Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Párbeszéd imáról (1 fő olvassa) (1) Vendég
Feri bácsi életéről, tanításával kapcsolatos témák, a gondolkodás átalakítás, a hit, remény és szeretet, a gondviselő Isten. Feri bácsi által írt 43 db HANG könyvről.
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Párbeszéd imáról
#3911
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5131
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Párbeszéd imáról 5 éve, 6 hónapja  
.Kérdező:
Maga a médium. (Dombi Feri bácsi)
PÁRBESZÉDIMA.

Uram! Köszönöm, hogy lehetővé teszed számomra azt, hogy szólhatok Hozzád! Igen. Imádkozni annyit jelent, hogy lelkemet Hozzád emelhetem. Minden szellemi lény, tehát én is képes vagyok erre. Tudom, nem elég e képességet egyszerűen tudomásul venni. Ez a képességem a Te legnagyobb ajándékod számomra, mert minden gondolat nem csupán valami mondanivalót közöl, hanem közösséget is formál azzal, akivel közli gondolatát. Ezért kell, hogy imádságomban érintselek is Téged, és így erőt, bizalmat, tisztánlátást tudj oltani belém. Tehát szükséges számomra az, hogy ne csak én szóljak Hozzád, és így értselek Téged, hanem Te is szólj hozzám! A Te szavad mindig teremtő erőt is hordoz! E közös kettős érintés fontosabb a szavaknál! Ez áraszt el olyan bizonyossággal, amelyet semmiféle szép szavakkal kifejezni nem tudok, mert nem is lehet. Ez azt jelenti, hogy átléptem az igazi VALÓSÁG talajára. Igen, mert a földön, ezen a minden mulandó, anyagi létezőnek helyén, csak árnyékok vannak ahhoz képest, ami a VALÓSÁG!
"Gyermekem! Általam, Velem és Bennem! Ez a te életed. Ami nem ez, az nem élet!" Ezt természetesen mindenkiről elmondhatom!

Uram!

Az optimizmusról s a pozitív gondolkodásról mondj valamit.

"Gyermekem! Az optimista a jövőbe tekintve, reménytelinek gondolja az elkövetkezendőket. A pozitív módon gondolkodó pedig a jelent éli meg olyannak, amiért érdemes volt megszületnie. Az optimista tud lelkesíteni. A pozitív gondolkodó a 'hazataláltság' örömét hordozza magában.
Optimista lehet bármilyen szellemi irányhoz tartozó, fizikai erővel uralomra törő terrorista is. Pozitív gondolkodó csak hívő ember lehet.

Természetesen a pozitív gondolkodó is részben reményből él, de e reményének horgonyát nem a jövőbe veti, hanem a jelenben megélt kapcsolatát Velem, képes állandósítani önmagában. Tehát abban az Istenben remél a jövőt illetően is, aki már itt és most, a jelenben biztosítja számára azt a szívbékét, amelyet sem megadni, sem elvenni tőle senki nem képes. Ez részéről tudatos elfogadása az Én jelenlétemnek benne. Ezért inkább hitből élésnek, mint reményből élésnek lehet mondani, mert ilyen értelemben a hit nem más, mint erőm tudatos jelenléte bennetek.

Aki elhiszi azt, hogy Én, Jézus, benne élek, az szükségszerűen pozitív gondolkodó. Az ilyen lelket nem alkata teszi nyugodttá, hanem a Velem való élő kapcsolat. Az ilyen lélek akkor is hálát tud adni, amikor a világ fiai, bármilyen optimistán is látván a jövőt, háborognak a jelen miatt. Ugyanakkor óvatosak olyankor, amikor a világ fiai nagy örvendezésben vannak.

Amikor arra szólítottalak fel benneteket, hogy betelt az idő, alakítsátok át gondolkodásotokat (Márk 1;15), akkor végeredményben azt jelentettem be, hogy eljött az emberiség történetében az a pillanat, amikor kivétel nélkül minden ember képes pozitív gondolkodóvá válni. Igen, mert ennek a lelki állapotnak Én, az emberiség történelmébe belépett Jézus vagyok a kikezdhetetlenül, letagadhatatlanul, megmásíthatatlanul, megszüntethetetlenül szilárd alapja! Ez tehát nem egyesek kiváltsága, hanem a Velem, Jézussal való élő kapcsolat természetes velejárója! Ezért mondhattam boldogoknak még a szomorkodókat, a sírókat, az üldözötteket, a rágalmazottakat is (lásd 'hegyi beszéd!'), tehát azokat is, akiknek a világ szemében boldogtalanoknak kellene lenniük! Ezért kell nem nektek kérni Tőlem, hanem Nekem kérni tőletek a hitet, vagyis azt, hogy tudatosítsátok magatokban az Én jelenlétemet!"

Uram!
Mi az oka annak, hogy bár hiszünk Benned, mégsem érezzük jól magunkat?

"Gyermekem! Először is nem Bennem hisztek, hanem abban az elképzelésetekben, amit Rólam kialakított bennetek az önző, uralkodni vágyó természetetek. Ti abban hisztek makacsul, hogy csipkerózsika álmot álmodhattok Általam abban a földi pokolban, ahol állapotszerű harc folyik üdvösségetekért, s majd a halál angyalának 'csókja' a mennyek országában ébreszt fel benneteket.
Ti abban hisztek, hogy segíteni tudok nektek abban, hogy nyugodt szívvel tudjátok eltakarni a mulandósággal az örök értékeket.

Abban hisztek, hogy segíteni tudlak és foglak benneteket egy olyan elbódulásban, amely a jelen megszentelése helyett, törekvésetek irányát valami távoli jövő délibábja igézetébe helyezi, hogy ettől erőt, reményt kapjatok a jelen küzdelmeinek kikerülésére.
Ezzel szemben a valóság az, hogy Engem nem a jövő szépre sminkelt világában kell keresnetek, hanem a napi küzdelmek kihívásaiban, mert álmaitokat csak ti akarjátok színessé tenni, holott Én, Jézus, nem vágyaitokhoz, nem álmaitokhoz, hanem a napi feladataitok felvállalásához és elvégzéséhez adom kegyelmemet, erőmet, segítségemet. Isten, aki egylényegű Velem, ma is úgy mutatkozhat be nektek, mint ahogy annak idején Mózesnek. Isten ma is az, aki VAN! És nem az, aki volt, aki lesz!
Feltétlenül jól kell 'éreznie' magát annak, akiben él az a meggyőződés, hogy Bennem hazatalált. Igen, mert átél valamit abból, hogy Isten előbb szerette őt, előbb kereste őt, mint ő Istent. Az elveszett bárány bégetése nem amiatt szűnik meg, mert valami nagy tettet hajtott végre, hanem amiatt, mert Én, a Jó Pásztor rátaláltam. Imáitokban nem mellékes hát, megéltek-e valamit abból, hogy egymásra találtunk."
Uram! Köszönöm, hogy kerestél és megtaláltál!
(Idézet a Hang könyvből)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2014.12.18 19:52 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#4168
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5131
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Párbeszéd imáról 3 éve, 5 hónapja  
.


1. A Párbeszédimáról kérdezem a HANG-ot.
2. Állandóan zavaró gondolatok gyötörnek.

Drága Gyermekem!
Ahhoz, hogy valaki "Párbeszédimát" tudjon folytatni Velem, Jézussal, tehát a benne boldogító módon élő Istennel, az szükséges, hogy az illetőben legyen legalább egy kis hit, és egy kis alázat.
Egy kis hit azért szükséges, mert csak hittel lehet bizonyos mindenki abban, hogy Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel, nemcsak létben-tartó módon, hanem boldogító módon is benne élek minden szellemi teremtményemben, tehát minden emberben is. Aki nem boldog, az nem azért boldogtalan, mert a Szentlélek nincs benne boldogító módon, hanem azért, mert ő ezt nem hajlandó komolyan tudomásul venni. Olyan ez, mint amikor valakinek tele van a zsebe pénzzel, de erről nem tud. Akkor számára ez olyan, mintha nem is lenne pénze.

Egy kis alázat pedig azért kell, mert csak akiben van némi alázat, az képes elfogadni azt, hogy minden olyan gondolatnak, amely őt építi, buzdítja, vigasztalja, a benne lévő Isten a forrása.
Tehát, ha te olyan gondolatokat mondasz magadnak, amelyek téged építenek, buzdítanak, vigasztalnak, akkor maga az Isten szól hozzád, természetesen, általad. Mondok egy példát. Ha te például ezt mondod magadban:

- "Istenem! Tudom, hogy bennem vagy, de ha így van, akkor miért jönnek olyan gondolatok a fejembe, amelyekről tudom, hogy rosszak?"
- Drága Gyermekem! Te is, és mindenki ki van téve a földön olyan erőknek, amelyek valamikor nagyon uralkodtak rajta, s ezek most is próbálkoznak. De ne félj, mert Én, a te jóságos Istened, aki benned vagyok, mérhetetlenül nagyobb, mint akik téged támadnak. Az ő próbálkozásuk eleve kudarcra van ítélve.
De mivel valamikor te tudatosan is ezek mellé álltál, hát most nem akarják tudomásul venni, hogy te már végleg és igazán az Enyém, a te Istenedé vagy! Tehát te most bizonyos értelemben, előző életeid helytelen lépései miatt, kénytelen vagy "adósságot" törleszteni azzal, hogy szenveded ezeket a zaklatásokat. De ne félj! Te a győztes oldalán állsz! Ezt azzal tudod legjobban tudomásukra hozni a téged zavaró szellemeknek, ha egyre többször ilyen gondolatokat fogalmazol: + Dicsőség neked Istenem! Szeretlek téged Istenem. Imádlak azok helyett a szellemek helyett is, akik zaklatnak engem! + Ilyen, és ehhez hasonló gondolatokat egészen biztos, hogy képes vagy gondolni!"

- "Köszönöm Istenem, hogy bennem vagy, és köszönöm a buzdító, vigasztaló gondolataidat. Kérlek, juttasd gyakran eszembe, hogy így dicsérjelek és áldjalak Téged. A jövőben, ha erősebben akarnak zaklatni engem az ilyen zavaró erők, akkor pont ők lesznek azok, akik a Te jóságodat, a Te bennem lévő, boldogító szeretetedet eszembe fogják juttatni, s így ők még segíteni is fognak, hogy Téged dicsőítselek! Hál Neked ezért!" - Hát így hangzik egy Párbeszédima!"

Drága Gyermekem! Te valóban a győztes oldalán állsz, s csak idő kérdés, hogy ez a bizonyosság megerősödjék benned. A nagy megtévesztő, a Gonosz, mindent el akar követni, hogy elbizonytalanítson. De bízzál Bennem, a te Jézusodban! Én legyőztem a világot! A benned lévő jó szándékú világodnak legyőzhetetlen KIRÁLYA vagyok!
A fenti sorokkal mindkét kérdésdere válaszoltam.
Megáldalak az ÉLŐ HIT és ALÁZAT LELKÉVEL!

(idézet a Hangkönyvből)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2017.01.31 15:24 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#5351
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 5131
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Párbeszéd imáról 12 hónapja  
.Kérdező: A PÁRBESZÉDIMÁBAN JÉZUS SZÓL MINDIG?1. A párbeszédimában mindig Jézus szól hozzánk?
2. Álmomban találkoztam a kicsi és a nagy Jézussal.

HANG: "Drága Gyermekem!

1. Minden olyan gondolat, ami téged épít, buzdít, vigasztal, az Tőlem, Jézustól jön. Ne zavarjon semmiféle elbizonytalanodás! Még abban is, aki nem szeret Engem, Én beszélek, ha olyan gondolatai vannak, amelyek építenek, buzdítanak, vigasztalnak. Mindannak, ami jó, a forrása Én vagyok! A kettő között az a különbség, hogy aki tudja ezt, azt öröm tölti el, hogy Én benne élek, aki pedig nem hiszi, az nem tud örülni Nekem.
Tehát nem kell semmiféle különleges módon kontrolláltatnod párbeszédimádat. Te magad bőven elég vagy erre.

2. Amit mások mondottak az említett álmodról, az igaz. A Bennem történő fejlődésedet, gazdagodásodat jelezte az álmod. Én vagyok számodra a kezdet, és Én vagyok a Cél is. Velem és Általam tudod teljessé tenni életedet.
Kérd őrangyalodat is többször, hogy segítse kettőnk kapcsolatának elmélyítését, kibontakozását.
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"


(Idézet a Hang könyvből)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2019.07.10 20:37 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat