Jézus a fény
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Idézetek a HANG könyvekből (1 fő olvassa) (1) Vendég
Feri bácsi életéről, tanításával kapcsolatos témák, a gondolkodás átalakítás, a hit, remény és szeretet, a gondviselő Isten. Feri bácsi által írt 43 db HANG könyvről.
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Idézetek a HANG könyvekből
#1717
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4688
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Idézetek a HANG könyvekből 10 éve, 3 hónapja  
Kérdező: EGY TANÍTÁSRÓL. HOGYAN TOVÁBB?

1. Hogyan folytassam tovább életemet?
2. Egy tanításról kérek véleményt.

HANG: "Kedves Barátom!

1. Az okosság és az óvatosság mindig kötelez. Ez nem jelent egyhelyben topogást, mert józan eszedet te is azért kaptad, hogy ennek használatával felelős döntéseket hozz!
Amikor azt kérdezed Tőlem, hogy hogyan folytasd tovább életedet, akkor nem tudom, mire gondolsz. Nem tudom, mert az általánosságokat te is tudod, a konkrét események pedig, amelyekkel találkozol, annyira sokrétűek, hogy csak közvetlenül akkor tudom megmondani elképzeléseimet döntésedről, amikor azok éppen előtted állnak. Tehát ne médium által akard megtudni azt, hogy hogyan tovább, hanem közvetlenül, - párbeszédimában - kérdezd meg Tőlem. Ha ilyenkor olyan gondolatok jönnek, amelyek szívedet békével töltik el, akkor tudni fogod, hogy e gondolatok Tőlem jönnek, mert minden, ami épít, buzdít, vigasztal, Tőlem jön!

2. Te annak az embernek tanításáról kérdezed az Én véleményemet, aki elindított téged a szellemekkel történő találkozások útján.
Már többször hangot adtam annak, hogy általános véleményt nem mondhatok senkiről, és semmiféle tanításról, mert az általánosítás ilyen téren többet árt, mint használ. Éppen az előtted kérdező levelében tettek fel Nekem egy olyan kérdést, hogy járjon-e az illető abba a gyülekezetbe, ahol Édesanyámat, Máriát nem tisztelik, sőt tiszteletlenek vele szemben. Erre tudtam mondani, és pedig felelősséggel tudtam mondani, hogy mindenki csak olyan helyre menjen, ahol tudja, hogy Én is jól érzem Magamat. Azt is mondottam, hogy ott, ahol Édesanyámat nem tisztelik, ott nem érzem jól Magamat.

A te kérdésedre tehát csak azt tudom mondani, hogy minden tanításban fel kell tudnotok ismerni azt, ami a szeretetet növeli bennetek. Ezeket a gondolatokat ápoljátok és örüljetek ezeknek, bárkitől is halljátok. De azokat a mondatokat, amelyek széthúzást, egyházatokból eltávozást, gyűlöletet, haragot ébresztenek bennetek, azokat az ősellenség nyújtja felétek.
Kérd a bölcsesség Lelkét, kérd a szellemek megkülönböztetésének adományát! Isten nem szűkmarkú! Bőségesen segít ott, ahol nyitott és alázatos szívet talál!
Megáldalak az OKOSSÁG és HŰSÉG LELKÉVEL!"
(idézet a hang könyvből)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2010.05.29 21:19 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#2117
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4688
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Idézetek a HANG könyvekből 9 éve, 11 hónapja  
Mikor helyes az Úr napját megszentelni?


HANG: "Kedves Barátom!

A szabbat, szombat, vagyis a pihenőnap a hétnek egyik meghatározott napja kell, hogy legyen. Ez természetesen lehet a vasárnap is! Nem az elnevezés a fontos, hanem az, hogy legyen egy nap a héten, amikor nem azzal vagytok elfoglalva, hogy miből éltek, hanem azzal, hogy KIÉRT éltek!
Az szintén nem tartozik a lényeghez, hogy milyen szertartásokon kell részt vennetek. Ezt minden egyház, minden felekezet az övéi számára úgy írja elő, ahogy akarja. Lehetséges tehát, hogy vasárnap helyett szombaton vesztek részt a szentmisén, és vasárnap kirándultok, pihentek, tehát olyasmivel foglalkoztok, ami az Isten szeretetére hívja fel figyelmeteket! De mindenképpen tudnod kell, hogy nem az ember van bizonyos napért, hanem minden egyes nap az emberért van. Az Úr napja is az emberért van! Nem Istennek van szüksége arra, hogy pihenjetek és Vele foglalkozzatok, hanem nektek.
MEGÁLDALAK A TISZTÁNLÁTÁS KEGYELMÉVEL!
(Idézet a hang könyvből)


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2010.01.18 12:45 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#2276
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4688
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Idézetek a HANG könyvekből 9 éve, 10 hónapja  
Bünbánat

Az IRÁNY a legfontosabb. Az irány másik neve: SZÁNDÉK, illetve CÉL. Ezek döntik el, hogy valóban Engem választottál ÚTNAK, vagy csupán kísérletezel Velem. Mivel a célnak az a funkciója, hogy tökéletesítse a célra törekvőt, ezért ha az a szándékod, hogy Én legyek a CÉLOD, akkor szándékodnak megfelelően mindent meg kell tennem, hogy célszerepemben hiánytalanul rendelkezésedre álljak, tehát hogy mindaddig tökéletesítselek, míg Én vagyok életed CÉLJA!

HANG. KÖNYV 10/820
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2010.01.07 18:22 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#2370
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4688
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Idézetek a HANG könyvekből 9 éve, 8 hónapja  
Kérdező: Egy kereső, Téged kereső lélek kér Tőled tanácsot.

A HANG válasza:

Drága Gyermekem! Találkozni szeretnél a HANGGAL? Hát benned él! Benned élek! Sokkal közelebb vagyok hozzád, mint te önmagadhoz. Hogyan lehetséges ez? Hát úgy, hogy Én tartalak létben. Te azáltal létezel, hogy Én minden pillanatban szeretettel gondolok rád. Ha csak egy pillanatra is nem gondolnék rád, te megszűnnél létezni. Ettől nyilván nem kell tartanod, mivel Én öröktől fogva és örökkön örökké boldognak akarlak. Ez Részemről feléd áradó szeretetem következménye. Számomra ma is probléma veled az, ami minden gyermekemmel. Nagyon nehéz megértetnem két dolgot. Az egyik az értelmed miatt probléma, a másik a szíved miatt.

Ésszel nehezen vállaljátok, hogy szállóigévé váljék mondásom, melyet a Jézus Társaság alapítója által tettem közismertté. Ez így hangzik: MI EZ AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGHOZ KÉPEST?- Földi életed problémái egyszerűen elvesztik erejüket, ha ezt gyakran elmondod magadban. Igen, mert hívő ember, ha értelmes, e szállóige gyakori mondása által úgy jár a mulandó élet értékeivel, mint az, aki a hólabdát a Napra teszi. Rájön, hogy az nem más, mint fontoskodónak mutatkozó piszkos víz.
Még nagyobb problémát jelent az, ami szívedet, szíveteket teszi próbára. Ez pedig az, hogy meg kell tanítanom minden boldogságra teremtett gyermekemmel, hogy tudjon különbséget tenni az Adományozó és az adomány között.
Ha közvetlenül éreztetem veled szeretetemet, akkor te nagyon jól érzed magad. De ez téged nem tesz jobbá! Ez nem növeli benned a szeretetet. Ami növeli, az a te áldozatvállalásod irántam való szeretetből. Az örökkévalóságban számodra EZ fog valutát jelenteni. Sajnos szívetek ezt nehezen fogja föl. Végtelen bölcsességem minden igyekezetét latba kell vetnem, hogy e téren meg tudjam értetni ezt: A lelki szárazság, lelki üresség, lelki sötétség olyan talentumok, melyek lehetőséget biztosítanak arra a fejlődésre, mely egyrészt illúziómentes, másrészt minden képzeletet fölülmúl.
Drága Gyermekem! A Jehova Tanúi, bár jó szándékuk és tudatlanságuk miatt nagyon kedvesek nekem, de valójában nem az Én utamat járják. Neked tudnod kell: Nem a Biblia a forrás, bár nagyon jó eszköz, ha rangsorolnak benne. Nem a Biblia a forrása a boldog és szabad életnek, hanem a Szentlélektől átjárt józan ész. Ezt megadom mindenkinek, aki valóban szeretetben akar növekedni, s nem az számára a legfontosabb, hogy jól érezze magát.
Abban a vallásban, melyben élsz, nagyon jól lehet szeretni, a szeretetben fejlődni, s ki lehet védeni minden olyan csapdát, melyet az ősellenség állít elétek, hogy lelki fejlődéseteket akadályozza, sőt leállítsa. Semmiféle felekezetváltoztatás nem érinti a lényeget. A lényeg ÉN vagyok. Ott szeress Engem, ahol vagy. Ott vállald sorsomat. Nemcsak benned vagyok, hanem érted vagyok benned. Bízzál az Én benned végzett munkámban. Jó úton jársz, mert ÉN VAGYOK AZ ÚT.
Megáldalak: Vess keresztet. "
( A Hang könyv 2/174)


 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2010.02.24 17:06 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#2471
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4688
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Idézetek a HANG könyvekből 9 éve, 7 hónapja  
Kérdező: ELÉGEDETLEN VAGYOK MAGAMMAL
1. Megtaláltam-e a szűk utat?
2. Mi a "kicsiben” való hűség?
3. Miért nem termek maradandó gyümölcsöt?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. A szűk út az erkölcsi rendben ez: Soha senkinek nem ártani, mindig mindenkinek megbocsátani, és okosan segíteni ott, ahol erre lehetőség kínálkozik. Azért húzattam alá az "okos" szót, mert a "bárány" és a "birka" maga-tartás közötti különbség ezen fordul! Ha ezt az utat járod, akkor a szűk úton jársz.
2. A "kicsiben" való hűség annyit jelent, hogy a napi feladatok becsületes felvállalása a fontos, és nem az, hogy valami rendkívüli cselekedetet hajtsatok végre. A boldog örök élet szekerét nem a sasok húzzák, hanem a szelíd, jóságos bárányok!
3. Honnan tudod, hogy nem hozol maradandó gyümölcsöt? Mérhetetlen sok az olyan maradandó gyümölcs, amely nem látványos! Egy-egy jó szó, egy csendes ráfigyelés valakire, egy kis bátorítás sokszor olyan lavinát indít-hat el, amely idővel ezrek és ezrek életét képes megváltoztatni!
Hidd el, amint a Nap egyetlen sugara sem vész kárba a világmindenségben, úgy egyetlen szeretetből jövő gondolat, mondott szó, tett, cselekedet sem vész el a kegyelmi rendben. Az nem törvény, hogy valakinek még a földi életében tapasztalnia kell szeretetének gyümölcseit. Az viszont igen, hogy minden, ami szeretetből van, örök érvényű!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
(Hang 38.)
 
Naplózott Naplózott  
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
#3134
Margit (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólások: 4688
graph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Idézetek a HANG könyvekből 8 éve, 3 hónapja  
.

[b]Hang könyvekből idézetek[/b
- Áldozat nélkül nincs szeretet.
- Élet elvesztés gyakorlati szeretés nélkül nem létezik.
- Hogyan gondoljátok a kicsinységet, a kiszolgáltatottságot, és a szegénységet, ha nincs benne részete
- Minden szenvedély az önzés valamelyik formája. De nem minden önzés szenvedély.
- Boldogok, akik megszenvedik a boldogságot.
- A szeretet sohasem követel, hanem mindig megértő.
- Az IGAZI SZERETETET nem az jellemzi, hogy elvárási vannak, hanem várakozni tud.
- Ne az elrontott jó, hanem a meglátott jó legyen életed iránya.
- Nem a szertartás, a magatartás a fontos.
- Istent szolgálni csak mások szolgálatával lehetséges.
- Ne mond magadat kicsinek, nem vagy te olyan nagy.
- A hitet csak értelemmel lehet növeszteni, különben babonává silányul.
- Hinni valamiben azt jelenti, oda adod az életed.
- Odaadottság csak gyakorlás által lehetséges.
- Az élő hit növekedéséhez nem elég az imádság. Engem útként kinyilvánítása.
- A hit erősítése értelmi munka.
- Nem a betű éltet, hanem a szellem, mert a betű öl a szellem meg élet.
- A földön a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat.
- Te annyira szereted az Istent amennyire szereted, az embertársaidat és segíted a rászorulókat.
- Ne légy ellensége önmagadnak.
- A te kereszted függőleges szára a természeted, a vízszintes szára pedig a körülményeid. A keresztedről a földön le nem szállhatsz. Kereszt által kell megszentelődnöd.
- Élő hite annak van, aki megtudja különbőztetni a mulandóságot, az élőtől.
- Ne játszón fontosat életedben, ami mulandó.
- A boldogság és a bódultság ellentétes tartalmakat hordoznak.
- A boldogság rám-Jézusra találtság öröme. Bódultság önbecsapás rövidtávon.
- A szenvedésem kulcsát én tartom a kezembe, Jézus a boldogságom kulcsát át akarja adni nekem.
- Szeretni csak szabadon lehet.
- A földi élet egy állandó szabadság harc-tér.
- Gyújtani csak az tud, aki maga is ég. Jó érzést csak akkor tudom hitelesen felkínálni, ha magam is jól érzem magam.
- Öregkor leleplez!
- Jézus nem csak van, hanem értem van bennem. (Jn. 14.23)
- Meg kell tanulnom, hogy csak önmagamért felelek. De önmagamért nagyon is.
- Jézus nem egy vallást hagyott ránk, hanem egy magatartást.
- Nem leszek jobb attól, amit kapok Istentől, hanem az áldozatos szeretettől, amit másokért teszek.
- Az önzésem pont az önszeretetem ellen dolgozik, éppen a félelem világát vetíti elém.
- Jézus pont ezt a világot győzte le, amely pont engem akar legyőzni.
Amelyik nap nem neveltem magamat, aznap én neveletlen vagyok.
- Amelyik nap nem tértem meg, aznap nem vagyok megtérve.
- A szeretet olyan erkölcsi magatartás, amelyik soha nem csapja be a másikat.
• SZIN LÉTNEK ott kell lennie ahol, van rész lét.
• Két éles szem van; a szeretet és a gyűlölet. A szeretet a legkisebb jót is észreveszi, a gyűlölet a legkisebb rosszat is észreveszi.
• Intézményesülés nem Istentől van, hanem a sátántól.
• Nincs boldog ország, csak boldog ember. Jézusnak csak az emberekhez van küldetése.
• Nincs jó úton járó csoportok csak jó vagy nem jó úton járó emberek.
• A boldogtalanságnak két oka van; A tudatlanság (fontos a tanulás), és a megátalkodottság, ha ezt valaki tudatosan vállalja.
• Minden szellemi lény boldogtalanságának oka, a helyre nem találtság.
• Jézus nem tud segíteni nekem, ha nem mellette döntök.
• Messzire kell nézni, ha élni akarok.
• Sohasem akarjam, befejezetnek tekinteni Jézussal való kapcsolatomat.
• Örök értékeket csak akkor hordozok magamba, HA SZERETEK.
• Akinek van lehetősége, hogy fel tudja kínálni mások szellemi felemelkedését az annak kötelessége.
• Nincs olyan „izmus” ami ne lenne bukásnak kitéve.
• Ahol szerepet kap a pénz, ott a mulandóság föléje nő az örökértékeknek.
• Felülről születés az, aki újjászületik víz és Szent Lélek által.
• A várakozás és a vágyódás nem ugyanaz.
• Öntudat nem büszkeség, hanem az alázat egyik legfőbb eleme.
• Akkor vagytok az Enyéim, ha szenvedéseitekért is hálát tudtok adni. Ha úgy gondolom, hogy van olyan is, hogy rossz is érhet, engem akkor nem hiszek a Mennyei Atyában. Bár mi ér engem akár kívülről, akár belülről rá kell kérdeznem miért jó ez nekem? Csak olyan esemény történhet velem, ami javamra válik, mivel Jézust elfogadtam. Számomra megszűnt a rossz. Csak jó van. Mindegy hogy milyen csomagolásban tárja elém a Mennyei Atya. Addig boncolgassam, amíg meg nem találom az igazgyöngyöket. (Márk 1,15)
• Boldogságom útja gondolkodásom megváltoztatása és nem, a körülményeim megváltoztatása.
• Minden szétesettségem gyökere, hogy nincs időm Jézussal foglakoznom.
• Tanúskodni csak arról lehet, amit megtapasztaltam.
• Isten megismerni csak a szeretet útján lehet, nem a teológia által.
• Imával és böjttel minden rossz legyőzhető. (13/03.43’) az első szám a cd. száma a második a cd. levő rész hány percnél található.
• Az Isten jóságát meglátni földi életemben, olyan erőket mozgat meg bennem (13/19.00)
• Jézus szeretete a földön csak tanítványai által valósulhat meg. (13/21.45)
• Ha Jézustól kapott adományokat tovább akarom adni, akkor azt előbb meg kell beszélnem Jézussal.
• Jézus életemben sorsomat meghatározó személy szeretne lenni. (13/26.40)
• Semmi sem rossz ami van, de mindent lehet rosszra használni. (13/2655)
• A hit nem elmélettel, csak gyakorlat által tisztul. (13/ 32.50)
• Átélni annyit jelent, mint elhinni. (13/41.12)
• Csak magamban találhatom meg azt, ami nekem legjobban hiányzik. (13/ 44.15)
• Felelős személy csak akkor lehetek, ha tudok felelőtlenkedni is. (13/46.35)
• Boldoggá csak Jézus tud tenni engem. (13/ 50.22)
• A földön csalódok, ha nem értek a lemondáshoz. (14/00.40)
• Az erkölcs területén dől el a boldogságom, vagy boldogtalanságom.(14/ 00.45)
• Elbódulás mindig értelemellenes.
• Jézus most ezt gondolná? Ezt mondaná? Ezt tenné?
• Boldogságomat ne érinti a pénz problémám.
• Csak az fog szolgálni nekem, aminek az uralmát megszüntettem magam felett. (14/08.20)
• Ha nem akarok távlatban gondolkodni, akkor a lelkem mélyén nem is akarok gondolkodni.
• Önbizalom hiánya onnan is eredhet, hogy az illető túlértékeli önmagát. (14/ 11.20)
• Az újjászületett ember nem földi ember, hanem égi ember. (14/ 20.30.)
• A józanság a szabadság másik neve.
• Aki anyagilag szegényíti, magát az lelkileg gazdagodik.
• Az örök értékek felé, csak a mulandóságok feláldozása árán tudok menni. (14/ 26.50)
• Belülről kell épülnöm, ha élek.
• Az én szertetem is csak igazságban nyilvánulhat meg. (14/ 38.40)
• A földön csak lelki fájdalom által létezik lelki fejlődés. (14/ 46.25)
• A szeretet legyőzhetetlen az által, hogy ne vállalja a harcot.
2011-05-20
(Hang könyvekből idézetek[/b
- Áldozat nélkül nincs szeretet.
- Élet elvesztés gyakorlati szeretés nélkül nem létezik.
- Hogyan gondoljátok a kicsinységet, a kiszolgáltatottságot, és a szegénységet, ha nincs benne részete
- Minden szenvedély az önzés valamelyik formája. De nem minden önzés szenvedély.
- Boldogok, akik megszenvedik a boldogságot.
- A szeretet sohasem követel, hanem mindig megértő.
- Az IGAZI SZERETETET nem az jellemzi, hogy elvárási vannak, hanem várakozni tud.
- Ne az elrontott jó, hanem a meglátott jó legyen életed iránya.
- Nem a szertartás, a magatartás a fontos.
- Istent szolgálni csak mások szolgálatával lehetséges.
- Ne mond magadat kicsinek, nem vagy te olyan nagy.
- A hitet csak értelemmel lehet növeszteni, különben babonává silányul.
- Hinni valamiben azt jelenti, oda adod az életed.
- Odaadottság csak gyakorlás által lehetséges.
- Az élő hit növekedéséhez nem elég az imádság. Engem útként kinyilvánítása.
- A hit erősítése értelmi munka.
- Nem a betű éltet, hanem a szellem, mert a betű öl a szellem meg élet.
- A földön a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat.
- Te annyira szereted az Istent amennyire szereted, az embertársaidat és segíted a rászorulókat.
- Ne légy ellensége önmagadnak.
- A te kereszted függőleges szára a természeted, a vízszintes szára pedig a körülményeid. A keresztedről a földön le nem szállhatsz. Kereszt által kell megszentelődnöd.
- Élő hite annak van, aki megtudja különbőztetni a mulandóságot, az élőtől.
- Ne játszón fontosat életedben, ami mulandó.
- A boldogság és a bódultság ellentétes tartalmakat hordoznak.
- A boldogság rám-Jézusra találtság öröme. Bódultság önbecsapás rövidtávon.
- A szenvedésem kulcsát én tartom a kezembe, Jézus a boldogságom kulcsát át akarja adni nekem.
- Szeretni csak szabadon lehet.
- A földi élet egy állandó szabadság harc-tér.
- Gyújtani csak az tud, aki maga is ég. Jó érzést csak akkor tudom hitelesen felkínálni, ha magam is jól érzem magam.
- Öregkor leleplez!
- Jézus nem csak van, hanem értem van bennem. (Jn. 14.23)
- Meg kell tanulnom, hogy csak önmagamért felelek. De önmagamért nagyon is.
- Jézus nem egy vallást hagyott ránk, hanem egy magatartást.
- Nem leszek jobb attól, amit kapok Istentől, hanem az áldozatos szeretettől, amit másokért teszek.
- Az önzésem pont az önszeretetem ellen dolgozik, éppen a félelem világát vetíti elém.
- Jézus pont ezt a világot győzte le, amely pont engem akar legyőzni.
Amelyik nap nem neveltem magamat, aznap én neveletlen vagyok.
- Amelyik nap nem tértem meg, aznap nem vagyok megtérve.
- A szeretet olyan erkölcsi magatartás, amelyik soha nem csapja be a másikat.
• SZIN LÉTNEK ott kell lennie ahol, van rész lét.
• Két éles szem van; a szeretet és a gyűlölet. A szeretet a legkisebb jót is észreveszi, a gyűlölet a legkisebb rosszat is észreveszi.
• Intézményesülés nem Istentől van, hanem a sátántól.
• Nincs boldog ország, csak boldog ember. Jézusnak csak az emberekhez van küldetése.
• Nincs jó úton járó csoportok csak jó vagy nem jó úton járó emberek.
• A boldogtalanságnak két oka van; A tudatlanság (fontos a tanulás), és a megátalkodottság, ha ezt valaki tudatosan vállalja.
• Minden szellemi lény boldogtalanságának oka, a helyre nem találtság.
• Jézus nem tud segíteni nekem, ha nem mellette döntök.
• Messzire kell nézni, ha élni akarok.
• Sohasem akarjam, befejezetnek tekinteni Jézussal való kapcsolatomat.
• Örök értékeket csak akkor hordozok magamba, HA SZERETEK.
• Akinek van lehetősége, hogy fel tudja kínálni mások szellemi felemelkedését az annak kötelessége.
• Nincs olyan „izmus” ami ne lenne bukásnak kitéve.
• Ahol szerepet kap a pénz, ott a mulandóság föléje nő az örökértékeknek.
• Felülről születés az, aki újjászületik víz és Szent Lélek által.
• A várakozás és a vágyódás nem ugyanaz.
• Öntudat nem büszkeség, hanem az alázat egyik legfőbb eleme.
• Akkor vagytok az Enyéim, ha szenvedéseitekért is hálát tudtok adni. Ha úgy gondolom, hogy van olyan is, hogy rossz is érhet, engem akkor nem hiszek a Mennyei Atyában. Bár mi ér engem akár kívülről, akár belülről rá kell kérdeznem miért jó ez nekem? Csak olyan esemény történhet velem, ami javamra válik, mivel Jézust elfogadtam. Számomra megszűnt a rossz. Csak jó van. Mindegy hogy milyen csomagolásban tárja elém a Mennyei Atya. Addig boncolgassam, amíg meg nem találom az igazgyöngyöket. (Márk 1,15)
• Boldogságom útja gondolkodásom megváltoztatása és nem, a körülményeim megváltoztatása.
• Minden szétesettségem gyökere, hogy nincs időm Jézussal foglakoznom.
• Tanúskodni csak arról lehet, amit megtapasztaltam.
• Isten megismerni csak a szeretet útján lehet, nem a teológia által.
• Imával és böjttel minden rossz legyőzhető. (13/03.43’) az első szám a cd. száma a második a cd. levő rész hány percnél található.
• Az Isten jóságát meglátni földi életemben, olyan erőket mozgat meg bennem (13/19.00)
• Jézus szeretete a földön csak tanítványai által valósulhat meg. (13/21.45)
• Ha Jézustól kapott adományokat tovább akarom adni, akkor azt előbb meg kell beszélnem Jézussal.
• Jézus életemben sorsomat meghatározó személy szeretne lenni. (13/26.40)
• Semmi sem rossz ami van, de mindent lehet rosszra használni. (13/2655)
• A hit nem elmélettel, csak gyakorlat által tisztul. (13/ 32.50)
• Átélni annyit jelent, mint elhinni. (13/41.12)
• Csak magamban találhatom meg azt, ami nekem legjobban hiányzik. (13/ 44.15)
• Felelős személy csak akkor lehetek, ha tudok felelőtlenkedni is. (13/46.35)
• Boldoggá csak Jézus tud tenni engem. (13/ 50.22)
• A földön csalódok, ha nem értek a lemondáshoz. (14/00.40)
• Az erkölcs területén dől el a boldogságom, vagy boldogtalanságom.(14/ 00.45)
• Elbódulás mindig értelemellenes.
• Jézus most ezt gondolná? Ezt mondaná? Ezt tenné?
• Boldogságomat ne érinti a pénz problémám.
• Csak az fog szolgálni nekem, aminek az uralmát megszüntettem magam felett. (14/08.20)
• Ha nem akarok távlatban gondolkodni, akkor a lelkem mélyén nem is akarok gondolkodni.
• Önbizalom hiánya onnan is eredhet, hogy az illető túlértékeli önmagát. (14/ 11.20)
• Az újjászületett ember nem földi ember, hanem égi ember. (14/ 20.30.)
• A józanság a szabadság másik neve.
• Aki anyagilag szegényíti, magát az lelkileg gazdagodik.
• Az örök értékek felé, csak a mulandóságok feláldozása árán tudok menni. (14/ 26.50)
• Belülről kell épülnöm, ha élek.
• Az én szertetem is csak igazságban nyilvánulhat meg. (14/ 38.40)
• A földön csak lelki fájdalom által létezik lelki fejlődés. (14/ 46.25)
• A szeretet legyőzhetetlen az által, hogy ne vállalja a harcot.
2011-05-20
(Forrás: emailban kaptam)
 
Naplózott Naplózott  
 
Módosítás: 2011.07.22 21:29 Név: Margit.
 
--
``Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.``
  A hozzászólást mindenki csak regisztráció vagy bejelentkezés után teheti meg!
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat