Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 1
TÉMA: Isten tízparancsolata
#1327
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Isten tízparancsolata 11 éve, 2 hónapja  
Tom Marshall
részlet


Isten törvénye. Értsük meg, hogy Isten törvénye nem olyasmi, amit Isten alkotott, hanem Isten Maga egyszerűen ilyen. A törvény Isten jellemét fejezi ki. A törvény ezért szent, igazságos és jó. Néha helytelen és teljesen igeellenes ellentétet hozunk létre a kegyelem és a törvény között, mintha a kegyelem jó lenne, a törvény pedig rossz. Ez nem igaz. Isten törvénye az önzetlen szeretet törvénye. Isten csodálatos jellemét fejezi ki és azt a módot, ahogyan Isten élni akar. Dávid megértette ezt. A 119. Zsoltár egy olyan ember hosszú, örömteli kifakadása, aki tudta, hogy a törvény Isten kinyilatkoztatása:

;A te szádnak törvénye jobb nékem,
mint sok ezer arany és ezüst.
Míly édes az én ínyemnek a te beszéded;
méznél édesebb az az én számnak!
Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt.
És tágas téren járok,
mert a te határozataidat keresem.;
(Zsolt. 119:72, 103, 140, 45.)


A bűn és halál törvénye. Amint Isten törvénye Isten lényének kifejeződése, a bűn és halál törvénye a Sátán létezési módja, tehát az ördög jellemét fejezi ki. Jézus azt mondta, hogy a Sátán gyilkos és hazug volt kezdettől fogva: csak azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Ezért nem szabad meglepődnünk, ha az ő törvénye ezeket a gyümölcsöket termi. A bűn vonzereje megtévesztésen és csaláson alapszik. Célja és vége rejtett. Csak a Biblia fedi fel az igazságot a bűn következményéről: ;Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út; (Példabeszédek 14:12.).A TÖRVÉNY ÉS A TEKINTÉLY IRÁNTI IGÉNY
Most meg kell látnunk, hogyan igénylik ezek a versengő törvények az ember engedel­mes­ségét. Ez a fejtegetés talán nem tűnik könnyűnek, de figyelmesen olvasd el. Ha ezt megértjük, akkor a szabadság és engedelmesség egész fogalomkörét a megfelelő távlatban fogjuk látni.

1. A törvény annak a tekintélynek alapján követeli engedelmességünket, amit magá­nak igényel. Más szavakkal, törvény követelésében van egy bizonyos ;kell;, aminek semmi köze ahhoz, hogy én mit szeretek vagy mit részesítek előnyben. A törvény elvárja, hogy megtegyük, amit követel, akár akarjuk, akár nem. Azért várja ezt el, mert magát irányadónak tekinti.
Ezt világosan értjük Isten törvényével kapcsolatban: elutasíthatjuk annak követeléseit, de mialatt ezt tesszük, tudjuk, hogy egy olyan tekintéllyel szemben vagyunk engedetlenek, amely engedelmességünket igényli.
A bűn és halál törvénye gyakran megtéveszt minket. A bűnt úgy látjuk, mint amit választhatunk, vagy előnyben részesíthetünk. Úgy gondoljuk, dönthetünk ellene, de mellette is. Csak később találkozunk zsarnoki követelésével, amikor szabadulni próbálunk tőle, s ekkor jövünk rá, hogy törvényként működik.
Amikor a külső törvény összeütközik a belső értékekkel, hosszú távon mindig a belső értékek győznek.

Ádám első engedetlensége által lépett be a bűn a világba - és a bűnnel a halál. Nem csak Ádám, hanem azóta minden ember vétkezett, így az egész emberiségre a bűn és halál törvénye érvényes. Sőt, a bűn és halál törvénye iránti ezen engedelmesség az embert a Sátán rabszol­gájává tette, tehát az ember most ...a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; él (Efézus 2:2.).
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.04.29 09:00 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1565
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5140
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Isten tízparancsolata 11 éve  
A tízparancsolat egy kicsit másképp, de hasznos tudnivalókat tartalmaz, és a Jézusi útra vezet, ha ezt betartja az ember, mert a szeretet sugárzik ki belőle.(szerk)


A gyermeknevelés tíz parancsolata

1. Adj gyermekednek folyamatos, állandó,
személyes gondoskodást!
Ez éppen olyan fontos, mint az élelem!


2. Adj nagylelkűen gyermekeidnek idődből
és megértésedből!
Játssz velük, olvass nekik többet,
mint amennyit általában a családban szoktak!

3. Gondoskodj állandóan újabb és újabb tapasztalatokról,
és mesélj hozzá, beszélgess vele sokat!
Így születésétől kezdve részesítheted
az anyanyelv változatos fordulataiban.

4. Bíztasd, hogy sokféle módon játsszék
egyedül és más gyerekekkel is,
kutasson, fedezzen fel, konstruáljon,
utánozzon és alkosson!

5. Többször és többet dicsérd az erőfeszítéseit,
mint a teljesítményét!

6. Egyre fokozódó mértékben kívánj
gyermekeidtől felelősségtudatot!
Teremts olyan körülményeket,
hogy a feladatok teljesítéséhez minden erejét
össze kelljen szednie, összes képességeit
latba kelljen vetnie!

7. Emlékezz rá, hogy minden gyermek
sajátos tulajdonságokkal rendelkező egyszeri,
egyedi személyiség.
Így az, ami kedvező az egyiknek,
nem biztos, hogy jó a másiknak.

8. Műveld magad annyira,
hogy észrevehesd gyermekeidben a temperamentumának
és életkorának megfelelő vonásokat, és az azoktól eltérő jelenségeket!

9. Sose fenyegesd gyermekeidet azzal,
hogy nem fogod szeretni, vagy túladsz rajta!
Elítélheted viselkedését, de sose érezze úgy,
hogy őt ítéled el!

10.Gyermeked nem kérte, hogy megszülethessék,
ez a Te akaratod volt. Csak a vele való
mindennapos törődés, jó érzelmi kapcsolat
hozza létre nála a szülő iránti hálás szeretetet.
(ismeretlen)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.06.29 10:48 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1991
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Isten tízparancsolata 10 éve, 8 hónapja  
.

Az erkölcsi törvény, avagy a Tízparancsolat említése ellenérzést és szorongást vált ki az emberekből, beleértve a keresztények nagy tömegeit is. Valamilyen gúzsba kötő, merev, az emberi lélek és élet bonyolultságaival szemben érzéketlen, régimódi, külső szabályokra gondolnak sokan. Elismerik ugyan, hogy lehet ezekben valami igazság, de úgy érzik, hogy a súlyos emberi problémákhoz képest nagyon leegyszerűsíti a dolgokat a Tízparancsolat. Azt gondoljak, hogy inkább csak lelki terhet ró azokra is, akik mértékül fogadják el, semmint hogy segítene rajtuk. Vagyis nem az emberi boldogság alapjának és védelmezőjének tekintik, hanem az ellenségének.

E vélekedésekben az is érezteti a hatását, hogy a kereszténység nem adta meggyőző bizonyságát az isteni erkölcsi törvény igazságának és szépségének. Nagyon sokszor - főként a középkori, uralkodó helyzetű kereszténység idején - inkább eltorzította, és az eredeti szellemével ellentétesen értelmezte vagy alkalmazta e parancsolatokat. Így ellenszenves, képmutató erkölcsiséget tárt a világ elé. Az eredmény a nagy francia forradalom, a racionalizmus lázadása lett, amely nemcsak az egyház és a vallásosság hanem maga az erkölcsi törvény ellen is irányult.

Egy ellentmondásos helyzet alakult ki a modern kor küszöbén: A hirtelen fejlődésnek indult természettudomány révén mélyen átjárta az emberek gondolkodását a mindent meghatározó természeti törvények fontosságának tudata. Miközben szinte az égig magasztalták a természeti törvények jelentőségét, tagadták hasonló törvények létezését és szükségességét az egyes emberek és az emberi közösségek tekintetében. Pedig milyen kézenfekvő lett volna a következtetés, hogy szilárd, változhatatlan törvényeknek kell létezniük az emberi magatartásra és együttélésre is, amelyeknek megtartása életet és boldogságot biztosít, áthágásuk pedig szenvedést és halált hoz az emberre!

A Biblia egyik legnagyobb értéke az, hogy ezeket az örök érvényű, tökéletes törvényeket kinyilatkoztatja az ember számára. Elgondolkodtató tény, hogy önzése következtében az ember képtelen magától felfedezni ezeket az egyszerű, de életfontosságú szabályokat.

Forrás: Keresztény Advent

Folytatása következik
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.10.22 20:21 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1992
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Isten tízparancsolata 10 éve, 8 hónapja  
Előző folytatása


A Tízparancsolat a szeretet örök és az egész világmindenségben érvényes erkölcsi alaptörvényének a bűnös ember számára való megfogalmazása.
Isten mintegy féknek, visszatartó erőnek is szánta az elszabadult bűnnel szemben, ezért a legtöbb parancsolat tiltó formában hangzik el. De nem elég csak erről az oldaláról megvizsgálni, hanem minden egyes parancsolatnál meg kell fontolni azt is, hogy mit jelent annak "betöltése". A parancsolatok "betöltése" - amin a tiltással ellentétes magatartás vagy cselekvés értendő - az igazság legfontosabb kívánalmaira mutat rá gyakorlati életünkben. "Gyönyörködöm a te rendeléseidben... A te kezeid teremtettek és erősítettek meg engem; oktass, hogy megtanuljam a te parancsolataidat... Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom!... A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz... A te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk" (Zsoltárok 119:16, 73, ..)

Vannak, akik azért tartják idejétmúltnak a Tízparancsolat egyes parancsolataihoz való ragaszkodást, mert úgy gondolják, hogy a Megváltó Krisztus eljövetele után, az Újszövetségben már csak annak a lelki lényege, a szeretet egyetlen parancsolata az, ami az érvényes keresztény erkölcsi törvény. Az utolsó vacsorán azt mondta Jézus tanítványainak: "Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást" (János 13:34).

Ez a kijelentés azonban nem a Tízparancsolat érvénytelenítése kívánt lenni! Jézus csupán arra utalt, hogy az ő élete és tanításai hatalmas fényt árasztottak a törvény által megkívánt szeretet mibenlétére. Így a szeretet régi parancsolata valóban mintegy "új parancsolattá" lett. Szintén Jézus mondotta ugyanis, mégpedig a búcsúbeszédei között: "Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartjátok" (János 14:15).
Jézus tehát amellett, hogy hangsúlyozta, hogy a törvény betöltése a szeretet, fenntartotta a "parancsolatok" érvényét, fontosnak tartotta a Tízparancsolat minden egyes rendelkezésének a tanítását és megtartását.Ugyanakkor szól arról is, hogy "a törvény (a Tízparancsolat) szent és igaz és jó", és hivatkozik a saját tapasztalatára is ezzel kapcsolatban: "A bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánd!" Vagyis a törvény nélkül nem tudnánk, mi a bűn, s következésképp szabadulni sem kívánnánk belőle.

Forrás: Keresztény Advent..
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.10.22 20:29 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#3141
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5140
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Isten parancsolata 8 éve, 11 hónapja  
.

Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22:37-39)Másik próbálkozás, hogy pont az ember szeretetéről feledkezünk meg és csak az Istent imádjuk! Vigyázat, itt sem állunk jobban. Hiszen a szerzetesi rendek egy része így jött létre: félre vonulok e bűnös világtól és majd a magam csendjében elleszünk szépen Istennel. Az emberek meg csak marják egymást, ahogy tudják, és kínlódjanak csak tovább! Oda sem figyelek rájuk! Vigyázat! El ne higgyük, hogy Isten az emberen keresztülgázoló szeretetet kíván! De nézzük itt is az eredményeket! Mi jött el? Vér, szenvedés és hatalom, de nem Isten országa! Be kell lássuk: nincs más esélyünk arra, hogy Isten igazsága a mienk legyen, minthogy a szeretet kettős parancsát együtt megtartsuk! Be kell lássam, hogy ha nem szeretem Istent teljes odaadással: képtelen vagyok a másik embert szeretni és ez érvényes a házastársamra, gyerekemre, szüleimre is! Ha nem szeretem a másik embert úgy, mint magamat, hiába mondom én, hogy mennyire szeretem Istent, semmit sem ér, mert szeretetem alapindulata rossz, téves! Meg kell térnem ma is! Odaállni Isten elé: Uram! Te tégy késszé, hogy teljes lényemmel szeresselek és meg tanuljam a másik embert is igazán szeretni! (Prókai Árpád)
(Forrás: emailban kaptam)


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2011.08.06 21:20 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#5521
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5140
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
A Teremtő tízparancsolata a felemelkedéshez 10 hónapja, 2 hete  
.

A Teremtő Tízparancsolata a Felemelkedéshez1. Teljesen uralkodnod kell az érzéseiden, a gondolataidon és az érzelmeid felett, olyan módon, hogy csak magas fokú rezgés kifejezését engeded meg magadnak úgy, mint a szeretet, a könyörület, a kedvesség, a megbocsájtás, az öröm, a nevetés a harmónia és a béke.

2. Vedd át az uralmat gondolataid felett, olyan módon, hogy elutasítod, hogy olyan gondolatok és elképzelések lépjenek be az elmédbe, amelyek kételyt, haragot, neheztelést, aggodalmat, vagy elkeseredést keltenek, vagy olyanokat, amelyek másokhoz eljuthatnak. Ne ragaszkodj ahhoz, hogy egyszerűen csak a "valóságot" szólítod meg, ezen gondolatok mind a sötétség megnyilvánulásai.

3. Értsd meg, hogy az önvédelem csak az. Egy támadást kezdeményezni mások ellen, tekintet nélkül a jogos kifogásra, soha nem elfogadható.

4. Mindig maradj a jó akarat, a kedvesség, és a könyörület állapotában magad és embertársaid felé. Bármely vallás, vagy magatartás, amely ellenségesen és elutasítóan, vagy helytelen ítélkezéssel lép fel mások irányába, az hamis, és nem ettől a Teremtőtől származik

5. Fogadd el, hogy te és minden állat, zöldség és ásvány tudatos teremtések vagytok a Föld bolygón, érzésekkel, gondolatokkal, és az arra való vágyakozással, hogy felemelkedjetek. Tartózkodj az állatok megevésétől, mert ők a barátaid. Ti mind együtt fogtok felemelkedni, és nagyszerű segítséget fogtok kapni más királyságoktól.

6. Védelmezd a bolygódat, ahogy a gyermekedet óvnád, mert ő az élet forrása. Ne engedd, hogy megszállják, és megtámadják annak testét, tekintet nélkül bármely kifogásra, amit adnak, vagy bármilyen feltételezett jogcímre.

7. Csatlakozz másokhoz, különösen a gyermekekhez, hogy örömtelien és tudatosan készítsétek fel magatokat erre a nagy jelentőségű eseményre. Semmi sem olyan fontos az életedben, vagy érdemel annyi figyelmet, mint a saját, vagy a körülötted élő emberek Felemelkedésének biztosítása.

8. Engedd meg nekünk, hogy végtelen Szeretetet áramoltassunk a testedben, és az megtöltse szívedet. Ilyen módon teszed lehetővé azt, hogy saját Felemelkedésed erőfeszítés nélkül megtörténjék.

9. Taníts türelmet, könyörületet és végtelen szeretetet saját tetteid által, melyek hangosabban szólnak, mint bármi, amit mondhatsz. Köss békét a körülötted élőkkel, és békében fogsz élni.

10. Tedd mindezt örömmel, mert az az Igazság, hogy ez a Mennybe vezető út.Csatornázta: Kathryn E. May

Magyar nyelvű fordítás: Golden Lotus

Forrás: http://www.whoneedslight.org/index.html?entry=chapter-eleven-the-new-scriptures


Forrás:https://kristalyhang.wordpress.com/2013/11/08/a-teremto-tizparancsolata-a-felemelkedeshez/
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2019.09.04 19:11 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat