Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Ami egyik kategóriába sem tartozik bele.
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Irgalmasság
#1319
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4947
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Irgalmasság 10 éve, 10 hónapja  
.
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1462
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Irgalmasság 10 éve, 9 hónapja  
Molnár Edit: Az Úr Evangéliuma I.
részlet

Ma annak van itt az ideje, hogy még az Ítélet előtt mindenki, aki arra érett lett, önmaga által szétválaszthassa magában a hibás és a helyes lélekrétegeket, szellemi cselekményeket. Mert ma mindennek mindenkiben el kell rendeződnie, helyére kell kerülnie, hogy minden ember, aki arra már képes, az öntisztítást maga magában végezze el. Ehhez kapnak rengetegen ma úgy lehetőséget, hogy a mában újraélhetik lelkükben mindazt a késztetést, amit valaha jóként vagy rosszként magukból kitermeltek, s az ilyen fokú önismeret által ők már megtisztulva járulhatnak majd az Isten ítélőszékének elébe.

Ma tehát az utolsókból csakugyan elsők lehetnek. Mert kik ma itt a földön azért kaptak testbeöltözési lehetőséget, hogy ebben a zavaros időszakban helyreigazítsák korábbi tévedéseiket, kiegyenlítsék a jóval régebbi bűneiket, bár utoljára érkeztek ide meg, elsőkként térhetnek be azokba a tisztultabb szférákba, melyek őket nagy küzdelmeik és önmaguk felett aratott győzelmük következtében fogadhatják be ; mint az atyai házba visszatérő tékozló fiút, kit megtisztított, átvarázsolt az igaz hit és önzetlen szeretet. Ezért minden embernek a mában szabad reménykednie, sőt ajánlatos saját torzultságát látván is ebbe a reménybe belekapaszkodnia, mert ki felém egy lépést megtesz, s vágyakozik arra, hogy Hozzám még közelebb jöhessen, ahhoz én lehajolok, személyesen, ahhoz én magam megyek közelebb, hogy kézen foghassam őt, s hatalmas igyekezetében én segítsem hozzá ahhoz, hogy végleg hozzám térhessen meg.

Mert ami az emberek törvényei, s a szigorú karma törvények által nem lenne lehetséges, hogy a bűnös súlyosabb nehézségek, vezeklések nélkül megjavulhasson, az lehetővé válik mégis annak folytán, hogy ezeknél a törvényeknél magasabban helyezkedik el az Isten gyermekeit visszahívó, felkaroló, gyengéd, befogadó szeretete. Azaz ti csak higgyetek abban töretlenül, hogy én még a "legutolsó", legmegvetettebb ember életét is megszentelhetem! Mert ez olyan nagy igazság, amit én már itt jártamkor is igazolni szerettem volna előttetek. S meg is tettem ezt azokban az esetekben, amikor magamhoz olyan embereket emeltem fel, akiket maguk közül kivetett az a közösség, mely őket bűneik szerint ítélte el, s elképzelni sem tudta azt róluk, hogy ők is üdvözülhetnek. Gondoljatok csak Mária Magdolna vagy Saul esetére, s mindazokra, akiket bűneik megbocsátása folytán ; csodaszerűen én gyógyítottam meg. Bízzatok bennem jobban, higgyétek el, hogy amit én megígérek nektek, az úgy is lesz, akkor, ha ti segítségemet tiszta szívvel és valódi megtérési, javítási szándékkal kéritek. Magamba fogadlak szeretetem által benneteket és megszentelem magammal lelketeket-szellemeteket, ha a helyes útra térni lesztek képesek. Ahogy régen kihirdettetett: hit, remény és szeretet vezérelje minden lépéseteket, s akkor tiétek lesz a menny, s velem laktok, velem esztek, velem éltek, bennem léteztek. Mert ti akkortól már csak az enyémek lesztek.


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.05.28 14:31 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1937
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Irgalmasság 10 éve, 4 hónapja  
Istentől rendelt időben;Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz
ér, és nem csal meg; ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el"
(Hab 2,3).


Lehet, hogy az irgalom várat magára, de bizonyosan eljön. Az Úr tévedhetetlen bölcsességgel pontosan tudja, mikor kell kegyelme erejét megmutatnia.
Az Őáltala kijelölt idő pedig mindig a legalkalmasabb idő. Nekünk minden sürgős. Isten ránk vonatkozó ígérete nagyon
foglalkoztat bennünket, vágyunk mielőbbi beteljesedésére, és ez csak növeli türelmetlenségünket. Az Úr azonban ismeri az alkalmas időt: Ő soha nem késik, de nem is siet.

Isten Igéjéről mint élő valóságról szól ez az igerész. Az Ige itt beszél és cselekszik. Sohasem halott betű, még ha túlságosan sokáig is kell várnunk beteljesülésére. Az élő Ige az élő Istentől jön ki, és beteljesedése csak látszólag késlekedik. Isten vonata soha nem késik. Csak még egy kis türelem, és nemsokára tulajdon szemünkkel győződhetünk meg az Úr hűségéről.Egyetlen ígérete sem marad beteljesületlenül:;Meg nem csal". Egyetlen ígérete sem vész el a semmiben: ;Célhoz ér". Én lelkem, hát nem tudsz várni Istenedre? Nyugodj meg benne, légy csendben, és kimondhatatlan békességet találsz, meglátod.

Gyengeségünk azért olyan értékes, mert helyet készít az isteni erőnek. Soha nem ismertük volna fel a kegyelem erejét, ha nem éreznénk természettől való gyöngeségünket. Hagyatkozzunk hát Istenre és az Ő kegyelmére. Ha nem veszi le rólunk a bajokat, erőt ad az elhordozásra. Jobb nekünk, ha Isten erejével küzdünk, mint ha a magunkéval, mert ha ezerszer annyi erőnk is lenne,
mint amennyi van, mit sem érnénk vele az ellenséggel szemben. Ha viszont még gyengébbek lennénk, mint amilyenek vagyunk - ami aligha lehetséges -, mégis diadalmaskodnánk Krisztus által, aki megerősít minket.

Forrás: C. H. Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.10.01 18:24 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#2972
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4947
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Irgalmasság 9 éve, 1 hónapja  
.

A két szív

Mindig soknak tartjuk,
amit mi teszünk másokért;
ellenben amit mások tesznek érettünk,
azt semmibe sem vesszük.
Úgy látszik, két szívünk van:
egy lágy, gyöngéd, engedékeny - önmagunk számára,
és egy kemény, szigorú, zord - embertársaink számára.

(Szalézi Szent Ferenc)
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#5048
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4947
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Irgalmasság 11 hónapja  
.

Az autósok tízparancsolata1.Ne ölj!

2. Az utak azért vannak, hogy közlekedhess, s nem azért, hogy súlyos baleseteket okozz!

3. Az előzékenység, a becsületesség és az óvatosság segít az előre nem látható események veszélyének kivédésében!

4. Légy segítőkész felebarátaid iránt, főképp ha balesetet szenvednek!

5. Az autó nem a hatalom fitogtatására való, és ne engedd, hogy bűnre csábítson!

6. Győzd meg a fiatalokat és az idősebbeket egyaránt, hogy vezetésre alkalmatlan állapotban ne üljenek volán mögé!

7. Segítsd a balesetek áldozatainak családtagjait!

8. A vétkes vezetőket és az áldozatokat hívd közös találkozóra a megfelelő időben, hogy alkalmuk legyen átélni a megbocsátás felemelő érzését!

9. Az utakon védd a sebezhetőket!

10. Érezz felelősséget mások iránt!

(szerzője számomra ismeretlen)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2019.03.27 09:11 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat