Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Alapalázatról, univerzális hitről (1 fő olvassa) (1) Vendég
Feri bácsi életéről, tanításával kapcsolatos témák, a gondolkodás átalakítás, a hit, remény és szeretet, a gondviselő Isten. Feri bácsi által írt 43 db HANG könyvről.
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Alapalázatról, univerzális hitről
#108
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4765
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Alapalázatról, univerzális hitről 11 éve, 2 hónapja  


.


40/4357.
"Kérdező: KIS ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALAPALÁZATRÓL ÉS AZ UNIVERZÁLIS
HITRŐL


A HANG médium gondolatai, amelyek szerinte összhangban vannak a benne megszólaló HANGGAL.
Mindaddig, amíg valaki az embert teremtménynek mondja, szükségszerűen kell, hogy a Teremtővel is számoljon. Amíg valaki az embert boldogságra vágyónak gondolja, szükségszerűen kell, hogy feltételezzen Boldogítót is.
A józan eszem alapján jelenleg azt állítom, hogy minden ember boldog akar lenni, és ezért meg kell találnia, föl kell fedeznie AZT, aki ezt a vágyát be tudja tölteni, vagyis AZT, aki képes őt boldogítani.
A teremtményi boldogságnak négy meghatározását adom: egy statikus, egy dinamikus, egy közösségre vonatkozó és egy filozófiai meghatározást. Statikus: benső béke. Dinamikus: a hazataláltság öröme. Közösségre vonatkozó: a különbözőségek dinamikus harmóniája. Filozófiai meghatározás: a jó birtoklása az elvesztés félelme nélkül. E boldogságtartalom csak Isten és a szellemi teremtményei közötti kapcsolat által érhető el azáltal, hogy Isten szellemi teremtménye IGENT mond az őt Saját boldogságára teremtett Teremtőjére.
Az Istenből, tehát a Boldogítóból indulok ki. Gondolataim tehát csak azok számára mondhatók értelmesnek, akik sem önmagukat nem gondolják, sem az ember alatti világot nem gondolják önmaguk számára boldogító Istennek. Csak azokkal tudom megértetni magamat, akik elfogadják azt, hogy létezik egy mindenkor BOLDOG ISTEN, aki szellemi teremtményeiben nemcsak létben tartó módon, hanem minden szellemi teremtményében boldogítóan létben tartó módon van jelen.
Most nem térek ki arra, hogy miért van annyi boldogtalan ember. Erről már többször írtam. Olyankor, amikor az ember oldaláról kíséreltem meg megmagyarázni magamnak az emberek boldogtalanságát.
Most Isten oldaláról arra várom a választ a bennem megszólaló HANG-tól, hogy Isten mit tett és tesz ma is a mi, tehát az ember boldogítása érdekében.
Mivel a Biblia mellett a Szent Hagyomány is forrása annak a szűrőnek, amelyen keresztül a bennem megszólaló HANG megnyilvánul, ezért természetesnek tartom, hogy nem kerülhetek ellentétbe Egyházam hivatalos tanításával. Tehát, ha valaki ezzel vádolna, állítása csak félreértésen alapulhat. Ha pedig valaki Jézusra vagy az evangéliumok Jézusával szinkronban lévő Szent Hagyományra hivatkozva igazolná helytelen kijelentéseim bármelyikét, megvallva tévedhetőségemet, és bevallva tévedésemet, azonnal korrigálnám azt.
Isten, aki egyedül és kizárólag képes boldogítani szellemi teremtményeit, s ebben Őt soha senki nem pótolhatja, azért vette föl az emberi természetet Jézusban, hogy emberi szinten elmondja és megélje előttünk, hogyan tehet bennünket, Földön élő embereket boldoggá a saját boldogságára teremtett teremtő Istenünk.
Isten egy Jézus nevű emberben, aki a Szentlélektől fogantatott, és született Máriától (Lukács; 1.35), mutatta be a Földön élő szellemi teremtményeinek, hogy hogyan akarja, hogyan tudja, hogyan képes boldoggá tenni azt, aki emberi természetet hordoz. Ez csak abban a szellemi lényben valósulhat meg, akinek nyitottsága Isten felé teljesen szinkronban van az ember-Jézus nyitottságával Isten felé, afelé a Jézus felé, Aki magatartásával lényegileg azonos az Isten akaratával. Vagyis, az erkölcsi magatartás szintjén a senkinek nem ártást, a mindenkinek megbocsátást, és a rászorulókon való segítést, mint Isten akaratával történő táplálkozást éli át.
Ami az emberben embertelen az az, hogy nem képes befogadni az Istentől felajánlott boldogságot, mert az mindenkor az önzésnek és a felelősség-áthárításnak valamiféle megnyilvánulása. Pontosan ez az eredeti bűn! önző és fölösleges vevés és a felelősség-áthárítás: (Lásd: Ádám és Éva esete)
Nagyon természetes, hogy az emberben az a boldogságra képtelenség, amely miatt Isten boldogsága nem bontakozhat ki az Isten boldogságára teremtett szellemi teremtményben, nem a teremtő Istentől van, hanem magától az embertől, akit Isten saját döntése alapján úgy teremtett, hogy szabadon dönthet Isten boldogságának elfogadása mellett vagy ellen.
Az Isten felé lezárt szellemi lény azonban nem változtathatta meg Isten boldogító szándékát teremtményei felé. Isten lehetőséget biztosított a megsérült emberi természetnek két olyan ablaka által, amelyen keresztül a megsérült, tehát a bizonyos értelemben embertelenné vált ember is képes jóvá tenni lázadását, befogadni az Isten boldogságát. Van tehát két olyan ablak, amelyeket az elbukott szellemi teremtmény, ha akarja, akkor kezelni tudja saját örök boldogságának megtalálását a megtestesült Ige által, az eredeti bűne ellenére is. Két olyan tulajdonság, amelyek neve: alapalázat és az általános (univerzális) hit. De e két ablak kinyitása, nekem úgy tűnik, már születésünk előtt kellett, hogy szándékban megtörténjen. Tudom, hogy e kijelentésem többeket meghökkent, mert e kijelentés feltételezi a megszületésünk előtti életet. Jézus szavai alapján és a józan eszem alapján is valóban feltételezem, elfogadom a születésünk előtti létezésünk valamilyen formáját, módját Istenben. Nem egészen úgy, amint Pál az Efezusi levél 1. 4-ben gondolja. Nem eleve elrendelés alapján, hanem saját döntésünk következtében. Ennek kifejtését bárki megtalálhatja a HANG 39/4243 sorszám alatt.
(Dombi Ferenc)"
Folytatása következik a következőben.
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2014.12.18 20:12 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A téma lezárása megtörtént.
      Témák Hozzászóló Dátum
  Lezárt téma thread link
Alapalázatról, univerzális hitről
Margit 2008.09.27 20:58
    thread link
thread linkthread link Alapalázatról, univerzális hitről
Margit 2008.09.27 21:02
    thread link
thread linkthread link Alapalázatról, univerzális hitről
Margit 2008.09.27 21:05
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat