Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Szellemi gyógyitás (Szellemgyógyászat) (1 fő olvassa) (1) Vendég
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 1
TÉMA: Szellemi gyógyitás (Szellemgyógyászat)
#424
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5059
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Szellemi gyógyitás (Szellemgyógyászat) 11 éve, 5 hónapja  
Az őskeresztény gyógyítás szellemi alapja

Jézus Krisztus ember volt az emberek között. Isten fia, aki értünk emberré lett, megtanított a hit általi gyógyításra, a hitgyógyításra. Azt mondta, "a hited által meggyógyultál, menj el, és többé ne vétkezz!".
Jézus a hit általi gyógyítást, a hitgyógyítást átadta közvetlen követőinek. Ez maga a teljes gyógyulás, a test gyógyítása a lélek tisztulása által, midőn az ember felismert vétkeit megbánja, átgondolja, és többé nem vétkezik.
De kik követték közvetlenül Jézus Krisztust, kikre bízta a teljes és hit általi gyógyítást?

Az apostolok és a tanítványok követték közvetlenül Jézus Krisztust. Nem ismerték a dogmákat, a szertartásokat, még hagyományaik sem voltak. Azt valósították meg lépésről lépésre, melyet Isten fia közvetlenül tanított nekik. A hit általi gyógyítást aztán átvették az első keresztények is, az őskeresztények. A szerint éltek, ahogy Jézus Krisztus tanította, közösségben Krisztussal, megvalósították lépésenként a tanításait, és így követőivé váltak anélkül, hogy szükségük lett volna dogmákra, szertartásokra, kultuszokra vagy hagyományokra.
Valamennyien Jézus Krisztustól kapták a megváltó erőforrást. Betegeiket kézrátétellel gyógyították az ima által. Jézushoz hasonlóan senkinek nem ígértek gyógyulást, hanem felszólították őket, hogy a Jézusba vetett hitüket tetté változtassák, vagyis amit Jézus Krisztus tanított, azt nap mint nap megvalósítsák.

Az első keresztények, az őskeresztények valódi cselekvő keresztényekké váltak. Amit Jézus a Hegyi Beszéd végén mondott, lépésről lépésre megvalósították: "aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát". Az első keresztények, az őskeresztények hitgyógyítók voltak.
Ma, 2000 év után mi, az őskeresztények is ebben az áramlatban élünk. A mai őskeresztények is hitgyógyítókká váltak, mert lépésenként azt valósítják meg, amivel Jézus Krisztus övéit felruházta: imával segítenek az embereknek, hogy a tett hite által lélek és test felgyógyuljon. A mai őskeresztények is, a tett keresztényeivé váltak. Mi emberek, nem akarjuk meggyógyítani beteg embertársainkat, hanem testvéreinkkel felszabadítani szeretnénk a beteg életerő forrásait, hiszen ez jelen van mindannyinkban, ez Jézus Krisztus megváltó és gyógyító ereje.

folytatása a következőben
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#425
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5059
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Szellemi gyógyitás (Szellemgyógyászat) 11 éve, 5 hónapja  
az előző folytatása

Azok az őskeresztény hitgyógyítók, akik Jézus Krisztus átadott üzenetének áramlatában élnek és teszik a gyógyító feladatukat, azt teszik, amellyel Jézus az övéit megbízta. A beteggel együtt imádkoznak, kezüket a gyógyulását kereső feje felett tartják, és ezzel hozzásegítik a gyógyulást keresőben a megváltó erőforrás kibontakozását, amely aztán felszabadítja az öngyógyító erőket. Amennyiben a gyógyulást kereső a hitét aktívan éli, ezeket az öngyógyító erőket a hite által továbbfejlesztheti, és azokra a beteg testrészekre irányíthatja.

Az őskeresztények tehát, tettben élik a hitüket és teljesítik Jézus üzenetét, ezáltal a gyógyulást keresővel közösen felszabadítják a belső életerőt, a megváltó erőforrást, hogy a lelken keresztül a beteg testrészre, fájó pontra irányuljon.
A Krisztus iránti hit feltétele, hogy az ember azt tegye, amit Jézus Krisztus tanított.
Üzenete nagyon egyszerű: "Tégy úgy másokkal, ahogy veled szeretnéd, hogy tegyenek!" Másképpen fogalmazva: "Amit nem akarod, hogy veled tegyenek, azt te se tedd másokkal!", mert "ki mint vet, úgy arat."

A mai tudomány az akció és reakció kölcsönhatásáról beszél, és arról, hogy az energia nem vész el. De azt is tudjuk, hogy a tőlünk kiinduló negatív energiák, mint például az irigység, ellenségeskedés, gyűlölet, önszeretet és valamennyi káros szenvedély hozzánk visszatér, a kiinduló pontjukhoz. Ezek az energiák nem üresek, tartalmuk van, óhajainkat tárolják képekben. Hozzánk visszatérve beprogramozzák a tudatalattit, de hatnak a testünk sejtjeire és sejtkötegeire, a hormonokra, vérkeringésre, nyirokmirigyekre, vagyis a szervezet összes építőelemére, nem utolsósorban az idegrendszerre, amely egyaránt érzékeny mind az egészségre, mind a betegségre.

Az idegrendszer ellazítása a test harmóniájához, vérkeringésének egyensúlyához, a tudatalatti és a szervezet többi funkciójának javulásához vezet. Ebből bontakozik ki a teljes gyógyulás: a lélek tisztulása és a test gyógyulása. A diszharmónia az idegrendszer görcsösödéséhez vezet, rendszerteleníti a test feladatait, hibásan programozza a sejteket és a sejtkötegeket, a hormonokat, hat a vérkeringésre, a nyirokmirigyekre, vagyis hozzájárul a szervezet meghibásodásához, a test megbetegedéséhez.
(forrás: Őskeresztény gyógyítás.hu)
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#560
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5059
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Szellemi gyógyitás (Szellemgyógyászat) 11 éve, 4 hónapja  
Különbség az -
őskeresztény hitgyógyítók
és a lélekgyógyítók között

Nagyon sok ember nem tudja, mi az alapvető különbség a lélekgyógyítók és az őskeresztény hitgyógyítók között, ezért ezt az alábbiakban összefoglaljuk.
Az öröklétben az Istenben élő lények egy erőből, az élet forrásából merítenek, amely nem más, mint maga Isten, a Mindenség ereje. Isten a puszta létben az egyetlen és központi forrás.
Azt az erőt, mely földi életünk fenntartásához szükséges, szintén Istentől kapjuk, de fontos, hogy ebből az isteni forrásból csak a lelkünk tisztaságának mértékében meríthetünk. Lelkünk mélyebb tisztulását viszont egyedül Istennel és az Ő törvényein alapuló élettel érhetjük el.
Minden egyes negatív gondolattal pl. olyan adóállomásra hangolódunk, amely megegyezik gondolataink tartalmával.
Ebből adódik, hogy az ember sokféle, egymástól eltérő adóállomásra hangolódhat, és így sokféle forrásból meríthet.
Ha a test gyógyulása Isten szellemétől származott, akkor ez csak a lélek tisztulásával történhetett, amelyhez viszont a gyógyulást kereső is hozzájárult azáltal, hogy felismerte és megbánta vétkeit.
Ez az igazi gyógyulás, a teljes gyógyulás, a lélek gyógyulása, amelynek következtében lehetőség nyílik a test gyógyulására is. Ebben a folyamatban az őskeresztény hitgyógyító fivér vagy nővér önzetlen imájával segíthet a gyógyulását keresőnek. Bekapcsolódik az egészség áramlatába, Istenre hangolódik imájával, és azt kéri, hogy legyen meg Isten akarata.
A teljes gyógyulás az őskeresztény hitgyógyító nélkül is bekövetkezhet, hiszen a krisztusi erő, a belső orvos és gyógyító jelen van minden egyes emberben.
Ha azonban hiányzik a tiszta forrásra, Istenre való irányulás, akkor megtörténhet, hogy olyan energiák lépnek közbe, amelyek nem Istentől, a Teremtőtől, az isteni forrásból származnak.
Az a gyógyulásra szoruló, aki lélekgyógyítóhoz fordul segítségért, kevés esetben tudja, hogy mikor milyen erők, milyen forrásból erednek. Előfordulhat, hogy a krisztusi erő hat. De az is lehet, hogy a lélekgyógyító egy, már elhunyt lélekgyógyító eszköze, vagy egykori orvosé, esetleg valamilyen nem keresztény (pl. buddhista, hindu) egykori gyógyítóé, de jöhetnek energiasugarak más egykori lelkektől is.
Minden őskeresztény hitgyógyító, aki azt állítja magáról, hogy meggyógyított egy embert a Szellem segítségével, az szélhámos. De az a lélekgyógyító is szélhámos, aki azt állítja magáról, hogy szellemi erővel gyógyított bárhonnan is származzon ez az erő.
Jézus Krisztus sohasem kérkedik a sikerekkel.
Vagyis az őskeresztény hitgyógyító nem más, mint maga Jézus Krisztus csatornája. Jézus Krisztus egykor úgy gyógyított, ahogy később apostolai és tanítványai által is gyógyított:
"A hited segített rajtad, menj, és többé ne vétkezz!"

Az őskeresztény hitgyógyítók Jézus Krisztus tanítását követik. Imáikkal segítik a gyógyulásra szorulót, aki ebben a folyamatban aktívan részt vesz: önvizsgálatot végez, a felismert hibáit, vagyis bűneit megbánja, és többé nem vétkezik.
Ezáltal egyre jobban megnyílik a gyógyító életerőnek, Istennek, meggyógyul a lelke, ami azután a testre is pozitívan hat.
Tehát nagy különbség lehet a lélekgyógyító és az őskeresztény hitgyógyító között.
(forrás: Weltweites)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.01.04 19:59 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#763
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5059
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Szellemi gyógyitás (Szellemgyógyászat) 11 éve, 3 hónapja  
.


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.02.05 11:35 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#975
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5059
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Szellemi gyógyitás (Szellemgyógyászat) 11 éve, 2 hónapja  
Gyógyítás a túlvilágról


Orvosi végzettség, egészségügyi ismeretek, megfelelő körülmények és steril felszerelés nélkül műteni és halálos betegeket meggyógyítani lehetetlenség - gondolhatnánk. Ám valakinek - Congonhas do Campóban - mégis sikerült.

Modern világban élünk. Nap mint nap hallhatunk "csodákról" és különös esetekről. Valamit elhiszünk, valamit nem, de a legtöbbünket foglalkoztatják a misztikus, természetfeletti, paranormális esetek. Hogy miért? Mert az ember ösztönösen keresi a miérteket. A létről és a nemlétről, a kezdetről és a végről. Már, ha van ilyen, hiszen az élet egy nagy, végtelen körforgás.

Az alábbi eset kapcsán falba ütköztünk, ugyanis cikkünk főszereplője, a brazil José Arigo évtizedekkel korábban meghalt, és sírba vitte gyógyításának titkát. S hogy mi maradt nekünk? Hálás páciensektől és orvosoktól származó történetek, fényképek, videófelvételek és kutatási eredmények, amelyek mind azt bizonyítják: a szellemsebész nem hazudott, amikor azt állította, transzban operál. De hogy csinálhatta mindezt egy rozsdás ollóval, mindenféle orvosi képzettség nélkül? Válasz nincs. Mert biztosat senki sem tud.

A szobában gyertyák égtek. A rokonok és barátok csendben álltak a haldokló ágya körül. Megérkezett a pap, hogy feladja az utolsó kenetet a nőnek, akinek halála bármelyik pillanatban bekövetkezhetett. A rák előrehaladott stádiumban volt már, s szinte felemésztette a törékeny asszony méhét. Hirtelen egy fiatalember rohant ki a szobából, majd néhány másodperccel később egy óriási késsel a kezében tért vissza. Az emberek a meghökkenéstől szóhoz sem jutottak. José Arigo, a fiatal brazil férfi nem használt érzéstelenítőt, sem fertőtlenítőt, csak szúrt. A kést egyenesen a nő hüvelyébe döfte. Néhányat fordított a markolaton, majd a nő lábai közül egy véres, grapefruit nagyságú tumort emelt ki, amelyet a késsel együtt a mosdóba hajított. Arigo a székre rogyott, és zokogni kezdett.

Az emberek néma csendben álltak, valaki orvosért kiáltott. A vérzés azonban magától megszűnt, s a beteg jobban lett. A nem sokkal később megérkező orvosok nem találtak magyarázatot az esetre: a halálos beteg teljesen meggyógyult, Arigo pedig nem emlékezett semmire.
(forrás:hagenandi.hu)
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1171
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Szellemi gyógyitás (Szellemgyógyászat) 11 éve, 1 hónapja  
John Graham Lake:
A gyógyítás és csodatevés szolgálata
Az Isteni gyógyulás tudományos


Az Isten kegyelme általi megváltás alkalmazásában tudományos. Jézus sokféle módszert használt a betegek gyógyításánál. Mindegyik tudományos volt. A tudomány annak felfedezése, hogy Isten miként tesz dolgokat. Jézus az emberekre tette a kezét engedelmeskedve a kapcsolat és átadás törvényének. Kezeinek érintése, kapcsolata felhatalmazta Isten Szellemét benne, hogy átfolyjon a beteg személybe. A beteg asszony, aki a ruháit megérintette, azt találta, hogy a Szellem kiáradt Jézus személyéből. Megérintette ruhái szegélyét, és a Szellem átáramlott belé. Meggyógyult. Ez tudományos folyamat. Pál, ismerve ezt a törvényt, keszkenőkre és ruhákra tette a kezét. A Biblia azt mondja, hogy amikor ezeket a betegekre helyezték, meggyógyultak, és a démonok kimentek. A materialisták ezt babonaságnak mondták. De ez teljesen tudományos.

A Pálból kisugárzó Isten Szelleme ezeket a kendőket akkumulátorrá változtatta, a Szent Szellem erejének akkumulátorává. Mikor a betegre helyezték, feltöltötte a testet és gyógyulás volt az eredmény (Apcsel 19,12). Ez először is azt demonstrálja, hogy a Szent Szellem kézzelfogható, valóságos jelenlét, mennyei anyag. Másodszor, lehetséges egy kendő anyagában tárolni, mint ahogy Jézus ruhái és Pál zsebkendői is mutatják. Harmadszor, átviszi az erőt a zsebkendőből a betegbe. Negyedszer, a betegben történő hatása nagyon erőteljes volt, hogy a betegség eltávozott. A démonizált megszabadult. Ötödször, a beteg és az elmebeteg is meggyógyult ezzel a módszerrel.

Az ember Jézus Krisztust befogadja a szívébe, mint ahogy valaki elfogad egy szerelmest. Ez egy gyengéd, szerető viszony. Az ember azért engedelmeskedik Jézusnak, mivel szeretettel fogadta be. Szíve szerelme lett. Jézus szeretete és ereje bennük megszabadítja őket a bűntől és betegségtől, és végül, ahogy az Ő Igéjében meg van ígérve, meg fog váltani a haláltól is. Az embernek a sátántól és az ő országától való szabadulását a bűnből, betegségből és halálból való megváltás alkotja, és ez alapítja meg a Menny Királyságát.

 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.04.01 15:25 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat