Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Húsvéti előkészületek,- húsvét - és egyéb (1 fő olvassa) (1) Vendég
Evangéliummal kapcsolatos témák.
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Húsvéti előkészületek,- húsvét - és egyéb
#1102
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 3603
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Húsvéti előkészületek,- húsvét - és egyéb 9 éve, 4 hónapja  
Hamvazó szerdai nosztalgia bennem


A hamvazkodás egy emlékezetes, soha el nem felejthető hamvazkodás emlékét hozta fel bennem. 2000. március l2-én 2. vasárnapi szentmise volt a Gyógypedagógiai Főiskolán. Már a közösségben felvetette Feri bácsi, hogy szándékában áll a mise keretében hamvazni. Kérdezte tőlünk, mit mondjon, milyen áldást, hisz a szokásos - "Emlékezz ember, hogy porból vagy, és porrá leszel" - mondatot mi nem tudjuk elfogadni. Mi szellemi lények vagyunk, testünk csak egy "ruha" itt a Földön. Mi különböző gondolatokkal próbálkoztunk, végül természetesen Feri bácsi mondta ki a döntő szót.

Igen sokan voltunk a misén, kevés volt a hely, s hogy mindenkinek csak egyszer kelljen kijönnie a helyéről, Feri bácsi úgy döntött, hogy a szentáldozáshoz menet hamvazkodhatunk. Ö néhány lépésnyire az áldoztató asztalka előtt állt, és mosolygó arccal, ragyogó szemekkel várta a testvéreket. Hamuval keresztet rajzolt a homlokunkra, s közben a következő áldást mondta:

Térj meg, és higgy Jézusban!

A szentbeszédben meg is indokolta, miért áld meg ezekkel a szavakkal.

"TÉRJ MEG! Minden nap végezz pályamódosítást! Ez minden napra felszólítást ad. Tudjátok, hogy két formája van a megtérésnek. Hiába lövik ki a rakétát, attól az még nem fog célba jutni. Pályamódosításra van szükség. Mi kilőttük a rakétát, mi igent mondtunk Jézusnak, hogy befogadjuk az életünkbe. De naponta kell pályamódosítást végezni, mert azzal, hogy én igent mondtam - tulajdonképpen mire mondtam igent? - Uram, befogadlak! - ezzel a gyakorlatban nem tud az ember mit kezdeni. Ez annyit jelent, úgy akarok gondolkodni, mint Te. Magyarul: át akarom alakítani a Te elgondolásod szerint az én gondolkodásomat. Ez apályamódosítás!

Tehát erre szólít föl téged az egyház akkor, amikor azt hallod, hogy: Térj meg! Mert te már úton vagy, de kilengünk ezen az úton. A pályamódosítást szinte minden nap meg kell tennünk, hogya gondolkodás-átalakítás által egyre jézusibbá tudjon lenni az életünk."
(Torma Erzsi)


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.03.23 09:57 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1105
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Húsvéti előkészületek,- húsvét - és egyéb 9 éve, 4 hónapja  
Pilinszky János: VirágvasárnapJézus jeruzsálemi bevonulásáról János evangélistánál olvashatjuk a legjelentősebb beszámolót.
Szereplői: a lelkes tanítványok serege, az út porába hulló pálmaágak, s az isteni teher alatt szelíden lépkedő "szamaracska". S még valami: a kövek. Jézus még őket is bevonja az ujjongásba: ha nem a nép, hát ők, a "kövek kiáltanának!".
Ki ünnepel itt? Mintha a teremtett világ egy-egy képviselője, a kő, a pálma s a szamaracska az egész nagy egyetemet képviselné a bevonulásban. S itt érdemes megemlítenünk, hogy növények és állatok milyen szokatlan hangsúllyal szerepelnek mindig az evangéliumban, főképp a példabeszédekben. De nem a hasonlat, és nem is holmi megszemélyesítés emeli különleges megvilágításba őket, hanem nyilván a Teremtő és teremtmény közötti viszony csodálatos komolysága.


Amikor Jézus "dicsőségesen" bevonul Jeruzsálembe, erre a futó ünneplésre futotta a világ erejéből. Azután még az emlékét is elsodorja a pillanat, és belepi az út pora.
Az igazi, a tulajdonképpeni "megdicsőülés" még hátra van. Erről az evangéliumnak talán legcsodálatosabban paradox mondatai következnek, közvetlenül a jeruzsálemi bevonulás után.
"Eljött az óra, hogy az Emberfia megdicsőíttessék. Bizony, bizony mondom nektek, ha csak a gabonaszem a földbe nem esik és meg nem hal, maga marad. . ." "Most az én lelkem megrendült. És mit mondjak? Atyám, szabadíts meg engem ezen órától! De hisz azért jöttem ez órára, Atyám, dicsőítsd meg nevedet!"
És mégis. . . Bármennyire kitérő, csalóka fény volt is Jézus számára a jeruzsálemi bevonulás, a mi ünneplésünk, mégis érez gondosságot, mellyel fogadta, sőt mintegy elébe ment a szegényes fogadtatásnak. Örök időre szóló okulásul szolgálhat számunkra: saját erőnkből csak ilyen szalmaláng lelkesedésre futhatja. S ha jól szemügyre vesszük a történetet, láthatjuk, hogy gyengéd gondoskodással még ezt is Jézus maga készítette elő - miérettünk, ahogy mondotta.


A másik tanulság az isteni szerénység. Jézus példamutatása, hogy milyen szelíd alázattal kell fogadnunk az emberek ünneplését. Igaz, nem tér ki előle, mint ahogy semmi emberi elől nem tér ki -, hogy annál teljesebb tanítást hagyjon örökül számunkra. A jeruzsálemi bevonulás története hányszor játszódik le azóta is bennünk, egy-egy rövid felbuzdulás képében.
Hogy találkozásunk vele, hogy válhat tartóssá? Erre felel a következő szakasz. Vállalnunk kell önmagunk "elvesztését", ahogy ö vállalta a földbe hullott gabonaszem sorsát. Akkor valóban egyek leszünk majd vele, s nem a futó, hanem az örök dicsőségben, a jeruzsálemi bevonulás után az örök Jeruzsálembe való bevonulás örömében.

 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.03.23 17:27 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1128
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Húsvéti előkészületek,- húsvét - és egyéb 9 éve, 4 hónapja  
Pilinszky János: Hétköznapok


Hétköznap és ünnep: kölcsönös megtermékenyítői egymásnak.
Az egyik nemcsak mértéke a másiknak, de emelője is.
Ha az ünnepben életünk végső értelme, állomása tűnik fel, - a hétköznapok hosszú sorát útnak kell tekintenünk, mely "életre vagy pusztulásra" vezet.
A hétköznapok sora, ez a szürke vonal, semmivel se kevesebb hát az ünnepnapok kivilágított állomásainál. Nem is az a fontos, hogy köves ez az út, hanem hogy hová visz? Az önzés tévelygéseibe, vagy az áldozat egyenes útján a megígért boldogságra?
Szürkesége a hétköznapoknak: talán legméltóbb színe az igazi áldozatnak. Az út pora a vándorok palástja.
Isten a legszürkébbért adja majd a legszebb ünneplőt cserébe.

Porból vagyunk és porrá leszünk. De mindaz, ami por belőlünk, porrá omlik a hétköznapok áldozatosan szürke munkájában, hogy egyedül az maradjon belőlünk fenn, ami már nem por többé, hanem világosság. Persze, mindez csak hasonlat, tétova tapogatózás a munka isteni rendeltetésének jelenléte, szerepe körül. Bizonytalan megsejtése annak, hogyan lehet a teherből áldozat, s az. áldozatból szabadság és öröm utoljára.
Legmeggyőzőbben maga a valóság bizonyítja, az élet ezer és ezer példája, hogy a legszürkébb áldozatban, munkásságban eltöltött élet termi a legízesebb és leggyengédebb gyümölcsöt. A hétköznap olyan elemi iskolája Istennek, melyben a legmagasabb tudást tanítják.
Mikor hát látszólag legjelentéktelenebb munkánknak engedelmeskedünk, jó tudnunk, hogy annak - sőt éppen annak - maga Isten a gazdája.
A "nagy feladatoknak" sokszor mi magunk vagyunk a megrendelői. De a kicsiny, szürke, terhes gondok - minden bizonnyal Istentől valók.
Teljesítésük hasonló az imádsághoz, s minden körülmények közt Isten szolgálatát jelenti. S az érte járó fizetség is éppoly észrevétlen és csendes, mint magának Istennek a jelenléte. Éppoly észrevétlen, de éppoly bizonyos is.

Új Ember, 1966. január 9.
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.03.26 15:19 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1170
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Húsvéti előkészületek,- húsvét - és egyéb 9 éve, 4 hónapja  
Virágvasárnaptól nagypéntekig
Derek Prince

Van egy igazság, ami az egész Bibliát áthatja: Isten soha nem fog kompromisszumot kötni a bűnnel. Ezt remekül példázza Jézus életének két napja: virágvasárnap és nagypéntek.

Virágvasárnap Jézus nemzeti hősként vonult be Jeruzsálembe a galileai Názáretből való prófétaként. Az egész város szívesen fogadta. Könnyedén félreállíthatta volna ádáz ellenségeit, a vallási vezetőket, és megalapíthatta volna királyságát. Az emberek erre vágytak. Ő mégis mást választott. Öt nappal később elutasítottan és meztelenül függött a kegyetlen kereszten. Miért? Mert Isten soha nem fog kompromisszumot kötni a bűnnel és egyedül Jézus keresztáldozata által lehetett elbánni vele.

Manapság sok keresztény beszél ébredésről és imádkozik érte. Gyakran figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy van az ébredésnek egy olyan gátja, amit nem lehet megkerülni. Ez pedig a bűn. Amíg a bűnnel le nem számolunk, valódi ébredés nem fog bekövetkezni. És a bűnnel egyféleképpen lehet leszámolni: Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.(Péld 28,13).

Isten erre két dolgot ajánl. Az egyik a bűn megvallása, a másik annak elhagyása. Általában nem valami könnyű megvallani bűneinket. Még sincs más megoldás. Ha megvalljuk bűneinket, Ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. Isten azt soha nem ígérte, hogy olyan bűnöket megbocsát, amelyeket nem vagyunk hajlandóak megvallani. De a megvallás önmagában nem elég. El is kell hagynunk a bűnt. Szilárdan el kell határoznunk, hogy többé nem követjük el a már megvallott vétkeinket. Érdemes megfogadnunk azt a fajsúlyos tanácsot, amit Dániel adott Nabukodonozor királynak. és vétkeidtől igazság által szabadulj (Dán 4,24). Az igazság és a bűn között nincs középút. Minden igazságtalanság bűn. (1Jn 5,17) Amiben nincs igazság, az bűn.

Nehéz döntés előtt állsz? Ha e levél arra késztet, hogy megkérdőjelezz az életedben eddig elfogadott dolgokat, illetve rájöttél, hogy bizonyos területeken engedetlen vagy, tárulkozz fel az igazság Szelleme előtt! Ő készen áll, és hajlandó a segítségedre lenni.

 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.04.01 15:08 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
#1191
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 3603
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Húsvéti előkészületek,- húsvét - és egyéb 9 éve, 4 hónapja  
Kárász Izabella: VIRÁGVASÁRNAP

Jeruzsálemnek útja oly csodás,
Olyan gyönyörű, mint egy álmodás.
Lángolva süt a fénylő Nap hevet,
Nézi ez ünnepi, nagy sereget.

Virágok, ruhák tarka szőnyegén
Jár a dúsgazdag, a koldus-szegény.
Hozsannát kiált millió torok,
És mindannyian olyan boldogok!

Pálma hull, térdek mélyen hajlanak,
Amerre Jézus lassan elhalad.
Ujjongó szavak..., új virágeső...
Áldott a Király!... Áldott, aki jő!

Jeruzsálemnek útja csupa fény,
Virágvasárnap... régen várt remény...
Örömmámorban ül a nagy tömeg
Jézusnak egy utolsó ünnepet.

S míg minden virág elébe lehull,
Jézusnak lelke lassan elborul.
Látja előre a nagy végzetet
És megsiratja Jeruzsálemet.

Hervad a virág, mi letépve van,
A nagy tömeg is lassan elsuhan...
Virágvasárnap! Te szép! Te csodás!
Miért múltál el, mint az álmodás?
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
#1204
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
: Húsvéti előkészületek,- húsvét - és egyéb 9 éve, 4 hónapja  
Maria Woodworth-Etter:
Hogyan működjünk együtt a Szent Szellemmel
Üzenet az Úrtól:

részlet


Jézus tiszta és szeplőtlen volt, elválasztva a bűnösöktől és szabad a kísértéstől, és neked is ilyennek kell lenned. Engedd, hogy kinyilvánítsa szeretetét benned napról-napra. Sokakat kiválasztottam és az én hatalmas erőmet adtam rájuk, de mára visszaestek. Nem engedték nekem, hogy velük járjak. Engedelmeskedned kell nekem, vagy kimozdítom a mécstartódat a helyéről. Miért kérdőjelezed meg és kételkedsz hatalmas erőmben? Ne kételkedj, hanem teljesen és maradéktalanul rendeld alá magad a kezeimnek, hogy dicsőségemre és tisztességemre használhassalak.
Az igehirdetéséhez az 1.Kor 6,20. versét használja alapigéül. Az Írás azt mondja nekünk, hogy drága áron lettünk megváltva, ezért dicsőítsük Istent a testünkben.


Jöjj, mint egy kisgyermek, telve örömmel és boldogsággal. Gyere, teljes tudatával annak, hogy mindent megtettünk, amit tudtunk, hogy Ő akarta, hogy megtegyük, a legjobb módon, ahogyan csak tudtuk, hogy kedveskedjünk Neki. Gondolkodj ezen. Dicsérd Istent, és nézz Rá hitben, hogy Újra betölt és használ majd, hogy dicsőítsük Jézust. Aztán hit által, megérintjük a gombot, mintha lenne, és felkapcsoljuk a kapcsolót. A kapcsolat és a jó kommunikáció helyreállt Isten és az ember között Jézus által, és jó rendben megmaradt a Szent Szellem által.


Az erő, - mondja - el fog jönni. Az Apcsel. 4. részében látjuk ezt illusztrálni. Olvassátok el. És most figyeljetek.
A hiba, amit sokunk elkövet, az az, hogy megengedjük, hogy az üldözések, megfélemlítések, erőszakosságok, és e világ hatalma megijesszen és megfélemlítsen. Nem készültünk fel a szenvedésre. Nem bízunk Istenben, hogy megvédi a munkáját és minket. Túl gyakran hátrálunk meg, vagy kötünk kompromisszumokat, és használjuk a világi bölcsességet (a rossz fajtát) és ezzel is épp annyira elégedettek vagyunk, ha Isten ereje nem nyilvánul meg olyan erővel, és így a kedves, csendes, fenyegetően tekintélyes és precíz, modern keresztények nincsenek megbántva. Imádkoznunk kell és várni Istentől, hogy még többet munkálkodjon és nyilvánítsa ki erejét még jobban, a meghátrálás nem tetszik Istennek, és ezért, a csodák és jelek, az Ő jelenlétének és hatalmának megnyilvánulásai hatalmas módon akadályoztatva vannak. Menjünk előre. Töltsük be a feltételeket.

Békéljünk meg minden testvérrel Isten és emberek szeretetével. Jöjjünk azzal a kívánsággal, hogy Jézus dicsőíttessen. Jöjjünk Össze egységben.

folytatás következik

 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.04.07 21:11 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A téma lezárása megtörtént.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat