Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Tanítások, megtörtént események a szellemi tanítással kapcsolatban (1 fő olvassa) (1) Vendég
Szellemtan
A végére Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Tanítások, megtörtént események a szellemi tanítással kapcsolatban
#551
Tanítások, megtörtént események a szellemi tanítással kapcsolatban 11 éve, 7 hónapja Karma: 0  
Összefoglaló módszer a különböző tulajdonságú szellemek felismeréséhez.


1.Más mérce nem létezik a szellemek megkülönböztetéséhez, mint az egészséges értelem. Minden, még szellemektől érkező formai megkülönböztetés is értéktelen, mely nem származhat magasabb szellemektől.

2.Ítéljük meg a szellemeket beszédük és cselekedeteik alapján. Cselekedetnek nevezzük kinyilvánított érzelmeiket, és a tőlük származó tanácsokat.

3.Mivel tudjuk, hogy jó szellemek csak jót mondanak és cselekszenek, ezért alacsony értékű dolog sohasem származhat egy jó szellemtől.

4.Magas rangú szellemek beszéde mindig tiszteletteljes, nemes és magasztos, amit mondanak az tisztességes és egyszerű, sohasem hízelgő. Tudásukkal és a többi szellemek között elfoglalt helyükkel nem kérkednek soha. Az alantas és gonoszkodó szellemek beszédében mindig megtalálható az emberi szenvedély lenyomata.

5.A szellemeket nem tudjuk anyagi formák és stílusuk korrektsége alapján megítélni, hanem meg kell találni közléseik belső értelmét. Szavaikat hideg fejjel, éretten, előítéletektől mentesen kell mérlegelni.

6.Magas rangú szellemek beszéde mindig azonos, ha nem is formájuk, de lényegük szerint. A gondolataik ugyanazok. A kedvező körülmények, az igényeik és közléseik súlya alapján lehetnek magasan vagy kevésbé fejlettek, de egymásnak sosem ellentmondóak. Ha két azonos nevet hordozó közlés ellent mond egymásnak, akkor az egyik nyilvánvalóan hamis. A kettő közül az lehet az igazi, amelyik az ismert személyiség karakterével nem áll ellentétben.

7.A jó szellemek csak azt közlik, amit tudnak, és hallgatnak, vagy beismerik, ha tudásuk nem kielégítő. A rossz szellemek mindenről nagy határozottsággal beszélnek anélkül, hogy az igazság megkerülése zavarná őket. Minden nyilvánvaló logikátlanság és eltérés, minden, az egészséges emberi értelmet sértő megnyilatkozás jelzi a csalást akkor is, ha a szellem magát magas rangúnak adja ki.

8.A könnyelmű szellemek felismerhetőek magabiztosságukról, ahogyan a jövőt fellebbentik és olyan dolog hirdetéséről, melyekről nem szabadna tudnunk. A jó szellemek sejtethetik a jövőt, ha az számunkra hasznos. De sohasem közlik pontosan a dátumokat. Minden pontos dátummal előrevetített esemény, jele egy hamis próféciának.
9.Magas szellemek egyszerűen és nagy szóáradat nélkül fejezik ki magukat. Stílusuk rövid és befejezett anélkül, hogy a gondolatok és kifejezések magasztossága csökkenne. Mindenki számára érthetőek és nem szükségeltetik erőfeszítés megértésükhöz. Urai a kevés szóval sokat mondás művészetének. Az alantas szellemek üres gondolataikat nagyzoló szóáradat mögé rejtik. Mindez gyakran párosul beszédük önigazoló voltával.

10.A jó szellemek sohasem parancsolnak, követelőznek, hanem tanácsolnak. Elutasítás esetén visszahúzódnak. A gonoszak ellenben heveskednek, parancsokat osztogatnak azt akarva, hogy engedelmeskedjenek nekik. Mindenek ellenére is maradnának. Minden szellem, mely tolakodó, elárulja eredetét.

11. A jó szellemek sohasem hízelegnek. Értékelik ugyan, ha az ember jót cselekszik, de visszafogottan. A gonosz szellemek, miközben alázatról prédikálnak, túlzó dicshimnuszokat osztogatnak, nagyképűségre és beképzeltségre csábítanak.

12. Magas szellemek minden dologban a forma fölé emelkednek. Csak az alantas szellemek fektetnek hangsúlyt kicsinyes részletekre, amelyek az igazán magasztos eszmékkel összeegyeztethetetlenek. Minden kicsinyes előírás biztos jele a szellem alantas és csaló voltának, jóllehet mindezt teheti egy impozáns név alatt.
(Karsay István)


folytatása a következőben
Margit (Adminisztrátor)
Administrator
Hozzászólások: 5166
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.01.02 17:07 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
 
A téma lezárása megtörtént.  
#552
Tanítások, megtörtént események a szellemi tanítással kapcsolatban 11 éve, 7 hónapja Karma: 0  
folytatása az előzőnek

13. Különös és nevetséges nevet megadó szellemekkel szemben fokozott elővigyázatosság szükséges, mert így akarnak a hiszékenyekkel szemben imponálni. Helytelen lenne e neveket komolyan venni.

14.Mindazon szellemekkel szemben is ajánlott a bizalmatlanság, akik könnyedén adnak meg tiszteletre méltó neveket, szavaikat fogadjuk visszafogottan. Pontosan itt elengedhetetlen a szigorú kontroll. Gyakran nem egyéb maszknál, amit magasabb szellemekkel szembeni bensőbb kapcsolatuk igazolására használnak.

15. A jó szellemek minden általuk tanácsolt dologban lelkiismeretesek. Ők csak egy komoly és hasznos célt ismernek. Ezért mindent gyanúval kezeljünk, amely nem azt a karaktert viseli, vagy ellenkezik az értelemmel.

16. A jó szellemeket felismerhetjük bölcs visszafogottságukról, amely abban nyilatkozik meg, hogy senkit sem szégyenítenek meg. Kerülik a gonoszság leleplezését. A könnyelmű és rosszindulatú szellemek ezzel ellentétben leginkább a leleplezésben lelik örömüket. Miközben a jó szellemek keresik az igazságtalanság enyhítését, és a belátásról prédikálnak, a gonoszok az ellentétet szítják.

17. A jó szellemek csak jót írnak elő. Egy alapelv, egy tanács, amely a tiszta embertársi szeretettel nem áll teljes összhangban, nem lehet jó szellem megnyilatkozása.

18. A jó szellemek csak teljesen értelmes dolgokat tanácsolnak. Minden javaslat, amely az egyenes útról eltérít, amely ellent mond az egészséges értelemnek és eltávolítana a megváltoztathatatlan természeti törvényektől, egy korlátozott szellemre utal, amely nem méltó a bizalomra.

19. A gonosz vagy alantas szellemek elárulják magukat anyagi természetű jelekkel, amelyek előbb- utóbb megmutatkoznak. A médiumra gyakorolt hatásuk gyakran erőszakos, mely darabos vagy hirtelen mozgásban és lázasan görcsös izgalomban jelentkeznek. Mindez jelentősen eltér a jó szellemek nyugodt és kedves hatásától.

20. Az alantas szellemek gyakran használják fel közlési lehetőségüket áruló tanácsok osztogatására. Aki ellenszenves számukra, arra bizalmatlanságot és ellenségeskedést prédikálnak.

21. Azon emberek szellemei, akik földi életük folyamán bizonyos testi vagy szellemi foglalkozást űztek, és még a gondolkodásuk földhöz kötött, a földi életükre jellemző vágyaik, előítéleteik és szenvedélyeik egy részét magukkal vitték. Mindezt beszédjükből megállapíthatjuk.

22. Nem a tudás- amivel a szellemek közül sokan hencegnek- az igazi jele az emelkedettségnek. A morális érzelmek megváltozhatatlan tisztasága az igazi próbakő ebben a vonatkozásban.

23.Nem elegendő az igazság megismeréséhez, hogy egy szellemnek kérdéseket teszünk fel. Mindenek előtt azzal kell tisztában lenni, kinek is tesszük fel azokat. Az alantas vagy tudatlan szellemek megválaszolják a legkomolyabb kérdéseket is. Az sem elegendő a szellem számára a túlvilági dolgok magas szintű tudásához, ha földi élete során egy nagy ember volt.

24. A jó szellemek viccelődése és kedve gyakran finom és humoros, de sohasem undok. Az alantas, de nem durva szellemek humorára a harapós vicc a jellemző.

25. Ha a szellemek karakterét, különösen, ha morális tekintetből tanulmányozzuk, akkor megismerhetjük természetüket és megállapíthatjuk a velük szembeni bizalom fokát.

26. Ahhoz, hogy a szellemeket az emberekhez hasonlóan meg tudjuk ítélni, legelőször magunkat kell megítélnünk. Sok ember úgy tartja, hogy saját véleménye az élet egyetlen mércéje. Nekik hiányzik az egészséges megítélés első és legfontosabb feltétele, nevezetesen az ítélet helyessége.

A fentiekben leírt tanítás tapasztalatokon, és a szellemek tanításain alapszik.
(Karsay István)
Margit (Adminisztrátor)
Administrator
Hozzászólások: 5166
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
 
A téma lezárása megtörtént.  
#559
Tanítások, megtörtént események a szellemi tanítással kapcsolatban 11 éve, 7 hónapja Karma: 0  
Kóma

Kaptam egy érdekes levelet, amiben egy baleset miatt kómába esett fiatalember miatt egy hozzátartozó érdeklődött a kóma állapotáról.

A kóma érdekes dolog, mert ilyenkor több dolog történik a lélekkel.

A lélek nem akar elmenni sok esetben, és nem tudja, hogy mit tegyen.
Sok esetben nem szakadnak el azok a fluidikus kötelékek, melyek összekapcsolják a lelket a testtel, így a fizikai test éterikus (élet) energiái további táplálást kapnak.
Ilyenkor csak a fizikai test működik, mert a lélek nem kapcsolódik be, mint irányító a fizikai testhez, és ezért is "működésképtelen" a test.

Sok estben azonban - és erre sok gyakorlati példa is van más lélek fog visszajönni a fizikai testbe, akinek már nem kell megtapasztalni a születés gyötrelmeit, hanem egy előre elkészített testet kap "ajándékba", és innen folytatja munkáját.
Ezzel kapcsolatban is van komoly szellemi irodalom, de inkább én a gyakorlati részét nézem, én magam beszéltem sok olyan emberrel akivel ez megtörtént, pontosabban olyannal, akinek a szeretettje került ilyen helyzetbe, és egyértelmű volt utána, hogy nem az jött vissza a fizikai testbe.
Van, amikor ugyanaz a lélek jön vissza, de egy másik része a léleknek.
Na, ez mit is jelent?
Amikor a fizikai síkra leszületünk a lelkünknek az a darabkája születik le, amelyiknek éppen valamit meg kell tapasztalnia. A lélek többi része az asztrálsíkon várakozik. Hacsak nem született le egy másik fizikai testbe, ugyanis ezekben az időkben a karma feltorlódások miatt az is lehetséges, hogy egyidőben mind a hét lélekdarabkánk leszületik külön külön egy fizikai testbe, ami azt jelenti, hogy akár egy időben mondjuk hét "karsaypisti" van jelen
(duál - felenként). Így az is lehetséges, hogy egy másik lélek cseréje történik kómás esetben.

A balesetek például lehetnek figyelmeztető, karmikus jellegűek, de bármilyen hihetetlen, lehetnek véletlenek is! Egy háborúban se áll minden golyó mellett egy angyal, aki vigyázz ránk, ez képtelenség.

A változások világában, ahol élünk sok minden megtörténik, aminek nem kellene megtörténnie, és sok minden nem történik meg, aminek meg kellene történnie.

Ha a baleset nem volt betervezett, akkor nagy eszmecsere folyik a "láthatatlan világban", hogy mi történjen a lélekkel, vissza tud-e térni, vagy lehetőséget kap egy másik " szinte azonnali " visszaszületésre, vagy más fog visszatérni a meglévő, esetleg roncsolt fizikai testbe megtapasztalni.

A kóma ideje alatt születik a döntés, de azt is figyelembe kell venni, hogy sok esetben a lélek már régen elment volna a fizikai síkról, de az orvosok erőszakosan modern eszközökkel életben tartják a testet! És ebben az esetben a lélek már régen elment az asztrálsíkra, de a test működik. Vannak esetek, amikor évek múlva magához tér a beteg, és ezek azok a csodák, amik életben tartják a reményt a hozzátartozókban, de ilyenkor már nagy esetben más jön vissza.

A visszajött embernek vannak régi emlékei, de észre lehet venni, hogy ha más jön vissza, akkor csak történésekre emlékszik (persze ha az agy, a szellemi "antenna" nem sérült), mert a fizikai síkon történt emlékek az asztráltestben tárolódnak, és ahhoz minden szellemi lény hozzáférhet, olyan, mint egy nyitott könyv, az érzelmi történések a mentál testbe kerülnek, erre a másik lélek nem tud rákapcsolódni. Így ha nem emlékszik a kómából visszatért emberi lény a kedves szavakra, az érzelmi dolgokra amit kapott életében, akkor nagy eséllyel más jött vissza helyette.

Ami még fontos dolog olyan esetben, amikor másik lény jön vissza, hogy egy idő után átíródnak a fizikai testre a másik lélek tulajdonságai, más lesz a jelleme, viselkedése, sőt még a fizikai teste is képes átváltozni! (Hasonlóan, mint egy erősebb megszállottság esetén)
(Karsay István)
Margit (Adminisztrátor)
Administrator
Hozzászólások: 5166
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.01.04 19:49 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
 
A téma lezárása megtörtént.  
#672
Tanítások, megtörtént események a szellemi tanítással kapcsolatban 11 éve, 6 hónapja Karma: 0  
.
VÉGZETES SZELLEMIDÉZÉS - MEGTÖRTÉNT ESEMÉNY


A mostani történet megtörtént eseten alapul. Egy barátom barátnője volt a szenvedő és tragikus alanya, mely a lány halálával zárult. A pontos eseményeket a halála után személyesen a tőle tudtuk meg egy médium segítségével.

Anna nem foglalkozott ezoterikával egész életében, nem volt vallásos, bár szokás szerint a szülei megkeresztelték. Földhözragadt gondolkodásmódja végigkísérte életének 45 évét. A változás februárban következett be. A munkahelyén megismerkedett egy kolleganőjével, akivel szorosabb barátságot alakítottak ki. Barátnője pszichológiával foglalkozott, elvégezte az agykontroll tanfolyamot és javasolta ezt Annának is. Anna elment egy hétvégi tanfolyamra és nagyon megtetszett neki a láthatatlan világ ízlelése és ráérzett a működésére is.
A barátnője mesélt neki a veszélyekről, de ezek a figyelmeztetések süket fülekre találtak. Kezdett odafigyelni a meditációra és nagyon tetszett neki, hogy különleges gondolatai vannak, ami egyértelműen nem a saját gondolatokat, érzéseket tükrözi. Összeismerkedett egy baráti társasággal, ahol szellemidézéssel foglalkoztak kedvtelésből. Egy este meghívásra ő is elment és részese lett egy ilyen jellegű médiumi összejövetelnek.

Nem kellett volna. Ha odafigyelt volna barátnője intelmeire, akkor megtudta volna tőle, hogy védelem és beavatott médium nélkül ez a "játék" komoly veszélyeket rejt magában. A köztes létben lévő negatív szellemek csak arra várnak, hogy valaki behívja őket és rögtön rátelepednek, megszállják a testét. Most is ez történt. Minden védelem és szaktudás nélkül elkezdtek szellemet idézni, ráadásul Anna elkövette azt a hibát, hogy meditált is magában közben és ezzel teljesen nyitott lett a másik világ sötét erői felé. Sikerült egy olyan erős szellemnek a megszállása alá kerülni, aki irányítani kezdte az életét.

Miután a benne lévő szellem látta a többi szellemet, akik körülöttük voltak, a kívülálló ember csak annyit vett észre, hogy Anna magában beszél. Nem a lány beszélt magában és a körülötte lévő "semmihez", hanem a benne lévő szellem folytatott eszmecserét a szellemtársaival!
Anna szakított barátjával és a pszichológus barátnőjével is, aki ugyan észrevette a veszélyt, de nem tudott segíteni rajta, mert ő minden próbálkozást elutasított. Munkahelyén közölte, hogy ki fog lépni és egy olyan helyre megy dolgozni, ahol nagyon sokáig fog tartózkodni és hosszú távra garantálják, hogy ott maradhat.
Lakása eladásán gondolkodott, közben elkezdte felújítani, hogy több pénzt kérhessen érte. Közben elkerülte minden régi ismerősét, ha találkozott valamelyikkel elfordította a fejét és nem nézett többé senki szemébe, de ha tehette, akkor inkább kikerülte őket az utcán.
(KARSAY)

folytatása következik
Margit (Adminisztrátor)
Administrator
Hozzászólások: 5166
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.01.24 11:37 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
 
A téma lezárása megtörtént.  
#681
Tanítások, megtörtént események a szellemi tanítással kapcsolatban 11 éve, 6 hónapja Karma: 0  
folytatása az előzőnek


A benne lévő szellem tudatosan és jól dolgozott. Valószínűleg többen támadtak rá és tartották irányításuk alatt. Ez az állapot két hónapig tartott. Anna egy szép tavaszi napon a lakótelepi lakásuk előtt két ismerős idősebb szomszédot megkért, hogy maradjanak ott, mert mutatni szeretne valamit. Utána felment a 4. Emeleti lakásába és áthívott egy másik ismerőst, majd eltorzult arccal kimászott az ablakpárkányra. Valamit beszélt a levegőbe, mintha tartózkodna mellette valaki, majd búcsút intve a szomszédnak, magváltozott arckifejezéssel, kidülledt szemekkel kiugrott az ablakon és szörnyethalt!

Barátom teljesen kikészült, amikor megtudta az eseményeket. Nagyon fájt neki barátnőjének halála és halálának körülményei. Mindig reménykedett benne, hogy meggyógyul, de ez az esemény felborított minden elképzelését. A lány halála után különleges dolgok kezdtek történni vele. Furcsa bizsergéseket kezdett érezni, olyan érzése támadt, mintha a barátnője ott tartózkodna vele a lakásban. Sokszor megmagyarázhatatlan rosszullétek jöttek rá, amik egyik pillanatról a másikra megszűntek. Annának volt egy lánya, aki nem vele élt, de tartotta vele rendszeresen a kapcsolatot. Amikor barátom Anna a lányával beszélt furcsa bizsergés járta át. A lakásban a képek elkezdtek mozogni a falon, furcsa jelenségek történtek. Tamás, mert így hívták barátomat érthetetlenül állt az események előtt. Élete során nem találkozott soha para jelenségekkel, még olvasmány szinten sem, legfeljebb a televízió képernyőjén keresztül kapott valamilyen szintű információt, de betudta azokat is a képzelet szüleményének.

Nem mert ezekről senkinek beszélni, mert félt, hogy kinevetik. Magában tartotta a történéseket és egyre jobban félt attól, hogy még mi történhet vele.
Ekkor találkoztunk egy munkavégzés kapcsán Miután véletlenek nincsenek, már belépéskor láttam Tamáson, hogy valami nagyon nyomja a lelkét és bánatot okoz. Pillanatok alatt megnyílt és először félve, majd egyre bátrabban mesélte az eseményeket. Nagyon örült, hogy végre valaki meghallgatja és nem neveti ki. Mikor keresztkérdéseket tettem fel egészen meglepődött, mert olyan dolgokra kérdeztem rá, amit ő is tudott, de még nekem se mert elmondani. Egyértelműen megállapítható volt, hogy barátnője szelleme van vele a lakásban és akar valamit tőle.
(Karsay)

folytatása következőben
Margit (Adminisztrátor)
Administrator
Hozzászólások: 5166
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
 
A téma lezárása megtörtént.  
#682
Tanítások, megtörtént események a szellemi tanítással kapcsolatban 11 éve, 6 hónapja Karma: 0  
.
folytatása az előzőnek

Szerencsésebb esetben csak mondani akar valamit, rosszabb esetben rátelepedni Tamásra. Úgy döntöttünk, hogy elmegyünk egy általam ismert szellemidézőhöz, akivel már volt kapcsolatom és megbízhatónak tartottam. Erről már írásaim elején tettem említést. A szellemidéző megfelelő védelemmel és szaktudással rendelkezett.
Megidézte Anna szellemét, aki elmesélte az előbb megismert történetet. Azért jelentkezett Tamásnál, mert Tamásban volt nyitottság a médiumi közlések felé, csak ő még ezt nem tudta akkor magáról. Egyedüli gondja Annának az volt, hogy azt szeretné, ha Tamás figyelemmel kísérné a lánya életét és távolról vigyázna rá. Ezt Tamás megígérte. Anna nagyon hálás volt érte és megköszönte. Elmondta, hogy Tamást most már békén hagyja, mert a célját elérte és eltávozik egy másik dimenzióba és ha Tamás szereti még egy picit, akkor nem idézi meg többet, mert nagyon sok dolga van és azzal szeretne foglalkozni! Egy egy ilyen szellemidézés eltereli figyelmét a munkájáról és visszaveti a szellemi fejlődésben.

Tamás, aki régen nem foglalkozott ezoterikus dolgokkal azóta megváltoztatta az életét. Szintén elvégezte az agykontrollt, mert szellemi tudásának tárházát bővíteni szerette volna és ez nagyon jó kiindulási alap volt a számára. Olyan szintre emelte a megszerzett tudását, hogy már szellemgyógyászati kísérleteket is elkezdett és eddig eredményeket tapasztalt. Barátnője halála kizökkentette nyugvó szellemét a holtpontról. Valószínűleg a tragikus haláleset olyan traumát okozott Tamás életében, hogy megnyílt a médiumi képessége.

Sok embernek egy-egy ilyen hírtelen trauma, stressz helyzet kell ahhoz, hogy olyan képességek birtokába kerüljön, amiről eddig nem is volt tudomása. Tanulmányozom a Halálközeli Élményeket és kijelenthető, hogy az élményeket átélt emberek nagy része szinte egy beavatáson megy keresztül és megváltozik az élete értelme, életfelfogása. Sokan gyógyító erő vagy médiumi képesség birtokába kerülnek. Egy hasonló helyzet is oldhat fel olyan tudást takaró zárt kapukat, melyek kinyílnak és a tudás kiáramlik az egyénre. Sok mindennek a birtokában vagyunk, csak nem vagyunk eléggé érettek ahhoz, hogy megkaphassuk. Mikor elérjük azt a szintet, hogy alkalmasak leszünk a megszerzett tudás birtoklására és megfelelő alkalmazására, akkor beavatásként egyszerre vagy részletekben megkapjuk azt a részt belőle, amire szükségünk lehet további szellemi fejlődésünkhöz.
(Karsay)
Margit (Adminisztrátor)
Administrator
Hozzászólások: 5166
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.01.24 11:39 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
 
A téma lezárása megtörtént.  
Az elejére