Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Ami egyik kategóriába sem tartozik bele.
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Irgalmasság
#178
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5000
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Irgalmasság 11 éve, 5 hónapja  
Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.
Máté 5:7

Irgalmasnak lenni azt jelenti, hogy jót adunk valakinek. Bárki tud olyat adni az embereknek, amit megérdemelnek. Ahhoz, hogy valaki úgy adjon jót másnak, hogy azt nem érdemli meg, Jézussal teljes emberre van szükség.

A bosszú ezt mondja: Rosszul bántál velem, ezért én is így fogok viselkedni veled. A kegyelem így szól: Rosszul bántál velem, ezért megbocsátok neked, felépítelek téged, és úgy bánok veled, mintha soha nem sértettél volna meg. Milyen áldás az, ha irgalmasságot tudunk adni és kapni!

Irgalmasnak lenni azt jelenti, hogy meglátjuk a miértet a tények mögött. Más szóval, az irgalom nem csak azt látja, amit valaki tesz, hanem megpróbálja megérteni, hogy miért tette.

Az, hogy irgalmasak vagyunk, nem jelenti, hogy nem törődünk a dologgal. Azt jelenti, hogy megbocsátóan és megértően kezeljük azt.

Isten kegyelmes hozzánk, és lehetőséget ad nekünk, hogy irgalmasok legyünk azáltal, hogy kegyelmet adunk másoknak.

Előfordul, hogy szükséged van Isten vagy valaki más irgalmára? Természetesen erre gyakran van szükségünk. A legjobb módja annak, hogy kegyelmet nyerjünk az, az, ha mi is gyakran vagyunk irgalmasok másokhoz.

Ha ítéletet vetsz, azt is aratod. Legyél irgalmas, és irgalmat nyersz.

Ne felejtsd el, azt aratod, amit vetettél. Legyél irgalmas!
(Forrás: Ismerd meg Jézust.hu)
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#301
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5000
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Irgalmasság 11 éve, 4 hónapja  
Ima az irgalmasságért

Édes Istenem, adj nekünk töredelmes szívet, amely legyőzi a gonoszt, és amelynek az nem árthat többé! Adj nekünk jósággal és szelídséggel telt szívet, amelynek nem fáj a megbántás és a megalázás. Adj nekünk könyörülettel telt szívet, amely mindenkor szeretettel megbocsát, örömest segít a szükségben lévőkön és soha nem csügged el.

Jóságos Istenem, adj nekünk imádattól áthatott szívet, mely mindig hűen és forrón dobogjon Feléd.
Ámen.
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#565
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5000
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Irgalmasság 11 éve, 2 hónapja  
AZ IRGALOM

Az irgalom az emberi szív egyik legnagyobb cselekedete. Forrása a szeretet. Ha a szeretet egy emberben igazán,mély' lett, azaz egész testi- lelki létét birtokába vette, akkor egyúttal kiszolgáltatta a szenvedésnek. Meglepő gyorsan veszik észre az emberek a szív önzetlenségét és nyíltságát. Az önzetlen szeretetnél segítséget és főleg emberi meleget keresnek: az éhesek táplálékot, a szomjasok italt, a mezítelenek ruházatot, az idegenek hazát, a rabok kiváltást, a betegek támaszt, a haldoklók segítséget, az igazságtalanok türelmet, a tudatlanok tanítást, a szomorúak vigasztalást és minden ember, élők és holtak, imát. Általában így nevezik meg az irgalmasság hét cselekedetét. Bennük láthatóvá válik egzisztenciánk minden ínsége.
Ezt a nyomorúságot magunkra venni szenvedéssel, néha elviselhetetlenül nehéz szenvedéssel jár. Mások ínsége jobban felőröl minket, mint a saját szenvedésünk. Létünket jobban veszélyezteti mások gyengesége, mint a saját magunké. A szenvedő ember tehetetlensége néha túlságosan nagy. Fájdalom szántotta arccal jön hozzánk valaki, és mi tehetetlenül állunk vele szemben, anélkül, hogy segíteni tudnánk. Hátra van még ekkor az irgalmasság legvégső cselekedete, amelyet nem lehet egyszerűen a többi hét mellé állítani, mert ez maga minden irgalomnak alapja: ha a fájdalom valóban mélyre hatol, sokszor nem lehet másként segíteni, mint hogy az ember egyszerűen 'együttszenved' a másikkal. Az egyetlen, amit még tenni lehet: szélesre tárni a szívet, hagyni, hadd áradjon bele a más fajdalma, és kitartani ebben az együttszenvedésben mindaddig, míg a szenvedő megkönnyebbültnek érzi magát, mert egy szerető szív együtt viseli vele kínját. Aki azt hiszi, könnyű kitartani a szeretetben eddig a keserű végig, vagyis a szeretetet legsajátosabb cselekedetünkké tenni, annak még nincs fogalma az emberi szeretet legmélyéről.
(Boros László)
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#829
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5000
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Irgalmasság 11 éve, 1 hónapja  
Az irgalmasságról


Az Isten mindig irgalmas Istenként cselekszik. Szeretete miatt nem tudja elviselni az ember lelki nyomorúságát, s nincs olyan mélysége a nyomorúságnak, ahonnan tevékeny szánalmában nem akarná és nem tudná visszahozni az embert. Isten irgalmának egyetlen akadálya a megátalkodottság.
A Szentírás túláradó gazdagsággal beszél Isten irgalmáról. Már az ősevangéliumban irgalmasnak mutatkozik, az Ószövetség pedig kezdeti időktől magasztalja Isten irgalmát. A Szentírásban több száz helyen olvashatunk erről. Mózes sokszor emlegeti Isten irgalmát: "Az Úr irgalmas és kegyes Isten, hosszan tűrő, nagy könyörületességű és hűségű, te irgalmasságot gyakorolsz ezer nemzedéken át..." (Kiv 34,6-7) "a hozzám kiált (akitől elvették köpenyét), meghallgatom, mert irgalmas vagyok" (Kiv 22,26). Híres a 136. zsoltár (hálaadó himnusz Isten örök hűségéért): "Áldjátok az Urat, mert jó, mert irgalma örökkévaló." Refrénként ismétlődik huszonhat alkalommal. ,,...minden utad irgalom és hűség." (Tób 3,2b) Gyönyörű Izaiás tanítása is: "A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki" (Iz 42,3). A 103. zsoltár vallomása "Az Úr irgalmas és könyörületes, szelíd a haragban és gazdag az irgalomban" (Zsolt 103,8) -- Szent Pált is megragadja, aki idézi ezt a gondolatot egyik levelében (Ef 2,4).
(ismeretlen)
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#856
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Irgalmasság 11 éve, 1 hónapja  
Az üdvösséget nem veszíthetjük el!

Az örök életünket, az üdvösségünket nem tudjuk elveszíteni. Bármit is teszünk. Megtérésünkkor Isten fiává fogad minket és senki ki nem vehet minket az ő kezeiből. Ez a tudat ad nyugalmat és békességet az életünkben. Ez által kezdhet el kialakulni Istennel egy szeretetbeli, bensőséges kapcsolatunk: Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. (Róm. 8. 38)

Azért sem, mert kegyelemből kaptuk az örök életet, nem pedig cselekedetekért és érdemekért. Így el sem veszíthetjük azok által:
Ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem akkor már nem volna kegyelem. (Róma 11. 6)

Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. (Róma 4.4)

De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt - kegyelemből van üdvösségetek! - és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; (Efézus 2.4-8)

Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből. (János 10. 28)

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. (1 Péter 1.4)

Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta: Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ezért bizakodva mondjuk: Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? (Zsid. 13.5)

Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lukács 19.10)

(ismeretlen)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.02.18 18:57 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1094
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Irgalmasság 11 éve  
Tatiosz: A lehetetlen méltatlan az emberhezKülön világ minden ember. Ami összeköt bennünket - az az emberség.
Aki képes bölcsen dönteni, mindent egynek lát: a szeretet igazsága magába olvasztja a türelem, a figyelem, az odaadás az együttérzés, a magasba vágyódás, a felemelkedés képességét és a felemelés erényét.
A lehetetlen - méltatlan az emberhez.
Ne vágyakozzunk nagy örömökre, mert észrevétlen elmegyünk az élet igazi örömei mellett.
Ne vágyakozzunk nagy dolgok után, érjük be apróságokkal, de azt szeretettel tegyük.
Aki örömet tud szerezni másnak, magának szerezte a legnagyobb örömet.


A másik ember megértése
Nem érthetjük meg a másik ember problémáját, ha nincs bennünk szeretet.
Együttérzés nem létezik szeretet nélkül. Aki elfelejtkezik mások szívéről, a saját szívét veszíti el.
Senkinek sincs joga belenyugodni egy másik ember szenvedésébe. Ez olyan, mintha ő okozná a szenvedést.
Aki szeret, elenged, felejt és megbocsát. Aki mindezt elvárja másoktól, csupán önmagát szereti.
Önmagunk elvesztésének legbiztosabb módja: a szeretet elvárása. A szeretet elvárása: önzés - legalább annyira, mint a szeretet elutasítása.


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.05.08 23:27 Név: Margit.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat