Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Ami egyik kategóriába sem tartozik bele.
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Félelemről
#852
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4614
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Félelemről 10 éve, 7 hónapja  
.
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1057
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4614
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Félelemről 10 éve, 7 hónapja  
.
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.03.17 16:31 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1419
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Félelemről 10 éve, 5 hónapja  
Patricia Cori: A lélek kozmosza
részlet

A félelmen keresztül való hatalomgyakorlás, amely a jelenre jellemző, a tudat atlantiszi megváltozása óta ismert gyakorlat az emberiség történetében. A tudatkontroll politikája - mint az atlantiszi korlátlan uralom napjaiban és a sötét középkor rettegéssel teli óráiban - továbbra is életben van. Mindössze a módszer változott, mert ma, a modern időkben, többségetek valóban hiszi, hogy szabad lények vagytok, akiket megvédenek a demokrácia - a nép általi kormányzás - alapvető szabályai. Ez a társadalmi-gazdasági alakulat önmagát a kommunizmus ellenpólusaként határozta meg, és alapját a szólás- és gondolatszabadság, illetve a Függetlenségi nyilatkozat más, illuzórikus kánonjaiba vetett hitetek képezi. Ugyanakkor az a meggyőződésetek, hogy szabad emberek vagytok, csalóka megelégedéssel tölt el benneteket, miközben körmönfont módon manipulálnak, kizsákmányolnak és tömegként kezelnek benneteket. Tudatalattitokra hatva irányítanak a reklámokkal, programozással, hallhatatlan hangfrekvenciákkal, számos más rejtett technológiával, amely garantálja előre megszabott érzelmi reakcióitokat .A hatalom úgy tekint rátok, mint ostoba birkák nyájára, akiket átterelhetnek a lehetőségek völgyén a rátok erőltetett gondolatok biztonságos vidékére, ahol úgy irányítanak majd benneteket, hogy tagadjátok meg és gúnyoljátok ki azt, ami a konvenció határain túl létezik, illetve tartsátok tiszteletben és védjétek meg mindazt, ami a dogma körébe tartozik, mintha ezek az elvek a sajátotok volnának és mintha önazonosságotok azon múlna, hogy fenntartjátok-e azokat.

A külső szemlélő számára lenyűgöző látni, hogyan nyílnak meg az ébredők a határokon túli élet valóságának: miként kezditek magatokévá tenni létezésetek legellentmondásosabb elméleteit, még akkor is, ha a tömegek az ismeretlentől való félelmükben továbbra is ragaszkodnak a konvencióhoz; a félelmet ugyanis tudatosan váltják ki belőlük. Amikor féltek, elfordultok; nem vagytok hajlandóak látni; a tudatlanságba temetkeztek - ezért lehet fajotokat rettegésben tartani. A hatalom azt akarja, hogy nézzetek másfelé, hogy semmitmondó képekre figyeljetek, ők pedig kedvükre ténykedhessenek és ne kelljen tartaniuk fürkész pillantásaitoktól, kérdéseitektől. Ez a stratégia húzódik eltompításotokat célzó technológiájuk hátterében: a televízió, az internet, a gyerekeknek szánt számítógépes játékok mind erre valók. Miközben ezek az eszközök teljesen lekötnek benneteket, tehetetlen tömeggé hipnotizálódtok vagy állati éneteket mozgósítják, ők pedig közben a kozmoszban barangolnak.Buzgón ténykednek a Hold felszínén, és már előkészítették a Mars megszállását, ahol első dolguk lesz eltüntetni a város összes bizonyítékát, hogy ne zaklassátok őket többé olyasmivel, ami szerintük nem tartozik rátok.
Elszigeteltségben tartani benneteket, a galaktikus lényekkel való rokonságotok gondolatát bolondságnak és fantazmagóriának minősíteni része a hatalmi elit tervének, akik emberemlékezet óta uralják a Földet. Azért tagadják meg tőletek az igazságot, mert amint tömegesen elfogadjátok a földi paramétereitek biológiai korlátain túli élet létezését, ti magatok is túlnőttök jelenlegi határaitokon. Tudatotok kivirágzik a tiéteken túli világok elképzelhetetlen lehetőségeitől, és végül megtapasztaljátok a szabadság igazi jelentését. És követelni fogjátok azt magatoknak.

 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.05.27 11:54 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1453
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
: Félelemről 10 éve, 4 hónapja  
Sri Chinmoy: Az isteni hős
részlet


;Ahol egység van, elválaszthatatlan egység, ott nem lehet egy szemernyi félelem sem.;
Miért aggódunk? Azért aggódunk, mert nem tudjuk, hogy mi fog történni velünk holnap, vagy akár csak a következő percben. Úgy érezzük, hogy ha mi nem teszünk meg valamit magunkért, akkor azt senki sem fogja megtenni. De ha érezni tudjuk, hogy van Valaki - a Belső Vezetőnk - aki végtelenül többet gondol ránk, mint mi magunk, és ha felelősségünket tudatosan oda tudjuk adni Neki, akkor múltunk, jelenünk és jövőnk az Ő gondja. Kisgyermekként átadtuk magunkat szüleinknek, és cserébe védelmet kaptunk. Külső életünkben felnőttekké váltunk, de a spirituális életben még mindig gyermekek vagyunk, és minden pillanatban meg kell próbálnunk belső lényünk parancsaira hallgatni.

Természetesen nem fogunk tudatosan vagy szándékosan hibázni, de ha mégis hiba történik belső természetünkben, életerőnkben, testünkben vagy értelmünkben, akkor azonnal kész kell legyünk azt félelem nélkül bevallani.

Végső soron mik is a hibák? Maga az a gondolat, hogy a hiba valami szégyenletes, vagy meg sem említhető, rossz rezgéseket teremt a kozmoszban. Ha azt gondoljuk, hogy a hiba olyan valami, amit egyértelműen büntetés követ, akkor alapvetően tévedünk. Először is tekintsük a hibákat kudarcnak. Mik is a kudarcok? A siker tartóoszlopai.
A kudarcok Isten bennünk átélt tapasztalatai, Ő pedig a végső Célhoz, a tökéletes Tökéletességhez visz minket. Másodszor, tekintsük a hibákat féligazságoknak. Ha a hibát egy tökéletlen vagy parányi igazságnak tekintjük, ha tudunk benne egy szikrányi igazságot látni, akkor érezhetjük, hogy a hiba helyrehozható vagy igazsággá alakítható.
Mit teszünk általában? Elválasztjuk magunkat a hibától, mintha az valami piszkos, undorító obszcén dolog lenne. Ehelyett tekintsük a hibát egy darab agyagnak, amit valami hasznos dologgá lehet gyúrni és formázni.
Engedd, hogy a kudarc
A legfőbb tanulságra világítson rá:
Minden naplemente
Egy nagyon, nagyon fényes
És erőteljes napfelkelte kezdete.


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.05.27 11:14 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1455
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Félelemről 10 éve, 4 hónapja  
Krishnamurti: Végső szabadság
részlet


Az önismeret a bölcsesség kezdete a bölcsesség pedig azonnal véget vet minden félelmünknek.Az élet a kapcsolatokról szól: létezni annyi, mint kapcsolatban állni, és kapcsolatok nélkül nincsen élet. Semmi sem létezhet elszigeteltségben, és amíg az elme elszigeteltségre törekszik, mindig jelen lesz bennünk a félelem. A félelem nem valamiféle absztrakció: a félelem mindig valamivel kapcsolatban létezik.
A kérdés tehát az, hogyan szabaduljunk meg a félelemtől?

Először is, minden legyőzhető dolgot újra és újra le kell győznünk. Egyetlen problémát sem győzhetünk le véglegesen - a problémákat megérteni lehetséges, legyőzni ellenben nem. Ez két teljességgel eltérő folyamat, amelyek közül a második csak további zavarodottságra és félelemre vezet. Ha ellenállunk, ha igyekszünk uralni, legyőzni egy problémát, vagy védekezni próbálunk ellene, az csak további konfliktusokat szül; ugyanakkor, ha képesek vagyunk megérteni a félelmet, ha képesek vagyunk lépésről lépésre a mélyére hatolni, és teljes mértékben felfedezni azt, akkor a félelem elmúlik, és többé soha semmilyen formában nem tér majd vissza.
De vajon mitől is félünk? A tényektől, vagy a tényekről alkotott elképzeléseinktől? Egy konkrét dologtól, vagy attól, amilyennek az adott dolgot képzeljük? Vajon a halál tényétől vagy a halálról alkotott elképzelésünktől félünk-e? Egy dolog az adott tény, és megint más a tényről alkotott elképzelésünk. Vajon a "halál" szótól félünk, vagy magától a halál tényétől? Mivel félünk a szótól, az eszmétől, soha nem érthetjük meg magát a tényt; soha nem vesszük szemügyre a tényt, és soha nem létesítünk közvetlen kapcsolatot vele. A félelem csakis akkor múlik el, ha tökéletes egységre lépünk az adott dologgal. Ha ez nem valósul meg, mindig is félelem lesz bennünk, és ez az egység csakis akkor jöhet létre, ha nincsenek elképzeléseink, ha nincs véleményünk az adott dologról, ezért hát roppant tisztán kell látnunk, vajon az adott szótól, az adott eszmétől tartunk-e ; vagy magától a ténytől.
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.05.27 18:36 Név: Margit.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1829
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Félelemről 10 éve, 1 hónapja  
"Megerősítlek..." (Ézs 41,10).


Ha szolgálnunk vagy szenvednünk kell, összeszedjük minden erőnket,mégis úgy találjuk, hogy ez kevesebb, mint gondoltuk, és kevesebb, mint amennyire szükségünk lenne. De amíg olyan ígéretünk van, mint ez a fenti Ige, amelyre valóban építhetünk, ne csüggedjünk, mert ez
biztosít minket arról, hogy megkapjuk mindazt, amire szükségünk van.Isten ereje kimeríthetetlen; és ezt az erőt velünk is közölheti; és megígérte, hogy közölni is fogja. Lelkünk tápláléka, szívünk gyógyítójaszeretne lenni, és így akar erőt adni nekünk. Kimondhatatlan, mennyi
erőt tud adni Isten az embernek. Ha megkapjuk ezt az erőt, emberi gyöngeségünk nem akadály többé.
Emlékszünk még életünknek munkákkal és próbatételekkel terhes időszakaira, amikor olyan rendkívüli erőt nyertünk, hogy magunk is álmélkodtunk rajta? Veszély közepette tudtunk nyugodtak lenni, gyászban elcsöndesedni, rágalmazások tüzében is megállni, betegséget békén tűrni. Valóban úgy van az, hogy amikor váratlan próbatételek érnek bennünket, Isten különösen nagy erőt ad elhordozásához. Szinte kilépünk
gyarló önmagunkból. A gyávák bátrak lesznek, a balgáknak bölcsesség adatik, a hallgatagok abban az órában megkapják, hogy mit kell mondjanak. Tulajdon gyöngeségem megrémít, de Isten ígérete felbátorít."Uram, erősíts meg engem a te ígéreted szerint!)
(Zsolt 119,25).

Az Úr megígéri: "megsegítlek". A belső erőt külső segítség is támogatja. Küzdelmünkben szövetségeseket állíthat mellénk az Isten,ha úgy látja jónak; de még ha nem is küldene mellénk emberi segítséget, Ő maga biztos mellettünk lesz, és ez még jobb. "Fenséges
szövetségesünk" támogatása többet jelent, mint a halandók légióinak segítsége.
Az Úr segítsége a megfelelő időben érkezik: "mindig biztos segítség
a nyomorúságban"
(Zsolt 46,2). Segítsége igen bölcs: pontosan tudja,
kinek milyen segítségre van éppen most szüksége. Segítsége hathatós ott
is, ahol az emberi segítség hiábavaló. Segítsége több, mint segítség, mert elhordozza minden terhünket, és gondoskodik minden szükségletünkről. "Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nékem?!" (Zsolt 56,5). Mivel segítségét már bebizonyította, számítsunk rá bátran most és a jövőben is. Imádkozzunk így: "Uram, légy segítségül nekem", és megtapasztaljuk, hogy "a Szent Szellem is segít a mi erőtlenségünkön" (Róma 8,26). Ezért mikor így várakozunk: "Tekintetem a hegyek felé emelem: Segítségem az Úrtól jön" (Zsolt 121,1-2), nemsokára már ezt énekelhetjük: "Uram, te megsegítettél".

Forrás: C. H. Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.09.02 09:52 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat