Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Mennyország és pokol... (1 fő olvassa) (1) Vendég
Jézus tanításával kapcsolatos gondolatokról, szellemtanról stb.
A végére Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Mennyország és pokol...
#1265
Mennyország és pokol... 11 éve, 3 hónapja Karma: 0  
Zimányi József : Ahogy akarod
részlet

Az erős fegyveres nagyon erős, de Jézus még erősebb! Két roppant hatalom verseng az emberért.
Az ember dönti el, melyik akarata alá adja magát. Nem igaz, hogy Isten mindent elintéz. Ő valóban mindent megtett értünk. A Golgotát csak Ő állíthatta fel, Isten Bárányát csak Ő küldhette el, a feloldozást csak Ő adhatja a drága Fiában! De eldönteni, hogy kell nekem, vagy nem, ezt nekem kell tenni.

Két roppant hatalom küzd értünk, és mind a kettő erősebb az embernél. De csak az ember döntheti el, hogy melyiket szolgálja. Az egyiket ha szeretem, a másikat gyűlölni kell! Ha az egyikhez ragaszkodom, a másikat meg kell vetnem! A Gonosz bukásra van ítélve! Véget nem érő bűnhődés a harag alatt ; ez a Sátán jövője. Tudja: ki nem kerülheti.
A másik hatalom: tökéletes Szeretet,kifejezhetetlen Irgalom, gyönyörködik a megbocsátásban.
Az egyik hatalom e világ fejedelme egy kis időre. A hazugság atyja emberölő volt kezdettől fogva. Azért jött, hogy öljön, pusztítson és raboljon!
A másik hatalom fejedelme maga az Élet, a jó Pásztor. Azért jött, hogy övéi éljenek és bővölködjenek! (Jn.10:10)
Az egyik hatalom, mint villámlás hullott le az égből és azóta le van taszítva. A másik hatalom felruházta az övéit, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjanak és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árt nekik! Lehullott az égből a bukott angyal, mert fellázadt Isten ellen.

Válasszátok az életet, válaszátok a világosságot! Válasszátok Krisztust! Ezt senki nem teheti meg helyettetek! A legmelegebb szívű anya sem tud dönteni a fia helyett! A legszerelmesebb férj a felesége helyett! Nem lehet! Mindenki maga dönt. Ha kell nektek az Isten felkínált ajándéka, most ragadjátok meg! Ez a szó, hogy: majd ; ez már sértés! Azt jelenti, hogy most nem éri meg, most van fontosabb. Van-e most fontosabb valami vagy valaki, mint hogy Jézust befogadd a szívedbe?
Válasszátok az Úr Jézus Krisztust! Legyen ez a mai nap a döntés napja, amire mindig örömmel gondoltok vissza!

A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Platinum Boarder
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.05.11 00:35 Név: Margit.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
 
A téma lezárása megtörtént.  
#1549
Mennyország és pokol... 11 éve, 1 hónapja Karma: 0  
Az ellentétek harmóniája
Forrás: thesecret.hu

Ellentétek harmóniája Férfi vagy Nő?
Fény vagy Árnyék? Fekete vagy Fehér?
Jó vagy Rossz? Jin vagy Jang?
Pozitív vagy Negatív?
Hiány vagy Többlet?

Csupa-csupa ellentét! Csupa-csupa dualitást kifejező szópár. És mind arra utal, hogy a Világ és az Élet ellentétek összessége, és hogy bárki, vagy bármi, vagy az egyik, vagy a másik végpont szerint jellemezhető, csak az egyik, vagy csak a másik végponthoz tartozik.
Ez a fajta világnézet azonban, véleményem szerint meglehetősen korlátolt nézőpont, és alapvetően semmi másra nem jó, mint hogy termékeny táptalaja legyen ítélkezésnek, ellenségeskedésnek és háborúskodásnak.A Világ összes létező bajának egyik alapvető gyökere ez a fajta nézőpont és beállítódás! Kiinduló pontja csaknem minden rögzült és kártékony beidegződésnek, meggyőződésnek, hiedelemnek és szokásnak. Csakhogy az Élet nem rögzített állapotok összessége! Az Élet állandó átmenetek összessége! Az Élet soha nem áll meg egyetlen pontban, egyetlen állapotban! Az Élet folyamatos hullámzásban van különböző állapotok között!Az Életben nem léteznek rögzített állapotok, ezért nem létezhetnek rögzített végpontok sem.Az Élet soha nem áll meg egyik vagy másik végponton, hanem folyamatos ingadozásban van a végpontok között. Nem igyekszik egyik vagy másik végpont felé. Nem akarja elérni egyiket, vagy másikat, és egyensúlyba sem akar kerülni a kettő között, mert mindkettő hozzá tartozik! Mindkettő a része!
Ez alapján értelmét veszti minden ellentét, minden szembeállítás, minden abszolutizmusra utaló kijelentés vagy következtetés. Értelmét veszti még az is, hogy bármit bármivel, egyszer és mindenkorra, végérvényesen és visszavonhatatlanul egyenlővé, azonossá, egymásnak megfelelővé bélyegezzünk.

Lehet, hogy most, ebben a pillanatban a benned lévő remény, vagy akár düh érzése azt jelzi, hogy úton vagy vágyad tárgyának megvalósulása felé, de lehet, hogy éppen azt, hogy távolodsz attól. Minden csak attól függ, hogy milyen állapotban voltál, hogyan érezted magad az előző pillanatban. Csakis az előző pillanathoz viszonyítva tudod egyértelműen eldönteni azt, hogy a reményed kellemesebb érzés-e vagy sem, mint az, amit az előző pillanatban éreztél. Ugyanígy csakis az előző pillanathoz viszonyítva tudod egyértelműen eldönteni azt, hogy a dühöd vagy a haragod még kellemetlenebb érzések felé taszít, vagy inkább felszabadít a nyomás alól és tovább lendít a kellemesebb érzelmek és ezzel vágyad megvalósulása felé.Nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a remény vagy a hit jobb érzés, mint a harag vagy a düh. Természetes, hogy önmagukban, csakis egymáshoz viszonyítva a remény és a hit jobb, kellemesebb érzés és állapot, mint a düh, vagy a harag. Ugyanakkor mindegyik jelezhet rezgés-szint ;emelkedést; és ;csökkenést; egyaránt. Nem egymáshoz kell mérnünk ezeket az érzelmi állapotokat, hanem ahhoz, hogy mit éreztünk az előző pillanatban.Ebben is segít az Éber Figyelem, az Éber Jelenlét! Hiszen ha figyelsz, éber vagy és jelen vagy, akkor pontosan tisztában vagy azzal, hogy mit érzel az adott pillanatban, a következő pillanatban pedig emlékezni is fogsz erre a tapasztalatra, így abban a pillanatban fennálló érzelmi állapotodat képes leszel összevetni ezzel az előző érzelmi állapotoddal. Ily módon pedig minden pillanatban tökéletesen tudatában vagy annak, hogy éppen merre is tartasz: közeledsz-e álmod megvalósulása felé, vagy éppen távolodsz tőle.Értelmetlen a dolgok abszolút szembeállítása! Értelmetlen és nem vezet sehova, ami építő, ami élő, ami kreatív, ami teremtő, ami igaz! Csakis ellenségeskedéshez, háborúskodáshoz, romboláshoz, pusztításhoz és hazugsághoz.
Az Életnek, a Mindenségnek éppúgy része a harag, mint a remény. Éppúgy része a düh, mint a hit. Nincs közöttük középpont sem!Együtt alkotnak harmóniát, együtt alkotnak teljességet, együtt fejezik ki mindazt, amit úgy hívunk: Élet! Remény és Harag!
Düh és Hit! Férfi és Nő!
Fény és Árnyék! Fekete és Fehér!
Jó és Rossz! Jing és Jang!
Pozitív és Negatív!
Hiány és Többlet!

Nem egymás ellentéteként léteznek! Még csak nem is kiegészítői egymásnak! Hiszen, ha kiegészítői lennének egymásnak, azzal is azt feltételeznénk, hogy egymástól különválaszthatók és egymással szembeállíthatók.Együtt, egymásrautaltságban képeznek teljes egészet! Ez az Ellentétek Harmóniája!
Ez Boldogságod egyik Titka!
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Platinum Boarder
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.10.27 20:37 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
 
A téma lezárása megtörtént.  
#2010
Mennyország és pokol... 10 éve, 9 hónapja Karma: 0  
Az ember helyes viszonya a teremtő Istenhez


"Nem lehet annál nagyobb rabszolgaság, minthogy az ember Istennel nem törődve nyomorult módon más egyebektől engedi magát leigázni, azaz behódol olyan teremtett dolgoknak, amelyeken uralkodnia kellene, s dacol Istennel, akinek engedelmességgel tartozik.
Ó, halandók, értsük meg, hogy csak egy, egyetlen lény van felettünk, a mi teremtő Urunk és majdan bíránk: egyedül neki van hatalma nekünk parancsolni, de nem úgy parancsol, mint rabszolgáknak, hanem gyermekeiként szólít engedelmességre, azt akarván, hogy engedelmeskedve is szabadok és kötetlenek legyünk." (Johannes Amos Comenius)

"Emeljétek föl a magasba szemeiteket és lássátok meg, ki teremtette azokat... Miért mondod: ...Elrejtetett az én utam az Úrtól és ügyemmel nem gondol Istenem?! Hát nem tudod-e és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? Nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen a bölcsessége! Erőt ad a megfáradottnak és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!" (Ésaiás )

"Nincs egyetlen érző ember sem, aki ha a felhőtlen éjszakai égboltra tekint, meg ne kérdezné önmagától, mi a rendeltetése a csillogó égitesteknek, és mi az, ami a világmindenség rendjét megszabja. Ugyanez a kérdés támad bennünk, ha az emberi testbe helyezett liliputi világmindenséget kémleljük, vagy akár csak azt a titkokat firtató emberi szempárt, mely minduntalan összefüggéseket keres e két világ között. Ha a megértés bármely fokáról szemléljük is a Természet megnyilvánulásainak harmonikus nagyvonalúságát, az emberi érzékelés legnagyszerűbb élményében részesülünk. Aki e nagyság egyetlen parányát is megragadja, máris... célt ért el. És észreveszi, hogy segítséget kapott, amit az élet mindennapjain kamatoztathat... Ha tekintetünket a végtelen nagyra szegezzük, hétköznapi gondjaink semmiséggé törpülnek. Van egyfajta nyugalom és lelki béke, amit csak a felsőbbrendűhöz való kapcsolódás nyújthat." (Selye János: )

"Mily számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger! Itt vannak benne a megszámlálhatatlan apró állatok nagyokkal együtt... Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben" (Zsoltár )."A bölcsesség hol található, az értelemnek hol van a helye? Halandó a hozzá vivő utat nem ismeri, az élők földjén nem található... Isten tudja annak útját, ő ismeri annak helyét. Mert ő ellát a föld határaira, ő lát mindent az ég alatt" (Jób ).

Forrás: Keresztény Adv...

A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Platinum Boarder
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.10.27 20:34 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
 
A téma lezárása megtörtént.  
#2607
Mennyország és pokol... 10 éve, 2 hónapja Karma: 0  
Pokol és Paradicsom

"A szent ember azt kéri:
Uram, szeretném megtudni, hogy milyen a Paradicsom és milyen a Pokol.
Isten odavezeti két ajtóhoz. Kinyitja az egyiket és megengedi az embernek, hogy betekintsen.
A szoba közepén egy hatalmas kerek asztal volt és az asztal közepén egy nagy fazék, benne ízletes raguval.

Az embernek elkezdett csorogni a nyála.
Az emberek, akik az asztal körül ültek csont soványak és halálsápadtak voltak. Az összes éhezett. Mindegyiknek egy hosszú nyelű kanál volt a kezében, odakötözve a kezéhez. Mindegyikük elérte a ragus tálat és vett egy kanállal.
Mivel a kanál nyele hosszabb volt, mint a karjuk, nem tudták akanalat a szájukhoz emelni.
A szent ember megborzongott nyomorúságukat, szenvedésüket látva.
Isten ekkor azt mondta: Amit most láttál az a Pokol volt.
Majd mindketten a második ajtóhoz léptek.
Isten kitárta azt és a látvány, ami a szent elé tárult, ugyanaz volt, mint az előző szobában.Ott volt egy nagy kerek asztal, egy fazék finom raguval, amitől ismét elkezdett folyni a szent ember nyála.
Az emberek az asztal körül ugyanúgy hosszú nyelű kanalat tartottak a kezükben, de ez alkalommal az emberek jól tápláltak, mosolygósak voltak és nevetve beszélgettek egymással.
A szent ember ekkor azt mondja Istennek: Én ezt nem értem!
Ó, pedig ez egyszerű - válaszolja Isten - ez igazából csak 'képesség' kérdése.
Ők megtanulták egymást etetni, míg a falánk és önző emberek csak magukra gondolnak.
Amikor csak magunkra gondolunk... a Pokol van itt a Földön.
(ismeretlen szerző)


Margit (Adminisztrátor)
Administrator
Hozzászólások: 5166
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2010.05.31 10:22 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
 
A téma lezárása megtörtént.  
#4360
Mennyország és pokol... 2 éve, 8 hónapja Karma: 0  
."Élt egyszer egy szerzetes, aki állandóan prédikált a menny és a pokolról. Az egyik bhakta fáradt volt és megunta az állandó ismételt történetet...

Egyik nap felállt és oda ment a mester elé.

Akkor mondd, hol van a menny és a pokol?......ha nem tudsz válaszolni akkor a mai naptól én bizony hazugnak foglak hívni! A Mester csendben maradt ,

a férfi egyre dühösebben kiabálta mond mond, akkor hol van a menny és a pokol.....mert most már meg is ütlek ha nem beszélsz....

A szerzetes mosolyogva ezt válaszolta:

A pokol most van hogy elöntötte szívedet a harag,.......

a tanítvány elkezdte felismerni a kevéske szavak mögötti mély és nagy igazságot,...

Megnyugodott és ő is nevetni kezdett)).......

de lendületbe jött és igaz már nevetve de elkezdte nyúzni a mestert, hogy jó jó, de akkor hol van a menny..........?

A mester nagyon boldog volt és szélesre tárt karral ezt mondta: fiam a menny most leng körül téged amikor ilyen kedvesen nevetsz és mosolyogsz))"


www.amegoldas.eoldal.hu/cikkek/uj-jo-web...-erdekessegek-3.html
Margit (Adminisztrátor)
Administrator
Hozzászólások: 5166
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
 
A téma lezárása megtörtént.  
#4464
Mennyország és pokol... 2 éve, 5 hónapja Karma: 0  
.A temetőben sétálva bukkant erre a feliratra. Mi mondjak, könnyekig hatott!


Attól a perctől másképp gondoltam arra, mi a fontos!

A temetőben egy sírfeliratra lettem figyelmes, közelebb lépve el akartam olvasni, hogy mi is áll rajta.

A könnyeimtől nehezen tudtam a végére jutni, de sikerült.. Nagyon nagy igazság!


"Vándor!
Ha e kertben jársz tekints e sírkőre
Amit olvasol tartsd meg emlékedben.
"Ami te vagy most, az voltam egykor én is.
S ami én vagyok most,az leszel Te is"

Ezen a világon minden mulandó
dúsgazdag s koldus egyaránt halandó.
Bármivel bírjál, mind e földön marad,
Tégy hát sok-sok jót éltedben
mert csak tetteid kísérnek a mennybe."


Forrás: egyazegyben.com/a-temetoben-setalva-bukk...re-a-feliratra-43231


tudnodkell.info/ajanlott/v/a-temetoben-s...nt-erre-a-feliratra/
Margit (Adminisztrátor)
Administrator
Hozzászólások: 5166
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
 
A téma lezárása megtörtént.  
Az elejére