Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Médium - médiumitás (1 fő olvassa) (1) Vendég
Szellemtan
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Médium - médiumitás
#2331
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4900
graph
A felhasználó most jelen van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Médium - médiumitás 9 éve, 11 hónapja  
.
folytatása az előzőnek

Semmi nem történik veletek, ami előre nem volt látható és elgondolható. Mindennek megvan a maga menete. Istent nem csupán azok előtt kell megvallani, akik maguk is vallják, hanem egyszer eljön az ideje annak is, amikor azok előtt kell megvallani, akik tagadják. Isten gyermekeinek soha nem volt könnyű dolguk az ilyenféle világokban, mint a tiétek. Isten közelségét mindig ki kellett harcolni, Isten közelségéért mindig meg kellett fizetni, amiatt, mert a gyermek egykor hálátlanul hagyta el Teremtőjét.
De az eltávolódó gyermeket is Isten őrködő szeretete kiséri és a kegyelem erejével követi mindenhova, bármilyen mélyre süllyedjen is. S amikor elindul visszafelé, a hazatérő gyermek felé siet, kegyelmével, hivogató szeretetével és megnyugtató isteni erejével. Tehát, ha az Istentől távolodó gyermek is számon van tartva, mennél inkább a hazafelé menetelő gyermek. Ezért nektek nincs mit félni. Nyugodjatok meg és mindig és mindenkor az általatok megismert igazság szerint beszéljetek, cselekedjetek és éljetek. Minden egyéb nem a ti bajotok, hanem azoké, akik nem az igazság szerint cselekszenek.
Egy dologra azonban figyelmeztetlek benneteket: a ti beszédetek legyen igen igen és nem nem, ami azon kívül és azon felül van, az a gonosztól van. Lássátok, hogy a gonosz mikor állít nektek csapdát, és ne sétáljatok bele. Jóhiszemű gyermekek módján jártok-keltek és beszéltek és azt gondoljátok, hogy igazságotokat mindenkor ki kell hangsúlyozni. Ismerjétek meg és tudjátok, hogy mikor van itt az ideje a ti beszédeteknek, és mikor van itt az ideje hallgatásotoknak. Nemde, oktalanság lenne vörös posztót tartani egy felbőszült állat elé. Ezért gondoljatok arra, miként bocsátotta el az Úr a világba az ő tanítványait: szelídek legyetek és okosak. Ezért ti is szelídek legyetek és okosak. Ne gerjedezzen bennetek semmiféle indulat, még ha igazságérzetből fakad is. A ti beszédetek bölcs és higgadt legyen. A pokol kapui nem vehetnek erőt rajtatok, ha magatok nem nyitogatjátok azt.
Sötét erők örvénylenek, de ebben az örvényben és ebben a sötétségben a ti nyugalmatok és a ti világosságotok fog rendet teremteni. Ezért, amikor érzitek ezt a nyugtalanító, bizonytalanságot keltő örvénylést, akkor gondoljatok arra, hogy ebben a ti feladatotok rendet teremteni. És akkor mélyedjetek el önmagatokban és az Úr Jézus Krisztus tanításaiban, és érezni fogjátok, hogy fokozatosan lecsillapodik bennetek, és fokozatosan csillapodik körülöttetek az örvénylés. És ameddig képesek vagytok, meg tudjátok ezt tenni, hogy a ti közvetlen környezetetekben nyugalmat és csendet tudtok teremteni, mindaddig biztonságban vagytok, saját külön váratokban.
((2002. Spirutualitás.hu)
Köri anyagból közzéteszi
Kuklis Ferenc
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#3899
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4900
graph
A felhasználó most jelen van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Médium - médiumitás 5 éve, 1 hónapja  
.


Mi lesz az öngyilkosokkal? A médium válaszol 9 perces filmhttps://www.youtube.com/watch?v=qyULjPVHKuo
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#3900
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4900
graph
A felhasználó most jelen van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Médium - médiumitás 5 éve, 1 hónapja  
.

Hogyan lettem médium? Kisné Szabó Ágnes - 35 perces film
https://www.youtube.com/watch?v=R1Bk4GruwVE
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#4182
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4900
graph
A felhasználó most jelen van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Médium - médiumitás 2 éve, 11 hónapja  
.

Természetfeletti látnokok "médiumok" - 45 perces film


https://www.youtube.com/watch?v=YDR01xb-9hY
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#4435
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4900
graph
A felhasználó most jelen van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Médium - médiumitás 2 éve  
..


A hitről

Részlet Imre Margit médium közléseiből - 2006.11.14


.A hit az emberi élet legfontosabb eszköze. Nem lehet hitről beszélni abban az esetben, amikor az ember csak beszél valamiről, de cselekedeteiben az nem tükröződik vissza. Jézus az evangéliumban amiről beszélt Ő azt meg is cselekedte. Mindazt azért cselekedte meg, hogy igazolja
azt, hogy a beszéd az elszáll, de a cselekedet az bevésődik az emberi szívekbe és ezáltal képesek lesznek ők is hasonlóan cselekedni.
Mindig csak arra képes az ember az életében, amire a lelke éppen fel van készülve. A lelket nem lehet erőszakos módon fejleszteni, csak túlerőltetni, aminek az lesz a következménye, hogy a lélek nem képes a továbbiakban felismerni azt sem, amire neki szüksége lesz a feladatához. A lélekben zajló események nagyban befolyásolják az emberei tudatot, ami a későbbiekben egyáltalán nem hasznos az ember javára, mert akkor már nem az Isten akarata szerinti életet éli, hanem a saját maga alkotta feladat vált a számára fontossá.

A hit alapja az emberi szívekben rejlő nagyon fontos esemény, ami nem engedi meglazulni az Istennel való szoros kapcsolatot. Ennek következtében a lélek képes olyan cselekedetekre, mint amit Jézus cselekedett az Ő tanítási időszakában. A betegeket gyógyította, a leprásokat megtisztította, a vaknak vissza adta a látó képességét és még lehetne sorolni azokat a cselekedeteket, amelyeknek az alapja a hit.
A ti életetekben is azokat a cselekedeteket tudjátok megvalósítani, amennyiben a hitetek sziklaszilárddá fog válni, és nem lesz olyan akadálya, hogy megrögzít benneteket a félelem és a hitetlenség. Mindig arra gondoljatok, hogy a hit az alapja annak, hogy eltudtatok indulni a Jézusi Úton. A következő lépcső már egy kicsit nehezebb, hogy megtudtok-e maradni azon az úton, amelyen különböző akadályokba ütköztök? A még magasabb lépcső az már azt várja el az úton haladó emberektől, hogy a reánehezedő teher alatt megtudja-e valósítani azt, amit előzőleg szeretett volna elvégezni, de a terhek súlya alatt elveszítette az erejét és összeroskad. Van-e kitartása és támasza, hogy mindezt megvalósítsa ? Tud-e kapaszkodni az Isteni erőbe, a szeretetbe ami átsegíti minden nehézségen ?
A hit az nagyon fontos alapja az emberi életnek, mert nélküle csak külsőségben tud élni. A hitben gazdag ember élete vidám, nagyon magabiztos, mert tudja, hogy nincs egyedül. Bármilyen nehézségbe ütközik, van aki őt onnan kisegíti. Így egyáltalán nem teher a számára a nélkülözés sem, mert a gondviselője segít neki abban, amire neki a megélhetéséhez szüksége van. Nagyon fontos a kitartás, hogy a hit elszáll, ha csak olyan könnyű eseményként kezeli az ember.
Nem lehet hitről beszélni az ember életében addig, amíg azt ő meg nem élte a hétköznapi életében, valamilyen formában, valamilyen eseményben. De ez a hit is csak addig marad az emberi szívekben, ameddig azt az ellentét ki nem tépi onnan. Soha nem lehet az ember biztos a dolgában, hogy neki minden olyan jól sikerül, mert az ellentét rögtön közbelép és elveszi azt a kincset az emberektől, amit ők nagyon nehezen szereztek meg. És hopp, máris eltűnt a hit az emberi szívekből, de az ellentét ravaszsága következtében az embert továbbra is abban hitegeti, hogy őneki mekkora a hite, különböző praktikái által, az ember ezt el is hiszi magáról. Innentől kezdve az ember már nem az Istenben és az ő tanításában hisz, hanem valamilyen más nagyon is hasonló eszmékben, ami az embert nagyon magabiztossá teszi az élete során.


(Karsay hirleveléből átvéve)
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#5866
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4900
graph
A felhasználó most jelen van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Médium - médiumitás 2 hete, 6 napja  
.


Az Isten kegyelme a mindennapjainkban


Részlet Imre Margit médium közléseiből - 2009.01.08.

A mindennapi életünket mi magunk emberek osszuk be és így csak rajtunk múlik az életünk alakulása is. Nem lehet az életünk alakulásáért másokat felelőssé tennünk, mert azok az események csak eszközök az életünkben, amik segítségünkre vannak abban az adott feladatainkban. Nekünk embereknek kell az életünkben felmerülő eseményeket úgy kezelnünk, hogy ezek azért vannak, mert a bennünk lévő rossz tulajdonságaink által még a másik emberben keressük a hibát, és nem a saját magunkét akarjuk kijavítani, hanem az embertársainkat akarjuk megjavítani.

Mindig csak olyan események történnek a földön, ami az adott embercsoport javát szolgálja a lelki fejlődése során. Ez nagyon sokszor nem egyezik meg a földi ember gondolkodásával, így ő azt már el is veti, mert az neki nem kedves. Pedig az ember csak olyan eseményekkel találkozik a földi élete során, amiben neki javítani kellene a magatartásában, ez mindenkinél más formában jelenik meg. Isten csak olyan feladatot ad a számunkra, amivel nekünk dolgunk van. Ha mi azt nem úgy látjuk, akkor a hiba bennünk van, mert nem ismertük fel, abban a helyzetben reánk vonatkozó feladatunkat.

Minden alkalom arra szolgál az életünkben, hogy legyünk éberek és figyeljünk arra, hogy milyen hatások érnek bennünket, mik azok az események az életünkben, amelyeket igyekezünk elkerülni. Minden olyan esemény amelyet elkerülünk valamilyen ok miatt, az a mi hibánk, mert ha nem kerüljük el, akkor abban a lelkünk tovább fejlődött volna.

A lélek számára minden lehetőség adott, hogy fejlődni tudjon, de az ember az, aki nem engedi a gyengeségei miatt, mert elhárítja magától azokat a lehetőségeket, amelyeket az Isten felkínált a számára. A mindennapi életben adódó nehézségek azért vannak az emberek életében, hogy azok mint eszközök szerepelnek, hogy ezzel a lehetőséggel a benne lévő tulajdonsággal az ember képes megszabadulni attól a belső tehertől amit cipel. De ez csak akkor lehetséges, ha az ember alázatos és elfogadja az Istentől azokat az eseményeket amelyeket az Isten mint nehézséget küld a számára, hogy ebben tudjon javítani.

Minden élethelyzet egy feladat része, amire nagyon oda kellene figyelni mindenkinek, mert a következő feladat erre épül. Ha kimarad, akkor a lélek addig vár, amíg egy újabb lehetőség adódik a számára. Ezzel az ember csak lassítja az életében ledolgozandó feladatokat, sokszor teljesen meg is semmisíti, mert nem hajlandó elfogadni az Istentől kapott kegyelmet.
Testvéreim arra kérlek benneteket, hogy ezeket az írásokat olvassátok el és többször gondolkodjatok el rajta, hogy van-e olyan esemény az életetekben, amiben tudtok még javítani. Szertetem jeléül fogadjátok tőlem ezt az írást úgy, hogy csak segíteni szerettem volna nektek ezzel az írással.


(Karsai István 2019.12. havi hirleveléből átvéve)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2019.12.28 20:19 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat