfeledkezünk az igazán lényegesről, a jelenről, a MOSTról. Hiszen múlt az nincs, ahogy jövő sincs. Csak a MOST van, amit megélünk az időspirál valamely pontján éppen. Nem mi haladunk az időspirálon, hanem az halad el előttünk, számunkra mindig csak a MOST létezik. Figyelünk mindenfelé: a múltunkat elemezgetjük, rágódunk fájdalmas emlékeinken vagy kapaszkodunk kellemes emlékeinkbe. A jövőt meg reménykedve figyeljük, próbáljuk valami fogyasztható formává gyúrni ; a múltunk tapasztalataiba kapaszkodva. A MOST pedig itt VAN. Millió csodával. Vajon hányszor mulasztottuk el, hogy rácsodálkozzunk és élvezzük? Sokszor. De a MOSTot elmulasztani valójában sosem lehet, hiszen az mindig VAN.

Menj ki te is a természetbe, ha teheted. (miért ne tehetnéd?). Elég ha megállsz egy fa előtt és hallgatod, ahogy a széltől susognak a levelei. Ha jól figyelsz és elfogadod a MOST-ot örömmel, meg fogod hallani, hogy ez a susogás neked suttog, azt suttogja, hogy SZERETLEK, ÉRTED VAGYOK. Ahogy a madarak is téged üdvözölnek, dicsőítenek. Az ég neked kéklik, a rovarok neked járnak táncot a levegőben. Most ne azzal törődj, hogy mit tanítottak az iskolában ezekről a dolgokról. Csak a MOST-tal foglalkozz és rájössz, hogy minden tudomány, okoskodás, filozófia csak a múlt vagy a jövő felé irányuló elemezgetés. A MOST másról szól. A MOST arról szól, hogy TE vagy a lényeg.

Keresd meg az út menti vadvirágokat. Menj közel, hajolj le hozzájuk! Rá fogsz döbbenni, hogy csodálatosak. Ez az igen apró sárga virág a legszebb liliomokkal vetekszik (lásd ezen írás kísérő képét), csak azt várja, hogy hajolj le hozzá és csodáld meg a szépségét, mert ez a szépség érted van. Az már rajtad áll, hogy elfogadod-e, hogy mindez a pompa, mindez a kedvesség téged dicsőít, téged üdvözöl, téged ünnepel. Én azt választottam, hogy elfogadom. Amióta elfogadtam, érzem is. Minden csak választás kérdése. Válaszd azt, hogy minden téged ünnepel. Minden. Az út menti vadvirágok is.
A lehetőség egy ajtó. Senki sem nyitja ki helyetted.
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.06.22 19:14 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1597
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Az anyagi világok teremtése és fejlődése. A Föld 10 éve, 3 hónapja  
Önmegvalósítás

Mélyen belül szeretnél eljutni a teljes önmegadásig, ahol minden aggodalmad feloldódik, és egyszerűen megpihenhetsz. De félsz; mindenki fél az önmegadástól.
Normálisan azt gondoljuk, valakik vagyunk - pedig semmik vagyunk! Mid van, amit feladhatsz? Csak egy hamis ego, csupán egy képzet, hogy valaki vagy. Csak egy fikció. Amikor feladod ezt a fikciót, akkor válsz valóságossá. Amikor feladod azt, amit valójában nem is birtokolsz, azzá válsz, ami vagy. De mi kapaszkodunk, mert egész életünkben arra neveltek, arra programoztak, hogy harcoljunk, mintha az egész élet mindössze a túlélésért folytatott küzdelem lenne.
Csak akkor ismered meg az életet, amikor elkezded feladni önmagadat. Akkor felhagysz a harccal, és elkezded élvezni az életet. Nyugaton az ego képzete nagyon erős, és mindenki le akar győzni valamit. Az emberek még beszélnek is a természet legyőzéséről. Micsoda ostobaság!
A természet részei vagyunk; hogyan győzhetnénk le? Elpusztíthatjuk, de nem győzhetjük le. Ezért lassan-lassan elpusztítjuk az egész természetet; megzavarjuk az egész ökológiát.
Nincs semmi legyőznivaló. Valójában a természettel, a természetben kell haladnod, és engedd a természetnek, hogy létezzen.

Osho
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.07.08 15:14 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#2006
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Az anyagi világok teremtése és fejlődése. A Föld 9 éve, 12 hónapja  
.

Az alkotás, a teremtés titkait Isten nem nyilatkoztatta ki az embernek. Teremtői hatalma éppoly felfoghatatlan előttünk, mint öröktől való létezése. Általános az a nézet, hogy Istent is korlátozzák a saját törvényei. Általában a természet törvényei fogalmával jelölik meg azokat az eddig észlelt törvényeket, amelyek a látható világot uralják. De hogy tudásunk mennyire korlátozott, hogy milyen áttekinthetetlenül nagy a Teremtő munkaterülete, amelyen törvényeivel összhangban munkálkodhat, az teljességgel felülmúlja halandó emberek értelmi képességeit!... A természet csupán szolgája Teremtőjének. Isten nem szünteti meg törvényeit, sem azokkal ellentétben nem cselekszik, hanem állandóan eszközként használja őket.
Miért teremtett Isten?
Mi célból hozott létre Isten világokat, s bennük a miénket is?
Messzemenő következménye van a teremtés szempontjából annak az állításnak, hogy: Isten a szeretet. Felemelő és egyben vigasztaló is azok számára, akik Istent úgy képzelték el, hogy Ő a maga kényére-kedvére létrehozott teremtményeket, hogy azután tetszése szerint uralkodhasson rajtuk. Sokan tekintenek úgy az isteni teremtésre, mint Madách Imre Lucifere:

;Aztán mi végre az egész teremtés?
Dicsőségedre írtál költeményt,
Belé helyezted egy rossz gépezetbe,
És meg nem unod véges végtelen,
Hogy az a nóta mindig úgy megyen.
Méltó-e ilyen aggastyánhoz e
Játék, melyen csak gyermekszív hevülhet?
Hol sárba gyúrt kis szikla mímeli
Urát, de torzalak csak, képe nem..;

(Az ember tragédiája, I. szín)

Ezzel szemben a Biblia azt tanítja, hogy Isten azért teremtett, mert meg akarja osztani az örök életet és a vele járó kiváltságokat valamennyi teremtményével. Ezért és csak ezért szólhat Dávid így emberi lehetőségeinkről: ;Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla? És az embernek fia, hogy gondod van reá? Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt! Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél.; (Zsoltárok 8,5)
Isten nem teremtett eleve befejezett teremtményeket
Nem abban az értelemben alkotta az Úr tökéletes-nek az embert, hogy azután semmi dolga se legyen már önmagával, hanem a tökéletesség alapjával és lehetőségével hívta létre. Azt akarta, hogy amivé válik az ember, abban a saját elhatározása, választása, meggyőződése is benne legyen. Isten értelmesnek, azaz ; a Biblia nyelvén; a ;saját képére és hasonlatosságára; teremtette az embert . Ős szüleink ;felnőtt; és nem ;gyermek; állapotban nyerték életüket. Maga Isten tanította őket gondolkodásra, fogalomalkotásra és megnevezésre, beszédre.

Forrás: Bibliaiskolák...
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.10.26 13:18 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat