Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
"Halálközeli élmények" és egyéb érdekességek (1 fő olvassa) (1) Vendég
Szellemtan
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: "Halálközeli élmények" és egyéb érdekességek
#5477
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5118
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
"Halálközeli élmények" és egyéb érdekességek 10 hónapja, 2 hete  

.

Gyerekek visszahozzák édesanyjukat a túlvilágrólA következő beszámolóban az a benyomása az embernek, mintha gyermekek sikerrel hoztak
volna vissza haldokló anyjukat a szinte már megpecsételt halálból. A beszámolót
191 l-ben hozta nyilvánosságra egy Schrimpf nevű szerző, így szól (13, 103. o.): Az előző
évben - tehát 1910-ben -Vorbruckban meghalt egy 95 éves asszony, bizonyos
Andréné, aki Vallentin lány volt. Még két nappal halála előtt is minden házimunkái
elvégzett, mivel még igen fürge és tetterős volt, és teljes szellemi és testi frissességnek
örvendett. Mégis vágyakozással és örömmel tekintett a halálra, és évek óta kifejezésre
juttatta bosszúságát amiatt, hogy még mindig itt kell maradnia. Ha megkérdezték, szívesen
elmondta az okát.

Kétszer házasodott. Amikor első férje meghalt, 28 éves volt, és két gyermeke volt.
Másodszor is férjhez ment Ebből a házasságból négy gyermek született. Mind a hat
gyerek viszonylag kicsi volt még, amikor második férjét is elvesztette Úgy tartotta
fönn magát és a gyerekeit, hogy kenyeret és mindenféle kis süteményt sütött. Volt a
piacon egy kis standja, ahol mindig harisnyát kötve látták ülni.
így múlt el néhány év Egy őszi napon álló nap zuhogott az eső Nyomorúságosán átfázott
a standjánál, és amikor hazáén, rázta a láz. A következő napon már nem tudott fölállni.
Súlyos tüdőgyulladás alakult ki. A két idősebb gyereknek kellett a standhoz állnia,
a négy kisebb pedig jól-rosszul ellátta őt, már ahogy tudtak. Itt-ott ránézett egyik-másik
szomszédasszony, hozott egy kis levest stb , de egyikük sem tudott leülni hozzá vagy
borogatást tenni rá, minthogy ók is többnyire szegények voltak, és maguknak is volt
mit tenniük.

A harmadik napon hirtelen rosszul lett A gyerekek segítségért futottak, de mire
megjön a szegények orvosa, mar csak szegény André asszony halálát tudta konstatálni.
A következő napon eljött a halottkém, s aztán egy asszony, aki megmosta a
halottat és felöltöztette. Amikor elment, a négy kisebb gyerek fölmászott az anya
ágyara. Hangosan jajgatva és sírva ide-oda hintáztattak a halottat, rávetettek magukat,
újból és újból szólongatták Miután kb. tíz percig így "megdolgozták", mely sóhaj
fakadt fel az elszenderült asszony mellkasából, aztán meg egy, és nagy nehezen felnyitotta
szempillán. Alighogy ezt észrevették a gyerekek, ujjongva ismét rávetettek
magukat, felráncigálták, és alig telt el öt perc, ismét elve és teljes öntudattal ott volt
velük az anyjuk.

Az egész városka összefutott a csodára, az újból magához tért asszonyt elhalmozták
élelmiszerrel és pénzzel, és két-három hét multán ismét frissen és vidáman ült a standja
mögött. Így élt az eset után még 58 évig. Többé semmilyen betegség nem vett
erőt rajta. Valamennyi gyermeke megelőzte a halálban, és ő nem volt képes egyet is
elragadni a haláltól csak azok közül, akik egykor visszahívták őt onnan, ahonnan állítólag
nincs visszatérés.

Több mint 30 órát töltött el holtan. Erről a következőket mesélte: Amikor hirtelen
heves rosszullét tört rám, éreztem, hogyan veszítem el az érzékeimet. Aztán erős,
hintázó mozgást éreztem, mintha hullámzott volna alattam az ágy. Aztán mintha
valami magasságból zuhantam volna, egyre mélyebbre és mélyebbre. Rettenetes
félelem és félelmetes elfogódás volt az, aminek tudatában voltam. Hirtelen úgy tűnt,
mintha talajt fogott volna a lábam, és egy pusztában álltam. Közel s távol csak kietlen,
sztyeppeszerű tájat lehetett látni. Sajátos alkonyodás tette teljessé e táj vigasztalanságát.

Minden olyannak látszott, mint egy hideg, nedves őszi estén, szürkének és
barátságtalannak.
Egy pillanatig egész tanácstalanul és tétován álltam ott. Akkor hirtelen kivilágosodott
az égbolt kis része, azon a tájon, ahová az út vezetett. A fényár egyre világosabb
és világosabb lett, mint amikor a Nap átverekszi magát a párán és a felhőkön
egy ködös reggelen. Nem tudom, én mentem-e a fényár felé, vagy az közeledett-e
felém. Hirtelen fényes nap lett körülöttem, és legnagyobb meglepetésemre ismerősök
csapata vett körül, akik valamennyien a legszívélyesebben üdvözöltek! A szeretteim
voltak, alak előttem mentek el: a szüleim, testvéreim, mindkét férjem, és végtelen
boldogságérzés vett erőt rajtam, addig sosem ismert nyugalom és vidámság. Ujjongva
vettek körül engem, és köztük haladva mentem előrefelé, egy láthatatlan célhoz
közelítve.

Ekkor hirtelen heves lökések rázkódtattak meg, inogtam, valakik felfogtak a karjukkal,
és hallottam, amint néhány ismerős hang sajnálkozóan azt kérdezi: Tehát ma
csak látogatóba jött hozzánk. És még nem marad nálunk Mikor jön egészen hozzánk
Akkor elveszítettem érzékeimet, ismét éreztem azt a hintázó, zuhanó mozgást; zavaros
hangok ütötték meg a fülemet. Hívtak engem - fáradságosán kinyitottam a szemeimet,
az ágyon feküdtem, a gyerekeim egymást kiabálták túl: Él! Megint él!

Persze örültem, hogy visszakaptak a gyermekeim. De amikor egyedül voltam, mindig
végtelen vágyakozás fogott el ama táj után, mintha ott lett volna a hazám. A későbbi
években különösen, amikor a gyermekeim egymás után elhagytak. És türelmetlenül
várom azt a napot, amikor követhetem őket. Sajnos olyan sokáig várat magára.
(ismeretlen forrás)
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#5739
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5118
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
"Halálközeli élmények" és egyéb érdekességek 7 hónapja, 1 hete  
.


Igazolták a halál utáni élet valóságát! Egy brit orvos megrázó információkat közölt


Van egy titok, ami sokkal nagyobb, mint a politika, az egészségügyi szabadság, a tudomány, vagy akár az emberi faj egész történelme. Ezt a titkot továbbra sem ismeri el " még el is ítéli " a tudományos közösség, és mégis ez a legfontosabb titka mindennek, ami van.
Igen, mindennek.

A titok egyszerűen az, hogy mindannyian túléljük a fizikai testünk halálát. Tudatunk tovább él, és e földi álomvilágban a halálunkon túl a tudat túlmutat a fizikai valóságon, és megtapasztal egy csodálatos és erőteljes létezést, melyet emberi szavakkal leírni nem lehet.
Ez az üzenete Dr. Eben Alexandernek, A mennyország létezik című könyv szerzőjének.
Az egész életében tudományos szkeptikus, aki sosem hitt Istenben, Mennyországban vagy a tudatban .

Jóval azelőtt, hogy ezt a könyvet megírta volna, Dr. Alexander gyakorló idegsebész volt, és egész életében "tudományosan kételkedő". Nem hitt a tudatban, szabad akaratban, vagy hogy létezik egy nem fizikai szellem. Nyugati orvosi egyetemen szerzett gyakorlatot olyan orvos kollégákkal körülvéve, akik az Univerzumot mélyen gyökerező materialista szemmel nézték. Dr. Alexander úgy vélte, hogy az úgynevezett "tudat" csupán az agy által létrehozott biokémiai illúzió.
Ezen nézet birtokában gyakorlatilag az összes közismert tudós, köztük a fizikus Stephen Hawking is azt állítja, hogy az ember nem más, mint egy "bilógiai robot" tudat és szabad akarat nélkül.

Dr. Alexander is fenntartotta volna ezt a nézetét, ha a saját halálos ágyán nem éli át azokat a bizarr és csodálatos élményeket, melyek teljesen ellentmondanak az összes hagyományos tudományos magyarázatnak: Dr. Alexander hét napra "meghalt" , és ezalatt eleven utazást tett a túlvilágon. Ezután visszatért fizikai testébe, csodálatos gyógyulást tapasztalt meg, majd ezután megírta könyvét, A mennyország létezik címmel.

E.coli fertőzés ette az agyát

Az egész akkor kezdődött, amikor e.coli baktérium támadta meg Dr. Alexander gerincvelő folyadékát és külső nagyagyát. Az e.coli szó szerint enni kezdte az agyát, és ez rendkívül szélsőséges görcsös rohamokat okozott, verbális kitörések és izomgörcsök kínozták, mielőtt agyhalott kómába esett volna.
Ebben a kómában nulla agyi aktivitást mutatott, csak légzőkészülék és intravénás folyadék segítségével tartották életben. A kezelésében résztvevő orvosok hamar arra a következtetésre jutottak, hogy Dr. Alexander halála csak napok kérdése, de ha mégis életben maradna, csak egy vegetáló és működésképtelen test lenne korlátozott agyműködéssel. Az e.coli baktérium statisztikai halálozási aránya agyi fertőzés esetén 97 százalékos.

De az igazán megdöbbentő mindebben, hogy ahelyett, hogy semmit sem kellett volna tapasztalnia ezalatt a hét földi nap alatt, Dr. Alexander egy "felébredésben" találta magát az álomszerű földi életéből, érthetetlen módon saját tudatának óriási kiterjedését tapasztalta meg a túlvilágon.

Ezt a tapasztalatát írja le részletesen A mennyország létezik című könyvében, állításai a következők:

- A túlvilági tapasztalat annyira "valóságos" és kiterjedt, hogy ahhoz képest a földi emberi lét tapasztalata csak egy mesterséges álomnak tűnik.
- A túlvilágon nem volt idő dimenzió. Nem "telt" az idő, ahogy azt a fizikai univerzumban teszi. Egy pillanatra úgy tűnik, mint az örökkévalóság, és a tudat is mozoghat, úgyszólván minden erőfeszítés nélkül. (Az a gondolat, hogy minden egyszerre létezik, óriási hatással van egyrészt arra, hogy megértsük a szabad akaratot és a multiverzumot, valamint az idő múlásának tudati megtapasztalására ebben a birodalomban.)
- A túlvilág anyaga tiszta SZERETET. A szeretet uralja a túlvilágot legnagyobb mértékben, ahol a gonosz általános jelenléte végtelenül kicsi.
- A túlvilágon az összes kommunikáció telepatikus volt. Nem volt szükség szavakra, ahogy minden körülötted történő dolog és önmagad szétválasztására sem.
- Nem volt "ismeretlen", és egy kérdés puszta feltevését is azonnal megjelenő mélységes és részletes válasz kísérte.
- Létezik egy szó, a pokol, melyet Dr. Alexander úgy ír le, mint egy föld alatti eltemetett helyet, göcsörtös fagyökerekkel és démoni arcokkal és soha véget nem érő gyötrelemmel. Dr. Alexandert angyali lények mentették meg ettől a helytől és szállították a mennybe.

Isten elfogadja a multiverzum létezését


A mennyország létezik olvasása közben a legérdekesebb részt a 48. oldalon találtam, ahol Alexander azt mondja:
Ez a rész egy fontos dolgot ütött meg bennem, ahogy már régóta hittem az univerzumunkban, melyet Isten teremtett a végtelen számú többi univerzummal együtt, melyek mindegyikében az élet és fizikai törvények számtalan variációja létezik. Amit Dr. Alexander mond, az megerősíti, hogy életünk a Földön egy "teszt" a személyes növekedésünkben, és annak a módja, hogy ebben a tesztben való előrelépésként legyőzzük a gonoszt, miközben terjesztjük a szeretetet és az együttérzést.

Sőt, ez a rész is megerősíti a szabad akarat létezését, és segít megválaszolni azt a kérdést, amit gyakran felteszek magamnak. - Miért kerültünk ebbe a gonoszsággal, tudatlansággal, sötétséggel és megtévesztéssel körülvett világba? A válasz az lehet, hogy a Föld egy vizsgahely a lelkek számára, akiket a Teremtő választott ki, a jó és a gonosz közötti utolsó tesztre.

A Föld mint vizsgahely


Bár a könyv nem megy olyan messzire, mint én, az én elméletem szerint a Föld az egyik leginkább megfertőzött bolygó a multiverzum birodalmai között. Csak a legbátrabb lelkek vállalkoznak arra, hogy a Földre szülessenek emberi testben, és megfosszák őket korábbi emlékeiktől.

Odaátról nézve az élet egy sokoldalú kihívás:


1. Rá kell jönnöd, hogy ki vagy és miért vagy itt
2. Meg kell tanulnod felismerni és leküzdeni a gonoszt (zsarnokság, rabszolgaság, elnyomás, kormányzat stb.)
3. Tanulnod kell terjeszteni a szeretetet, együttérzést, gyógyítást és a tudást.

Halálunk után egy magasabb hatalom ítél meg bennünket, és az ítélet figyelembe veszi ezen területeken elért teljesítményünket. Vajon mérhető az önismeret? Tettünk valami hasznosat a gonosz legyőzésére? Kifejeztük a szeretetünket és együttérzésünket, hogy segítsünk másoknak felemelkedni ismereteikben és tudatosságukban?
Ahogy arra többen is rájöttek, az emberek túlnyomó többsége elbukik ezeken a teszteken. Keserű, önző, anyagiaktól függő emberként, és a gonosz, kapzsiság vezérelte csatlósaiként halnak meg, akik tévesen azt hitték, hogy még életükben megnyerhetik a játékot, miközben a Teremtő messze legfontosabb megmérettetésén vallottak kudarcot.

Az emberi életnek nem az a legfontosabb része, hogy pénzt szerezzünk, vagy mások feletti uralmat gyakoroljunk, hanem egy magasabb "helyezés" elérése ebben az "életnek" nevezett szimulációban azzal, hogy ellenállunk a gonosznak, és terjesztjük a szeretetet, a tudatosságot és az igazságot.
Azok számára, akik tiszteletben tartják az életet, akik gyakorolják az alázatot és önismeretet, akik igyekeznek ismereteket és bölcsességet szerezni miközben ellenállnak a zsarnokságnak, elnyomásnak, tudatlanságnak és a rossznak, azt hiszem ezen lelkeknek különlegesebb feladatokat kell választaniuk a nagyobb multiverzumban.

Ez az "igazi" létezés. Ez a Földi élet csak egy álomszerű szimuláció, ahol a lélek összekapcsolódik bolygónk nyers biológiájával egy rövid ideig, mely valójában egy szempillantásnak tűnik a nagyobb képben.
Valójában sokkal több vagy, mint a tested. Igazából a lelked végtelenül tudatosabb, intelligensebb és kreatívabb, mint ahogy tapasztalod, vagy kifejezed az emberi agyadon keresztül. Megpróbálni megtapasztalni a teljes valóságot az emberi lény korlátozott fizikai agyán keresztül olyasmi, mintha egy rovart akarnánk megtanítani Mozartéhoz hasonló zenét szerezni.

A multiverzum hemzseg az intelligens élettől, beleértve a többdimenzós lényeket is
Dr. Alexander útja is megerősíti, hogy az intelligens élet messze túlmutat a Földön. Ahogy könyvében leírja:

Rengeteg életet láttam a számtalan univerzumban, köztük olyanokat, melyeknek intelligenciája jóval előrehaladottabb, mint az emberiségé. Láttam számtalan magasabb dimenziót, de az egyetlen módja, hogy megismerjük őket, ha belépünk és közvetlenül tapasztaljuk meg. Ezeket nem lehet felfogni, vagy megismerni alacsonyabb térdimenzóból. Ezekből a magasabb világokból bármikor vagy bárhol beléphetünk a mi világunkba.

Ez nemcsak azt igazolja, hogy léteznek más intelligens civilizációk az egész univerzumban, hanem olyan multidimenzionális lények is, akik kedvük szerint lépnek ki és be a mi valóságunkba.
A világ minden kultúrájában számtalan feljegyzés készült Földünket látogató fejlett ősi civilizációkról, és talán még keveredtek is a korai emberekkel. Még a kezdeti kereszténység is rendelkezett azzal az elképzeléssel, hogy egy többdimenziós lény (Isten) akaratával beavatkozhat, ezért téren és időn túli.

Alternatív kutatók, mint például David Icke is beszélnek a Földet látogató multidimenzionális lényekről, és arról, hogy megfertőzték bolygónkat a gonosszal. Icke szerint a bolygónkat globálisan irányítók szó szerint alakváltó hüllők, akik azért törtek be világunkba, hogy ellenőrizzék és rabszolgasorba hajtsák az emberiséget. Bár Dr. Alexander könyvében semmi ilyesmit nem találunk, de ez nem ellentétes az ő állításaival Istenről, amit kómás állapotban tapasztalt. Azaz vannak multidimenzionális valóságok, bizonyos magas vibrációjú lények képesek ezek között a valóságok között akaratuk szerint átjárni, illetve a Földet gonoszsággal fertőzték az egyéniségünk tesztelése céljából.

Ha ez kissé kísértetiesen hangzik, fontold meg a Biblia szavait: egyenesen Ádámhoz és Évához beszélt hallható szavakkal az édenkertebn egy kígyó (hüllő), vagy nem?

A tudományosan kételkedők (újra) tévednek

Függetlenül attól, hogy mit gondolhatsz egy multidimenzionális lényről, intelligens életről a Földön kívül, és a bolygónkon jelenlévő gonoszságról, van még egy szempont, ami mindezt teljesen világossá teszi. A tudományosan kételkedők halálosan tévednek.

A tudományos kételkedőket valójában rossz névvel illetjük. Ők nem kételkednek egyáltalán. Egyszerűen csak a saját vallásukat követik, saját szent meggyőződésüket, melyet szerintük sohasem lehet kétségbe vonni. Ezen hiedelmek közé tartozik az univerzum teljesen materialista nézete. Ezzel együtt az úgynevezett "szkeptikusok" nem hiszik, hogy ők maguk tudatos lények, hanem csupán biokémiai agyfunkciókkal ellátott "tárgyak".
Szerintük nincs túlvilág, e nézetükhöz nagyon ragaszkodnak. Nincs elme orvoslás, a placebo hatás használhatatlan, és nincs olyan dolog, mint előérzet, távolbalátás vagy pszichés jelenségek. Ó igen, és ahhoz is ragaszkodnak, hogy intravénásan higanyt, MSG-t és formaldehidet adjanak be maguknak védőoltásokon keresztül, és állítják, hogy a fluorid tartalmú termékek jók a közegészségügynek, és egyébként minél többen együnk génmódosított élelmiszereket, növényvédő szereket és szintetikus vegyi anyagokat.

Nem meglepő, hogy ezek a "tudományosság" kultuszában hívők nem hisznek a halál utáni életben. Ez az, ami lehetővé teszi számukra, hogy népirtást kövessenek el génmódosított élelmiszerek, kísérleti gyógyszerek, mérgező oltóanyagok és más halálos törekvések segítségével. Véleményük szerint az embereknek nincs lelkük, ezért megölésüknek sincs jelentősége.

Dr. Alexander azt mondja:

Hát persze, hogy azok. A "tudományos szkeptikusok" halálosan tévednek szinte mindenben, amit állítanak, vagy támogatnak. De a legnagyobb hiba az egészben az, hogy a saját lelkük létezését is tagadják. Mondani sem kell, hogy mindannyian kudarcot fognak vallani az emberi tapasztalás nevű szimulációban, és szembe fognak nézni az ítélettel. Istenem, micsoda meglepetés lesz ezeknek a szomorú lelkeknek, amikor elérkezik az a nap!

Utálnám, hogy egy napon szembe kellene néznem Istennel egy tudományosan kételkedő élet után, amikor Isten feltenné a kérdést: "Kételkedtél BENNEM?" Hogyan tud bárki is úgy körülnézni a világban, hogy nem látja az intelligens Teremtőre utaló jeleket? Még a fizikai törvényeken is módosítottak, finomítottak a helyes egyensúly érdekében, hogy a világegyetem támogassa a csillagok, bolygók és szén alapú életformák kialakulását. Ezt "Goldilocks Rejtélynek" hívják, ami egy azonos című könyvből ismert, Paul Davies írása.

Nincs biokémiai magyarázata Dr. Alexander tapasztalatainak

Azon szkeptikusok számára, akik elolvassák Dr. Alexander könyvét, azok kilenc lehetséges biokémiai hipotézist ismerhetnek meg a tapasztalataival kapcsolatban, majd aprólékosan és tudományosan egytől egyig elveti őket. Az eredmény? Sokkal valóságosabb volt, mint emberi lényként élt élete.

Ne felejtsük el, hogy Dr. Alexander egy idegsebész. Ez az ember úgy ismeri az emberi agyat, mint senki más. A kilenc orvosi magyarázat, melyeket aztán később elvet, a következők:

- Primitív agytörzsi program
- A limbikus rendszer torz emlék előhívása
- Endogén glutamát blokád excitotoxicitással
- DMT lerakódás
- Elszigetelt megőrzés az agykérgi régióban
- Gátló neuronok elvesztése, ami a serkentő ideghálózatok közti nagyobb aktivitási szint miatt egy látszólagos "Ultra valóságot" hoz létre
- Thalamus aktiválása, bazális ganglionok és elmezavar hoz létre egy hiper-valóságot
- Újraindítási jelenség
- Szokatlan memóriatermelés archaikus vizuális úton

Dr. Alexander lehet a leghitelesebb túlvilági tanú az emberiség történelmében

Dr. Alexander tapasztalata (és az azt követő könyv) vitathatatlanul a legjobban dokumentált eset a túlvilágra vonatkozóan, mely a nyugati tudományban ma létezik. Az a tény, hogy egy élénk, hiper-valóságos túlvilágot egy tudományosan szkeptikus materialista idegsebész tapasztalt meg, aki nem hitt a túlvilágban, és aki később bátorságot vett magán, hogy dokumentálja és közzétegye ezeket a tapasztalatait egy könyvben - megdönthetetlen hitelességet biztosít a számára.

Nem olyasvalaki, aki a tévében szeretne magának hírnevet szerezni. Tény, hogy a könyv megírását követően egykori "tudományos" kollégái szemében nevetség tárgyává vált. Megvolt minden oka rá, hogy ne írja meg a könyvet. Csak Isten kegyelmén múlt, hogy Dr. Alexander meggyógyult halálos betegségéből, visszatértek normális agyi funkciói, és megkapta ezt a túlvilági "Látomást", hogy visszatérhessen ebbe a fizikai síkba, hogy megpróbálhassa szavakba önteni.

Személyesen azt hiszem, hogy Dr. Alexander tapasztalatai számtalan más emberét is tükrözik minden egyes kultúrában, akik hasonló halálközeli élményről számoltak be. Létezik élet a halál után, és Földlakóként a tudatváltásra azért van szükség, hogy fajként egy magasabb szinten értsük meg lelkünk halhatatlanságának igazságát, és a Teremtő létezésének tényét.

Mike Adams

forrás: https://tophir.hu/ezoteria/igazoltak-a-halal-utani-elet-valosagat-egy-brit-o/1347
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2019.11.23 18:32 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#6001
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5118
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
"Halálközeli élmények" és egyéb érdekességek 4 hónapja  
.


Csodával határos: 90 percig volt halott a férfi, mielőtt újjáélesztették.


Az életmentést végző doktorok azóta stílusosan Lázárnak hívják.

Alistair Blake tavaly januárban saját skóciai nyaralójában feküdt a felesége, Melinda Blake mellett, amikor a szíve megállt. Bár a nő egyből megkezdte az újraélesztést, amit ráeszmélt, hogy mi történt a férjével, majd a kiérkező mentők folyatták az újraélesztést,de a férfit csak 90 perc után sikerült visszahozni a klinikai halál állapotából.

Ez rengeteg idő, ilyenkor szinte elképzelhetetlen, hogy valaki maradandó agykárosodás nélkül térjen vissza az életbe, Alistair Blake ezt mégis megúszta. Egy évvel a szívleállása után ma már makk egészségesnek tűnik, teniszezik és nagypapaként élvezi a családjával töltött időt.

A sikeres újraélesztés után a férfit tavaly megműtötték és kapott egy szívritmus-szabályozót is. A csodálatos felépülése után pedig az orvosai Lázárként kezdtek el rá hivatkozni.

A férfi a felépülése óta betöltötte a hatvanat és azt mondja, szerinte egy csoda, hogy hogy mennyire egészséges ahhoz képest, hogy milyen állapotban lehetne a tavalyi szívleállása és a 90 perces klinikai halál után.

Forrás: Index
http://propeller.hu/nagyvilag/3508783-csodaval-hataros-90-percig-volt-halott-ferfi-mielott
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat