Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Az ősteremtés. A szellemvilág teremtése és fejlődése (1 fő olvassa) (1) Vendég
Világ teremtése - Föld teremtése.
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Az ősteremtés. A szellemvilág teremtése és fejlődése
#843
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4630
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Az ősteremtés. A szellemvilág teremtése és fejlődése 10 éve, 8 hónapja  
folytatása az előzőnek

Logikus, hogy a Teremtésen, melyet Isten kezdetben (I. Móz. 1,1), tehát elsőként teremtett, nem a Föld értendő, amely Istentől a legmesszebb található, és ezért mai állapotának kialakulásáig hosszú fejlődési folyamaton kellett keresztülmennie.

Ha elképzeljük Pál szavait Jézusról, melyeket az efezusiakhoz írt, miszerint "aki leszállt, az fel is ment", feljebb minden égnél.. (Ef. 4,10), akkor egyértelművé válik, hogy a Föld és az isteniség között, ahonnét Jézus is érkezett, még szellemi birodalmaknak (egeknek) kell létezniük. Ebben a kijelentésben is utalás rejlik arra, hogy a Föld nem lehet az első teremtés.

Isten teremtését nem a "semmiből" hozta létre, mint ahogyan azt általában feltételezik, hanem teremtő erejéből, kisugárzásából, mely a "Legyen világosság!" teremtői szavak elhangzásakor a Fény nélküli mindenségbe áramlott. Majd ebből az élő erőből alakult és fejlődött ki minden. Néhány régi teremtésmítoszban úgy képzelik a Teremtés folyamatát, hogy a legmagasabb lény a Teremtést önmagából, mégpedig szívéből, vagy testének más részéből teremtette. Ez a szimbolikus ábrázolás világosan szemlélteti, hogy a Teremtéskor jelen volt egyfajta "teremtői szubsztancia", amely még ma is jelen van, tehát a Teremtés semmiképpen sem a "semmiből" keletkezett.

Ezért tehát a világ fejlődésére vonatkozóan mind a Biblia teremtéstörténete, mind a tudományos ismeret helyes. Emiatt senkinek sem kell hitében meginognia, ugyanis a fejlődés is Isten akarata. Jó példa erre maga az emberi szellem. Annak ellenére, hogy örökké élhet, nem azonnal teljesen tudatos állapotban teremtetett. Egy öntudattal még nem rendelkező "szellemi csírából", mely természetes folyamatként "űzetett ki" a szellemi birodalomból (a Paradicsomból), kell teljesen öntudatos személyiséggé fejlődnie, egy olyan világban, mely szintén fejlődés alatt áll. E világ idegen befolyásaival küzdve kell tapasztalatokat szereznie, közben pedig szelleme által nemesebbé kell tennie környezetét. Így fokozatosan egyre érettebbé válik, míg végül visszatérhet a Paradicsomba. Hasonlóan a tékozló fiúhoz, aki visszatalált szellemi hazájába.

Azonban a szellemi birodalomban is még végtelen messze van Istentől. Egy emberi szellem sohasem képes személyesen Istene elé lépni, mert Isten megközelíthetetlen messzeségben trónol. Isten nincs oly "közel", mint ahogyan azt az emberek gondolják, "mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál"(Ézs. 55,9). Isten csupán akkor van közel az emberekhez, amikor egy része (Fia) az Utóteremtésben (a világban) tartózkodik.

Az embernek azonban megvan az a képessége, hogy Istent műveiben felismerje, majd e műveken keresztül következtessen Teremtője tökéletességére és magasztosságára. Ezen az úton lépésről lépésre eljuthat az helyes Isten-hithez, Isten valódi felismeréséhez, és az Ő nagyságának megsejtéséhez.
(Forrás:Gral-hu)

folytatása következik
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.02.17 12:06 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#908
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4630
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Az ősteremtés. A szellemvilág teremtése és fejlődése 10 éve, 8 hónapja  
.
folytatása az előzőnek

Mivel az ember teremtményként a Teremtés művéhez tartozik, természetes, hogy Teremtője és annak művei után kutat. Normális szellemi fejlődés esetén az embernél megjelenik a törekvés és a vágy, hogy kapcsolatba kerüljön Teremtőjével. Közben azt is megtapasztalja, hogy a mű feltétlenül függ a Teremtőtől, ami lehetetlenné teszi az ember számára, hogy valaha is teremtő legyen, vagy azzá váljon.

Amióta az ember a világban tartózkodik, azóta magában hordozza e vágyat a kapcsolatteremtésre. Örök szellemi hazájából örökség gyanánt hozta magával a Fény utáni vágyat. E vágy belé lett plántálva, mely biztosan vezeti a cél felé, amennyiben éber marad. Egyre több ásatásból kerülnek elő leletek, melyek arra utalnak, vagy azt bizonyítják, hogy jóval az Ószövetség feljegyzése előtt már az őskori emberek is imádtak és tiszteltek egy legfelsőbb lényt. Hiszen Isten akkor is létezett, ahogyan örökké létezni is fog.

Isten keresése és megtapasztalása mára egyre inkább eltűnőfélben van, mert az emberiség mind jobban az anyagi világhoz láncolja magát. Az uralkodóvá emelt ész elzárja a felismerés lehetőségeinek útjait! Az ész állítja azt is, hogy Isten halott. Azonban nem Isten halott, hanem az ember szelleme hagyta magát a mulandó dolgok iránti hajlama által olyannyira befalazni, hogy olyan e szellem, mintha halott lenne. Ebben a zavaros állapotban nem tud mást tenni, mint hogy Istent halottnak tartja.

"Isten halott" már sok keresztény is így vélekedik világszerte. Sőt még keresztény teológusok is állítják, hogy Isten halott, mivel létezését nem lehet igazolni. Így tehát egyáltalán nem meglepő, ha manapság egyre többször lehet "keresztény ateizmusról" hallani, még ha e szavak oly ellentétes jelentésűek is. Sőt, az emberi teremtménynek néha még az a groteszk követelése is támad, hogy Isten szolgáltasson neki bizonyítékokat saját létezéséről.

E természetellenes dolgok egytől egyig csupán az ember téves következtetései, aki a magas fáktól nem látja az erdőt. Az ember Isten csodálatos Teremtésében áll, ő maga is e Teremtés része, azonban ezt nem ismeri fel, mert az anyaghoz való ragaszkodása elhomályosította tekintetét a hatalmas és lényeges dolgok előtt, noha éppen ezek a legszembetűnőbbek a Teremtő művében.

Lelki megrázkódtatások által válik majd lehetővé, hogy az anyaghoz való ragaszkodása, melyhez az ész is tartozik, fokozatosan csökkenjen, aminek következtében az emberi szellem majd újra képes lesz Istene beszédét megérteni.

Ugyanis: Isten nem hallgat! Egyedül az emberen múlik, ha Istenét nem képes meghallani és felismerni!
(forrás: gral-hu)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.02.24 10:14 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#1912
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Az ősteremtés. A szellemvilág teremtése és fejlődése 10 éve  
A SZENT KORONA SZÜLETÉSE


;Isten Lelke lebegett a Vizek felett;,
Mert megnyilvánulásra vágyott a Végtelen Szeretet
.Szétosztotta minden tulajdonságát, amennyi csak volt,
S örvendezett azon, hogy teremtettjei ügyesek, s boldogok.
Angyali lények sokasága fejlődött és élt e kezdeti világban,Örvendtek tettükön, hálásan szálló, zengő, szép imában.
Sok idő eltelt így, békés, nagy boldogságban,Mígnem egy angyal el nem fordult gőgös, erős akaratában.

Ellentmondott Teremtő Urának ő, a Legfényesebb,
És az Isteni Szeretetben fájdalmasan mély lett a seb.Sok angyal tudatlanul, hiszékenyen követte Urának vélt urát,Csak később fedezték fel, hogy elvakíttattak, s látnak, de nem Isten Hatalmát.Visszament egy részük a Jó Teremtő Atyához,Más részük kezdett önnön hatalmának kialakításához.

Ismét sok idő telt el, és a valamikori Legfényesebb visszamehetett volna,
De szívében irigység forrt, így a hatalom és a gőg visszatartotta.Ellenségessége harccá erősödött,
Erőszakossága döntésre bírta a Teremtőt.Így szólt az Úr, a Mindenség Ura,Ki az egész Teremtés Bölcs Kormányzója:;Nem hagyom, hogy rombolj, csökkentem hatalmad,Az anyagi világba űzöm birodalmad.Légy hát az anyagnak ura, kevesebb fényeddel!És legyen Isteni Seregem Vezére a hűséges Michael!;
Szétnézett a Nagy Isten Teremtésében,
S látta, hogy az új Rendnek ismerete kell, hogy legyen. Hívatta Gábrielt, kipróbált, hű angyalát,S rábízta az Isteni Rend és Szeretet tanító tudását.És látta még Isten teremtményeiben a mély, fájdalmas sebeket,S hívta Gyógyítók vezetőjének Raffaelt.
Majd sorra a többi angyalt is, megbízta őket kiterjedt, új feladatokkal,És megindult az élet e ;Szellemi Magokkal;.Nem tartoztak máshoz, csupán csak Teremtő Urukhoz,Mindenkoron, s mindenhol igazodtak a Bölcs Isteni Akarathoz.Szívükben élt a Teremtő Isten minden rezdülése,Lelkük hűségét adta a Napba-öltözött Asszony Istenanyai védelme.

Újabb korszak következett, a Föld is megváltozott,Ádám és Évával Isten-teremtette új ág bontakozott.
A Megváltói Terv Istengyermeki vonala titkosan indult el, Az Atyai Teremtésben anyagi ;ruhába öltöztetett ;Ádámi emberrel;.
Közben a Szellemi Mag népe csillagokon át
Gyógyított, és tanítóként Isteni Rendet, Szeretet-tudást adott át.Megjelent mindenhol, hol a Teremtő Atyát szolgálni kellett,Így küldötte Isten a Földre, s csillagvilágokba is az Igaz Követeket.Szellemi Mag Népe fajelméletet nem ismert soha,A Földön csak követként járt, az Égben volt Otthona.

Sok idő múltán szólott az Atya:
;Hűséges, jó Népem! A Földön új terv készül,Megmentem világom minden szenvedéstől.És hogy földi gyermekem ne érezze magát egyedül, vagy bátortalanul gyengének,Megváltóul, Fiam küldöm el Kegyelemjeleként Végtelen Szeretetemnek.
Meghívlak e tervbe, légy segítségemre,
Tanítsd a földi embert is gyógyító, Igaz Szeretetemre!
Nem könnyű feladat, szükséged lesz Rám, hogy jól elvégezd,
Hited, bátorságod és Velem való Szeretet-egységed adja csak fejlődésed!Újból megkérdezlek hát, hűséges jó népem: akarod? Teszed-e, s vállalod-e Velem a földi sorsot?;
;Teremtő Jó Atyánk! Te adtál mindeneket,
Adtad értelmünket, és szívünkbe Tüzedet,
Adj a Földön is hát, Érted dobogó szíveket!;És ez ígérettel a Földön az Istengyermeki vonal színesebbre váltott,
Mert a Szellemi Mag Népe a Földön új feladatra vállalkozott.

Eltelt újabb idő, pár ezer év csupán,
Népek alakultak s fejlődtek ki Isten Akaratán.Egyre tudottabb lett szellemi szinten, hogy a Megváltó készül a Földre,
S e földi helyre odahívta, megerősített népeit is a Sötétség Hercege.
Közben, csendben alakult, és változott egy másik ág,Boldogasszony Népe törzsi fejlődésen ment át.
Mária lett az Istenanya neve a Földön, Ki ;igent; mondott az Úr Akaratának,Égi jelek kísérték, fényes csillag jelezte jöttét a Megváltónak. Csendes egyszerűségben jött a Földre az Égnek Királya,A Szeretet nemességét mindeneknek így tanította.Ám azonnal indult a sötétség is, hogy a Felső Akaratnak ellene szegüljön,És a kis család rákényszerült, hogy hazáját elhagyva, Egyiptomba meneküljön.

folytatás következik
Forrás: Karsay István.

 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.09.24 11:35 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#1913
A.M. Timea (Felhasználó)
Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek
Adminisztrátor
Hozzászólások: 360
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Vá: Az ősteremtés. A szellemvilág teremtése és fejlődése 10 éve  
Előző folytatása


Eltelt néhány emberi év, s az Isten Fia, Jézus, tanított és szenvedett,
Megváltó Isteni Vérével írta a Földbe a Szeretetet. ;Új Törvényt hoztam - mondta - Szeressétek egymást!Áldozatommal elindítottam néktek a világváltozást!
S hogy ne érezzétek egyedül magatok vagy bátortalanul gyengének,
Vigasztalásként a Szentlelket küldöm erősítőnek. ;S ezzel a Megváltás látható Isteni része a Földön: bevégeztetett.
Eltelt majdnem 1000 év és a szívekben ismét szólott a Bölcs Atya:
;Halld meg Népem, hogy továbblép most Istened Akarata!Tanom, mit rátok, emberekre hagytam elindult, szükséges, hogy kikristályosodjon,
Fontos lett ezért, hogy népem az Égi Otthon mintájára, földi Hazára találjon.
Vond egybe törzseid közös területre,
Dús legelőt rejt, életet, s védelmet ad: Kárpátoknak bérce.

Összegyűlt a hét Törzs, s azoknak vezéri,
Isten akaratát közös emberi akarattal, vérrel megpecsételni.
Szerződésük Szent volt Isten, s ember előtt,Szívében ismerte, s tudta e nép a Teremtőt.Szólt az Úr ismét:
;Kárpátok bérce különös Gyöngy a Földnek testében,Lesznek idők, hogy hordák vágynak e Gyöngyre, dölyfös irigységben.
És lesznek más idők, félelmetesek,
Mikor lélegzetet sem hagynak Tanomnak, és a Szeretetnek! S hogy ne érezzétek egyedül magatok vagy bátortalanul gyengének,Koronát küldök majd Áldásommal és Arcmásommal a Földre, erősítőnek.
;Apostoli Király; ez lesz a titulus, s e Jelkép által köztetek leszek,
Hogy közvetlenül érezhessétek Vezetésemet és végtelen, Isteni Szeretetemet!;
És Boldogasszony Népe így indította el az új évezredet.

Eltelt ismét ezer év, és századok jöttek gyors egymásutánban.
Hoztak szép éveket, hol a szív kinyílott, és az ember örömét lelhette Isten Világában,És hoztak bánatot, s harcokat, könnyes-szomorúságban.
Sokat vérzett, sebesült e nép, szíve-lelke mélyéig hatoltak e sebek,
És tudta, ennyit, s így, csak Megváltója szenvedhetett!Csontba, sebbe mélyedt a fájdalmas töviskorona,Fájdalmát érezte e nép, mikor jött szeretetlen, idegen gondolat, más nép akarata.Elnyomó uralom fogta le tettektől a ;Szent Jobb Kezet;,
Mint Urunk jobb kezét, mi a Keresztfára szegeztetett.A kifeszített karok ölelő, simogató bal keze is mozdulatlan kellett, hogy maradjon,
A Szent Koronáról eltűnt Anyakép helyett a lélekben van mélységes fájdalom.
Léptünk volna, de nehéz bilincset ránk a hideg, számító vasszeg, a politika rakott,
mely egymással szembeni értetlenséget és gyűlölködést fakasztott.
De legfájdalmasabb mind közt a lándzsától vérző Szent Szív sebe,
Mely vicsorgó szeretetlenségében e népet darabokra szedte!
Hamis mosollyal az arcán a Sötétség Hercege munkál ily láthatóan és láthatatlanul,Összetört szíveken, meggyötört tudaton és akaraton lépked megállíthatatlanul.

Vigyázz Ember! Mert hazug a fény, mit láttatnak veled,Ne hallgass másra, csak hagyd szólni a szívedet!
Figyelj az Igaz, a Tiszta Fényre, mert elközelgett az idő,Lekerül rólad a ;koporsófedő!;A Megváltó Szeretete kinyit minden zárat,Felemel minden embert, kinél nyitott szívet találhat.
Elhangzott a SZÓ, a Teremtő Isten Szava,
;Boldogasszony Népe! Ébredj tudatodra!
Kétezer év hosszú időszak, adtam bőven Tanításokat,Hogy el ne vétsétek, s megtaláljátok a helyes utat.
És, hogy ezek közül mégis mi a jó vagy a hamis,Szívetekbe írtam, mit megéltem és tanítottam Jézusként, Magam is.

Ezer év volt szánva a fejlődésre, alakulásra,És ismét ezer év, Tervem földi kidolgozására.Most végleg eljött a korszak, a végső, az utolsó,
Melyben felhangzik Szavam, a Teremtői Szó:
Én szólítlak Népem, Ki néked szívet és életet adtam,Engem keress, és találj meg önmagadban és Hazádban!
Kitárom Szent Szívem, Isteni Fényem átölel,Fogadj hát szívedbe gyermeki bizalommal, és hűséggel.És hogy közvetlenül érezhessétek Vezetésemet és végtelen, Isteni Szeretetemet,Először Kegyelmem jön a Földre: a nyitott ember-szívekbe beleszületek! De, hogy ti se érezzétek egyedül magatok vagy bátortalanul gyengének,Én, Magam, Jézus Krisztus állok Vezetőtöknek!

Vezetlek szívetek érzéseivel, mint tettem évezredeken át,És mint Szent Akaratom tárgyiasult Képét, megáldom újból a Szent Koronát!Élővé teszem ismét, mint vérrel pecsételt Szerződésünk Igaz, Szent Jelképét,Az emberi korszak nagy változására Áldásommal szólítom Boldogasszony Népét! Akaratom azt kívánja most tőled, hogy mutass példát, és utat a világnak,Engesztelésül Isteni Vezetésemhez igazítsad emberi akaratodat!
Szavam elhangzott!Mit egykor elindítottam, befejezni készülök, halljátok meg hát,Lezárom a régi kort, és a Föld egy tisztuláson megy át,
Megnyitom a Mennyeket, s indítom az újat, az emberiség Szeretetvilágát!
E Tervembe hívok, és szólítok most minden Hangom meghalló érző szívet,
Isteni Hatalmammal áldom meg bátor, Nekem szolgáló tettetek!

De ismerjétek fel, értsétek, legyen gondolatotokban, és tudjátok,
Minden szóval és tettel Isteneteket szolgáljátok!Ezért mindaz, mit gondoltok, mondotok és cselekedtek,
Nem lehet más, csakis színtiszta, bölcs Szeretet!Így szeressetek Engem, és a tiszta Istenanyát,
Ki máig védett benneteket, korokon át!
Nincs szebb, mint az Igaz emberi szív,
Kit Maga a Teremtő Isten
Együttműködni hív!Hívásom zeng időn, s téren át,Áldást mondok:
Így legyen hát!
Ámen.;

Forrás: Karsay István.
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2009.09.24 11:30 Név: A.M. Timea.
 
MEGISMERITEK AZ IGAZSÁGOT, ÉS AZ MEGSZABADÍT TITEKET.
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#3528
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4630
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Az ősteremtés. A szellemvilág teremtése és fejlődése 6 éve, 11 hónapja  
.


A Teremtés


A nagy robbanás, a Kozmosz keletkezése 15 milliárd évvel ezelőtt következett be.


A csillagászok távcsöveikkel 9 milliárd fényévre látnak el, számítások alapján jött ki visszaszámolva a 15 milliárd év, ami egyezik a szellemi közlésekkel is. Az - Ősbukás - kiszakadás az Őstisztaságú világrendből, mely csak messziről látszik óriásnak. Isten szemében csak egy apró bárányfelhő - a Szentírás szerint "elveszett egy", a 99 igaz között - a táguló Kozmosz.

A Kozmosz egyik legmélyebbre zuhant pontja a Föld.

Az Ősbukás rövid (nagyon rövid) szellemtani története:

Isten szellemeket teremtett 150 milliárd évvel ezelőtt, ők voltak az elsődteremtett szellemek, melyek duál - szellemek voltak, két részből álltak, adó és befogadó részből. (Jin és Jang, a mi nyelvezetünk szerint, vagy úgyis mondhatnánk lefordítva teljesen az értelmezési szintünkre, hogy férfi és nő, de ez igaziból nem fedi így a valóságot, mert a szellem adrügön, így nincs szüksége nemiségre.)

Ezeket a szellemeket a körforgás tartotta össze, és ez a körforgás a SZERETET energiája volt, ez összefogta a szellem két részét, ami így képezte az egységet.

A szellemek egyéni névvel és feladattal lettek az ÉLETRE hívva, és Isten szeretete járta át gyermekeit! Isten feladatot adott gyermekeinek, segített nekik ebben törvények megalkotásában, de annyira szerette őket, hogy szabad akarattal is felruházta őket, hatalmas teremtő erővel, és útjára bocsátotta gyermekeit. Gyermekei egy része letért az útról. Ennek a letérésnek törvényszerűen a szabad akarat is részese volt, mert hagyta a szellemet, hogy megtapasztaljon mindent, amit szeretne, így a tiltás ellenére a rosszat is. A teremtett elsőd szellemek egy része nem tartotta be a Törvényeket, ennek oka volt részint a kíváncsiság, de sajnos más szellemek ráhatása, megtévesztése is, így sajnos egy részük eltérve az isteni úttól egyre lejjebb süllyedt, belesűrűsödve fluidjaiba egyszerűen megdermedt a maga által létrehozott közegbe.

Isten egy darabig hagyta őket dermedésükben, majd felébresztette az alvó, pihenő szellemeket, melyek kényszerből, mint a börtönben aludtak hosszú évmilliárdokon keresztül, a saját maguk által létrehozott közegben. Ez volt az első "bukás", ellenszegülés Isten törvényének!

Isten, miután felébresztette szellem gyermekeit, elmondta újra a törvényeket, és azt, hogy miképpen kell élni, és lehetőséget adott gyermekeinek, hogy visszatérhessenek hozzá, de ugyanazon az úton, amelyen letértek, visszaszerezve erejüket, tudásukat.
A szellemek nagy része felismerte hibáját, és elindul visszafelé a teremtett világokon keresztül, melynek ők voltak a lefelé süllyedésükben a teremtői, és szép lassan visszatértek a "mennyekbe", Isten igaz országába, ahonnan lesüllyedtek! Ellenben a teremtett elsőd szellemek egy része, amikor fel lettek ébresztve hosszú "álmukból", még ezek után is ellenszegült Isten törvényének! Ez volt a legfontosabb, a második bukás! Ugyanis itt már tudatosan szegült ellen a szellemek egy része!

Ezek a szellemek lent maradtak büntetésből és a méltatlanságuk miatt a lenti világban, ami az akkori lesüllyedés szintjének megfelelt, és addig, míg nem érték el a megfelelő tisztulási folyamatot, nem jöhettek át Isten országába, a fenti szintekre. Sajnos nagy részük a mai napig is itt tartózkodik, őket hívja a szellemi nyelvezet ellenerőnek, ellentét erőnek, az emberek pedig Luciferi, Sátáni, Gonosz és Fekete erőnek!

Szép lassan a teremtett elsőd szellemek azon része, mely felismerte hibáját elindult vissza a hosszú úton, és szép lassan, évmilliárdokon keresztül visszatért a kiinduló ponthoz megerősödve tapasztalatban, a szeretet hatalmas erejével felismerve minden hibáját, és minden jót, és tudatosan kezdett el élni újra Isten országában!
S így lassan, minden megjavult, jó útra tért szellem visszatért Isten világába, a letért szellemek (ellenerők, sötét erők, sátáni vagy luciferi szellemek, elvek) viszont lent maradtak ebben a világban (szellemi nyelvezet szerint Napkörben).

A köztes világok kiürültek, melyek akkor jöttek létre, amikor a szellemek lassan egyre - egyre lejjebb csúsztak, és a végén már nem volt olyan szellem, akinek már ott lett volna a helye.

Pedig ezek a világok is paradicsomi világok voltak csodálatos élettérrel. Ekkor Isten gondolt egyet, és elhatározta, hogy ezeket a paradicsomi világokat benépesíti újabb, teremtett szellemekkel, akiknek feladatul tűzte ki, hogy mentsék meg a lent rekedt gyermekeit. Így a teremtett elsőd szellemek segítéségével közösen benépesítették a paradicsomi síkokat is a másodteremtés szellemeivel, melyek egy részét a teremtett elsőd szellemek, a másik részét Isten alkotta! Ettől nem lettek kevesebbek ezek a szellemek, ugyanakkor temető és életerővel bírtak, ezt csak azt bizonyította, hogy az elsőd teremtett szellemeknek is mekkora erejük volt!

És itt kezdődik a Biblia teremtés története is, amikor a másodteremtett szellemek egyharmada is letért az isteni útról, és lesüllyedt a lenti szférák anyagába, és ugyanúgy belesűrűsödött az anyagba!

(a bukott szellemek elhagyták a paradicsomi világokat). Az Isteni szeretet felébresztette szellemeit egy idő után, amikor látta újra tehetetlenségüket, lehetőséget adott a felemelkedésre, törvényeket alkotott, melyek segítségével lehetőséget kaptak a másodteremtett szellemek a visszatérésre, karöltve a teremtett elsőd szellemekkel, akik annak idején nem követték társaik útját! És ennek már több milliárd éve! De Isten húzott egy határvonalat, és azt mondta, hogy kaptok időt, de amikor újra felelni kell tetteitekért, akkor már nincs bocsánat; kellő időt hagytam mindenkinek a megtérésre, a felismerésre, és aki az utolsó vizsgán nem felel meg, annak komoly, több milliárd évre kiható következménye lesz, és lesznek, akit meg fog semmisíteni!

Tévesen ezt hívják sokan "világvégének", de helyesen korszakváltásnak kell nevezni.

Hat napkör alakult ki, a messiási sík az első napkörben helyezkedik el, a második napkör volt a paradicsomi sík, ide lettek teremtve a paradicsomi szellemek, a másodteremtés szellemei.

A harmadik napkörbe kerültek a szellemi "bukást" következményeként az ellenszegülő szellemek, akik annyira szétszakadtak később energiájuk alacsony rezgése miatt, hogy kialakult még három napkör, ahova érettségünk alapján kerültek, azaz rendeződtek a bukott szellemi lények, akikben a bűnös tulajdonságok voltak a mérvadók, a legutolsó napkörbe a szellemileg legszennyezettebb szellemek kerültek. Itt található a mi Kozmoszunk a Föld bolygóval együtt.

Szellembukásunk fő okai a gőg, harag, irigység, hazugság, düh, féltékenység megjelenése volt, nagyravágyás, és még hosszú a sor.. sajnos.


De mi is a BŰN? Mi a BŰN fogalma?


A bűn a törvénytelenség. "A törvény betöltése a szeretet" (Rm. 13:10) Nem Isten Törvényének betöltése az, ha csak egy valakit szeretünk, amint az sem, ha másokat szeretve mi magunk tönkremegyünk! A bűn a szeretettől való eltérés!

Most nézzük meg egy másik megközelítésben a Teremtést:

Az első teremtés lényei, vagyis az elsődszellemek (angyalok) között sok olyan akadt, aki az erő és a hatalom teljében érezvén magát, megszédült saját dicsőségétől. Az ótestamentum, mint Istenhez legközelebb álló szellemnek, a világosság hordozójának (lux fero) Lucifert nevezi, de akinek lelkébe belopódzott a gőg és démonná tevé. (Ésa. 14 12-14.) Ez igazság! Egy gondolat lopódzott az elsődökbe s ez a gondolat a gőg volt! A gondolat, Istennel egyenlővé lenni, a törvényekkel szembeszállni, új mozgási irányt kezdeni, kettősségükből kilépve istenként egyedül képezni "én"-t és önállóan alkotni! Csekélyebbet nem láttak maguk alatt, ők voltak az alkotás legkitűnőbbjei és előttük az ő változhatatlan, hasonlíthatatlan egyéniségével, egyedül csak az Isten állt. Ők Isten visszfénye lévén, követniük kellett volna Isten törvényeit. Jelességük közepette azonban előállt a túlzás, a gőg, az Istennel egyenlővé lenni akarás törekvése. Így nyert a rossz életet, vagyis tért.

Ez az ellentéteszme, a bűn keletkezése.

Isten szabad akaratot adott az elsődöknek és ezáltal lehetővé vált az ellenszegülés, amivel szembeni bármily közvetlen fellépés a már megkapott akaratszabadság módosulását jelentette volna, így az el is maradt. Az ellenszegülőket azonban nem követte valamennyi elsőd.

Voltak olyanok is, akik a törvényes rotációt követve hűek maradtak Istenhez és önmagukhoz. A hű elsődök az ő delejes áramukat, erejüket a maga őstisztaságában megtartották, míg az ellenszegülők ereje a változhatatlannal való összeütközésben megtorpant, eloszlott és tájékozatlanul álltak abban a nagy káoszban, melyet ellenszegülésükkel maguk körül csináltak.

Az ellenszegülők és a tőlük származott káosz, Isten kegyelmi akaratából bevonatott a természet fejlesztő törvényeibe, a hü elsődök közreműködésével pedig létrejött az első bukott-világ fokozat. Ennek világtestein - az első napokon és azok bolygóin - új élet kezdődött a bukottak számára. Meg volt adva nékik a mód a megtérésre, de szabad akaratuknál fogva meg volt hagyva a mélyebbre süllyedés lehetősége is. Voltak, akik megtérvén visszamehettek az ősnapokba, de sajnos akadtak olyanok is, akik az ellenszegülésben itt sem álltak meg. Ezek tűzkarikákban kivettetvén, egy második világfokozat anyagául szolgáltak, ahol a keményebb természettörvények alkotta mostohább viszonyok voltak hivatva őket észre téríteni. És így tovább hatszoros bukáson át hat világfokozat alkottatott az ellenszegülés megfékezésére. Földünk a hatodik világfokozat egyik naprendszerének bolygója,

A bukott elsődök az ellenszegülésben levének kitűnővé, azokká lettek, akiket mi gonosz szellemeknek démonoknak nevezünk. Amilyen tökéletesek voltak a hű elsődök a törvényben és jóban, épp olyan tökéletesek voltak az ellenszegülők a gonoszságban és az ellentétben. Ők buktatni, felülmúlni, törvényt kényszeríteni akartak.

Az ellenszegülés a természet törvényeiben nem maradhatott többé gépiesen lekötve, hanem törvényesen lett kényszerítve, szellemileg megzabolázva azzal, hogy Isten kimondta a kegyelem szavát! Amit Ő teremtett, ami belőle és a mindenségből származott, s bár önakaratúlag fajult is el, megsemmisíteni nem akarta, hanem az ellenállók számára kegyesen és következetesen meghozta az engesztelés törvényeit, hogy általa azok önmaguktól működve és magukat fejlesztve tisztulhassanak.

A hű elsődök közül lettek kiküldve a különféle világfokozatok naprendszereinek vezérszellemei, a Messiások. Mivel azonban a Messiások és a démonok között áthidalhatatlan űr tátongott, szükség volt egy öntudatos békítő izülékre. Ezt az összekötő izüléket Isten az embrió-szellemek (Ádám-Évák) teremtésével hozta létre.Az elsődök Istenhez, míg az embrió-szellemek a Messiásokhoz voltak hasonlók, kiknek tökéletességi foka ő előttük mint elérendő cél lebegett s erre nézve az embrió-szellemek az elsődökével egyenlő képződési szellemi adománnyal és eszközzel lettek felruházva.

Ők tehát ősvilágossági születésük ellenére az oktatást és képződést az ősnapokban az elsődöktől, míg az elsődök ugyanezeket az ősvilágosságban Istentől nyerték. Ennyi a különbség az első és másod-teremtés között. Az embrió-szellemek öntudatra ébredésükkor már tudatával bírtak annak hogy ellenszegülő szellemek vannak s hogy megkísértést kellene legyőzniük ott, ahová aztán rendeltetésük betöltéseként vitettek, nevezetesen a paradicsomokba. Ezek nem mások, mint azok a helyek, ahonnan a bukott elsődök egy része bűnbánóan visszatért az ősnapokba, illetve másik részük pedig - mivel a kegyelmi törvény általi ébresztés után sem volt hajlandó a megtérésre, főhajtásra - a rend újabb megzavarásának elhárítása érdekében - innen erő-anyagjukkal együtt kidobattak alacsonyabb szintű helyeken (a másodrendű napokon) történő fejlődésre.

Az első bukás helyei kiürültek és alkalmassá váltak a másod-embrió teremtmények befogadására, amit így lehet összehasonlítani Mózes paradicsomával:

Ádám és Éva a kettős szellemek (duálok: isteni szikra, gondolat + életprincípium= duálszellem). Olyanok, mint egy háromszög, mely alapjában véve egy, de a szakítás, mármint a személyes bukás által két egyessé lesz, illetve lett mind a bukott elsőd, mind a másod- teremtmények esetében.

Még közelebbről:

Az embrió-szellemek a bukott elsődök létéről tudomással bírtak és képletesen ez az ismeret, a tudás fája. Angyalok (főleg a bukott, de visszafordult) elsődök jöttek hozzájuk és lettek az ő védőszellemeik. Itt nincsenek vadállatok, se mérges növények és tavaszuk örök volt. Lakóik nem ismerték sem a halált, sem a bűnt, tökéletességük felé az út előttük nyitva állt.

Ezen békés természet közepette azonban, - amint az alsó világokba tekintettek - észrevették az ellenszegülő szellemeket. Azokban rejlett a tilalom, ez volt a tiltott gyümölcs.

Aminthogy betekintésük volt a Messiásokhoz a felső világokba, (élet fája) éppen úgy volt betekintésük az alsó világokba is (a jó és gonosz tudásának fája) és pedig a tilalom tudásával. Világosságot, életet, oktatást felülről nyertek; míglen a megpróbáltatás alulról jött.

Az embrió-szellemek gyermekkorukból az érett ifjúságba a nélkül mentek át, hogy hibáztak volna. Teljes fejlődésükben voltak az ő szellemeik. Dicső fejlődésnek indulva engedelmesen rotáltak (haladtak) törvényeikkel és világaikkal együtt. Ott álltak Isten és az ellenszegülők között. A kettős-szeretet kifejezését önmagukban bírták. Szellemi szeretetben és ölelésben kellett, hogy az oda jövő embrió-szellemek szülei, vagy jobban mondva: fluidba öltöztetői legyenek, ami küldetésük volt, ezekké kellett volna válniuk, de hátráltatóan lépett közbe az ellenszegülők befolyása és a bukás.

A tiszta szellemek megjelenése dühbe hozta a démonokat - rádöbbentek a természettörvénnyel szemben kifejtett ellenállásuk tehetetlenségére, alkotási képességük tökéletlenségére. A paradicsomi tiszta szellemek megjelenése megszégyenítette és elöntötte őket irigységgel.

Az uralkodó természettörvény és amazok tiszta fluidja ugyanis számukra áthághatatlan akadályt képezett, és nem engedte meg, hogy a paradicsomokba betörjenek; elkövettek hát mindent, ami csak az ő szabad akaratuktól ellenszegülő értelmiségüktől és behízelgő érzékiségüktől kitelt, hogy amazok kíváncsiságát keltsék föl s ezáltal az ellenszegülés megízlelésére vágyat ébresszenek bennük. Sajnos, ez részben sikerült is nekik. Az embrió-szellemek egy része lépre ment s kivettetvén a paradicsomi világokból, a bukott elsődök sorsára jutottak, vagyis ők alsó világokba kerültek. Földünk a legmélyebbre süllyedt és legérzékibb fokozatú világtestek egyike.

Az elmondottakból kitűnik, hogy a spiritizmus nagyon is számol a bűnesettel és tudja, mi az igazi ok, de azt is érthetőnek találja, hogy Mózes, tekintve az ő kortársainak értelmi fejletlenségét, nem is adhatott volna a föld és emberei származásáról másmilyen tájékoztatást, mint aminőt könyvében írva találunk.

Ha ugyanis úgy írta volna meg, mint ahogyan az a "Szellem, erő, anyag"-ban olvasható, ki értette volna meg? Hiszen ekkor a földet általánosan valami nagy sík korongnak tartották, és azt hitték, hogy a nap jár-kél az álló föld felett! A csillagokról meg azt gondolták, hogy azok csupán a földfeletti égboltozat ékesítésére való csecse-becsék.

--Seng--

"...minden, ami rajtunk kívül van, idegen nekünk; csak amit ismerünk, amit tudunk, amit érzünk, az a miénk. Mert hiába van a legnagyobb szépség, ha mi vakok vagyunk, nem gyönyörködhetik a lelkünk benne, ha benne élünk is. Hiába járunk a tavasz illatos virágai között, ha a szaglásunk tompa, nem élvezhetjük az illatot."

Névtelen Szellem
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2012.11.15 18:24 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat